Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zdraví z hlubin přírody

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.
Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.
V nově zrekonstruované hale Vincentka je p. Lenhartová, pracovnice informačního centra, provedla poutavou interaktivní výstavou. Žáci se dozvěděli, že Vincentka se tvoří vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a přírodního kysličníku uhličitého. Moře, ze kterého pochází, je třetihorní, tedy z dob pravěku, nedotčeného neduhy civilizace.
Po ochutnávce pramenů Vincentky, Aloisky, Ottovky, Jubilejního pramene a pramene Dr. Šťastného se prvňáčci radostně vydali na očekávané nákupy.
Celá expedice byla zaměřena na téma Člověk a zdraví, které je součástí výuky v předmětu Člověk a jeho svět v prvním ročníku.

Mgr. K. Tylečková