Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zlínskem po proudu času – 3. část – novověk

Žáci třídy III. B pracují na třetí části svého projektu „Zlínskem po proudu času“. V úterý 27. února 2018 se vydali na exkurzi do vily Tomáše Bati ve Zlíně. Vila byla postavena v r. 1912 a žil v ní Tomáš Baťa se svou ženou Marií a synem Tomíkem. Už když jsme k ní přicházeli, ozvalo se od žáků: „Já jsem si vždy říkal, co to tady je za dům“. Je to škoda, že chodíme často kolem objektů a netušíme, jakou hrály v historii Zlínska roli. Zrovna tak se žáci divili, že k vile patřila velká zahrada. Ta končila až téměř u továrny. Za minulého režimu zde byla postavena silnice. V současné době ve vile sídlí Nadace Tomáše Bati. Žáci se dověděli důležité informace o členech rodiny velkého obuvníka Tomáše Bati. V těchto dnech  si zároveň připomínáme, že zítra tomu bude právě týden, co zemřela manželka Tomíka (syna Tomáše Bati) Sonja Baťová. Provdala se v roce 1946 a manželé spolu měli tři dcery a syna. Právě nejmladší dcera má na starosti i Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně. Paní Baťová zemřela ve věku 91 let a je známá zejména tím, že v Torontu založila Baťovo muzeum obuvi, největší na světě.
     Dnešním dnem začínají ve Zlíně také akce v rámci oslav 120 let od narození nevlastního bratra Tomáše Bati – Jana Antonína Bati. Akce se nazývá 11 dnů s Baťou a proběhne ve dnech 27.2. – 9. 3. 2018. Vilu Jana Antonína Bati jsme dnes nenavštívili, ale určitě se k ní také brzy vydáme.
Už příští týden v pátek 9. března budou u ní odhaleny pamětní desky Janu Antonínu Baťovi. Pokud by vás zajímalo, kde se nachází, tak vězte, že jde o vilu Českého rozhlasu pod Městskými lázněmi. Chodíme okolo ní, ale opět málo-kdo zná její historii. Některé věci je lepší nezažít, ale je třeba si je připomínat.
Oba Baťové město Zlín proslavili a vybudovali. Do Zlína se za prací sjížděli lidé ze všech stran. Práce byla sice nelehká, ale výdělky daleko vyšší než kdekoliv jinde.
Žáci třídy III. B budou tyto informace objevovat v rámci svých hodin, ale i dalších zajímavých exkurzí. Pátrají i doma po „svých kořenech“. Některé prezentace jsou velmi zajímavé a motivují další žáky k „pátrání“. To je sice nelehké, pamětníků ubývá. O to větší radost mají ti žáci, kteří něco zajímavého objeví.

Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka třídy III. B