Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky od školního roku 2017/2018

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody, pracuje již téměř deset let s nadanými dětmi. Vyučuje je ve vzdělávacím programu, který odpovídá jejich zájmům, potřebám, rozvíjí je. Tento program je průběžně vyhodnocován pedagogy i externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.). Od 1. 9. 2016 nabízíme rodičům nadaných i nadprůměrných, šikovných dětí tento program částečně modifikován. Je upraven – rozšířen mj. na základě požadavku rodičů tak, aby byla posílena výuka angličtiny. Díky děleným hodinám se budeme nadále diferencovaně věnovat jak dětem nadaným, tak i bystrým, nadprůměrným, šikovným.
– od 1. do 5. třídy
– navázání na studijní program ERIN
– dlouholeté zkušenosti pedagogického sboru s rozvojem nadání a talentu
– angličtinu bude vyučovat profesionální lektor (2 h týdně) a rodilý mluvčí (1 h týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English YLE
– matematika vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logické a kritické myšlení
– navíc logika (1 h týdně)
– osobnostní a psychologický rozvoj (1 h týdně)
– financování nadstandardních výukových hodin, učebnic, materiálů a vzdělávání pedagogů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů
– rozšiřování obzorů dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky
– atmosféra vzájemného respektu mezi rodiči a učitelem, individuálního přístupu k rozvoji žáků a otevřené komunikace

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00. Zápis probíhá elektronicky. Od 20. 3. 2017 do 6. 4. 2017 bude zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, kde budou uveřejněny také nápovědy a návody k registraci dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Nezapomeňte platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás

Mgr. V. Švehlíková, zást. ředitelky

Březen ve školní družině

Začátek měsíce bude ve znamení dětského karnevalu, na který jsou zvány všechny děti společně se svými rodiči a přáteli.

Měsíc březen je už tradičně ,,Měsícem knihy a čtenářství‘‘. Spolu s dětmi se vypravíme do pohádky – v jednotlivých odděleních jim budeme přibližovat zejména pohádkovou tvorbu známých spisovatelů, ilustrátorů a také se seznámíme s literárním žánrem bajka.

Čekáme, že za námi brzy přijde jaro, těšíme se, že více času strávíme venku. Koncem měsíce je pro nás stanoven důležitý úkol – budeme vyrábět dárečky, abychom mohli začátkem dubna přivítat u zápisu budoucí školáčky.

Doufejme, že se budeme mít jako v pohádce a snad potěšíme i ty nejmenší, kteří už v příštím školním roce budou patřit mezi nás.

Hry v minulosti

Jak žily a hrály si děti na vesnici v dobách našich praprababiček? To vše zodpověděl žákům III.C-E výukový program „Tenkrát na starodávném venkově“ v muzeu ve Zlíně.
S lektorem jsme se přenesli do doby, kdy jedna ze čtvrtí Zlína, Mladcová byla vesnicí. Děti od jara do podzimu trávily čas pasením dobytka. Aby jim nebyla dlouhá chvíle, hrávaly různé hry. Na chvíli jsme si představili, že jsme v té době a některé hry jsme si zahráli. Především ty jazykové. Najednou jsme zjistili, že i bez hraček, jen se svou hlavou a ústy můžeme zažít s kamarády spoustu zábavy a legrace. Moc se nám líbily například jazykolamy. Skákalo psisko přes příkopisko, přes pcháč…. Málem se nám zamotal jazyk. Mnoho legrace se dá zažít i s hádankami nebo tajnou řečí, kterou jsme si vyzkoušeli. Víte, co řekl jeden chlapec druhému? „ enaj jachen ut uniřep“. V jednom z úkolů jsme se také snažili převést ptačí řeč do té naší. I když jsme si mysleli, že máme dobrý sluch, ne vždy se nám to podařilo.
Ani se nám nechtělo odejít, a tak nám pan lektor nám musel přidávat úkoly.
Nebýt sběratele lidových písní, zvyků a obyčejů Františka Bartoše, mnohá slova, písně i hry by byly dávno zapomenuty. 

