Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Změna čísla účtu školní jídelny, prosím čtěte !!

Vážení rodiče, jak jste již byli na konci měsíce května písemně informováni vedením školy, došlo ke změně čísla účtu školní jídelny. Nové číslo účtu tedy je : 40184-1422344369/0800 !! Žádáme všechny rodiče, kteří platí obědy inkasem a doposud neprovedli změnu v nastavení čísla účtu, aby tak učinili ihned !!

Platba za červnové obědy bude strhávána v červenci výhradně už jen z nového účtu 40184-1422344369/0800 !! Staré inkaso na účet bez předčíslí prosím zrušte !!

Platí i pro zasílání plateb trvalými příkazy !!

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Z. Kryštofová, ved. ŠJ