IV. A a IV. B v Olomouci

V pátek 19.5. vyrazily třídy IV. A a IV. B na školní výlet do Olomouce. Už samotná cesta vlakem byla pro mnohé zážitkem…
Bylo krásné slunečné počasí, tak jsme se pěšky vydali do historického centra Olomouce. Podívali jsme se, kam chodily do školy některé z našich paní učitelek. Díky stavebním pracím na jedné z hlavních olomouckých tříd jsme viděli i základy budov z dob Přemyslovců, které jsou nyní předmětem archeologického výzkumu. Na náměstí jsme nemohli minout orloj, model města a památku UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice.
Hlavním bodem programu byla návštěva Pevnosti poznání. Naučili jsme se vyrábět Cesarovu šifru a luštit různé další šifry a rébusy. V místním planetáriu pro nás byl připraven pořad Zázraky vesmíru. Samozřejmě jsme prošli všechny expozice Pevnosti. Každá její část je plná interaktivních modelů z oblasti historie, fyziky, přírodopisu nebo zeměpisu. V každé jsme se něco nového naučili. Všichni jsme si zde našli něco, co odpovídá našim zájmům a co nás opravdu baví. V Pevnosti je totiž věda zábava.
Domů jsme se sice vraceli unavení po náročném dni, ale spokojení a plní nových zážitků.

IV. A a IV. B

Žáci třídy II. C navštívili obec Pohořelice na Zlínsku

V letošním roce slavíme výročí 300 let od narození Marie Terezie. Málo-kdo ví, že Marii Terezii korunoval na českou královnu Jakub Arnošt Lichtenštejn-Kastelkorn. V té době zastával významnou církevní funkci olomouckého biskupa. Pro nás je zajímavé, že vlastnil hrad Malenovice i blízké panství v Pohořelicích. Právě v této obci nechal přestavět místní zámek podle svých představ, a nově postavit krásný barokní kostel, kapličku i skleníky s parkem. Znak Kastelkornů si můžete prohlédnout nad vstupním portálem i nad oltářem. Žáci třídy II. C se v rámci svého projektu vydali do obce Pohořelice, kde si prohlédli tento kostel, který byl v minulosti spojen se zámkem. Dnes je průchod zazděný. V zámku jsou klienti Charity sv. Anežky České. V blízké kapličce je v současné době malé muzeum obce, kde jsme si vyčetli další informace o majitelích zámku. Poté nastala pro žáky tvořivá část. Ve skupinkách vyráběli barokní oblečení z balících a krepových papírů. Na zdobení využili přírodnin. Pomoc jim nabídly i některé místní seniorky. Na práci měli všichni cca 1 hodinu, ale i tak si užili hodně legrace. V tento den podali i slušný sportovní výkon, protože do kopce v Pohořelicích se vydali pěšky a zvládli ho v rekordním čase.

Mgr. Libuše Přílučíková

Bezpečné zastávky

Třída II. C se zapojila do kampaně Českého svazu ornitologů „Bezpečné zastávky“. Úkolem je zjistit, zda se někde v okolí nalézá prosklená autobusová zastávka. Tyto zastávky mohou být pro ptáky nebezpečnou pastí. Nárazem do skla jich denně zahyne nespočet. Ve Zlíně jsou v provozu zastávky, které těmto úhynům předchází. Třída II. C využila samolepících fólií od firmy Matchball Napajedla a vystřihala siluety ptáků. Ornitologové zjistili, že se nemusí jednat přímo o siluety ptáků. Mohou to být jakékoliv motivy, co nejhustěji rozprostřené na skle. Siluety ptáků jsme vyrobili na přání paní starostky z obce Oldřichovice. Ne všechny motivy se totiž hodí celoročně. Po domluvě s Obecním úřadem v Oldřichovicích je v této obci v úterý 23. května II. C i nainstalovala. Malým dílem tak přispěla k ochraně ptactva v našem kraji.

