Další matematický úspěch

Dne 24. ledna proběhlo ve Zlíně na ZŠ Dřevnická okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků a my jsme velmi pyšní na to, že 1. misto obsadil žák naší školy – David Pethö ze třídy V.C Erin. Také další žák z této třídy, Honza Žeravský, je úspěšným řešitelem. Nejen těmto žákům, ale i dalším  nadšeným počtářům a řešitelům logických úloh přejeme hodně úspěchů v dalších matematických kláních.

 

Pozvánka na březnový Večírek pro rodiče a přátele školy

Vážení rodiče,

jako každý rok tak i letos pořádá Sdružení rodičů společenskou událost, která je zvláštní příležitostí pro setkání rodičů, učitelů, bývalých absolventů a všech přátel školy. Výtěžek bude určený žákům 11.ZŠ. 

                                    

                                                            

Večírek pro rodiče a přátele školy

se uskuteční

v sobotu 11. března 2017

v 19.00 hodin

v hospůdce Na Rožku v Malenovicích

Letos se pořádá výroční 15. večírek v retro stylu.

K tanci a poslechu bude hrát DJ Mirek Petříček. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na bohatou tombolu, slosovatelné vstupenky (1. a 2. cena – vstupenka pro 1 osobu na skupinu Kabát – sobota 11.11.2017, 3. cena – vstupenka pro 1 osobu na Holešovskou regatu – pátek 16.6.2017 – Pocta legendám – Olympic a Katapult) a soutěž o nejlepší retro kostým.

Vstupenky v ceně 150,- Kč si můžete objednat u pí. Hyklové na telefonu 774 427 081 nebo u pí. Terazové na telefonu 739 165 438 nebo emailem srpsmalenovice@seznam.cz. Vzhledem k omezenému počtu míst Vás prosím, aby jste si lístky rezervovali co nejdříve!

Současně se na Vás, vážení rodiče, obracíme s prosbou, aby jste nám pomohli obohatit tombolu různými předměty (suvenýry, potřeby do domácnosti či kanceláře, upomínkové a propagační předměty, cukrářské a uzenářské výrobky apod.). Za všechny příspěvky již nyní děkujeme.

Předměty do tomboly je možné poslat po dítěti a předat třídnímu učiteli nebo se domluvit na kontaktech – pí. Hyklové (tel. 774 427 081), pí. Terazové (tel. 739 165 438) nebo nás můžete kontaktovat na email srpsmalenovice@seznam.cz a domluvíme se na předání.

 

                                                                                         PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM SPONZORŮM

Předem Vám srdečně děkujeme za porozumění.

Těšíme se na Vás!

Sdružení rodičů

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI

Dne 26.1.2017,  všechny děti, paní vychovatelky i pana vychovatele potěšili svou návštěvou vojáci z Vojenského Útvaru 1970 Vyškov. Praporčík M. Lautier, nadrotmistr J. Horák a nadrotmistr L. Zavadil, navštívili naši školu v rámci výchovy dětí k obraně vlasti a také v souvislosti s akcí školní družiny: „Všichni svou vlast rádi máme – vojáka si povoláme“.

Na tuto vzácnou návštěvu jsme všichni pečlivě připravovali. V jednotlivých odděleních jsme si s dětmi povídali o tom, co si myslí, že povolání vojáka obnáší. Malovali jsme různé druhy vojenských vozidel a vlajky České republiky, luštili slovní přesmyčky, ve kterých byly zaklety vojenské hodnosti, nebo luštili různé druhy šifer.

Ve čtvrtek jsme natěšeni vyrazili na školní hřiště, kde děti čekaly tři disciplíny. Pomocí buzoly a vojenské mapy naší školy, kterou vojáci přivezli, se musely na mapě zorientovat, odměnou jim byla prohlídka vojenského automobilu UAZ 469, ve kterém mohly usednout na místo řidiče.

Další nelehkým úkolem byla střelba vleže i ve stoje ze zbraní airsoft  M4. Děti mířili na vojenské terče a nutno podotknout, že se jim velmi dařilo. Na bezpečnost a používání ochranných pomůcek dbali vojáci i pedagogové, takže akce proběhla bez jakýchkoli ztrát.

