Duben ve školní družině

V měsíci dubnu se ve školní družině s dětmi připravíme na příchod svátků jara – Velikonoc. Připomeneme si klasické české tradice spojené s Velikonocemi a vyrobíme si dekorace související s těmito svátky.

Přiblížíme si canisterapii, léčebný kontakt psa a člověka. Za všemi dětmi se přijde podívat fenka yorkshirského teriéra, děti se seznámí se základní péčí o pejska a doufáme, že pejsek vyvolá dobrou náladu i tam, kde jí bude nedostatek.

Ekologickou výchovou si připomeneme Den Země.

V dubnu se také zaměříme na pravidla silničního provozu, s dětmi si zopakujeme dopravní značky a společně navštívíme Dopravní hřiště v Malenovicích, kde si vše společně procvičíme.

 

jorkšír

Březen ve školní družině

V měsíci březnu si s dětmi ve školní družině připomeneme, že březen je měsíc knihy a čtenářů. Navštíví nás loutkoherecký soubor z Uherského Hradiště.

S dětmi budeme pozorovat poslíčky jara, klubající se sněženky a bledule, které se pokusíme výtvarně ztvárnit.

Připomeneme si březnové svátky – Mezinárodní den žen a Den učitelů. Větší děti se zamyslí nad osobností Jana Amose Komenského a jedním z jeho citátů: “Učit lze slovy, vychovávat lze jen příkladem.“

 

Soustředění sboru Carmina bona Trnava 2015

Většina členů našeho nejstaršího sboru Carmina bona se ve dnech 3. 3. – 5. 3. zúčastnila soustředění. Odjezd byl trošku nervózní, neboť se některých žáků „dotkla“ evakuace školy, ale to nám nezabránilo, abychom s očekáváním nastoupili do autobusu, naložili všechny připravené Orffovy nástroje a odjeli vstříc novým písním a zážitkům s ostatními spolužáky a kamarády napříč pěti ročníkům. Nepatrné zpoždění do rekreačního střediska Trnava bylo vyrovnáno příjemným ubytováním a ujištěním, že zde, na konci malé, avšak táhlé vesničky, budeme mít klid pro naši „práci“ i rozptýlení. Po večeři se objevili naši očekávaní instruktoři z T-klubu – jako tradičně Mgr. Martin Stavjaník – se svou kolegyní Nikol. Po pěvecké hodince začaly kolektivní hry, kterých se zúčastnili s nadšením všichni přítomní. Nutno podotknout, že nás nakonec jelo 58, což jistě není zanedbatelný počet… Po večerním programu měli někteří účastníci pocit, že musí stihnout vše: popovídat si s kamarády, krátce se dívat na televizi a také informovat své přátele o dění na facebooku. Noc však nebyla tak dlouhá…

Do sobotního rána jsme se probudili s vločkami za okny. Radost ze sněhu byla během soboty patrná. Avšak ani to nám nezabránilo po hlasech si procvičit písně, které budou součástí repertoáru sboru při nadcházejících vystoupeních. Odpolední hodiny postupně každá část sboru (která zrovna nezpívala) „zužitkovala“ připravením masky na masopustní rej, který „vypukl“ v podvečerních hodinách. Večerní program byl po dvou hrách přerušen překvapením pro naše nejmladší členy, a to diskotékou profesionálního DJ. Ti starší to tušili… Do noci odcházeli všichni „utancovaní a uzpívaní“.

Poslední ráno bylo „unavené“. Ještě jsme stihli přezpívat ruskou píseň v originále, anglickou píseň od skupiny ABBA a nakonec jsme se vydali na krátkou procházku. Ta však byla pro některé spíše „kličkovanou“ mezi blátem, tajícím sněhem a odkrývající trávou. Přesto jsme to všichni zvládli.

Nakonec krátká rekapitulace: http://youtu.be/o39J2tx3g7A

 

Názory některých zúčastněných:

Barbora: Soustředění se mi líbilo. Mohli jsme tam být delší dobu. Byla to příležitost k seznámení s novými členy. Jsem ráda, že to nebylo jenom o „práci“, ale že jsme se i bavili.

Lukáš: Na soustředění jsem se moc těšil a splnilo moje očekávání. Všechny hry se mi moc líbily – měli to pěkně připravené. Zpívání super. Ale nejlepší byla diskotéka, na kterou jsem se těšil celou věčnost!

