Co nového ve škole po prázdninách?

 1. Od 1. září přivítáme 45 prváčků. Celkem by mělo být ve škole přibližně 442 žáků. V matematice pracujeme metodu prof. Hejného. Naše nové žáky prváčky očekávají paní učitelky J. Svozilová a L. Kneblová, skupinu ERIN paní učitelka P. Hrdlíková.
 1. Školní rok s námi slavnostně zahájí šk. náměstek ústředního šk. inspektora pan PhDr. Ondřej Andrys, MAE a představitelé naší zlínské radnice: primátor pan MUDr. J. Adámek, náměstkyně pro školství paní Bc. K. Francová a pan vedoucí odboru školství Mgr. Milan Smola.
 1. Ve skupině ERIN bude prlobíhat rozšířená výuka matematiky a angličtiny.
 1. Uvítáme po rodičovské dovolené zpět paní učitelku L. Kneblovou, P. Hrdlíkovou a paní vychovatelku I. Jurovou. Dalšími novými učiteli jsou Mgr. D. Hlaváč (D –Hv) a A.Pešlová (Ch).
 1. I letos budou žákům se spec. potřebami pomáhat asistenti pedagoga. Bude jich už 8. Výchovná poradkyně Mgr. G. Pippalová se stará spolu s učiteli o relativně početnou skupinu těchto dětí.  
 1. Po vyučování i před ním tráví mnoho dětí čas v 6 odděleních školní družiny.
 1. Všem ve škole i rodičům poskytne služby školní psycholožka Mgr. Petra Nečesaná.
 1. Dům dětí Astra otevře kolem 20 zájmových kroužků. Burza kroužků proběhne 1. září (13:00-16:00) ve šk. jídelně.
 1. I letos budeme sbírat starý papír každý měsíc. Termíny jsou na zsmalenovice.cz také v této vitrině.
 1. Jaké materiální úpravy proběhly ve škole?
 •  Dokončení vjezdu a vstupu z ul. Mlýnské. Podbetonování, branka na čip, pojezdová brána, komunikátor na brance pro rodiče. Zvýšení bezpečnosti areálu
 • Ve třídě č. 221 výměna podlahoviny, výmalba, nová nábytková sestava, koberec.
 • Byl upraven nový kabinet pro chemii, vč. nových dveří, umyvadla aj.
 • Chodba u tělocvičny rekonstruována: výmalba, nátěry, výměna osvětl. těles, vestavné skříně do výklenků. Výměna dveří WC u sprch, zrcadla.
 • Výměna dveří do tělocvičny,renovace povrchu v tělocvičně, výmalba
 • Malování a natírání
 • Instalace kamer do vstupů pro zvýšení bezpečnosti

V některých prázdninových dnech pracovalo ve škole v jednom dni až šest firem, proto děkuji správním zaměstnancům a také Ing. Arch. Ant. Otépkovi za práci při přípravě školy. Za obětavou práci na její modernizaci, za kvalitní údržbu školního areálu.

Přejeme našim žákům, rodičům, zaměstnancům i všem, kdo škole pomáhají příjemný a úspěšný školní rok, prožitý ve zdraví.

      PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., ředitelka školy

Školní družina ve školním roce 2016/2017

„Ahoj léto, ahoj prázdniny ….už se všichni těšíme, do naší školní družiny!“

 

O prázdninách bylo určitě fajn, spousty dobrodružství … , ale už se zase nemůžeme dočkat starých i nových kamarádů, vychovatelek, společných akcí i zážitků.

Naše školní družina zahájí tento školní rok opět v plném počtu přihlášených dětí, tj. 180, které budou rozděleny do šesti oddělení, dle věku – od první až do páté třídy.

Provoz ŠD začíná denně v šest hodin, kdy se děti scházejí až do 7.25 ve II. oddělení. Ukončení provozu ŠD je v 16.30 hodin, ve stejném oddělení. Vyzvedávání dětí rodiči od 14.30 hodin probíhá formou kontaktních zvonků do jednotlivých oddělení. Po celý pobyt ve školní družině děti dodržují „Řád školní družiny“.

Ve všech odděleních se budou o děti starat a pracovat s nimi dle výchovně-vzdělávacího programu pro školní družiny (ŠVP) odborně kvalifikované vychovatelky, které tak budou rodiče i děti oslovovat. V letošním školním roce posílí po dlouhé době kolektiv žen nový vychovatel.

Vychovatelé dle nejnovějších trendů děti pouze nehlídají, ale nenásilně rozvíjejí jejich poznatky z vyučování, společně s dětmi sestavují program práce, vytvářejí zajímavé projekty a další rozmanité činnosti. Ve ŠD se děti rovněž učí sociálním dovednostem, soužití i práci v kolektivu, vstřícnosti, empatii i toleranci. Je zde rovněž dostatek prostoru pro odpočinek i hry dětí. Mají k dispozici vkusně vybavené herny s hracími kouty i s dostatečným množstvím pomůcek pro hudební i výtvarnou činnost, s možností aktivního využití audiovizuálních pomůcek i počítače. ŠD dětem slouží i jako zázemí pro odcházení i návraty ze zvolených kroužků i Základní umělecké školy.

