červen

„Ve škole nám ještě zvoní, školní rok však slzy roní……“

Děti se však usmívají jako sluníčka, stále víc. Jsou totiž před námi vytoužené prázdniny a s nimi spojena různá očekávání a dobrodružství.

Je tu ale ještě první letní měsíc – ČERVEN – který přivítáme recitací stejnojmenné básně.

Potom přichází významný Den dětí, který společně oslavíme při soutěžích a pohybových aktivitách v atriu i na školním hřišti.

V  přírodě ještě zůstaneme a budeme ji vnímat všemi smysly. To se odrazí v básních, písních, kresbě i v kreativním tvoření. V přiměřené míře budeme využívat sluníčka k otužování dětských organismů.

Ve školní družině je velmi oblíbená četba „Lukovských pověstí“.

Kdo pověstem nevěří – v Lukově je prověří“ – a to na našem společném výletě do Lukova, s putováním po naučné stezce, spojené s hledáním „kešek“

 

A již přijde opravdu poslední týden ve školní družině.

Společně zhodnotíme celý školní rok, snad bude i nějaká sladkost, dostaneme  očekávané vysvědčení a pak již …..HURÁ NA PRÁZDNINY !

 

Paní vychovatelky přejí dětem i jejich rodičům hodně slunných prázdninových dnů, zážitků a hlavně zasloužený odpočinek.

Ohlédnutí za Expedicí Rusava (4. – 8. 5. 2015)

logo esf

Víte, že zjistit množství prachu v ovzduší můžete pomocí tekutého lepidla a vršku od sklenice? Umíte psát tajným písmem, které se vám ukáže jen nad svíčkou? Dokážete vysvětlit, proč se šiška ve vlhku zavře?                        My už to všechno zvládneme!

Díky spolupráci naší základní školy s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jsme se mohli od 4. do 8. května 2015 zúčastnit školy v přírodě s názvem Expedice Rusava. Svoji vědeckou základnu jsme vybudovali v penzionu Ráztoka v Rusavě. V tom, že jsme vybrali dobře, nás od začátku utvrzovala nejen krásná okolní příroda, ale také chutná strava a vstřícnost všech místních.

Celý týden byl nabitý pokusy, které nám pomohly více poznat přírodu. Většina pokusů byla v podstatě jednoduchá, a přesto velmi důležitá pro vysvětlení mnoha procesů, které v přírodě probíhají. Velmi nás také bavilo lovit různé zástupce hmyzu a obojživelníků a brodit se v gumákách potůčkem. No, uznejte, to ve škole jen tak nezažijete J

Trochu nás mrzelo, že nám počasí neumožnilo sledovat slunce ani hvězdy pomocí hvězdářského dalekohledu, ale alespoň jsme se dozvěděli základní informace o samotném dalekohledu a také o vesmíru a sluneční soustavě.

Seznámili jsme se také s prací dobrovolných hasičů, historií obce Rusava a dokonce se samotným panem starostou.

Každý poznatek i nápad jsme si zaznamenávali do expedičních deníků. Některé z nich byly na konci naplněné opravdu cennými informacemi. Skoro jako od skutečných vědců.

Během naší expedice samozřejmě nechyběly společné hry, pokřiky před jídlem, sportovní klání, táborák ani karneval. Na takovou školu v přírodě budeme ještě dlouho vzpomínat.

Moc děkujeme doc. PaedDr. Janě Majerčíkové, PhD., a Mgr. et Mgr. Viktoru Pacholíkovi, Ph.D., za přípravu zajímavého programu a také za to, že byli žákům Erin skupiny vždy k dispozici pro konzultace jejich ročníkových prací. Děkujeme také studentkám FHS UTB Míši a Alči, že se o nás celý týden vzorně staraly. Za zajištění finanční stránky akce děkujeme projektovému manažerovi Ing. Michalu Rouchalovi, Ph.D.

III.B a III.B-Erin

DSC_0574 DSC_0605 DSC_0649 DSC_0747 IMG_6068 IMG_6171 IMG_6331 IMG_6377 IMG_6461 IMG_6285 IMG_6292 IMG_6295

Letní koncert

 Zveme rodiče na Letní koncert, který se uskuteční v úterý 2. 6. 2015 v 17 hodin v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická beseda.

Uslyšíte všechny sbory naší školy. Jako host vystoupí sbor Vážky z Trenčína.

 Koncert je pořádán ve spolupráci se Sdružením rodičů 11. ZŠ a s přispěním Kulturního fondu města Zlína.

2 letní koncert 2015

Školská liga T-ball aneb My vám ty medaile přivezeme

 19.5. 2015 jsme se zúčastnili posledního hracího kola školské ligy v T-ballu. Úkol, který nás čekal, nebyl vůbec jednoduchý. Po předchozích hracích kolech jsme byli v průběžném hodnocení na 2. místě. Rozdíly mezi jednotlivými místy byly velmi těsné, takže nic nebylo jisté a nás čekal v tento den těžký úkol.

První zápas jsme sehráli s Ostrožskou Novou Vsí, kterou jsme porazili těsným výsledkem 11:10. Druhým soupeřem základního hracího kola nám byla ZŠ Babice, nad kterou se nám podařilo také zvítězit. Díky těmto dvěma vítězstvím jsme tak postupovali do druhého hracího kola jako vítězové skupiny a sehráli jsme tak souboj o finále se zkušenými žáky ZŠ Staré Město. Přestože zpočátku utkání jsme měli velkou naději na vítězství, nakonec se nám nad tímto soupeřem zvítězit nepodařilo.