Mgr. Libuše Přílučíková

Druháčci ve Vídni

Ve čtvrtek 18. května naši žáčci ze 2.A, 2.B a 2.C vyrazili na exkurzi do rakouského hlavního města – Vídně při  příležitosti 300. narozenin Marie Terezie. Doprovodily je jejich třídní paní učitelky Kopecká, Přílučíková a Vyoralová. Děti se na cestu těšily, i když se dozvěděly, že díky této panovnici musí denně chodit do školy.
Na celodenní výlet jsme vyrazili již v 6 hodin, a i přes tento brzký ranní čas byly děti plné elánu. Ve Vídni jsme jako první navštívili přírodovědné muzeum, které patří mezi největší a nejvýznamnější světová muzea. Tady děti zaplnily veškerou paměť svých mobilních telefonů, aby si pořídily nádherné upomínkové fotografie minerálů, exotických zvířat, pravěkých šelem, dinosaurů, rostlin a spousty jiných, ale neméně zajímavých exponátů.
Hlavním cílem naší výpravy bylo zhlédnout sídlo Marie Terezie – Hofburg. Tento palácový komplex je v centru Vídně a je i nadále oficiálním sídlem současného rakouského spolkového prezidenta. S dětmi jsme prošli blízké okolí tohoto rozlehlého, několikrát rozšiřovaného hradu, na kterém jsou vidět znaky několika uměleckých slohů. Během obchůzky se děti dověděly spoustu informací o Marii Terezii a její vládě.
Zpáteční cesta autobusem nám uběhla velmi rychle, neboť jsme byli plni dojmů a zážitků. A jak lépe je všechny vstřebat než spánkem…:)

Mgr. Veronika Vyoralová

„Rozlučková párty se školou“

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a ostatní přátelé,

srdečně Vás zveme na naši poslední akci v tomto školním roce 2016/2017, která se uskuteční v pátek 9. června 2017 v 16.00 hod na zahradě 11. ZŠ (vstup z Mlýnské ulice).

„Rozlučková párty se školou“

Doprovodný program (zatím domluveno):

  • nafukovací atrakce „Shoď ho“,
  • malování na obličej (třpytivé tetování),
  • bubnování pro radost s Rytmem pro život,
  • ukázka bojového umění aikidó (Tenšin dódžó z.s.),
  • ukázka zumby,
  • žonglování,
  • reprodukovaná hudba.

Soutěže s odměnami.

Občerstvení zajištěno – pro děti – šťáva a buchta (zdarma) a dospělí – pivo.

Táborák – špekáčky s sebou (pochutiny budou zajištěny).

Za děti zodpovídají rodiče!!

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!!

Těšíme se na Vás Sdružení rodičů.

 

Aktuální stav k 1.6.2017 – sledujte, doplňujeme postupně. Jsme také na FB.

Mají Čamlíci Trampoty s mámou?

