Úspěch našich žáků v projektu Paměť národa 2015

V pondělí 20. dubna 2015 se žáci naší školy zúčastnili v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně prezentace projektu Příběhy našich sousedů zaštiťovaného organizací Post Bellum. Pod vedením paní ředitelky Zdeňky Jančíkové a pana učitele Tomáše Juříčka se dětem po několikaměsíčním úsilí podařilo obsadit první místo s prací věnovanou ThDr. Vojtěchu Martinů.

Do projektu se zapojili: Vendula Vaňharová (IV. B-E), Dominik Šlampa (VI.B), Barbora Mattová (VIII.B) a Michal Polášek (VIII.A).

Za pomoc děkujeme také paním učitelkám Andree Hobzové, Drahomíře Navrátilové a Tereze Zpěvákové.

Záznam prezentace našich žáků můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=XeTBZqmoAUw.

 

B3EBA3E0-DBBF-6327-A136-434B98941A1B Paměť národa 2015 1 Paměť národa 2015 2 Paměť národa 2015 3 Paměť národa 2015

Canisterapie ve školní družině

Pojem Canisterapie je složen ze slov „Canis“ – pes a „terapie“ – léčení. Existuje však mnoho způsobů jeho překladu: „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“ (L. Gajdová), „Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.“ aj.

Ve světě se canisterapie rozvinula převážně v 50. letech 20. století. U nás se začala pořádně rozvíjet po roce 1990. Sociologové si totiž před lety všimli, že péče o domácí zvířectvo zvýhodňuje nejen životní styl, ale i zdravotní stav venkovanů ve srovnání se stejně starými občany ve městech. Psychologové, psychiatři a neurofyziologové využili tyto poznatky a zavedli již před více než patnácti lety do režimu dne cílevědomý a pravidelný kontakt se živými zvířaty jako součást komplexní léčby nemocí ve stáří. V dnešní době se canisterapie používá především k řešení problémů psychologických, citových, sociálně-integračních.

Fenka yorkšírského teriéra udělala radost ve všech odděleních školní družinky. Děti si pejska hladily a také kladly velkou spoustu dotazů spojených s péčí o něj. Doufáme, že si děti pejska užily a že se dozvěděly spoustu užitečných informací.

 

canisterapie jorkšír