Zápisový lístek pro rodiče předškoláků

Prosíme rodiče předškoláků, aby si vytiskli Zápisový list. Vyplněný ho  prosím doneste s sebou k zápisu společně s žádostí vytištěnou za stránek zapisdozszlin.cz.

Zápisový list 2016 – 2017


Nabízíme pomoc s elektronickým zápisem v MŠ tř. Svobody 835 – v pondělí 8. února 14:00 – 16:00 a v MŠ Milíčova – v úterý 9. února 14:00 – 16:00. Bude zde přítomna pracovnice naší školy Bc. Žůrková, která Vám s
elektronickým zápisem a případnými dotazy pomůže.

Zápisový list najdete také v sekci Školní dokumenty.

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 – jak postupovat

Statutární město Zlín


Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017

Statutární město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tuto novinku v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do 1. tříd základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ).

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:
1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
V době od 30.1.2016 do 11.2.2016 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID).
Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2.  REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz registrační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 12.2.2016.

3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu – pátek 12.2.2016 13:00–18:00 hod.
Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4.  ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.


Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 30.1.2016 zveřejněny nápovědy a návody
k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz.

Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Základní školy statutárního města Zlína seznam

Společná akce ŠD „O ptáčky se postaráme – strádat zimou je nenecháme“

výroba jednoduchých i netradičních krmítek, společné sypání ptáčkům

Tak jako vždycky jsme se také tento rok těšili na zimu. Tato zima však na sebe nechala dlouho čekat. Konečně jsme se dočkali a s první sněhovou nadílkou jsme začali stavět sněhuláky, oprášili jsme boby a sněhové lopaty a uspořádali sněhovou válku.

Ale samozřejmě jsme nezapomněli na ptáčky!

 Už na podzim jsme si povídali o tom, že mnoho ptáků, kteří se u nás vyskytují, během podzimu odlétá do oblastí s teplejším podnebím a s dostatkem potravy.  Ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, rádi přijmou pomoc od lidí především za tuhé zimy se silnými mrazy a s vysokou sněhovou pokrývkou. Nejdříve jsme si zjistili, které krmení je pro ptáčky správné a naopak, které potraviny by jim mohly dokonce uškodit. Víme, že do krmítek patří třeba ovesné vločky, strouhaná houska (ne však slaná), semínka slunečnice, prosa, máku, drcená jádra vlašských a lískových oříšků. Ptáčky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky a přepáleným lojem!     

 Nechceme, aby ptáčci v zimě strádali, proto jsme jim hned s prvním sněhem začali sypat krmení do dřevěných krmítek na školní zahradě. Vyrobili jsme také netradiční krmítka pro ptáčky například z kokosových ořechů, z plastové láhve, z kartonových obalů.

Jsme moc zvědaví, které ptačí druhy budou hledat naši pomoc!

DSCN4503 DSCN4505 DSCN4504 DSCN4502 DSCN4500

Zápis dětí do 1. třídy pro rok šk. rok 2016/2017

logoZákladní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-17

proběhne 
v pátek 12. 2. 2016 od 13:00 do 18:00 hodin

K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 – 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 – 31. 8. 2010 a děti, které měly ve školním roce 2015 – 2016 odklad školní docházky.

Dítě, které bude mít 6 let od září do prosince 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2010 do prosince 2010 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Krajské pedagogicko-psychologické poradny). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2011 do konce června 2011 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu rodiče přinesou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bude možné také zapsat dítě do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy – proběhne výběrové řízení do této třídy.

Informace o elektronické registraci naleznete zde.

 

Naše nové CD je na světě

Na Adventním koncertě v prosinci 2015 bylo pokřtěno známým zlínským producentem Luďkem Malárem a textařem Michalem Steinem naše nové CD s poetickým názvem „Z mých snů a přání…“ Uslyšíte skladby mladšího sboru Čamlíci pod vedením sbormistryň Mgr. Anny Karasové a Mgr. Martiny Bílkové. Mimo písniček o zvířátkách např. Myšky, Kočka, Datel, Vás Zamotaná písnička dovede Až na Sněžku s partou ježků. Voda poteče až k Červené karkulce a dozvíte se, kde V domě straší duch.
Starší sbor Carmina bona (pod vedením Mgr. Dany Kozárkové) zařadil skladby jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého minimalismu Josefa Adamíka, který velkou část svého života prožil v nedalekých Mysločovicích. Ze sborníku „Hádala se paraplata“ uvedou tři skladbičky. Uvědomíme si, že Money, money jsou sice důležité, ale příroda je mocná čarodějka nejen v mrazech (Brusič mráz), ale též v máji (Májový madrigal). Jak souvisí višně (V poli zrají višně) a hrušky (Stojí hruška v širém poli) s lidskými vztahy, se můžete dozvědět také v naší nahrávce.
CD je možno za 60 Kč zakoupit v kanceláři školy.
Ať Vás v tomto roce provází nejen zdraví a štěstí, ale též sny a přání, láska a přátelství.

