Carmina bona v Cholticích u Pardubic

V sobotu 7. 5. 2016 zavítal náš nejstarší pěvecký sbor Carmina bona do nádherného prostředí zámku Choltice.
Překrásný park, celé prostranství před zámkem i zahrada jednoznačně umocnila náš prvotní dojem…Mnozí z účastníků tohoto festivalu si vyzkoušeli, že lukostřelbu nezvládne každý, kdo o ni projeví zájem. Prohlídka zámeckých prostor některé poučila, jiné nadchla svou sbírkou hudebních nástrojů.
Náš sbor vystoupil jako poslední ze všech v malebné kapli. Naprosto však nadchl přítomné publikum, nevyjímaje starostu městyse Chotice. Ten po našem koncertě nešetřil chválou nad provedením všech skladeb, pochválil charismatický doprovod na saxofon (žákyně 8. A Markéty Sovové) anglické písně „Music is my life“. Závěrečným krátkým galakoncertem jsme se rozloučili s tímto čarovným místem.

Jak hodnotí tuto akci žáci z 9. A?
„Festival „Choltický vodník“ probíhal u zámku s krásným parkem, který jsme si mohli projít. Měli jsme dvě vystoupení. Mohli jsme vyzkoušet lukostřelbu. Nesmíme zapomenout také na jídlo, na němž jsme ti moc pochutnali…Bylo to super.“                    (Adam, Jan)

„Celá sobota byla prozpívaná v krásném prostředí. Příroda a ten vzduch….okouzlující. Okolí a samotný zámek byl udržovaný a příjemný. Vystoupení se nám také povedlo. Máme v sobě uchovány další vzpomínky na náš sbor. Úžasná nálada a podařené počasí…“ (Vendula)

„Sluníčko nám krásně svítí,
všude venku kvetlo kvítí.
V kapli jsme si zazpívali,
povedlo se, dostali jsme dary.“                  (Agáta)

„Byl to pěkný výlet do krásného prostředí. Festival probíhal u zámku, který měl veliký areál. Měli jsme možnost prohlídky zámku i kaple. Dva koncerty probíhaly právě v těchto prostorách…V kapli a v prostranství před zámkem. Moc se nám tam líbilo.“                             (Filip)

„Hned po příjezdu nás obklopila přátelská atmosféra. Vystoupilo zde opravdu hodně skvělých sborů. Myslíme si, že i nám se vystoupení opravdu povedlo a byli jsme rádi, že jsme mohli na tak nádherném místě, v tak krásný slunečný den předvést, co umíme.“                         (Markéta, Anička)

Krátký výtah z  našich fotografií naleznete ve fotogalerii.

Jak nám to zpívalo? Zanedlouho si můžete poslechnout na našich stránkách…

Za vynikající reprezentaci školy děkuje Dana Kozárková, sbormistryně.

Tato akce byla dotována Kulturním fondem města Zlína.

 

Celostátní kolo soutěže Svět v pohybu

Soutěž Svět v pohybu je doprovodná hra soutěže Eurorebus. V jeho krajském kole se našim žákům podařilo probojovat do celostátního kola nejen v hlavní soutěži, ale také právě v této doprovodné soutěži.
Ve středu 25. 5. 2016 se tedy Tereza Fancová ze VII. A vydala do Prahy změřit síly s vrstevníky z celé republiky. Svět v pohybu je velmi náročná soutěž zaměřená na přírodní vědy. V konkurenci žáků víceletých gymnázií se Terezka neztratila a zabojovala. Na první pětku to sice letos nestačilo, ale samotný postup do finále a získané

zkušenosti s touto soutěží jsou pro nás velká výhra.
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

SAM_5334 SAM_5337

Projekt Karel IV.