V sobotu 13. 5. 2017 se náš sbor složený z 3. – 5. tříd vydal na delší výlet za krásami městyse Choltice. Tento zámek každoročně přivítá vybrané sbory z celé republiky, aby předvedly, co umí, a obohatily svým krásným zpěvem ostatní přítomné i z řad veřejnosti.
Letos město Zlín reprezentovali Čamlíci.
Na úvod našeho vystoupení přiletěla „Vosa a bodlák“. Lidová „Nechodívaj, k nám synečku dvorem“ zazněla v nádherném dvojhlase podpořeném flétnami Eliškou Opršalovou a Victoií Dotti a posléze sólem Lucie Kozárkové.  Dále  jsme mohli  slyšet melodii z dětského filmu „Pan Tau“. Píseň „Mamince“ rozněžnila všechny přítomné zejména díky úvodnímu sólu Karolíny Balajkové. Závěr vystoupení patřil oblíbenému songu „Šplh na laně“.
Ovšem to nebylo všechno. Prohlídka „Vodnického muzea“ , jehož jedna místnost je věnována našemu nejznámějšímu představiteli českých vodníků, herci Josefu Dvořákovi, nás zavedla zpět do raného dětství.  Také dvě pohádky černého divadla ozvláštnili náš pobyt v těchto starobylých prostorách. Ovšem nachýlil se čas a my se museli rozloučit jedinou skladbou na galakoncertě v prostorách překrásné zahrady. Ano, byly to naše úspěšné „Trampoty s mámou“. Co všechno se může přihodit v diktátě, se svěřila v průběhu této písně Natálie Koutská.
Vynikající výkony našich zpěváčků byly odměněny velkým potleskem. Slova uznání jsme vyslechli z úst starosty a místostarosty městyse Choltice:“ Krása projevu těchto dětí je pohlazením po duši každého návštěvníka našeho festivalu. Děkujeme. Doufáme, že se nevidíme naposledy…“
Děkuji všem účinkujícím za výjimečný zážitek při zpívání, výbornou reprezentaci školy i města. Velké poděkování patří naší korepetitorce p. uč. Lucii Mudrákové a p.uč. Elišce Kořenkové za doprovod, organizaci a fotografování nezapomenutelných okamžiků.

Mgr. Dana Kozárková

Ps. Odpověď na úvodní otázku? Mají, ale jen v písni….snad….:)

VIII. A v Praze

Dne 10.5 jsme vyrazili na exkurzi do našeho hlavního města – Prahy. Museli jsme vstávat brzy na vlak a polovina třídy ve vlaku usínala.
Jako první jsme šli do České národní banky na výstavu Lidé a peníze. Podívali jsme se do různých trezorů, dozvěděli se spoustu věcí o historii peněz a prohlédli si zajímavé exponáty. A taky zkusili zvednout jednou rukou zlatou cihlu (měla skoro 13 kilogramů).
Po vydatném obědě v Palladiu jsme se vydali do Muzea čokolády. Měli jsme možnost pozorovat, jak vznikají pralinky, dozvěděli jsme se o historii čokolády a byla tam i ochutnávka. Ta byla samozřejmě nejlepší!
Jako poslední jsme navštívili muzeum voskových figurín Grévin. Vyfotili jsme se třeba s Albertem Einsteinem, Lucií Bílou, Karlem Gottem, Marylin Monroe, Václavem Havlem, Tomášem Baťou, Mozartem, Donaldem Trumpem a mnoha dalšími.
Poté jsme se odebrali na nádraží. Náš vlak měl zpoždění, ale nám to nevadilo. Užívali jsme si tento výlet do posledních okamžiků. Přijeli jsme domů až po půlnoci, unavení, ale plni dojmů.

VIII. A

                                                                                      

                                                                                        

Škola v přírodě IV. C a III. B

Začátkem května se žáci třídy III.B a IV.C – E zúčastnili školy v přírodě ve Valašské Senici. Jednalo se o týden strávený mimo stěny tradiční školní budovy. Žáci si zkusili společné soužití v novém prostředí, více poznali sebe i spolužáky z jiného úhlu a zažili spoustu dobrodružství s kamarády.
I přesto, že děti musely absolvovat dopolední vyučování jako při běžné výuce, byla tato akce dětmi velmi kladně ohodnocena, zvlášť když měli za úkol přivítat jaro pomocí obtížných úkolů. Dvě skupinky mezi sebou bojovaly a snažily se získat po celou dobu pobytu co nejvíce bodů za zvládnuté úkoly, ale nejdůležitějším úkolem bylo chránit si svůj poklad v truhličce. Na cestě za přivítáním jara je doprovodil „Lesní muž“ a na noční stezce odvahy jim pomohla „Tajemná paní“.
Společně děti prožily spoustu dobrodružství, absolvovaly dlouhou túru na rozhlednu „Čubův kopec“, opékaly špekáčky, zahrály si spousty her a nakonec se přece jen podařilo i to jaro přivítat.
Děti si dozajista naplno odpočinuly od školních lavic a zároveň se naučily lépe žít v souladu s přírodou i se svými spolužáky.