Krásný poslech za všechny, kteří se podíleli na novém CD, přeje Dana Kozárková

Obrázek Obrázek (3) Obrázek (2) CD Z mých snů a přání

 

 

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky od šk. roku 2016/2017

třída s rošířenou výukou aj logo

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody, pracuje již téměř deset let s nadanými dětmi. Vyučuje je ve vzdělávacím programu, který odpovídá jejich zájmům, potřebám, rozvíjí je. Tento program je průběžně vyhodnocován pedagogy i externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.). Od 1. 9. 2016 nabízíme rodičům nadaných i nadprůměrných, šikovných dětí tento program částečně modifikován. Je upraven – rozšířen mj. na základě požadavku rodičů tak, aby byla posílena výuka angličtiny. Díky děleným hodinám se budeme nadále diferencovaně věnovat jak dětem nadaným, tak i bystrým, nadprůměrným, šikovným.

 • od 1. do 5. třídy
 • navázání na studijní program ERIN, který bude dále rozšířený nabídkou kurzů zajišťovaných spolkem Svět vzdělání, z.s.
 • dlouholeté zkušenosti pedagogického sboru s rozvojem nadání a talentu
 • angličtinu bude vyučovat profesionální lektor (2 h týdně) a rodilý mluvčí (1 h týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English YLE
 • matematika vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logické a kritické myšlení
 • navíc logika (1 h týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny
 • osobnostní a psychologický rozvoj (1 h týdně)
 • financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic, materiálů a vzdělávání pedagogů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů
 • rozšiřování obzorů dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky
 • atmosféra vzájemného respektu mezi rodiči a učitelem, individuálního přístupu k rozvoji žáků a otevřené komunikace
   

Uzávěrka přihlášek do 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky je 7. 2. 2016 (přihláška ke stažení: Prihlaska_Zlin). Vyplněnou přihlášku zašlete na email info@svetvzdelani.cz

Obdržíte kód dítěte a odkaz na nabídku termínů přijímacího pohovoru. Vyberete si čas, který vám bude vyhovovat, a v tomto vybraném čase se dostavíte do Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org., k přijímacímu pohovoru.

Přijímací pohovory do této třídy budou probíhat 8. 2. 2016 od 8.00 (dle vybraného času)

Informační schůzka, kde budete seznámeni s projektem i s fungováním školy proběhne 8. 2. 2016 v 18.00 ve školní jídelně.

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy
Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel Svět vzdělání, z.s.

Další informace a kontakt:
                                   tomas.blumenstein@mensa.cz, tel. 603 726 030

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

logoZákladní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-17

proběhne 
v pátek 12. 2. 2016 od 13:00 do 18:00 hodin

K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 – 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 – 31. 8. 2010 a děti, které měly ve školním roce 2015 – 2016 odklad školní docházky.

Dítě, které bude mít 6 let od září do prosince 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2010 do prosince 2010 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Krajské pedagogicko-psychologické poradny). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2011 do konce června 2011 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu rodiče přinesou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bude možné také zapsat dítě do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy – proběhne výběrové řízení do této třídy.

Informace o elektronické registraci naleznete zde.

 

Chcete zapsat dítě na naši školu?

Statutární město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tuto novinku v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do 1. třídy základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ).

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:

1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz

V době od 30.1.2016 do 11.2.2016 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID).

Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2. REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS

Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz registrační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 12.2.2016.

3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu – pátek 12.2.2016 13:00–18:00 hod.

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4. ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.


Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 30.1.2016 zveřejněny nápovědy a návody
k veškerým krokům online registrace.
V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz.

Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Základní školy statutárního města Zlína seznam

Důležité: Odhlašování obědů v době nemoci

Připomínáme všem rodičům, zákonným zástupcům žáka, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, odhlásit jim objednané obědy, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Pouze první den nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat za dotovanou cenu, pokud nestihne zákonný zástupce žáka popř. žák sám odhlásit oběd ráno do 8:00.
Školní obědy jsou dotované státem (režijní výdaje, mzdové náklady…), a proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči).
Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již zvýhodnění nevztahuje. Tato informace, zákonná podmínka, je uvedena na přihlášce ke stravování, kterou každý zákonný zástupce žáka na začátku šk. roku podepsal.
Pokud Vaše dítě onemocní a Vy objednané obědy nezrušíte (přes internet, telefonicky, osobně nebo emailem), jsme Vám, rodičům, nuceni objednané a neodhlášené obědy od druhého dne nemoci žáka, i když fakticky nebyly odebrány, ale byly uvařeny, fakturovat za plnou cenu oběda, tj. 56 Kč.
Při kontrole školy ze strany stát. orgánů by v opačném případě bylo konstatováno porušování legislativy školou včetně sankcí, pokut apod. Při kontrolách prováděných školou jsme v tomto smyslu zjistili pochybení, byly zaslány dopisy a vyžadovány příslušné částky. Abychom tomuto předešli, opět připomínáme rodičům povinnost odhlásit obědy při nemoci či jiné nepřítomnosti žáka ve škole.

Z.Kryštofová, ved.šj
Email: krystofova@zsmalenovice.cz,  tel.: 775 564 055

Chcete zapsat své dítě na naši školu?

 

 

Statutární město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tuto novinku v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do

1. tříd základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ).

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:

1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz

V době od 30.1.2016 do 11.2.2016 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID).

Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2. REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS

Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz registrační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 12.2.2016.

3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu – pátek 12.2.2016 13:00–18:00 hod.

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4. ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.


Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 30.1.2016 zveřejněny nápovědy a návody
k veškerým krokům online registrace.
V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz.

Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Základní školy statutárního města Zlína seznam

Ke stažení: Zápis do ZŠ 2016_2017.pdf