Nejvyhledávanějším úkolem bylo chytání ještěrek, pomocí vojenských vysílaček GPS Garmin. Dětem se hra velmi líbila, zdokonalily se v pozornosti a také se proběhly. Spojení aktivního pohybu a techniky je pro dnešní děti vítaným zpestřením všedních dní.

Na závěr nám nadpraporčík L. Zavadil předvedl, jak to na bojišti vypadá, když se zapálí dýmovnice. Akce se velmi líbila chlapcům a díky profesionálnímu přístupu vojáků i u většiny děvčat vzbudila nadšení. Velký dík patří vojákům za jejich trpělivost, budeme rádi, když i v dalším roce, předvedou dětem něco z jejich nelehké profese.

Hodnosti Vojáci (20) Vojáci (15) Vojáci (13) Vojáci (9) Vojáci (4) Vojáci (3) Vojáci (1)

Z poezie strach nemáme!

V polovině ledna se uskutečnila každoroční soutěž v recitaci.
Všichni žáci byli skvěle připravení, protože však komise složená z vyučujících českého jazyka byla přísná, mohli vyhrát opravdu jen ti nejlepší. V první kategorii šestých a sedmých tříd získal třetí místo Tomáš Kalivoda z 6.B, druhým místem se může pochlubit Klárka Večeřová z 6.A a nejcennější medaili získala Barbora Dosedělová z 6.B. Ve druhé kategorii osmých a devátých ročníků třetí místo obdržel Dominik Šlampa z 8.B, stříbrnou medaili si odnesla Barča Bednaříková z 8.A a nejlepší výkon podala Daniela Kapustová taktéž z 8.A. Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím do okrskového kola přeji hodně štěstí.

Mgr. Lucie Mudráková

„Zimní krmelec v lese, každý do něj něco nese“

Lesy a pole jsou domovem pro různé druhy zvířat. V zimním lese můžeme běžně potkat srnky, veverky, bažanty, zajíce či ptáky. Pro některé živočichy je zima obdobím odpočinku, ale někteří v zimě nespí a je potřeba na ně myslet. Pod sněhem se totiž zvířata obtížně dostávají k potravě. Leden je právě měsícem té nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu. Proto jsme se ve středu 25.1. vydali s krmením do lesa, aby tato starost neležela jen na myslivcích. Před samotnou vycházkou jsme se dobře připravili. Informacemi i plodinami, kterými bychom zvířata potěšili. V batůžcích nechyběly kaštany, jablka, mrkve, chleba či semena a ořechy pro ptáčky. Děti si užily procházku, výhled z kopce nad hradem i zbytky sněhu.

Pokud byste se i vy chtěli přidat s přikrmováním zvířat, nezapomínejte na zásady jejich krmení.

Zásady pro krmení ptáků v zimě

  • Ptáky nikdy nekrmte těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem.
  • Vodní ptáci: kachny, labutě, lysky, rackové – pro ty je nejvhodnějším krmivem v průběhu zimy měkké pečivo. Pečivo nesmí být úplně tvrdé, neboť by mohlo ptákům způsobit zranění jícnu a mělo by být rozdrobeno na menší kousky.
  • Dravci: dravé ptáky je možné dokrmit různými čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. Ale pozor na hygienické a veterinární předpisy.
  • Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové a vrabci si pochutnají na semenech plevele a obilovin.
  • Sýkorky mají rády olejnatá semena, slunečnici, lůj a tukové směsi.
  • Kosi a kvíčaly ocení plody nejrůznějších bobulovin, jablka a hrušky.

Co přinést do krmelce?

Například žaludy, kaštany, jablka, mrkev. Dále také brambory nebo chleba – ty se dávají dolů pod krmítko. Pokud se vypravíte do lesa zvěř přikrmovat, chovejte se tiše, aby se zvířata nevyplašila. Případně, abyste mohli nějakou zvěř či jejich stopy zahlédnout.