V celkovém součtu všech hracích dní jsme se umístili na stupních vítězů, a to na krásném druhém místě. Díky tomu jsme mohli s úsměvem dokráčet pro stříbrné medaile a završit tak šťastně poslední hrací den tohoto školního roku.

Všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji.

Mgr. Tereza Zpěváková

 IMG_6675IMG_6626

Matematické úspěchy našich žáků

Jako každý rok se naši žáci zúčastňují mnoha matematických soutěží. Zvláště letošní jaro bylo pro mnohé z nich opravdu úspěšné. Posuďte sami.

V březnu proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O’Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky (v České republice je takovou soutěží například Matematická olympiáda), ale získávat pro matematiku „normální“ žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku.

Výsledky za naši školu:

Kategorie Cvrček (max. 90 bodů)

   

Pethö David

III.B – Erin

79 b.

Žeravský Jan

III.B – Erin

73 b.

Rochovanská Anita

III.B – Erin

73 b.

     

Kategorie Klokánek (max. 120 bodů)

   

Černohous Radko

V.A – Erin

109 b.    

Buchta Tomáš

V.A – Erin

93 b.

Vaňharová Vendula

IV.B – Erin

91 b.

     

Kategorie Benjamín (max. 120 bodů)

   

Veselý Petr

VI.B

87 b.

Mašláňová Karolína

VII.A

79 b.

Trčalová Natálie

VI.B

74 b.

     

Kategorie Kadet (max. 120 bodů)

   

Trčala Matyáš

VIII.B

67 b.

Burk Filip

VIII.B

61 b.

Remeš Stanislav

VIII.B

61 b.

Ševčík David

VIII.B

59 b.

Velkou radost nám udělal Radko Černohous, který v našem okrese obsadil 2. místo.

 

V březnu byla uzavřena  korespondenční soutěž Matík, kterou pořádá Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť. Je určena všem žákům 5. tříd okresu Zlín, kteří rádi řeší matematické „oříšky“. Každý účastník soutěže obdrží v průběhu roku během tří kol soutěžní úlohy. Ty ve stanoveném termínu vyřeší a odešle organizátorům. Nejlepší řešitelé se pak utkají ve finále přímo na gymnáziu. Na pomyslné stupně vítězů vystoupil Alexandr Šašek ze třídy V.A – Erin, který ve velké konkurenci obsadil 2. místo.

 

V dubnu proběhlo  okresní kolo matematické olympiády. Letos nás reprezentovaly pouze žákyně VI. ročníku. Splnily všechny podmínky školního kola a poté své matematické dovednosti poměřily s dalšími vrstevníky. Výborného výsledku dosáhla Bára Bednaříková ze VI.A, která se umístila na 4. příčce.

Všem žákům, kteří se více či méně úspěšně zapojili do soutěží, patří velké poděkování.

Odpoledne na dětském dopravním hřišti v Malenovicích

Všichni jistě víme, že měsíc duben je měsícem spojeným s bezpečností. Ani letos tomu nebylo jinak. Proto jsme se zúčastnili společné družinové akce, kterou jsme si nazvali „Na dopravním hřišti – na kolech to sviští“
Velmi jsme se těšili na návštěvu, pro některé úplně první, dětského dopravního hřiště, kde jsme si mohli prověřit znalosti BESIPu. Starší žáci se vydali na návštěvu již v pátek 24.4. a mladší žáci si vše vyzkoušeli ve středu 29.4. Obě skupinky si však nezapomněly s sebou vzít pití, pláštěnku, vhodnou obuv, sportovní oblečení a především přilbu.
Na úvod nás přivítal pan instruktor Martin Dřevojánek, který nás seznámil se základními bezpečnostními pravidly pro chodce a cyklisty, významem signálních světel na semaforu a především upozornil na důležitost bezpečné jízdy.
Poté si již žáci rozdělili role — stali se policistou, cyklistou, chodcem i řidičem malých formulí. Při jízdě využívali získané poznatky ze školní družiny, prvouky i z vlastních zkušeností. V jednotlivých rolích se samozřejmě žáci střídali, avšak čas byl neúprosný. Sotva jsme přišli a rozjeli se na různých dopravních prostředcích, už jsme museli uklízet. Ale tak moc se nám nechtělo.
Prožili jsme však příjemné odpoledne se všemi kamarády bez zranění. Děti se obohatily nejen o teoretické, ale i praktické dovednosti. Odměnou jim pak zůstaly zážitky a zkušenosti z celého odpoledne.
Tak brzy opět na dopravním hřišti, kde to na kolech s přilbou sviští!

 

 

 

 

Květen ve školní družině

Sníh že už nám nepadá? Tohle je mi záhada.

Všude bílo jako dřív – květen, že má na to vliv?

 

Milé děti, máme tady měsíc květen. Co si pro nás asi paní vychovatelky připravily?

Nejvíce se těšíme na karneval, který bude tentokrát v indiánském ladění a probíhat bude na školním hřišti.

Další akcí bude: „Film festival zas tu je – celý Zlín se raduje“. S dětmi se zúčastníme doprovodných akcí, které festival nabízí. Proběhne také „společná dražba“ našich filmových klapek, které děti nakreslí.

Přejme si krásné květnové dny.

indiáni