Druháci spolu

Za zážitky do Zlatorudné vrchoviny si společně vyjely děti druhých tříd. Škola v přírodě je pro děti vždy poznáním sama sebe. Jak spolu vycházet mimo školní lavice, jak se o sebe postarat, bez starostlivé péče rodičů, i to, že učit se mohou nejen ve škole. 
Do Ondřejovic – Zlatých Hor jsme si přivezli sluníčko, které se však za chvíli schovalo za mraky a déšť pokropil krajinu. Snad proto, že jsme si vybrali jako motivační hru Dobu ledovou.
Další dny tomu nebylo jinak, dešťové mraky ale vždy vystřídalo sluníčko, a my jsme si tak mohli prohlédnout okolní krajinu, vyšlápnout do Zlatorudného údolí za rýžováním zlata nebo se projít do městečka Zlaté Hory, kde jsme se v muzeu seznámili s historií rýžování zlata.
Odpoledne vždy patřila nejen hrám, ale převážně zajímavým soutěžím, kdy si své síly měřila družstva Bílí tygři, Super tygři a Mamuti.
Jednou zvečera zaplápolal oheň. Zpočátku tak trochu slavnostní, vždyť se u něho sešli kamarádi, kteří si s chutí za doprovodu kytary zazpívali. Večer pak doladil nad ohněm vlastnoručně opečený špekáček.
Neuvěříte, ale i na chatě se dá nakupovat. Nepotřebovali jsme peníze, jen svou šikovnost a znalosti, za které jsme dostávali na stanovištích body. V obchůdku plném cukrovinek a zajímavých drobností jsme pak za nastřádané body nakupovali.
Jaký byl poslední večer? Přece karneval s diskotékou. Malí druháci dokázali, jak se umí pohybovat v rytmu hudby. Moc jim to šlo za svitu barevných tyčinek. Všichni ale čekali, kdo vlastně vyhrál všechny soutěže. Byli to Bílí tygři. Protože však všichni bojovali s velkou chutí a elánem, pochutnali si na sladkém zmrzlinovém pokušení i Mamuti a Super tygři. Ani kostýmy princezen, bojovníků a šašků ve chvíli společného mlsání nepřekážely.
Při loučení s vedoucími a Ondřejovicemi zazněla věta: „Kdyby se nám nestýskalo po rodičích, rádi bychom zůstali déle.“ To mluví za vše.

Mgr. Ivana Štěpánová

 

Závěrečné hodnocení

Ani jsme se nenadáli a už odpočítáváme do konce školního roku poslední dny.

Tento školní rok byl opravdu hektický, čemu odpovídá i to, že jsme ho letos poprvé zahájili otevřením šesti oddělení, téměř při plné kapacitě – tj. 176 dětí.

V jednotlivých odděleních ŠD nacházely děti po celý rok nejen odpočinek po vyučování, zázemí při odchodech či návratech ze zájmových kroužků, klid, pohodu, ale i nenásilné rozšiřování získaných vědomostí z vyučování. Učily se vzájemnému soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii i toleranci k odlišnostem.

Naše celoroční náplň práce vycházela z obsahu ŠVP pro ŠD a k ní neodmyslitelně patřila práce vstřícných, odborně kvalifikovaných vychovatelek. Ty rovněž citlivě přistupovaly a pracovaly s integrovanými dětmi, spolupracovaly s rodiči, třídními učitelkami i školním psychologem.  Kvalitní práce  naší ŠD by se neobešla bez vstřícného přístupu rodičů i Sdružení  rodičů.  Někdy nás ale zamrzela neochota některých rodičů vcítit se do naší práce, či naslouchat i negativnímu hodnocení svých dětí. Závěrem  jsme ale všechno společně zvládly a hlavně nezaznamenaly žádný vážnější úraz.

Během celého školního roku prožívaly děti naší ŠD spoustu her, pohybových aktivit i radostí.

Již tradičně zanechaly v dětech největší prožitky naše, pečlivě připravované pravidelné celodružinové akce.

Při počátečním společném turnaji v pétanque jsme se všichni vzájemně poznávali.

Babí léto pak přálo setkání s dětmi MŠ při hravém odpoledni.

Následovalo podzimní posezení u ohýnku při pečení brambor, neodmyslitelná drakiáda či halloweenské strašení.

