Ježíškova tvořivá dílna srdečně zve Sdružení rodičů – Kč 20,-/os

plakatek-jeziskova-dilna

Přijďte si vytvořit:

  1. Tradiční svícen
  2. Čertovská hlava – mini polštářek ušitý z bavlněného plátna s výplní z vatelínové stříže – dokreslení dle vlastní fantazie textilními fixami (jsou stálobarevné i po vyprání)
  3. Andělíček z modelářské sádry – hotové odlitky andílků k dekorování – zlacení, stříbření, bronzování….barvení akrylovou barvou
  4. Květy s magnetem – ušité květy z plátna se dodekorují textilní fixou, doplní třpytkami, vše dle vlastní fantazie
  5. Mini kapsářky – ušité kapsářky se zdobí různou technikou – třpytky, lepení flitrů, kreslení dle vlastní fantazie
  6. Věci z papíru – volná práce dětí – přáníčka, jmenovky, kreslení pro radost

Pozn.: Vstup pouze pro ty, kteří letos zaplatili za své dítě/děti příspěvek do Sdružení rodičů.

Prosinec ve školní družině

Měsíc prosinec bude ve školní družině ve znamení adventu – společně si přiblížíme jeho symboliku, povíme si něco o různých způsobech jeho prožívání a o jeho významu. 2. prosince jste všichni srdečně zváni na vánoční jarmark, kde mimo jiné uvidíte i výrobky dětí z družiny. V následujícím týdnu mezi nás přijde Mikuláš s čerty. Pomalu se bude přibližovat čas Vánoc, na které se už velmi těšíme.

Přejeme Vám klidné a příjemné prožití adventních dnů, radostně strávené vánoční svátky v kruhu nejbližších a do nového roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti.

cert

Informace ředitelství ZŠ Zlín Malenovice, tř. Svobody

Dnes, 29.11. 2016  se na mě obrátila redaktorka Zlínského deníku s dotazem, který se týkal  tématu výuky o náboženství Islám v naší škole. Protože jsme následně zjistili, že se na internetu objevila podivná zpráva o výuce v 8. ročníku v základní škole Malenovice, včetně fotografií nástěnek s pracemi žáků, ovšem bez  udání ulice, tj. přesného názvu školy, rozhodli jsme se vydat toto prohlášení:

Daná zpráva na internetu se ve skutečnosti netýká naší Základní školy Zlín, tř. Svobody, přísp. organizace. V naší škole taková výuka neproběhla, fotografie nejsou pořízeny v naší ZŠ. Jedná se tedy o nedorozumění, popř. nevhodné, neúplné informace. Výuku občanské výchovy vede v 8. ročníku muž – učitel, ředitelkou školy je žena – oproti údajům v dané zprávě.

Cítíme se být nepřesnou informací dotčeni, proto dáváme tímto na vědomí veřejnosti, že tato informace  n e n í    o naší 11. ZŠ, tedy o naší výuce. Věřím, že rodiče našich žáků, přátelé školy i veřejnost toto mé čestné prohlášení přijme s pochopením.

Z. Jančíková, ředitelka školy

Carmina bona míří do Bratislavy

O prvním prosincovém víkendu se koná už XI. ročník Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě. Každoročně se hlásí na tuto akci sbory z celého světa, kdy na základě svých audio nahrávek jsou pozváni na tento prestižní hudební festival. Letos se nám dostalo cti, že můžeme reprezentovat svůj Zlínský kraj i my, zpěváci dětského pěveckého sboru naší základní školy, Carmina bona. Můžete nás slyšet v pátek 2. 12. 2016 od 16.30 a v sobotu 3. 12. 2016 od 16.00 na Hlavním náměstí v hlavním městě Slovenské republiky.
Komu by nestačil naše předvánoční vystoupení, v 19.00 otevíráme koncertní představení vybraných sborů v Hudební síni Klariski.
Přejeme nádherné nejen hudební zážitky v předvánoční Bratislavě celému sboru…

Mgr. Dana Kozárková

Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti 15. listopadu 2016

Žáci třídy II. C prezentovali na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti 1. část svého projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích.“

