Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

 

· od 1. do 5. třídy
· na ZŠ tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice
· navázání na studijní program ERIN, který bude dále rozšířený nabídkou kurzů zajišťovaných spolkem Svět vzdělání, z.s.
· dlouholeté zkušenosti pedagogického sboru s rozvojem nadání a talentu
· angličtinu bude vyučovat profesionální lektor (2 h týdně) a rodilý mluvčí (1 h týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English YLE
· matematika vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logické a kritické myšlení
· navíc logika (1 h týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny
· osobnostní a psychologický rozvoj (1 h týdně)
· financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic, materiálů a vzdělávání pedagogů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů
· rozšiřování obzorů dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky
· atmosféra vzájemného respektu mezi rodiči a učitelem, individuálního přístupu k rozvoji žáků a otevřené komunikace

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy
Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel Svět vzdělání, z.s.

 Informační schůzka pro rodiče – zájemce o zapsání dětí od září 2016
Pondělí 21. 9. 2015, 18:00
ZŠ tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice
Další informace a kontakt: www.tridazlin.cz
tomas.blumenstein@mensa.cz, tel. 603 726 030

 

Beseda se ševcem 17. září 2015

Ve čtvrtek 17. září 2015 jsme pozvali do školy pana Klečku, který seznámil žáky třídy I. C s ševcovským řemeslem. Beseda byla součástí projektu Malenovice očima Josefa Lady. Tatínek pana Lady byl ševcem a jeho syn se o něm zmiňuje ve své knize o kocourku Mikešovi. Pan Klečka nám vyprávěl o historii řemesla, ale přinesl s sebou i zajímavé nástroje a pomůcky. Nás zajímal právě ševcovský nůž „knejp“, kterým se poranil pan Lada jako dítě, a proto špatně viděl na jedno oko. Pan Klečka s sebou vzal i zajímavé exempláře obuvi a ukázal nám, jak si chudí lidé pomáhali s obuví  na zimu, když neměli peníze na nové boty. Po odchodu pana Klečky jsme si stihli vyrobit papírové dřeváky, které jsme si vlastnoručně nazdobili. 

                                                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt Malenovice očima Josefa Lady

Žáci třídy I. C pracují v tomto školním roce na projektu Malenovice očima Josefa Lady. V rámci výuky se seznamují s dílem pana Lady, jeho obrázky je motivují k výuce. V úterý 15. září jsme se vydali do terénu. Společně jsme se snažili najít místa, která by zaujala i pana Ladu. Našli jsme zajímavé domky, náměstíčko, kostel, rybník a samozřejmě i hrad. Po celou dobu jsme pozorovali změny v podzimní přírodě, zkoumali blízké okolí Malenovic. Srovnávali okolí s obrázky pana Lady. I Malenovice obklopují pole a lesy. U rybníka jsme si zahráli hry, které hrál Pepík s Mikešem. Nemohli chybět kuličky, ale využili jsme i kamínků. Nadchly nás kruhy, které se vytvářely na vodě rybníku po jejich dopadu. U hradu jsme si zahráli další hry. Prožili jsme společně pěkný sluneční den.

                                                                             Mgr. Libuše Přílučíková

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Září ve školní družině

Září, září, na léto jde stáří, švestky se modrají, jablka sládnou, podzim jde po kraji, rybníky chladnou a žáci ve slohové práci píší, jak nám ptáci mizí nad hlavou… Tahle píseň od Zdeňka Svěráka navozuje podzimní náladu. A jakou náladu si navodíme v družinkách? Kdo z dětí nebo paní vychovatelek by chtěl pošmournou, podzimní? Ptala jsem se každého, koho jsem ve škole potkala a tak prý nikdo J.

Paní vychovatelky si totiž pro děti připravily společnou akci všech oddělení, která má název: „Turnaj v pétanque si dáme – vzájemně se poznáváme“. Tímto turnajem se společně seznámí děti s vychovatelkami všech oddělení při pohybové aktivitě s uplatněním pravidel nové hry. Budeme rozvíjet zdravé soutěžení.

A to samozřejmě není všechno. Společně prožijeme zajímavý rok, plný cenných informací, potřebných vědomostí, překvapení i dobrodružství a nebude chybět ani legrace.

Pěkný nový školní rok a hezkou zábavu přejí všem dětem vychovatelky.

 

 

3. A a 3. C – E plave

Dnes 4. 9. proběhla první dvouhodinová lekce plavání. Žáci 3. A a 3. C – Erin nastoupili na hodinu plní energie a nadšení. Celkem se tyto třídy zúčastní deseti lekcí, kde se budou zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Již dnes si všichni vyzkoušeli, jak na tom momentálně se svými výkony jsou, a zjistili, v čem se ještě musí zlepšovat. Všichni už se těší na jejich „mokré“ vysvědčení.

Mgr. Tereza Zpěváková

plavani

Sběr papíru ve školním roce 2015/2016

Vážení rodiče a žáci, sběr papíru se v tomto školním roce uskuteční v následujících termínech, vždy od 15 do 17 hod.:

Září: 8. a 9.                                           Únor: 9. a 10.                                         
Říjen: 13. a 14.                                    Březen: 8. a 9.
Listopad: 10. a 11.                             Duben: 12. a 13.
Prosinec: 8. a 9.                                  Květen: 10. a 11.
Leden: 12. a 13.                                   Červen: 7. a 8.