Soutěž v sólové recitaci na 2. stupni

Nejlepší recitátoři z každé třídy se utkali 18. 2. 2015, kdy se konalo školní kolo v této nelehké disciplíně. Měli jsme velkou radost, že o tuto soutěž byl mezi žáky velký zájem. Celkem se zúčastnilo téměř 20 žáků z 6. – 9. tříd. Výběr textů ponechali vyučující na samotných žácích. Všichni soutěžící se na vlastní kůži přesvědčili, jak je těžké vystoupit s připraveným textem před obecenstvem. Porota složená z učitelek českého jazyka neměla rozhodování vůbec jednoduché, ale nakonec rozhodla následovně.

  1. – 7. tř.: 1. místo: Daniela Kapustová (VI. A)
  2. místo: Natálie Trčalová (VI. B)
  3. místo: Dominik Šlampa (VI. B)

               Čestné uznání: Nikola Capíková (VII. B)

  1. – 9. tř.: 1. místo: Agáta Doležalová (VIII. A)
  2. místo: Alena Foukalová (VIII. B)
  3. místo: Amálie Hubáčková (VIII. A)
  4. místo: Aneta Večeřová (VIII. A)

               Čestné uznání: Linda Petřkovská (IX. tř.), Josef Zlámal (VIII. B)

Všichni ocenění žáci se odnesli domů diplom a pěknou knihu, která jim bude připomínat jejich velký úspěch. Velké poděkování patří Sdružení rodičů, které věnovalo peněžitou částku na zakoupení věcných odměn. Nejlepší recitátoři budou reprezentovat naši školu v okrskovém kole, které se koná 4. 3. 2015. Přejeme hodně štěstí!

                                                                           Mgr. Andrea Hobzová

Zimní olympiáda

Ve čtvrtek 29. ledna se děti všech oddělení zúčastnily společné akce – „Protáhne nám záda-zimní olympiáda“.

Počasí nám přálo a dětem přichystalo nadílku sněhu.

Již na začátku týdne děti stavěly sněhuláky a sněhové bunkry.

Ve sportovním klání spolu soupeřila oddělení v několika disciplínách.

Slalom bez lyží – s papírovou krabicí na hlavě vyžadoval udržování rovnováhy. Hra „koulovaná“ prověřila postřeh a taktiku. Střelbou na cíl sněhovou koulí děti dokázaly přesnost míření a odhad vzdálenosti. Nájezdy a trestné střílení ukázaly hokejové zdatnosti. Běh se zátěží (děti se tahaly na lopatě) prokázal rychlost a zdatnost soutěžících. Všechny děti byly odměněny malou sladkostí. Další oceňování proběhlo v jednotlivých družinách. Naše olympiáda byla malým příspěvkem k pohybové aktivitě dětí.

DSCN3705 DSCN3709 DSCN3710 DSCN3713 DSCN3721 DSCN3726

 

Únor ve školní družině

Únor měsíc karnevalu, radosti i smíchu, k tanci vyzval král i šašek pohádkovou vílu…

„Loutky u nás přivítáme – za pohádku zatleskáme“ – pro naše děti chystáme představení loutkové scény z Uherského Hradiště.

„Vlasy – koruna krásy – přiblíží i starodávné časy“ – děti předvedou svoji kreativitu ve tvoření účesů, za niž budou vyhodnoceny.

Naše školní hřiště pokryly sněhové vločky a pokud nám neroztají, budeme i nadále sníh využívat k naším odpoledním hrám a tvoření.

únor