Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Známe se?‘‘ odpovězme na otázku – vydejme se společně do přírody na procházku

Ve čtvrtek 22. září 2016 jsme se ve družině vydali na vycházku do přírody. Děti aktivně sbíraly podzimní plody a přírodniny, které poslouží pro tvoření v jednotlivých odděleních. Potěšilo nás, jak v průběhu sběru děti vzájemně komunikovaly a spolupracovaly. A když bylo nasbíráno, ve zbytku volného času se mohly proběhnout a jen tak dovádět.

Už se těšíme na další společný program.