Čas Adventu  jsme přivítali společným pečením Mikulášských perníků i vánočním laděním u betlémů.

Nový rok 2016 děti zahájily přípravou dárků k zápisu do naší ZŠ, či společnou výrobou netradičních krmítek pro nenasytné ptáčky. K období Masopustu patřil náš již tradiční oblíbený karneval, se zapojením zaměstnanců celé naší školy.

Prvními posly jara byl Měsíc knihy a čtenářů, velikonoční příprava pomlázky  i velmi zajímavá a poučná beseda s myslivcem. Svými dárečky jsme také nezapomněly na Svátek maminek, přivítaly jsme u nás zajímavou prezentaci agentury BESIPu „Kolečko“, s projektem „Rozhlédni se“.

Zhlédly jsme divadelní představení „Vodnická pohádka“ v podání souboru „Řimbaba“, konané v přírodních podmínkách naší školní zahrady.

Velkým zážitkem pro zúčastněné děti bylo i sportovně soutěživé odpoledne v tenisovém areálu Vršava.

Po oslavách Dne dětí zakončíme tento školní rok společnou plavbou lodí Morava – „Po proudu se lodí dáme – Baťův kanál prozkoumáme“.

 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám po celý školní rok aktivně pomáhali a se školní družinou spolupracovali – pedagogickému sboru, Sdružení rodičů, školní jídelně i provozním zaměstnancům.

 

O prázdninách si proto užijte bezstarostnou pohodu slunných dnů i dobrodružství, s načerpáním pozitivní energie pro práci v příštím školním roce.

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

Projekt „Deváťáci čtou dětem“

Na jakou oblíbenou knihu si vzpomínáte z dětství?

Krteček                                  Křemílek a Vochomůrka                                 Medvídek Pú
(Jakub)                                                 (Daniel)                                                   (Adam)

Zlatí úhoři                              Pipi Dlouhá punčocha                                      Malý princ
(Adam)                                               (Michelle)                                                 (Artur)

Bob a Bobek                          Deník malého poseroutky                                 Dášenka
(Stanislav)                                                (Adam)                                            (Markéta)

Na toto vzpomínali naši nejstarší, žáci devátých tříd. Jak se změnila doba za těch 10 – 15 let? Nejen tato otázka vedla některá děvčata a chlapce k našim prvňáčkům a druháčkům. Krátké povídání však nebylo náplní společné hodiny. Právě četba vybrané knihy měla motivovat naše nejmladší a dokázat, že čtení s porozuměním je důležitým základem pro rozvoj každého mladého člověka. Žáci 9. A i 9. B přesvědčili své malé spolužáky, že kniha není jen zdrojem poučení, ale také zábavou, radostí, jež může skončit často i smíchem. Ne nadarmo se říká:“Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“ (Miroslav Horníček)

Mgr. Dana Kozárková

Deváťáci čtou  (1) Deváťáci čtou  (2) Deváťáci čtou  (3) Deváťáci čtou  (4) Deváťáci čtou  (5)

Fyzika nás baví

Blíží se konec školního roku a už můžeme hodnotit. Byl to rok úspěšný, přinesl něco nového? Ve fyzice určitě.
V letošním školním roce jsme si vyzkoušeli nové soutěže.
Na podzim proběhlo okresní kolo soutěže Náboj Junior. Náboj Junior je mezinárodní matematicko – fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. Naši školu zastupovali žáci třídy 8. A ve složení J. Šimík, P. Přikryl, L. Lavinger a M. Sucháček. Ve Zlínském kraji skončili na krásném 7. místě.  Po ukončení soutěže se už těšili na další ročník.

pohár vědyA opět žáci 8. A, tentokrát J. Šimík, L. Lavinger a P. Přikryl vyzkoušeli další fyzikální soutěž s názvem Pohár vědy. Název našeho týmu byl ČNK3.  Co to znamená? Zajděte si do jejich třídy a oni to rádi vysvětlí. Jedn8 se o korespondenční soutěž konanou od 1. ledna do 30. dubna, kdy se soutěžící bavili řešením zadaných úkolů. Bádali nad problémy a prováděli pokusy. Zjišťovali, proč létá balón, jak se šíří zvuk. V silné konkurenci asi 200 týmů z celé republiky skončili v první třetině výsledkové listiny.
Žáci 7. ročníku zase řešili fyzikální olympiádu, která má název Archimediáda.
Nejlepší ze školy byla A. Budínová ze třídy 7. A, která postoupila do okresního kola a tam se stala úspěšnou řešitelkou. Zajímavostí bylo, že se okresní kolo v této kategorii konalo po 25 letech.
Další soutěží byl sběr baterií. Soutěžili mezi sebou žáci 6. ročníku. Baterie jsme předali paní učitelce V. Krajčové.  Vyhrála třída 6. B.