Lucie: Líbil se mi celý program na soustředění (zpívání, hry, zábava). Naučila jsem se tam lépe zpívat písně a také nové hry. Ubytování, jídlo a počasí bylo úžasné, výborné a krásné…

Silvie: Líbily se mi moc hry, které jsme hráli. Byli tam skvělí vedoucí, se kterými jsem se nenudila. Jsem ráda, že jsem tam byla…

Karolína: Líbilo se mi: jídlo bylo úžasné, hry, program, diskotéka, ubytování, nácvik písní.

Nelíbilo se mi: chování některých, mrzí mě, že jsem musela s  děvčaty z tanečku odjet dřív. Bylo to úžasné…

Barbora: Moc se mi líbilo ubytování. Bylo moderní a příjemné. Vařili výborné jídlo. Hráli jsme zábavné hry, díky Martinovi a Nikol. Myslím, že jsme se všichni více seznámili. Nejlepší překvapení byla diskotéka i s DJ.

Aneta: Na soustředění se sborem jsem prožila spoustu krásných zážitků s naší sbormistryní. S Martinem a jeho kolegyní jsme hráli spoustu her. Ve středu večer jsme měli krátké představení od Viktora Bartošíka a ihned poté byla diskotéka. Bylo to SUPER!

Eva: Soustředění bylo jako vždy super. Moc jsem si to užila. Máme spoustu krásných zážitků. Ubytování bylo přímo luxusní. Moc se mi líbil program. Ani jsme se moc neunavili zpěvem. Diskotéka byla jako vždy super. Už se těším na další…

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Řešení projektu  OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části

Řešení projektu OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně ve spolupráci se ZŠ Malenovice, Třída Svobody 868, vstupuje do své finální části. Od začátku jeho řešení, března 2014, byly uskutečněny desítky akcí pro podporu popularizace vědy mezi dětmi a mládeží ve Zlínském kraji a mnohé další běží nebo teprve proběhnou. Velký ohlas, jak mezi dětmi, tak jejich učiteli, má Univerzita školního věku, kdy žáci základních škol navštěvují laboratoře Fakulty technologické, kde se seznamují s odbornou technikou a postupy využívanými při biologických, chemických a fyzikálních experimentech. Jak na půdě středních škol, tak na UTB se uskutečňují Road show určené pro středoškoláky zaměřené na propagaci nejaktuálnějších výsledků ve vědě a výzkumu jakými jsou např. poznatky z oboru bioniky, biodegradability, molekulární gastronomie, kvantové fyziky nebo teorie chaosu prostřednictvím populárně naučných přednášek.
Další akcí, která zaznamenala velmi kladný ohlas, byl letní Badatelský tábor na univerzitní chatě na Portáši. Přes dvacet dětí ze základních škol na Zlínsku se během jednoho týdne seznámilo zajímavým způsobem s neuvěřitelným množstvím poznatků o živé i neživé přírodě především formou her.
     
Oblíbené jsou i Badatelské výpravy pořádané pro žáky středních škol. Navštívenými lokalitami byly např. Chřiby u Uherského Hradiště, Váté písky u Bzence nebo byli středoškoláci seznámeni přímo v terénu s vodním ekosystémem Baťova kanálu.
      
 
Pro samotné pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ jsou určeny workshopy rozvíjející jejich potenciál v možnostech využití pokročilých médií a nejnovějších poznatků při výuce přírodovědných a technických předmětů. 
           
V plánu je ještě do konce června 2015, kdy projekt OPVK končí, škola v přírodě pro děti ze ZŠ Malenovice, další Univerzity školního věku i Road show. Zároveň se středoškoláci nyní aktivně účastní Junior projektů, kdy intenzivně zpracovávají zadaná témata z  technických a přírodovědných oblastí pod vedením zkušených odborníků z Fakulty technologické UTB ve Zlíně.
            
Žáci se dále mohou těšit na animované filmy, které zábavnou formou přiblíží různé zajímavé přírodní úkazy. První filmy byly představeny na podzim na Noci vědců v Laboratorním centru FT a podle velkého ohlasu veřejnosti lze konstatovat, že jde o nejideálnější a nejúčinnější formu popularizace VaV. Filmy budou doplňovat tištěné a elektronické publikace, leporelo a fotografická kniha také se zaměřením na popularizaci vědy.
       
 
I po skončení řešení projektu bude původní řešitelský tým usilovat o další popularizaci technických a přírodovědných předmětů mezi dětmi a mládeží na Zlínsku.  

