Svačinky z naší jídelny

Vážení rodiče, připomínáme možnost objednání svačinek pro Vaše děti za pouhých 13 Kč na den. Svačinky připravujeme denně u nás ve školní jídelně z čerstvých a kvalitních surovin. Stačí zavolat na telefonní číslo 775 564 055 do kanceláře ŠJ a vše s Vámi rádi dojednáme. Přihlásit své děti můžete kdykoliv v průběhu měsíce.

Únor ve školní družině

Začátek měsíce února bude ve školní družině v duchu Valentýna. Děti
si budou moci vyrobit přáníčka či srdíčka pro své blízké. Následující dny budou věnovány masopustu, který si děti přiblíží pomocí nejrůznějších činností. Děti z jednotlivých oddělení budou vyrábět valentýnské i karnevalové dekorace. Zahrajeme si také spoustu her a nebude chybět velký karneval, který neodmyslitelně k únoru patří.

V tomto měsíci se děti mohou těšit na společnou akci školní družiny, která nese název Masopustní veselice – legrace je převelice“. V rámci této akce budou děti ve školní družině vyrábět nejrůznější škrabošky z tradičních i méně tradičních materiálů. S těmito škraboškami a jinými maskami si spolu se svými rodiči užijí velkolepý karneval, který pro ně pracovníci školy připravují.
Při tvorbě i při dalších aktivitách, které si pro děti paní vychovatelky přichystají, si poví o tradici masopustu. Toto povídání navodí únorovou atmosféru plnou legrace.

Na společné únorové zážitky plné úsměvů a radosti se těší všechny paní vychovatelky.

Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2016/2017 – jak postupovat

Statutární město Zlín


Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017

Statutární město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tuto novinku v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do 1. tříd základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ).

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:
1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
V době od 30.1.2016 do 11.2.2016 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID).
Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2.  REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz registrační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 12.2.2016.

3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu – pátek 12.2.2016 13:00–18:00 hod.
Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4.  ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.


Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz budou od 30.1.2016 zveřejněny nápovědy a návody
k veškerým krokům online registrace. V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz.

Seznam základních škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Základní školy statutárního města Zlína seznam

Pozvánka na březnový Večírek pro rodiče

Vážení rodiče,

jako každý rok tak i letos pořádá Sdružení rodičů společenskou událost, která je zvláštní příležitostí pro setkání rodičů, učitelů a přátel. Výtěžek bude určený žákům 11. ZŠ. Každá částka významně pomůže.

Večírek pro rodiče 11. ZŠ Malenovice

se uskuteční

v sobotu 12. března 2016

od 19.00h.

v hospůdce Na Rožku v Malenovicích

K tanci a poslechu bude hrát DJ Marek Toman. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na bohatou tombolu.

Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete objednat u p. Janíkové na telefonu 775 219 219 nebo emailem srpsmalenovice@seznam.cz. Vzhledem k omezenému počtu míst Vás prosíme, abyste si lístky rezervovali co nejdříve!

Současně se na Vás, vážení rodiče, obracíme s prosbou, abyste nám pomohli obohatit tombolu různými předměty (suvenýry, potřeby do domácnosti či kanceláře, upomínkové a propagační předměty, cukrářské a uzenářské výrobky apod.). Za všechny příspěvky již nyní děkujeme.

Předměty do tomboly můžete předávat p. Janíkové (tel. 775 219 219), p. Terazové (tel. 739 165 438), p. Hyklové (tel. 774 427 081) nebo nás můžete kontaktovat na email srpsmalenovice@seznam.cz a domluvíme se na předání.

Předem Vám srdečně děkujeme za porozumění.

Těšíme se na Vás!

Sdružení rodičů 11.ZŠ

 

Večírek pro rodiče 2016