Mgr. Ivana Štěpánová

Zásady bezpečného chování vůči cizím osobám

Vážení rodiče,
poučte prosím také Vy své děti o bezpečném pohybu venku a zásadách kontaktu s cizími lidmi.
Dnes jsme dostali zprávu, že u jedné zlínské základní školy oslovili dva muži v černém autě žačku a chtěli, aby šla k autu. Ona na výzvu nereagovala a pokračovala v cestě do školy. Vše pak nahlásila.
Bezpečnost dětí je pro nás důležitá.
Děkujeme za spolupráci.

Pravidla bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou
Nikam nechoď s neznámými lidmi!
Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli)!
Nikdy nesedej k cizím lidem do auta!
Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití!
Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu!
Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

Pozor!! Pár posledních lístků na Večírek!!!!

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

máme k dispozici posledních pár volných lístků na večírek (11. března 2017). Přijďte se pobavit, odreagovat a taky si něco odnézt – bohatá tombola, slosovatelné vstupné (2x lístek na Kabáty, 1x páteční vstup na Holešovskou regatu), sladké výroční překvapení a soutěž o nejlepší retro kostým (není podmínkou).

Celá hospoda bude nekuřácká!!!!

Těšíme se na Vás.

Sdružení rodičů

 

 

 

NÁVŠTĚVA EXPERIMENTÁRIA

V měsíci lednu jsme se s některými žáky prvního stupně zúčastnili návštěvy Experimentária v Otrokovicích. Měli jsme možnost vyzkoušet si pokusy pro nalezení těžiště různých těles a také pokusy, které ukazují účinky setrvační síly. Získané poznatky využijeme při zpracování ročníkových prací.
Jednotlivé expozice skýtají spoustu možností, proto jsme neváhali a seznámili se i s jinými exponáty. Zaujala nás vnitřní stavba těla člověka složená z anatomických modelů, práce s elektronovým mikroskopem či práce se dřevem na jednoduchých strojích, které slouží k opracování různých materiálů. Na závěr jsme zavítali do moderně zařízených chemických laboratoří.

A co na to jednotliví účastníci exkurze?
Jáchym: V Experimentáriu se mi nejvíce líbil vozík s kladkou, který jsem sestavil z Merkuru a vyzkoušel jsem si na něm jeho rychlost při různém závaží.
Kája: Líbily se mi všechny pokusy, stavebnice a stoly z Merkuru a oddělení lidského těla.
Vítek: V Experimentáriu se mi líbily dvě nakloněné roviny a také stavebnice Merkur a Newtonův vozík. Zajímavý byl Trebuchet nebo kladky, ale běžecký pás nic nepřekonalo!

Ing. Adéla Pešlová

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00. Zápis probíhá elektronicky. Od 20. 3. 2017 do 6. 4. 2017 bude zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, kde budou uveřejněny také nápovědy a návody k registraci dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Nezapomeňte platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás

Mgr. V. Švehlíková, zást. ředitelky

Návštěva dětí z univerzitní mateřské školy Qočna

 V úterý 7. 2. naši školu navštívili předškoláci z univerzitní mateřské školy Qočna.
Připravili jsme pro mě vzdělávací program – EXPERIMENTY, POKUSY.
V první části jsme experimentovali s magnety. Využívali jsme magnetické pole ke stavění komínů, soch nebo zvířátek z matic. Zjišťovali, které látky magnety přitahují a které ne.
Pak si všechny děti vyrobily auto na raketový pohon.
Na závěr proběhly na chodbě školy závody.
Celou dobu jim pomáhaly dívky ze třídy 8. A. Za to jim moc děkuji.