 

Tisková zpráva v pdf. tiskovázpráva_leden 2015_ZŠMal
    

Lyžařský výcvikový kurz

Letos se kurz opravdu vydařil. Parádní zimní podmínky přispěly k tomu, že lyžovat se naučil opravdu každý. Žáci sedmých tříd pod vedením učitelů Mgr. Pavla Knébla, Mgr. Terezy Zpěvákové a Mgr. Jitky Nezvalové zažili skutečně krásné zážitky. Všichni jsme byli ubytováni v horském hotelu Bečva, kde vládla příjemná atmosféra. Přes den jsme se učili lyžovat v přilehlém skiareálu Rališka, večery patřily přednáškám, hrám, ale také diskotéce a maškarnímu karnevalu. Chování žáků bylo vynikající a všichni jsme tak strávili šest dní ve velmi příjemné společnosti.

„Vlasy – koruna krásy, přiblíží i starodávné časy“

V posledním únorovém týdnu si děti ve ŠD zahrály na kadeřníky. Děvčátka si upletla copánky a culíky ozdobené mašlemi a ozdobnými sponkami. I chlapci se zapojili a na svých krátkých vlasech si vytvořili rozcuchané účesy. Některé děti vytvářely návrhy účesů na papíře. Zapojily fantazii a vznikly krásné barevné návrhy. Také malá přehlídka v ostatních odděleních měla velký úspěch. Děti se pobavily a za svoji práci byly odměněny sladkou odměnou.  

DSCN3781 DSCN3780 DSCN3779 DSCN3778 DSCN3777 DSCN3776 DSCN3775 DSCN3774 DSCN3773 DSCN3772 DSCN3771 DSCN3770 DSCN3769 DSCN3768 DSCN3767

Školská liga T-ball

Poslední hrací den Slováckého přeboru mládeže v T-ballu, kterého jsme se doposud jako škola zúčastnili, proběhl 26. 2. 2015. Přestože jsme do třetího hracího dne nenastoupili v nejsilnější sestavě, v důsledku zranění a nemocnosti některých hráčů, můžeme hovořit o úspěchu.

V základním kole jsme nejdříve velmi smolně prohráli s nejsilnějším soupeřem ZŠ Staré Město – chlapci. Do zápasu jsme nastoupili slibně. V prvních dvou směnách se nám podařilo dovézt 10 bodů na rozdíl od soupeřů, kteří bodovali pouze dvěma body. Od třetí směny se k naší smůle chlapci ze Starého Města rozpálili a předvedli několik výborných odpalů, kterými skórovali a nasázeli nám během čtyř dalších směn 13 bodů. Zápas se nám již nepodařilo obrátit a prohráli jsme jej 12:15.

Do druhého zápasu se nám přes prvotní smolnou prohru podařilo nastoupit optimisticky. Provedli jsme změny v sestavě a vrhli se do zápasu s chutí vyhrát. Soupeřem nám byla ŽS Ostrožská Nová Ves. Z počátku byly síly vyrovnány. Ale několika skvělými odpaly se nám podařilo bodově soupeři uniknout a nakonec zvítězit 13:7.

Ze základní hrací skupiny jsme postoupili jako druzí a mohli jsme si tak zahrát souboj o 3. místo. Soupeř, který nás v tomto kole čekal, byla ZŠ Babice. Přestože z počátku to vypadalo, že vyhrát zápas bude velmi těžké, celý tým nepřestával bojovat. Skvělými odpaly jsme domů dovezli v každé směně minimálně 2 body. Dařilo se nám nejen na pálce, ale také v poli, kde žáci předvedli znamenité zákroky. Konečný výsledek tohoto zápasu byl 18:8 a my jsme se tak v tomto hracím dnu mohli radovat z krásného 3. místa.

 Sestava: Hebelka Martin, Januška Tomáš, Kašný Jakub, Rosík Jiří, Staňková Daniela, Gabrhelová Lucie, Tomášová Daniela, Burk Filip, Zlámal Josef, Ševčík David, Marčík Artur, Bartošík Viktor, Sovová Karolína, Sovová Markéta

 Všem hráčům, kteří reprezentují naši školu ve Slováckém přeboru mládeže, děkuji a přeji do dalších hracích dnů spoustu odpalů a vynikajících zákroků v poli.

Více fotografií najdete zde: http://zsmalenovice.cz/t-ball-stare-mesto-26-2-2015/

 Mgr. Tereza Zpěváková

bez názvu softbal softbalI