V sobotu 14. května uplynulo přesně 700 let od narození Karla IV. Také žáci a učitelé naší školy se rozhodli, že se k oslavám připojí.
Připravili jsme si třídenní projekt, během kterého jsme se seznamovali nejen s životopisem samotného Otce vlasti, ale také s každodenním životem ve středověku. Na druhém stupni žáci podle ročníků vyráběli Karlův rodokmen, korunovační klenoty a učili se středověké písně.
Žáci prvního stupně si mohli vyzkoušet například ražení mincí, stát se na chvíli rádci panovníka nebo kronikáři a na konci byli dokonce pasováni na rytíře. Celý projekt vyvrcholil průvodem na malenovický hrad, kde jsme předali dary pro krále jeho bratru Janu Jindřichovi a společně s rytíři strávili příjemné dopoledne.
Velké poděkování patří Mgr. Libuši Přílučíkové a Mgr. Tomáši Juříčkovi – koordinátorům celého projektu.

Paní učitelka Přílučíková také připravila prezentaci shrnující průběh projektu na I. stupni, kterou si můžete prohlédnout zde: Karel IV. – 700 let výročí narození

Soutěž v mluvním projevu aneb Řečnit nás baví

Ve čtvrtek ve 14 hodin se v hudebně naší školy konala soutěž v mluvním projevu. Ačkoliv se jednalo o premiéru, velmi nás potěšil zájem ze strany žáků. Celkem soutěžilo 20 žáků II. stupně.
Opravdu není lehké vylosovat si téma, připravit se na něj během pár minut a následně své myšlenky přednést před posluchači.
Naši žáci nás ovšem mile překvapili a porota složená z paní zástupkyně a učitelek českého jazyka to opět neměla jednoduché.

V kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo: Hana Škarpová, VI. A
2. místo: Petra Slezáčková, VII. A
3. místo: Tomáš Lojčík, VI. A
Čestné uznání: Helena Borovcová, VII. B

V kategorii 8. A 9. tříd jsme slyšeli opravdu obdivuhodné výkony. První místo jednoznačně vybojoval Artur Marčík z IX. B, následován Markétou Dohnálkovou z IX. A a Samuelem Vaculíkem z VIII. B. Čestné uznání získala Natálie Lukešová z VIII. B.

Řečníky uznávali již ve starověkém Řecku a ti nejlepší pravidelně porovnávali své rétorické dovednosti na olympijských hrách. Myslím, že ani naši žáci 8. – 9. ročníku by se mezi nimi neztratili.

                                                                                         Mgr. Andrea Hobzová

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
vaše dítě bylo přijato pro školní rok 2016/2017 k povinné školní docházce na naši školu, proto vás zveme na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná v úterý 31. 5. 2016 v 16 hod. ve školní jídelně.
Budeme vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, šk. družiny a šk. jídelny, zodpovíme vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů a doporučíme a ukážeme vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.
Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme vás, abyste nám to sdělili předem e-mailem (zurkova@zsmalenovice.cz), nebo telefonicky (577 104 411).

Školní rok 2016/2017 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00 h. Žáci 1. tříd se shromáždí i se svými zák. zástupci před školou v 7:30.

Na úspěšnou spolupráci s vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročníku a vychovatelky školní družiny.

VODNICKÁ POHÁDKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti ze školní družiny se již delší dobu těšily na návštěvu divadelní společnosti.

Věděly, že uvidí pohádku z vodnického prostředí. Vyráběly papírové žabky, zdobily hrníčky na „dušičkyˮ a těšily se, že tyto dárky předají hercům.

Ve čtvrtek 12. května do naší školy přijelo divadlo Řimbaba z Plzně. Je to oblíbený divadelní soubor, který hraje představení ve školách v celé republice.

A opravdu herci nezklamali. Předvedli výborný herecký výkon. Pohádka měla spád, zajímavou a napínavou zápletku. Děti se nejen pobavily a poučily, ale také si zahrály v rolích, zazpívaly, zatančily a hlavně se hodně nasmály.

S napětím sledovaly, zda si trochu popletený, ale dobrosrdečný vodník Čepeček najde a zaslouží svoji vodnickou nevěstu.