RNDr. Dagmar Vacková

 

Hejného matematika nás baví

Prvňáčci se při této matematice opravdu nenudí. Stále zkoumají nová prostředí –  počítají pomocí krokování, zapisují krychlové stavby do plánu, umí zkrotit čísla neposedy a nyní právě počítáme cestující v autobuse. Zatím se nám daří dobře, ačkoliv mít pod kontrolou všechny, kdo vystupují a nastupují, není žádná legrace.
Výhody vyplývají z toho, že děti objevují matematiku samy. Je to přirozené a děti se nebojí řešit nové problémy, projevovat svůj odlišný názor a spolupracovat.
Budují si v hlavě schémata, která jim umožní vědět i to, co jsme je neučili, mohou zažívat radost z vlastního objevu a matematika je tak může více bavit.

Mgr. Jana Svozilová

Sněhové malování

Žáci 3. třídy zažili netradiční hodinu výtvarné výchovy v přírodě, kterou si zpestřili malováním do sněhu. K „sněhovému malování“ potřebovali potravinářské barvivo a litr vody v plastové láhvi s děravým víčkem. Potravinářské barvy jsou nezávadné, tudíž neničili přírodu a neohrožovali zvířátka.
Děti se rozdělily do skupin a každá skupina malovala svůj obrázek. Někdo maloval domečky, příšerky, kytičky, a někdo zase sluníčka nebo auta.
Sněhová hodina Vv se vydařila. Mezi dětmi měla velmi pozitivní ohlasy, především právě proto, že byly mimo školu a mohly se i svézt na sněhu.

Hana Volná

III.B – exkurze na městské polici

Žáci III. ročníků se v rámci preventivních programů naší školy pravidelně zúčastňují exkurzí na policii. A právě před jarními prázdninami žáci III.B absolvovali zajímavou exkurzi na stanici Městské policie ve Zlíně.
Děti začaly prohlídku s paní policistkou Mgr. Kamilou Novákovou, která jim pustila naučný film, jak se správně chovat v silničním provozu. Poté dětem policisté předvedli policejní auto, jeho vybavení, policejní uniformu a všechno, co se v takové uniformě skrývá. Na vše se mohly děti podívat, popřípadě si i některé pomůcky vyzkoušet. Samozřejmostí bylo i zopakování, jak se mají žáci správně zachovat, pokud se budou nacházet v nebezpečné situaci a připomenutí tísňových telefonních čísel.
Posledním bodem programu byla krátká interaktivní ukázka o bezpečném chování v silničním provozu během špatné viditelnosti. Děti ukázaly dobré znalosti a za odměnu všichni obdrželi drobné dárky preventivně výchovného charakteru (reflexní pásky). 

Hana Volná

Netopýři ve II. C

7. února se žáci třídy II. C zúčastnili výukového programu o netopýrech. Společně s panem Tošenovským (Český svaz na ochranu netopýrů) si vyzkoušeli netopýří rozcvičku. Žáci si při ní užili hodně legrace, zároveň si vyzkoušeli, jak se netopýr pohybuje a z jakých částí se skládá jeho tělo.
Netopýrům jsme se věnovali celý den, připomněli jsme si tak všechny informace, které jsme získali o netopýrech už v první třídě. Pan Tošenovský s sebou přivezl do školy i dva živé zástupce, o které se v letošní zimě stará. Celkem jich má doma 16.  V rámci projektu si žáci vyrobili ve skupinkách čtyři buky pro netopýry, které budou umístěny ve Zlínském parku. Po výukovém programu žáci kreslili obrázky netopýrů. Netopýři patří mezi chráněné druhy a je důležité, aby žáci i veřejnost věděla, jak jim pomoci.

