Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Závěrečné výstupy projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“

V týdnu od 12. června prezentovali žáci třídy II. C před svými kamarády z 1. stupně a před rodiči závěrečné výstupy svého celoročního projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“. Součástí výstupů byla krátká dramatizace, ve které kouzelná bába Matylda seznamuje luční skřítky s léčivými bylinkami, ale také  s historií hradu Lukova. Hrad Lukov patří mezi partnerské organizace třídy II. C. V pátek 23. června se na hrad vydáme a budeme hrát náš příběh přímo v prostorách hradu.
Zájemci o náš projekt si na výstupech mohli poslechnout i prezentaci, kterou jsme si připravili na žákovskou badatelskou konferenci do Vsetína. Školní rok pomalu končí, ale žáci nově získané informace mohou využít nejen o prázdninách.
Všechny žáky chválím za celoroční práci a děkuji rodičům za velkou podporu, bez které bychom se nemohli nikam vydat.

Mgr. Libuše Přílučíková