 Krmelec (33) Krmelec (29) Krmelec (21) Krmelec (19) Krmelec (15)

ŠKOLA NANEČISTO

Ve čtvrtek 19.12017 se konala letos první škola nanečisto. Předškoláci si v jedné hodině u nás na škole vyzkoušeli, jaké to je být školákem. Počítání, písmenka, geometrické tvary, malování na tabuli, stříhání, lepení, dovádění, zpívání, tentokrát na téma sněhulák.
Letos jsou pro předškoláky a jejich rodiče připraveny ještě dva termíny ŠKOLY NANEČISTO:
Čtvrtky 2. a 30. března 2017 vždy od 16:00 v prostorách I.stupně.
Přezůvky, pastelky a dobrou náladu s sebou!!
CIMG5100 CIMG5090 CIMG5089

Naše sbory středem zájmu médií…

Ve čtvrtek 5. 1. 2017 proběhl náš Tříkrálový koncert v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Mnozí návštěvníci si nemohli nepovšimnout kamery, která pečlivě sledovala většinu z našeho programu.
Krátká reportáž Regionální televize již byla odvysílána, ale Vy máte možnost shlédnout ji znovu. Najdete ji na http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/13-zlinsky-kraj/1-zlinsko.html (3:40 – 5:30, vysílání z 6.1.2017)
Také na dopolední akustické zkoušce našeho nejstaršího sboru Carmina bona byla přítomna reportérka Českého rozhlasu Brno paní Saskia Mišová. Zajímal ji repertoár sboru, úspěchy, další akce. Tento týden máte možnost slyšet záznam na této stanici cca 8.40 – 9.10 hodin.

Můžete si prohlédnout i fotogalerii z koncertu.

Naší přípravce, Čamlíkům a Carmině boně přejeme, ať jim to zpívá alespoň tak, jako doposud.

Mgr. Dana Kozárková

Přednáška o kyberšikaně pro žáky 4.-9. tříd

V pátek 27. ledna 2017 se žáci 4.-9. tříd zúčastní v rámci školního vyučování přednášky o kyberšikaně, kterou jsme Vám po dohodě s paní ředitelkou Zdeňkou Jančíkovou zajistili.
Přednášet bude Mgr. Karel Opravil – speciální pedagog – etoped. V poradenství působí dvacet let. Vedl Krizové centrum Zlín, střediska výchovné péče ve Zlíně, v Uh. Hradišti a Krajskou pedagogicko psychologickou poradnu. V současné době působí jako soukromý konzultant a poradce. Své zkušenosti z praxe využívá jako lektor. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy.

Přednáška je zaměřena na rizika kyberprostoru, která mohou ohrozit žáky:
– Riziko sociálních sítí,
– Krádeže identity,
– Kyberšikana,
– Rizika seznamování se po internetu.
Pro žáky, kteří mají zaplacený příspěvek do Sdružení rodičů je přednáška zdarma, pro ostatní žáky Kč 30,-/žák.

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM ROCE NELENÍ, PROTO SE NÁM ZELENÍ

A jak je již našim dobrým zvykem i v prvním měsíci tohoto nového roku jsme si přichystali pro naše žáky celodružinové akce.

ZIMNÍ KRMELEC V LESE, KAŽDÝ DO NEJ NĚCO NESE 
První akcí, kterou jsme si pro žáky přichystali, je návštěva nedalekého lesa, do kterého zaneseme zvířátkům nějaké pamlsky, jako je ovoce, zelenina, tvrdé pečivo. S žáky si popovídáme o zvěři, která žije v lese. Dále si vyzkoušíme, zda dokážeme určit, podle zvířecích zvuků o jaké lesní zvíře se jedná a uděláme besedu s otázkami a kvízem: „Poznej zvíře podle stop“.

BESEDA S VOJÁKEM – PRAKTICKÁ UKÁZKA VYBAVENÍ
Tato další lednová akce naší družiny bude ve znamení „zelené“ vojenské ukázky, která bude jistě velmi zajímavým zpestřením našich všedních dnů v družině. Touto akcí žákům přiblížíme život vojáka, který nás navštíví. Při této zajímavé návštěvě nejen pro hochy, ale zcela jistě i pro dívky se dozvíme, jaký je den vojáka, jaká je běžná vojenská zbroj, kterou s sebou voják nosí. Dále se dozvíme, jaké jsou vojenské hodnosti a co obnáší toto nevšední povolání.