Matematický klokan 2017

V pátek 17. března v osm hodin se naše škola ponořila do předvídatelného ticha. Doskákal k nám totiž až z Austrálie Matematický klokan. Žáci 2. až 9. ročníku a I.C se soustředili na řešení úkolů, které vyžadovaly nejen matematické znalosti, ale také logické myšlení, představivost, u starších i základy kombinatoriky. Nejdůležitější však bylo pochopení zadání, tedy práce s textem.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.

Podívejte se na naše nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích. Gratulujeme!

Výsledky matematického klokana 2017

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Březen měsíc knihy ve školní družině

Tak tu máme měsíc březen – za kamna prý vlezem a v dubnu tam ještě budem. Ve vzduchu i v přírodě kolem nás však vidíme probouzející se jaro, na které se všichni moc těšíme.

Kdybychom ale přece jen za těmi kamny museli být, vůbec by to nevadilo, protože by nám určitě dělala společnost kniha – naše kamarádka.

Připomněli jsme si totiž, že březen je měsícem knihy i čtenářů. Denně se ve školní družině setkáváme s pohádkami, povídkami i časopisy. Ve všech odděleních se děti zaměřily na správný a citový vztah ke knize, připomněly si některé známé i neznámé dětské spisovatele i ilustrátory.

My jsme se letos v tomto období zaměřili na méně známý žánr – bajku. Seznámení i práce s bajkou děti zaujalo, protože postavy zvířátek jsou pro ně nejbližší.

Nejmladší děti I. oddělení si dokonce společně secvičily krátkou dramatizaci bajky „Liška a čáp“, kterou ochotně předvedly i ostatním dětem ve školní družině. Všichni si závěrem uvědomili poučení: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“.

Starší děti si rovněž bajky předčítaly i vyprávěly, zachycovaly je výtvarně nebo si vlastnoručně vytvářely a ilustrovaly „knihy“ s bajkami.

Mladší děti ještě vytvořily záložky se zvířecími motivy, které předají v předzápisovém období svým kamarádům z mateřské školy „Třída svobody“.

Již se všichni těšíme na slunečné dny, kdy toto období završíme pozváním divadelního souboru s provedením bajky v atriu naší školy.

Provoz školního hřiště 24. 3. a v týdnu od 27. 3. do 31. 3.

Vážení návštěvníci školního hřiště,
omlouváme se vám, že v pátek 24. 3. a v  týdnu od pondělí 27. 3. do pátku 31. 3. bude zkrácena provozní doba na školním hřišti do 17:00 hodin.
Důvodem tohoto přechodného opatření je nemoc správních zaměstnanců školy a nutnost zabezpečit provozní úkoly školy.
Děkujeme vám za pochopení. Od dubna provoz v obvyklém čase.

                                                                       Vedení základní školy

PONOŽKOVÝ DEN

V úterý 21. března je Světový den Downova syndromu, což je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. Tento Světový den má i svůj vlastní symbol a tím je pár odlišných ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto celoživotního onemocnění- poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.
A proč právě 21.3.?
Datum tohoto Světového dne je také spjato s příčinou Downova syndromu, a to s 21. chromozomem, který je ztrojený (místo obvyklého počtu jednoho páru chromozomů, mají lidé s Downovým syndromem právě 3 tyto chromozomy). Odtud datum 21.3.
Pojďme v tento den podpořit lidi s Downovým syndromem a vyjádřit jim svoji podporu i my!
Ptáte se jak? No přece tak, že SI NA KAŽDOU NOŽKU, OBLEČEME JINOU PONOŽKU 🙂
Vždyť všichni nejsme stejní a to je právě super!

Mgr. Veronika Vyoralová

NA TAHITI JE TO PRIMA, V RYTMU TANCE NENÍ ZIMA

Jako každý rok, i letos připravili vychovatelé školní družiny ve spolupráci s dalšími pedagogy a Sdružením rodičů karneval. Tentokrát jsme si všichni užili převleků a masek s nádechem exotiky a výzdoba nás vtáhla do prostředí Tichomoří.
Karnevalem nás provedla Mgr. Pavlína Hrdlíková a o program se postaraly děti, které navštěvují kroužky mažoretek a mix dance DDM ASTRA a pravidelně trénují v naší škole. Skvělé bylo také vystoupení žáka naší školy Jana Bulíčka s partnerkou Nelou, kteří se excelentně zatančili quickstep, jive, chachu a walz.
Pro děti byly připravené soutěže zaměřené na motoriku a soustředění. Velký zájem vzbudilo duo Rytmy života, které vtáhlo do dění téměř všechny účastníky karnevalu. Na bonga, rumba koule a jiné rytmické nástroje si s chutí zahráli všichni, včetně rodičů. Na závěr zumbou rozproudila karnevalový rej a vykouzlila nejeden úsměv na tváři paní učitelka Mgr. Eva Urbanová.
Nechyběl skvělý bufet a bohatá tombola.
Děkujeme rodičům a dětem ze účast a skvělou atmosféru prvního nedělního březnového odpoledne.

Erika Salkim  

 

Festival IQ PLAY

Žáci II. A – E ve středu 1. 3. 2017 navštívili Zámek Zlín, který se proměnil v jednu velkou hernu. Herna byla rozdělena do Logické zóny, kde si žáci mohli zahrát zvětšeniny známých her, vyzkoušet Smart hry a jiné společenské deskové hry. Další zóna byla plná stavebnic z nejrůznějších materiálů. Děti si trpělivě hrály a užily skvělé dopoledne.

Mgr. Eva Urbanová

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00. Zápis probíhá elektronicky. Od 20. 3. 2017 do 6. 4. 2017 bude zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, kde budou uveřejněny také nápovědy a návody k registraci dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Nezapomeňte platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Informace k zápisu z Magistrátu města Zlína: Zápis do ZŠ 2017_2018 info na web-1

Těšíme se na Vás

Mgr. V. Švehlíková, zást. ředitelky

Pozvánka na Večírek pro rodiče a přátele školy

Tombola 85-129

Tombola 220-248

Tombola 130-174

Tombola 40-84

Tombola 1-39

Tombola 175-219

Vážení rodiče a přátelé školy,

máme k dispozici posledních pár volných lístků na večírek (11. března 2017). Přijďte se pobavit, odreagovat a taky si něco odnézt – bohatá tombola, slosovatelné vstupné (2x lístek na Kabáty, 1x páteční vstup na Holešovskou regatu), sladké výroční překvapení a soutěž o nejlepší retro kostým (není podmínkou).

Celá hospoda bude nekuřácká!!!!

Těšíme se na Vás.

Sdružení rodičů