„Jaro už je tady – budem pálit ježibaby“

Čarodějnice se však na nás letos připravily, a překazily nám krásnou Filipojakubskou tradici pálení čarodějnic sesláním pořádného lijáku. Vatra na školní zahradě tedy nevzplála, ale o tradiční lidové hry a soutěže děti nepřišly. V tělocvičně jsme se nejprve rozehřáli čarodějným tancem a zpěvem. Pokračovali jsme tradiční hrou „Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme“ a samozřejmě soutěžemi na košťatech. Nakonec jsme sestřelovali čarodějnice v letu, takže jsme jich snad pár chytili. Výuku kouzelných lektvarů a přání jsme přesunuli do družinek, kde nás děti mile překvapily svou tvořivostí a pohotovostí.

Ale tato akce byla jen vyvrcholením celého týdne příprav, kdy se četly čarodějné pohádky a tradice, poznávaly se léčivé byliny, malovaly návrhy módních čarodějných klobouků, které jsme vystavili ve škole.

Nám všem přeji, aby se počasí brzy umoudřilo, a mohli jsme si Filipojakubskou vatru ještě pořádně užít.

Carmina bona stříbrná..

V úterý 11.4. 2017 se náš nejstarší sbor Carmina bona zúčastnil Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Chropyni. Bylo nutné, aby se zpěváci za 3 měsíce připravili na tuto soutěž. Základ našeho repertoáru tvořily lidové písně, nechyběla tklivá anglická balada, latinská Gloria patri a závěr rozproudila naše oblíbená „Music is my life.“ Porota velmi ocenila výkony také našich doprovodných nástrojů, a to na flétnu – Aneta Večeřová a na saxofon – Markéta Sovová.

Všichni se snažili o co nejlepší prezentaci „našeho společného díla“. Byli jsme oceněni stříbrem, což je velký úspěch. Děkuji za krásné výkony všem zpěvákům a samozřejmě svým kolegům, jež se chopili doprovodu klavírního (p. uč. Mudráková) a houslového (p. uč. Hlaváč).

 Dana Kozárková, sbormistryně

Úspěch našich žáků v soutěži Eurorebus

V letošním roce probíhá již 22. ročník vědomostní soutěže Eurorebus.
V korespondenčních kolech, která jsou vyhlašována průběžně od začátku školního roku, musí žáci nasbírat dostatek bodů pro kvalifikaci do krajského kola. Toto se již podruhé v řadě podařilo třídě VIII. A a také žákům prvního stupně, kteří soutěží v kategorii Junior.
Nutno podotknout, že především žáci druhého stupně tuto soutěž plní dobrovolně ve svém volném čase – o to víc si jejich úspěchu ceníme.
Krajské kolo se odehrálo 11. dubna v Otrokovicích. Zatímco v korespondečních kolech je možné vyhledat si odpovědi v encyklopediích nebo na internetu, v krajském kole už jsou soutěžící odkázáni jen na své znalosti, ti starší mají navíc k dispozici atlas.
Tým VIII. A ve složení Klára Fialová, Gabriela Vičíková a Filip Mikláš se v těžké konkurenci žáků 8. a 9. ročníků a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií umístil v první polovině soutěžního pole na skvělém šestnáctém místě.
V kategorii Junior naši školu reprezentovali Vanda Odstrčilová z IV. C a David Pethö z V.C. Prokázali obrovský přehled nejen v přírodověných a společenskovědních otázkách, ale také v aktuálním dění. Zaslouženě svou kategorii vyhráli a 5.6.2017 se zúčastní celostátního finále v Praze. Gratulujeme!

Přivítáme předškoláky – možná budou u nás žáky

Ve čtvrtek 30. března, proběhla již tradiční spolupráce s mateřskými školami. Tentokrát nás navštívili předškoláci z MŠ tř. Svobody. Společně jsme se vydali za tím nejdůležitějším posláním školy, tedy vzděláním. 