věda nás bavíZájemci o fyziku z prvního stupně se setkávali v kroužku Věda nás baví. Tady se seznámili s taji nejen fyziky, ale i dalších přírodních věd formou jednoduchých a nápaditých pokusů. Všichni byli moc šikovní a na závěr každého pololetí dostali osvědčení.

 Všem žákům, kteří se v letošním roce zapojili do soutěží, moc děkuji a těším se na nový školní rok.

RNDr. Dagmar Vacková

 

 

Červen ve školní družině

Měsíc červen patří mezi žáky mezi nejpopulárnější měsíc, jak v roce školním, tak kalendářním. Všichni jsou plni očekávání, jaká dobrodružství zažijí o prázdninách. Proto i ve školní družině děti navnadíme a společně se vypravíme

na výlet,  v rámci akce „ Po proudu se lodí dáme, Baťův kanál prozkoumáme“, kde se s dětmi budeme plavit lodí Morava po Baťově kanálu.

Nasajeme prázdninovou atmosféru, šploucháním vln a vůní vody, rozloučíme se a popřejeme si krásné prázdniny a všichni se budeme těšit na shledanou v září.

červen

 

Celostátní kolo soutěže Eurorebus

V pondělí 6. 6. se v Praze uskutečnilo celostátní kolo zeměpisné soutěže EUROREBUS . Do hotelu Top Praha se tento den sjelo asi 1000 mladých lidí se společným cílem – ukázat své znalosti a vědomosti ze zeměpisu a dalších přírodních věd a zajistit si účast v expedici po Evropě.
Z naší školy se brzy ráno vypravili do Prahy Bára Bednaříková ze třídy 7. A, která soutěžila v kategorii jednotlivců, a tým soutěžící v kategorii Eurorebus Junior ve složení Adam Batěk (1. A Erin), David Pethö (4. B Erin) a Lukáš Skála (5. B).
A jak to všechno dopadlo? Naši junioři v silné konkurenci obsadili krásné 6. místo!
Blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.
V odpoledních hodinách jsme si prošli Václavské náměstí, abychom nasáli atmosféru našeho hlavního města, a poté se vypravili na dlouhou cestu domů.
Byla to krásná a především zasloužená tečka za naším celoročním úsilím.

P1060927 P1060931 P1060943

Dětský tenisový den s ovocem

Zlínský tenisový klub si poslední květnový víkend přichystal pro děti oblíbený program v areálu Vršava – dětský den s ovocem a tenisem. Pozvání dostala i naše škola a s dětmi z oddělení školní družiny jsme se tohoto doprovodného programu ZFF zúčastnili.
Na tenisových kurtech nás přivítal předseda TK SK Zlín Milan Kalus a redaktor PhDr. Jan Čada. Oba měli připravené otázky z oblasti tenisu a za správné odpovědi děti dostaly vstupenku na koupaliště a do areálu Galaxie. Děti si vyzkoušely zahrát tenis, pochutnaly si na spoustě ovoce, dostaly zajímavé dárky a s odborným výkladem strážníků městské policie si prohlédly a vyzkoušely policejní auto a motorku. Navštívil nás i maskot Ríša, který rozdával dětem sladkosti a hrál si s nimi.
Odpoledne strávené se známými osobnostmi se dětem líbilo.

