Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zlínskem po proudu času

V letošním školním roce začali žáci třídy III. B pracovat na celoročním projektu „Zlínskem po proudu času“. Cílem projektu je, aby se žáci zábavnou formou seznámili s historií našeho regionu od pravěku až po současnost. Hned v září jsme si pozvali do naší školy hlavní archeoložku Zlínska RNDr. PhDr. Janu Langovou. Paní Langová nás seznámila s náplní práce archeologa, ale také nám přinesla do třídy ukázat některé zajímavé nálezy z období pravěku na Zlínsku. Nás zaujala např. malá botička, právě proto, že bota se později stane velkým symbolem města Zlína. Sami jsme si vyzkoušeli zaznamenat nálezovou zprávu tak, jak ji zpracovávali první muzejníci, často i z řad laické veřejnosti.
Hned další týden jsme se vydali na hrad v Malenovicích, kde jsme si na místě prohlédli archeologické pracoviště. Tentokrát měla s sebou paní Langová i svou novou kolegyni Petru Halbsgut. Nálezů ze Zlínska bylo k vidění daleko více a to nejen z pravěku, ale i z dalších historických období. Prošli jsme si i depozitář, kde jsme měli možnost vidět, co všechno se k nalezeným předmětům zapisuje. Dnes už samozřejmě využívají i počítače. Viděli jsme také, jak se nalezené předměty zbavují např. rzi, čím se slepují či doplňují chybějící části. Na památku jsme si dokonce odnesli „Sokolníka“ z období Velké Moravy. Pro nás je velkou zajímavostí i to, že archeologické pracoviště na hradu v Malenovicích je spjato i se jménem Jana Erazima Vocela, který je pokládán za zakladatele české archeologie. Právě Vocel působil u Šternberků jako vychovatel. Samozřejmě nepobývali na hradu v Malenovicích, ale na blízkém zámku v Pohořelicích. Ten jsme navštívili i v letošním školním roce 12. září.
V další části projektu se budeme zabývat dílem např. Karla Zemana, který natočil „Cestu do pravěku“. Motivují nás také obrázky výtvarníka Zdeňka Buriana. Ale o tom více zase příště.   

Mgr. Libuše Přílučíková  
třídní učitelka III. B