Projekt je celoroční. Zpoloviny je věnován environmentální výchově a zpoloviny historii. První část se věnovala bylinkám, jejich využití pro člověka jak v historii, tak i v současnosti. A v souvislosti s nimi také památkám ve Zlínském kraji. Za své dřívější aktivity na téma „netopýři“ obdrželi certifikát „Náš soused netopýr“. Ve škole jsme četli pohádky o bylinkách a pověsti které se váží k hradu v Malenovicích, k zámku v Chropyni a našemu partnerskému hradu Lukovu. Žáci plní úkoly v rámci mezipředmětových vztahů k danému tématu. Učí se znát bylinky a hrady, seřazují jejich názvy podle abecedy, luští šifry a vzkazy, vymýšlí k daným slovům slova nadřazená, podřazená, souřadná, porovnávají výšky bylin, seznamují se s jednotkami délky a jejich převody. Učí se odpovídat na otázky, hledají odpovědi v textech. Seznamují se s mapou ČR a členěním do krajů. Informace třídí a zapisují do projektových sešitů. Tyto činnosti si zpestřují exkurzemi a tvořením. Vyzkoušeli si výrobu šperků z přírodnin, výrobu ručního papíru, barvícího kopřivového roztoku, vyrobili si skřítky z přírodnin. Ochutnali šípkové okurky, vlastnoručně vyrobený mrkvový salát, čekankový nápoj, řebříčkovou mast. Přírodnin máme velkou zásobu a tak se mohou těšit na další zajímavé činnosti. V prosinci se vydáme do Jihomoravského kraje, do naší metropole do Brna. Ale to už bude další kapitola.
Ráda bych pochválila všechny žáky za práci na první části projektu, všechny žáky za chování na Dětské vědecké konferenci a prezentující žáky také za jejich výkon.

Mgr. Libuše Přílučíková

p1010082 p1010075 p1010037 p1010023 p1010018 p1010010 p1010002 bylinky-rucni-papir-2 bylinky-koprivovy-roztok-1

Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku.

Prostřednictvím projektového dne „Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku“, který proběhl ve školní družině v týdnu od 7. do 11. listopadu, měli žáci příležitost,stát se nevidomými‘, a tím pádem možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak jsou orientace v prostoru a řešení školních úkolů v konkrétních situacích a předmětech obtížné pro nevidomého člověka.

Na úvod byli žáci seznámeni s historií Mezinárodního dne nevidomých, nadací Světluška a se slavnými osobnostmi, jako byli např. Louis Braille či Valentin Haüy.

Na programu pro žáky bylo poznávání písmen abecedy a čísel Braillova písma, vyzkoušeli si dle reliéfní mapy určovat města České republiky, pohybovali se s pomocí bílé hole, dále pak prostudovali hmatové předměty, obrázky, učebnice pro nevidomé, na kreslence kreslili obrázky. Pomůcky byly zapůjčené ze SPC Zlín a ze ZŠ Tečovice.

Pro některé byl tento program jen zpestřením pobytu v družině, jiní přiznali, že si do té doby ani nedokázali představit, jaké to je nemít zrak, a bylo pro ně zajímavé vyzkoušet si tuto nezvyklou situaci. A někteří snad pochopili slova z písně ,,Jsi světluška má‘‘, která znějí na koncertech pro Nadaci Světluška – že každý člověk by měl správně vidět srdcem a ne očima

 


 

Čtvrťáci na exkurzi u HZS Zlín

Žáci čtvrtých ročníků mají možnost se v rámci preventivních programů školy dozvědět nejen spoustu důležitých věcí pro život, ale také užít si dopoledne ve společnosti pracovníků Hasičského záchranného sboru ve Zlíně.
Děti se mohly dozvědět nejen to, s čím nám hasiči mohou pomoci, ale zjistili také, jak probíhá den u zlínských hasičů. Zjistili jsme se spoustu věcí o organizaci požární zbrojnice –třeba proč jsou jednotliví hasiči rozdělení do skupin a proč se vždy musí vědět, kdo z nich a jakým autem odjíždí. Každý hasič se dokáže obléct do akce, nabalit vysílačky a další elektroniku podle druhu zásahu a vyjet během jediné minuty.
Zlínští hasiči nám umožnili prohlédnout si hasičská auta nejen zvenku, ale mohli jsme vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je být uvnitř hasičského vozu. Vůbec nás nepřekvapilo, že být hasičem není žádná legrace. Takový systém a řád ve věcech by hasičům většina žáků mohla jen závidět. Sami jsme si vyzkoušeli sílu hydraulických nůžek a žasli nad tím, jak zdatný musí hasič být. Dokonce jsme během naší exkurze mohli hasiče vidět v akci při skutečném výjezdu.
Děkujeme zaměstnancům HZS Zlín za pěkné přijetí a skvělý výklad. Na tento zážitek určitě dlouho nezapomeneme.