Tenisový den s ovocem 27.5.2016 Tenisový den s ovocem1 27.5.2016 Tenisový den s ovocem2 27.5.2016 Tenisový den s ovocem3 27.5.2016 Tenisový den s ovocem4 27.5.2016 Tenisový den s ovocem5 27.5.2016 Tenisový den s ovocem6 27.5.2016 Tenisový den s ovocem7 27.5.2016 Tenisový den s ovocem8 27.5.2016 Tenisový den s ovocem9 27.5.2016 Tenisový den s ovocem10 27.5.2016 Tenisový den s ovocem11 27.5.2016 Tenisový den s ovocem12 27.5.2016 Tenisový den s ovocem13 27.5.2016 Tenisový den s ovocem15 27.5.2016(1)

V.B se už neztratí (ani v Olomouci)

Ve čtvrtek 2. 6. jsme se vypravili na výlet do Olomouce.
Na celé dopoledne pro nás byla připravena Centrem pro interdisciplinární výuku (CIV) terénní výuka, při níž jsme se nejen seznamovali s krásami Olomouce, ale také jsme se naučili pracovat s GPS a mapou. I když to byla opravdu náročná část výletu, všechny nás to moc bavilo a odnesli jsme si nové poznatky. Děkujeme všem lektorům, kteří pro nás program připravili a po celou dobu nám pomáhali při plnění úkolů.
Odpoledne jsme nechali nohy trochu odpočinout v Pevnosti poznání. Nejprve jsme si zopakovali a upevnili naše znalosti o vodstvu České republiky. Pak už jsme měli dostatek času, abychom si mohli prohlédnout a vyzkoušet vše, co nabízí expozice Pevnosti. Potrápili jsme si hlavu u hlavolamů, vyzkoušeli náslechový tunel, zjistili, kolik bychom vážili na Slunci nebo třeba na Marsu, prošli se lidským mozkem i po dně řeky. Pevnost poznání nabízí pro každého něco, určitě stojí za návštěvu.
Po náročném dni jsme se domů vrátili sice velmi unavení, ale spokojení a zase o něco chytřejší 🙂
Výběr fotografií z našeho výletu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

V.B

Den dětí

  1. června slaví všechny děti na celém světě svůj svátek.

Naše nejmladší děti ŠD – prvňáčkové, svátek Dne dětí oslaví poprvé ve škole v přírodě – v areálu Kopánky na Lopeníku. Abychom si tento svátek užili i ve školní družině, oslavili jsme ho s předstihem.

Celý poslední květnový týden jsme hovořili o vzniku a významu tohoto svátku, děti individuálně vytvářely s využitím papírových tácků obličeje „dětí všech pletí“, společně jsme si zahráli hru s pravidly „Děti světa“.

V pondělí 30. června se pak všechny děti I. a II. oddělení sešly v atriu, kde si společně určily i přichystaly soutěžní disciplíny: hod na cíl kroužky, slalomová jízda na koloběžkách, „krmení tygra míčky“, společenská hra „Na ztracený hlásek“ a jiné.

Odměnou za účasti i soutěžení byl pro všechny sladký bombónek, a protože byly všechny děti velmi šikovné, byly oceněny zlatou čokoládovou medailí.

Závěrečným pouštěním „bublin štěstí“ jsme ukončili naši oslavu Dne dětí – a teď již hurá za sluníčkem a dobrodružství ve škole v přírodě.

bubliny děti koloběžky 2 koloběžky medaile

Zpívání s Tulipány

Za tímto poetickým názvem se skrývá festival pěveckých sborů, který každoročně pořádá ZUŠ Bojkovice. Na letošní ročník konaný 12. 5. 2016 dostaly pozvání i naše pěvecké sbory Čamlíci a Carmina bona.
Po milém přijetí nás čekala zkouška a v 18 hodin začala samotná přehlídka. Po skvělých výkonech místních sborů Tulipánek a Tulipán jsme přišli na řadu. Za klavírního doprovodu paní učitelky Lucie Mudrákové jsme posluchače potěšili několika skladbami z našeho repertoáru. Závěrečná skladba Emila Hradeckého „Změním se!“ diváky rozproudila a celé naše vystoupení sklidilo velký potlesk. Závěrečným sborem celé přehlídky byla Carmina bona, která svým výkonem doslova strhla publikum a potlesk doprovodil z pódia i posledního zpěváka.
Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Synot, díky němuž jsme se této krásné přehlídky mohli zúčastnit.
Jsme potěšeni, že oba pěvecké sbory ZUŠ Bojkovice uvítáme u nás 16. 6. 2016 při příležitosti našeho tradičního Letního koncertu. I Vy jste srdečně zváni.

Mgr. Andrea Hobzová, sbormistryně Čamlíků

 

IMG_0994 IMG_0999 IMG_1005 IMG_1006 IMG_1012