Všechno dobře dopadlo a celá vodnická rodinka i s novorozeným hastrmanským synkem se rozloučila za potlesku dětí.

Byl to opravdu moc pěkný kulturní zážitek.

Květen ve školní družině

Nastává krásné období roku – rozkvetlý měsíc Máj.

         Plno vůní a teplé slunečné dny nás dovedou k svátku matek. Ve ŠD připravíme maminkám malé dárečky a přání. Poděkujeme za lásku a péči, kterou svým dětem věnují.

         Na druhý květnový týden jsme pro děti připravili představení Přírodního divadla – vodnická pohádka. Vystupují zde herci společně s loutkami. Těšíme se na krásný kulturní zážitek. Chtěli bychom více loutkových představení v dnešní počítačové době.

         Jistě budeme s dětmi mluvit o zvládání agresivního chování, sebeovládání, vzájemné pomoci a toleranci.

         Během dalších dnů se budeme věnovat zlepšení pohybových dovedností v různých sportovních činnostech. Vylepšíme některé své osobní rekordy.

         K historii Zlína patří Filmový festival pro děti a mládež. Můžeme se zúčastnit doprovodných akcí a namalovat si vlastní klapku.

         V posledním týdnu se v odděleních připravíme na oslavu dětského dne. Můžeš vyrobit, napsat nebo namalovat dárek pro svého kamaráda nebo mladšího sourozence. A tak vstoupíme do posledního měsíce školního roku.

Skončil měsíc DUBEN – Měsíc bezpečnosti…

– protože tu máme jaro, nebudeme přeci chodit pěšky, vytáhneme kola, koloběžky…

Bylo však třeba zjistit, jak jsme na tom s pravidly BESIPu.

S radostí jsme tedy ve čtvrtek, 28.4. přivítali v naší školní družině akci organizovanou nadačním fondem Kolečko s projektem BESIPu – „Rozhlédni se !“

Připravili si pro nás zábavnou a interaktivní formou akci o správném chování chodců, cyklistů, či bruslařů na kolečkových bruslích.

Projekt se skládal ze dvou částí – teoretické, se speciálně proškoleným odborníkem na bezpečnost v dopravě, a praktické, která probíhala na šesti stanovištích v  tělocvičně.

Děti naší školní družiny byly rozděleny do tří skupin, a v těchto částech se prostřídaly.

První – teoretická část, dětem na interaktivní tabuli přiblížila modely situací v silničním provozu. Upřesnily si, i prakticky vyzkoušely správné používání autosedačky, význam přilby při cykloturistice, správné umístění reflexní pásky na oblečení, pohledem do „kouzelné bedýnky“ si ověřily, co vidí řidič na silnici.

Ve druhé, praktické části, si na jednotlivých stanovištích připravených v tělocvičně ověřovaly získané poznatky. Za každý, správně splněný úkol, získávaly od asistentů jednotlivé kartičky BESIPu. Závěrem každý, kdo se prokázal všemi šesti kartičkami, získal od vedoucí akce krásnou a praktickou odměnu – tašku BESIPu. Ta obsahovala balónky, reflexní pásku, reflexní vestu a jiné drobné dárečky. Všechny naše děti se velmi snažily, aby úkoly splnily a dárek obdržely. Největší radost prožívaly ty nejmladší, z I. a II. oddělení, které navíc získaly vlastní „řidičské průkazy“. Jednotlivá oddělení pak ještě obdržela diplom BESIPu.

Všechny děti naší školní družiny prožily velmi pěkné dopravní odpoledne, které bylo nejen zábavou, ale hlavně velkým přínosem pro praktické využití v dopravních situacích.

IMG0037A IMG0035A IMG0033A IMG0034A IMG0026A IMG0028A IMG0029A IMG0030A IMG0031A IMG0027A IMG0024A IMG0025A DSCN4634 DSCN4632 DSCN4631