H. Volná

 

 

 

Spolupráce s Českým svazem na ochranu netopýrů

Žáci třídy II. C spolupracují již druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením Mgr. Tošenovského vyrobili 4 budky pro stromové netopýry. V pátek 5. května se společně vydali do zámeckého parku ve Zlíně, aby zde tyto budky umístili. Akce měla proběhnout už 19. dubna v rámci oslav Dne Země, pro špatné počasí však byla organizátory přesunuta na květen. Tentokrát počasí vyšlo. Postupně si žáci podepsali a očíslovali své budky, zadali jejich čísla do GPS a pan Tošenovský je dle zadaných souřadnic umístil na volné stromy. Během výukového programu ukázal žákům další budky pro netopýry, ale i pro ptáky, které jsou v zámeckém parku již umístěny. Celou akci i výukový program pozorně natáčeli pracovníci ČT. V rámci environmentálního pořadu proběhne záznam na ČT asi 27. května. Informace o přesném vysílání nám budou ještě zaslány.
Pokud budete mít čas a navštívíte zámecký park ve Zlíně, můžete v korunách stromů objevit 4 budky vyrobené a označené žáky II.C naší školy.
Netopýři patří mezi ohrožené druhy a určitě si zaslouží naší pozornost. Chválím všechny zúčastněné žáky za aktivitu a slušné chování.

Mgr. Libuše Přílučíková

Soutěž ve spelování

Žáci 4. a 5. ročníků ve středu 3. 5 . 2017 soutěžili v anglickém hláskování.
Zástupci jednotlivých skupin museli zvládnout diktát hlásek, vyspelovat napsané slovo a také hláskovali slova zadaná jen obrázkem. Všichni se úkolů zhostili svědomitě. Vybrat tři nejlepší z každého ročníku nebyl jednoduchý úkol, rozhodovaly opravdu jen drobné chybičky.
Všem účastníkům děkujeme za hladký průběh a vysokou úroveň soutěže.

4. ročník 1. Anna Jelínková, IV. A 5. ročník 1. Eliška Hyklová, V.B
  2. Alex Mareček, IV. A   2. David Králík, V.B
  3. Beáta Večerková, III. C-E   3. Matteo Campana, V.A

Společné tvoření žáků třídy II. C a klientů stacionáře Hvězda v Malenovicích

V letošním školním roce navázala třída II. C pěknou spolupráci s klienty ve stacionáři Hvězda v Malenovicích.
Na prvním setkání zde prezentovala svůj projekt a vyráběla šiškové pochoutky pro ptáky. Ve čtvrtek 4. května proběhlo druhé setkání. Žáci svou návštěvou klienty moc potěšili. Už při příchodu se ozvalo: „To jsou ti naši, stejní jako posledně“. I žáci se do stacionáře těšili a připravili si na úvod několik lidových písniček, které zahráli na flétnu. Potom už se ale pustili s klienty do společného tvoření. Už ve škole žáci nakašírovali, slepili a vybarvili pestré koule, do kterých umístili čočku, rýži nebo hrách. Firma MATCHBALL nám věnovala barevné folie, ze kterých žáci společně s klienty vystřihovali části obličeje, které umisťovali na připravené koule. Byla to mravenčí práce, jak vtipně poznamenala Anička. Ale při tvoření si připomněli svá jména, popovídali si, vytvořili příjemnou atmosféru. Na závěr žáci všechny odstřižky po tvoření uklidili, klienti si rumba koule vyzkoušeli při společném zpěvu písně „Beskyde, …“
Paní Blumelová rumba koule svým klientům umístila do společné místnosti, kde si při pravidelných aktivitách mohou zazpívat a vzpomenout si při chrastění na setkání s žáky naší školy.
Na červen jsme dohodli další, poslední setkání v tomto školním roce. Klienti i žáci se už moc těší.

Mgr. Libuše Přílučíková