Nejprve jsme si školu prohlédli, nakoukli jsme do hodiny tělesné výchovy a potom jsme již zamířili do prvních tříd. Paní učitelky nám přichystaly opravdu pestrou ukázku toho, co se děti v první třídě naučí. Předškoláčci usedli do lavic společně s prvňáky a aktivně se zapojili do výuky. Pomocí didaktických her i interaktivní tabule jsme procvičili písmena, čtení, počty i zpěv. Cestou za dalším dobrodružstvím se zastavili na koberci s herními a odpočinkovými prvky, které se jim velice zalíbily. To ovšem ještě netušili, co je čeká v informačním centru, kde si mohli prohlédnout zajímavé vybavení učebny, a kde jim žáci ze studijní skupiny ERIN představili své ročníkové projekty. Nejvíce děti uchvátil projekt o tornádech, který si díky vodě v dvojité PET lahvi mohli sami vyzkoušet. 

Na závěr jsme navštívili školní jídelnu a družinky, kde se děti cítily velice dobře, protože jim to připomínalo školku. Za svou aktivitu, pozornost a připravenost byli všichni pěkně odměněni. Předškoláčci se vydali na cestu zpět plni nových zážitků a budoucího očekávání.

Den bezpečnosti na silnici

Milé děti 11. ZŠ a vážení rodiče,

zveme Vás na naši další akci „Den bezpečnosti na silnici“, která se uskuteční v pátek 21. dubna 2017 od 15.00-18.00 hod na dopravním hřišti v Malenovicích.

Přijďte si vyzkoušet své znalosti, jak se správně chovat na silnici.

Děti s sebou: kolo/koloběžka, helma podmínkou a pití.

V průběhu akce máme pro Vás zajištěnou prezentaci Městské policie Zlín a hasičů – SDH Malenovice (ukázky činnosti mladých hasičů, uzlování, prohlídka hasičského vozu, štafeta).

Prezentace sportovního oddílu Tenšin dódžó z. s. (bojová umění – aikidó, džódó, iaidó, kendó, naginata) byla z důvodu nízkých teplot zrušena.

Děti po absolvování úkolů dostanou malou odměnu (pouze pro omezený počet dětí).

Za děti odpovídají rodiče!!!

Občerstvení není zajištěno.

Akce pro žáky 11. ZŠ, kteří mají zaplacený příspěvek do SR.

Po ukončení akce opékání špekáčků v Rallye Baru (špekáček s sebou nebo zakoupení na místě).

Akce se za nepříznivého počasí ruší!!!

 

Těšíme se na Vás Sdružení rodičů

PS: Prosím, čtěte. Některé informace můžou být upřesněny a doplněny!!!!!! (aktuální stav k 19.4.2017)

 

Zápis dětí do prvních tříd pro šk. rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00. Zápis probíhá elektronicky. Od 20. 3. 2017 do 6. 4. 2017 bude zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, kde budou uveřejněny také nápovědy a návody k registraci dítěte.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Nezapomeňte platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Informace k zápisu z Magistrátu města Zlína: Zápis do ZŠ 2017_2018 info na web-1

Těšíme se na Vás

Mgr. V. Švehlíková, zást. ředitelky

Duben ve školní družině

Jaro už převzalo svou vládu, příroda se obléká do jarního hávu, kvítí a zeleně. I pro školáky nastává čas veselí, obnovy sil a využití krásného počasí pro toulky přírodou či sportovního vyžití.

Duben ve školní družině se ponese nejen ve sportovním duchu, ale také v duchu tradic. Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce, Velikonoce, jsou pro nás bohatou studnicí činností a zábavy.

V tomto měsíci nás čekají dvě celodružinové akce:

První bude „Velikonoc tradice – roztodivné kraslice“. V jednotlivých odděleních budou probíhat velikonoční přípravy a tvoření. Budeme plést pomlázky, učit se velikonoční koledy, ale především se letos budeme věnovat kraslicím a rozličným technikám jejich zdobení. Své výrobky si vystavíme a společně zhodnotíme, těm nejlepším i mlsné jazýčky nakrmíme.

Druhou akcí bude „Jaro už je tady, budem pálit ježibaby“. Pálení čarodějnic je jednou z oblíbených tradic jara, kdy se u Filipojakubských ohňů sletí všechny čarodějnice na košťatech, pořádají rej a učí se kouzlům či přípravám rozličných lektvarů. Ale nebojte se, budeme dbát i na bezpečnost, ať nás nesestřelí z košťat.