Pro odreagování po vyučování mají děti  možnosti pobytu venku, spojené s otužováním jejich organizmu – školní zahrada, atrium s bazénkem i pingpongovým stolem, malé hřiště s posilovacími outdoorovými prvky, moderně vybavené školní hřiště s přilehlými dětskými kouty.  Při nepříznivém počasí je k dispozici tělocvična ZŠ i vybavené hrací plochy v prostorách I. a II. stupně.  Abychom dětem zpestřili pobyt ve školní družině, průběžně, po celý školní rok připravují vychovatelé, často i ve spolupráci se sdružením rodičů, společné akce, workshopy, dílničky …. , o kterých vás budeme pravidelně informovat na informativní tabuli ŠD i  webových stránkách školy.

Závěrem chci dětem, zejména novým prvňáčkům a jejich rodičům popřát úspěšné vykročení do tohoto školního roku, hodně úspěchů, kamarádů i radostných chvil

Na vzájemnou komunikaci i spolupráci se těší všichni vychovatelé školní družiny.

 

Ilona Jirků

vedoucí vychovatelka

Zahájení školního roku 2016/2017

Ředitelství Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, oznamuje:

ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN Ve ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2016 V 8:00.

Žáky 1. tříd (a jejich rodiče) vyzvednou a odvedou do školy jejich třídní učitelky v 7:30.

Prosíme, shromážděte se před vchodem u pavilonu I. stupně, tj. vlevo, strana od školního hřiště. Na zahájení školního roku srdečně zveme také rodiče prváčků. Vezměte s sebou aktovku, psací potřeby.

Žáci vyšších tříd (2.-9. ročník) budou vcházet do školy samostatně od 7:40 do 7:55. Přezují se a jejich třídní učitelé je odvedou z šaten do tříd.

Vyučování první den skončí v 9:00.

Již první den mohou jít žáci do školní družiny, na oběd do školní jídelny.

Žáci si vezmou první den s sebou: přezůvky, aktovku, psací potřeby, zápisník, čip.

Těšíme se na vás!

Seznamy pomůcek pro 2. – 9. ročníky

Vážení rodiče,
v případě, že jste na konci školní roku neobdrželi seznam pomůcek na příští rok, je k dispozici nyní zde:
 

 2. ročník:
sešit č. 512 5x
sešit č. 513 3x
sešit č. 523 3x
sešit č. 520 1x
sešit č. 464 1x
deníček na úkoly č. 644
notový sešit
Další pomůcky: pero, tužky č. 2, 3, guma, strouhátko, malé krátké pravítko, pastelky, malá folie, velká folie, obaly na sešity a učebnice, cvičební úbor, ručník

 3. ročník:
sešit č. 523 8x
sešit č. 544 1x
sešit č. 524 1x
sešit č. 440 1x
deníček na úkoly č. 524
notový sešit
Další pomůcky: slovníček do AJ, malá folie, velká folie, pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, tužky č. 1, 2, 3, pastelky, nůžky, obaly na sešity a učebnice

 4. ročník:
sešit č. 523 4x
sešit č. 524 1x
sešit č. 564 4x
sešit č. 544 5x
sešit č. 440 1x
notový sešit
úkolníček 524
Další pomůcky: malé lepidlo (tuhé), folie malá, folie velká, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 1, 2, 3, výkresy A4 10 ks, A3 10 ks, barvy temperové, barvy vodové, plochý štětec, pastelky, tuš.

 5. ročník
Sešit č. 544 9x
Sešit č. 524 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 440 2x
Sešit č. 464 3x
Notový sešit
Fólie A4, lenoch

 5. Erin
Sešit č. 544 9x
Sešit č. 524 4x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 440 2x
Sešit č. 464 3x
Notový sešit
Fólie A4, lenoch

 6. ročník
Sešit č. 440 1x
Sešit č. 420 1x
Sešit č. 544 2x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 540 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 520 2x
Notový sešit
Fólie A4
Školní atlas světa

 7. ročník
Sešit č. 440 3x
Sešit č. 544 5x
Sešit č. 524 6x
Sešit č. 540 1x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 520 1x
notový sešit
Fólie A4
pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko, trhací blok, kalkulačka

 8. ročník
Sešit č. 440 4x
Sešit č. 544 4x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 540 3x
notový sešit
Fólie A4, trhací blok A5, lenoch A4, matematické, fyzikální a chemické tabulky pro ZŠ, kalkulačka

 9. ročník
Sešit č. 440 4x
Sešit č. 420 1x
Sešit č. 544 4x
Sešit č. 564 1x
Sešit č. 524 5x
Sešit č. 540 2x
Sešit č. 520 1x
Notový sešit
Další pomůcky: fólie A4, trhací blok A5 2x, matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka