3. C – Erin aneb Vážně i nevážně o divadle

Ve třídě 3. C – E bylo dnes pořádně veselo. Měli jsme velké štěstí, protože nám poslední den před Velikonočními prázdninami přišel oživit herec Městského divadla Zlín Vojtěch Johaník.
       

         Na rozjezd jsme se společně seznámili s historií divadla a divadelních her. Zjistili jsme také, že divadlo není pouze o tom předvést divákům konečný výsledek – divadelní hru. Ani jsme netušili, kolik práce stojí za tím, než se představení dostane k divákovi. Nahlédli jsme do běžného dne divadelních herců a fungování všech divadelních členů.                                                                                                                                                                                  Nebyl by to den s hercem, kdybychom si sami také něco nevyzkoušeli. Jako divadelní rozcvičku si děti měly možnost vyzkoušet improvizační hry. Zahráli jsme si na čaroděje, na režiséra a neposlušné herce, ale také jsme se pokusili přenést za pomocí vlastní fantazie do různého prostředí a toto prostředí co nejlépe ztvárnit.
          Na závěr dnešního dne jsme si vyzkoušeli vést dialogy a monology na zadaná témata. U toho cvičení se někteří trochu zapotili, ale všichni se moc bavili. Vyzkoušeli jsme si, jak se asi cítí chovatel divokých orlů, objevitel zázračných rajčat, výrobce ponožek, člověk, který objevil přístroj na pozorování duhy, přední výrobce lepidel, ale také jsme zabrousili do vaření a televizního zpravodajství. Musím říci, že děti se toho opravdu nebály. Popustily uzdu své fantazie a velmi jsme se nasmáli u toho, co všechno některé napadlo.  
Všem malým i velkým hercům patří za dnešní příjemně strávený den velké poděkování.

Mgr. Tereza Zpěváková

IMG_0719 IMG_0720 IMG_0721 IMG_0722 IMG_0723 IMG_0724 IMG_0725 IMG_0726 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0736

Březen – měsíc knihy a čtenářů

Začátek měsíce března zahájily děti se svými vychovatelkami celodružinovou akcí: „O knihy se zajímáme – protože je rádi máme“.
Do oddělení družinek si děti i vychovatelky přinesly své nejoblíbenější knihy, které ostatním prezentovaly. V komunitním kruhu jsme si povídali o tom, co pro nás kniha znamená, jak často si čteme, zda nám rodiče četli, když jsme byli menší, atd. Naše knížky jsme si vystavili v odděleních, a kdo měl zájem, mohl si s dovolením majitele knihu půjčit a prolistovat. Všechny poznatky o knihách děti uplatnily při hravé individuální výrobě svých „knih“.
Děti se o knihy zajímaly a doufejme, že se v nich probudí i čtenářská vášeň.

 

Karnevalové poděkování

Náš již tradiční, společný karneval ZŠ, sklidil tentokrát velký úspěch. Svědčí o tom nejen velká účast rozličných masek, ale i návštěva rodičů, rodinných příslušníků, hostů i široké veřejnosti. Snad se všichni nechali nalákat tématem „Se zvířátky zatančíme – společně se pobavíme“, které se objevovalo v zastoupení masek, výzdobě ale i netradičním programu se cvičenými králíčky a pejsky. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, nabídka nepřeberného množství dobrot, zajímavé soutěže a pohybové aktivity.

Věříme, že se karneval líbil a všichni se dobře pobavili a strávili příjemné nedělní odpoledne.

Závěrem bych ráda poděkovala za školní družinu  všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i závěrečném úklidu po karnevalu – vychovatelkám ŠD, ochotným učitelům i asistentům, provozním zaměstnancům s panem školníkem, vedoucí i kolektivu školní jídelny, zástupcům sdružení rodičů i ostatním rodičů, kteří ochotně přispěli do tomboly a zapojili se při závěrečném úklidu.

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

MĚSÍC BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Březen je od roku 1955 nazýván Měsícem knihy, proto se i ve školní družině zaměříme s dětmi na téma kniha. Akci jsme nazvali „O knihy se zajímáme, protože je rádi máme“. Děti budou mít možnost představit ostatním jejich oblíbenou knihu. Zaměříme se také na společné i individuální čtení a budeme si s dětmi vyprávět o našich oblíbených knižních hrdinech.

Budeme společně pozorovat změny v jarní přírodě, ve školní zahradě se podíváme na probouzející se sněženky a bledule. S většími dětmi nezapomeneme na témata jako je jarní rovnodennost a připomeneme si první jarní den.

Společně si připomeneme narození Jana Amose Komenského a s jeho narozeninami spojený Den učitelů. Děti budeme motivovat k výrobě přáníček pro své paní učitelky.

Nezapomeneme na svátky jara, Velikonoce. Při společné akci dětí ze všech oddělení: „Rozluštíme otázku, jak si uplést pomlázku“. Děti se podívají na tradiční pletení pomlázek a pokusíme se také pomlázky uplést. Velikonoce si připomeneme i povídáním s dětmi o tradicích spojených s těmito svátky, které nás pomalu přehoupnou k delším dnům a kratším nocím.