Mgr. Libuše Přílučíková

 

Hodiny informatiky

Výsledky práce v hodinách informatiky:

Program – Malování: Téma – hrad Malenovice očima dětí:
hrad malenovice-A. Fryštacká hrad Malenovice (2)-Petra Martincová hrad malenovice (2)-Jakub Fiurášek

Program – Microsoft Excel: Téma – tvorba grafu
Děti výborně propojily učivo z matematiky v hodinách informatiky.
Soustava souřadnic: určení souřadnic bodu, narýsování bodu podle souřadnic – tvorba grafu.
Excel - web Bota Lucka na web

Mgr. Zuzana Hynčicová

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00. Zápis probíhá elektronicky. Od 20. 3. 2017 do 6. 4. 2017 bude zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, kde budou uveřejněny také nápovědy a návody k registraci dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Nezapomeňte platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás

Mgr. V. Švehlíková, zást. ředitelky

 

Krátký animovaný film

Žáci třídy II. C pokračují v práci na celoročním projektu Za vůní bylinek po hradech a zámcích. V měsících prosinec a leden výtvarně zpracovávali pověst z Malenovic „Raději smrt než zrada“. Připravili si i krátký scénář a pozvali do třídy lektorku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně paní Adélku Šimovou. Společně jsme vybrali nejhezčí obrázky a po skupinách nafotografovali jednotlivé záběry k filmu. Paní Šimová na úvod seznámila žáky s historií animovaného filmu na Zlínsku. Přinesla s sebou i jednoduché pomůcky např. thaumatrop. Tato optická hračka je velmi jednoduchá a mohou si ji zhotovit žáci sami.
Animaci jsme se věnovali 5 hodin a film se stihl jen tak tak. Poslední hodinu si žáci ve školním prostředí vyzkoušeli film ozvučit. Vůbec to nebylo jednoduché, protože přece jen nemáme nahrávací studio. Pro některé žáky vydržet pátou hodinu v absolutním klidu byl opravdu velký úkol. Všichni ho ale nakonec zvládli. Paní učitelka Hynčicová nám pomohla umístit film na internet. Zájemci si ho mohou zde rozkliknout a podívat se. Snad se vám všem bude líbit. https://youtu.be/vjZ17cEP9xE

                                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka II. C

P1010011 P1010077 P1010064 P1010059 P1010052 P1010044 P1010038 P1010033 P1010028 P1010018_1 P1010015

Deváťáci na SPŠ Otrokovice

Přestože už má většina žáků devátého ročníku jasno, kam budou směřovat jejich kroky po základní škole, využili jsme pozvání SPŠ Otrokovice k exkurzi a prezentaci školy. Do Otrokovic jsme odjeli společně se žáky IX.A i IX.B v úterý 24. ledna hned ráno. Čekali nás tam nejen učitelé, ale i studenti průmyslovky. První část programu jsme strávili v příjemném prostředí 3D kina. Studenti pro nás připravili několik sérií pokusů a demonstrací z oblasti chemie, fyziky a techniky. Zapojili také naše dobrovolníky, společně s nimi vysvětlovali, jak svět kolem nás funguje.

Po přestávce na občerstvení jsme se rozdělili na dvě skupiny a navštívili část Experimentária a autolaboratoř. Všichni si mohli vyrobit drátěný hlavolam pomocí pájky nebo vyměnit kolo na autě. Práce s heverem nezaskočila ani děvčata.

Po návratu do kina nás přišel pozdravit i ředitel SPŠ Libor Basel, který představil všechny obory školy. Zajímal nás nejen průběh studia, ale hlavně možnost uplatnění pro absolventy.

Den na střední škole jsme si užili a slíbili jsme si, že po přijímacích zkouškách navštívíme Experimentárium, abychom hlouběji pronikli do světa techniky.

1 2 3 4 5

 

Únor ve školní družině

Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále. Všechno máme na míru z krepového papíru… A nejen z krepového papíru budeme v naších odděleních vyrábět masky na blížící se karneval.

Přiblížíme si lidové tradice „Masopustu“, budeme si povídat o jeho původu a průběhu oslav. 

Nezapomeneme ani na svátek sv. Valentýna. Ať už to budou  přáníčka nebo zamilovaná zvířátka, děti se s vždy chutí pustí do vyrábění.

Venku stále vládne paní Zima, hřiště je pokryto sněhem a vybízí děti k odpoledním hrám i tvoření.

masop