Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

ZPÍVALI JSME NA ARKÁDÁCH

V sobotu 29. května jsme se za velkého horka sešli před školou a vyrazili za dvoudenním dobrodružstvím. Naším cílem bylo město Moravská Třebová a festival Moravskotřebovské arkády. Pod taktovkou paní učitelky Kozárkové, za korepetice paní učitelky Mudrákové a za houslového doprovodu pana učitele Hlaváče jsme si byli jisti, že vystoupení musí dopadnout skvěle. Proto jsme se nenechali rozhodit trémou a dali jsme do našich pěveckých výkonů všechno. Naše snažení bylo odměněno velkým potleskem. Obě vystoupení, v kostele Nanebevzetí Panny Marie i na nádvoří zámku, se nám povedla. Okouzlili jsme nejen svým zpěvem, ale i novými tričky. Kromě hudebních zážitků jsme si taky odvezli zpátky domů několik poznatků z historie daného města, za něž děkujeme panu učiteli Hlaváčovi, který nás zadanými úkoly donutil, abychom se nebáli ptát, prozkoumávat nová místa a vzdělávat se. Už víme, co jsou to arkády, kolik má Moravská Třebová obyvatel a taky jaké přízvisko toto město získalo, když bylo v 15. století centrem humanistické vzdělanosti. Víte to i vy?

Za sbor Carmina bona Mgr. Lucie Mudráková