img_2525 img_2514 img_2493 sam_5481 sam_5476 sam_5475 sam_5473 sam_5471 sam_5470 sam_5465

sam_5468

III. A navštívila městskou policii

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se žáci III. A vypravili na návštěvu městské policie ve Zlíně. I přes deštivé počasí prožili příjemné, netradiční a poučné dopoledne na stanici MP. Na vrátnici nás přivítala Mgr. Kamila Nováková, která nás uvedla do zasedací místnosti a byla naší průvodkyní po celou dobu exkurze. Nejdříve pustila žákům naučný film s názvem Červený blesk o chování osob v silničním provozu. Další část programu probíhala v tělocvičně, kde se nás ujali policisté ze zásahové služby a předváděli nám své standardní vybavení (neprůstřelnou vestu, policejní pouta, obušek a také neprůstřelný štít) a jejich použití v praxi. Všechny tyto pomůcky si žáci mohli sami vyzkoušet. Policisté jim také ukázali prvky sebeobrany. Na závěr jsme si zopakovali správný způsob volání na linku městské policie a ujasnili jsme si, v jakých případech máme toto číslo používat. Fotografie dokazují, jak jsme si tento den užili a co jsme se všechno naučili.

Mgr. Markéta Homolová

Soustředení sboru Carmina bona Trnava 2016

Lampionový průvod 2016

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, kteří přišli s dětmi na lampionový průvod a prožili s námi hezký podzimní večer. Dále poděkování patří zaměstnancům školy pod vedením paní ředitelky Jančíkové, kteří nám vyšli vstříc a pomohli nám tuto akci uskutečnit.

Budeme se na Vás těšit na další akci (pozn. 2.12.2016 – Ježíškova tvořivá dílna).

Sdružení rodičů

k800_dsc_0010 k800_dsc_0014 k800_dsc_0017 k800_dsc_0034 k800_dsc_0038 k800_dsc_0041 k800_dsc_0044 k800_dsc_0049 k800_dsc_0060

 

Vzdělávací program „Osvětim-svědomí lidstva“

31. října 2016 navštívili žáci 9.ročníku muzeum holocaustu v Osvětimi v Polsku. Tento program zajišťuje Vzdělávací cestovní agentura PhDr. Pavel Kočí z Kroměříže. Cestou do místa určení se žáci seznámili se základními informacemi o Polsku-jeho vzniku a historii, náboženských tradicích a výuce ve školách. Výklad byl zpestřen několika pro mládež zajímavými polskými výrazy. Zároveň je průvodce postupně připravoval na velmi náročné téma, které žáky v areálu koncentračního tábora Osvětim-Březinka čekalo. Každým rokem nás provázejí ti nejlepší polští česky hovořící průvodci. I letos tomu nebylo jinak. Žáci si prohlédli vězeňské budovy a budovy určené k vyhlazování zejména židovských obyvatel. Dále se dozvěděli, jak těžký byl život vězňů a proč většina z nich uvěznění nepřežila. Shlédli mnoho autentických fotografií i předmětů. Informace o nich byly doplněny skutečnými příběhy lidí, kteří přežili. V těchto místech se i ten nejméně ukázněný žák alespoň na chvíli zklidní a chová se, jak nejlépe umí. Jsem ráda, že každým rokem průvodci chválí naše žáky za jejich dobré chování v areálu. Na důkaz úcty k obětem holocaustu jsme zapálili u zdi smrti svíčku.

Mgr. Lenka Surovíková

 

Listopad ve školní družině

S listopadem přichází nejkrásnější podzimní měsíc. Listy jsou již plně zbarveny a pomalu opadávají, sluníčko ještě občas zahřeje. Za posledních slunečních paprsků si děti užijí her a otužování při pobytu venku. Přírodu využijeme k učení, zábavě i výtvarnému tvoření, neboť se všichni zapojíme to tvorby na vánoční jarmark.

V tomto měsíci jsme si připravili dvě celodružinové akce:

„Halloween a dušičky, jaký je tu rozdíl dětičky?“ V poslední době se u nás zabydluje tento původně keltský svátek, který se slaví zejména v anglicky mluvících zemích. Neměli bychom však zapomínat na své vlastní svátky a tradice, a proto se děti seznámí s původem a významem obou svátků, zamyslíme se nad koloběhem života a z halloweenu si vezmeme strašidelné motivy pro tvoření i veselí.

Další akci jsme připravili k příležitosti svátku nevidomých, který připadá na 13. listopadu. „Poznej věci po hmatu – zkus si chvilku bez zraku“. Děti si vyzkouší aktivity, které zbystří jejich ostatní smysly, uvědomí si hodnotu vlastního zdraví a povzbudí jejich sociální cítění a toleranci k lidem se zdravotním znevýhodněním.

Krásný barevný a hřejivý podzim přeje kolektiv školní družiny.

img_0857