Rozlučkový táborák

Po celý tento školní rok jsme se v úzkém kruhu každý týden setkávali s dětmi v hodinách náboženství. Poslední hodinu jsme náš kruh rozšířili a přizvali jsme rodiče i sourozence dětí, aby si s námi v úterý 27. června přišli opéct špekáček na závěrečný táborák. Počasí nám přálo (bylo asi 30 stupňů ve stínu – díky, svatý Petře!) a my jsme si ohýnkem ještě přitopili, a tak atmosféra setkání byla doslova vřelá. Špekáčky šly na odbyt, setkali se lidé, kteří si měli co říct, a jsme moc rádi, že si na nás našla v hektickém konci školního roku čas i paní ředitelka. Popovídali jsme si a zhodnotili uplynulý školní rok. Všem, kteří přišli, i těm, kteří se podíleli na technickém zabezpečení (zejména panu školníkovi), ještě jednou děkuji, přeji krásné prázdniny a těším se zase v září.

Mgr. Jiří Velčovský

 

Změna čísla účtu školní jídelny, prosím čtěte !!

Vážení rodiče, jak jste již byli na konci měsíce května písemně informováni vedením školy, došlo ke změně čísla účtu školní jídelny. Nové číslo účtu tedy je : 40184-1422344369/0800 !! Žádáme všechny rodiče, kteří platí obědy inkasem a doposud neprovedli změnu v nastavení čísla účtu, aby tak učinili ihned !!

Platba za červnové obědy bude strhávána v červenci výhradně už jen z nového účtu 40184-1422344369/0800 !! Staré inkaso na účet bez předčíslí prosím zrušte !!

Platí i pro zasílání plateb trvalými příkazy !!

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Z. Kryštofová, ved. ŠJ

Závěrečné hodnocení

V letošním školním roce využívalo školní družinu k odpočinku, relaxaci i dalším volnočasovým aktivitám, celkem 180 přihlášených dětí. Ty se scházely ve svých 6-ti kmenových odděleních, kde byly rozděleny dle věkových skupin, od 1. až do 5. třídy.

O děti se zde starali, a dle ŠVP pro školní družinu s nimi pracovali, odborně kvalifikovaní pedagogové – pět vychovatelek a jeden vychovatel.

Celoročním cílem školní družiny bylo vytváření pozitivního klima v kolektivu dětí, s rozvíjením a upevňováním základních společenských a zdvořilostních návyků, vzájemné tolerance a empatie. Dále posilování manuální zručnosti a pracovních dovedností, s uplatňováním prvků BOZ.

Kromě nenásilné návaznosti na vyučovací proces zde děti nacházely i zázemí při odchodech (i návratech) do zvolených kroužků či ZUŠ.

Hodně času jsme rovněž věnovali outdoorovým aktivitám v přírodě, na školním hřišti, školní zahradě i atriu naší ZŠ, které se obešly bez vážnějších úrazů.

Po celý školní rok vychovatelé aktivně spolupracovali a komunikovali i s třídními učiteli dětí, školním psychologem i jednotlivými rodiči. Velmi vstřícný přístup byl i ze strany Sdružení rodičů.

Jako každoročně, zanechaly v dětech největší zážitky společné celodružinové akce, konané minimálně 2 x měsíčně.  Za zmínku stojí – Halloweenský rej, vánoční jarmárek, tradiční společný karneval s exotickým laděním, besedy s vojákem, včelařem, dopravní odpoledne na dopravním hřišti, či představení divadelního souboru „Řimbaba“ z Plzně a další.

Před prázdninami se rozloučíme společným výletem s exkurzí do areálu letadel v Kunovicích.

 

Závěrem bych chtěla za školní družinu poděkovat všem, kteří se na našich činnostech podíleli – dětem, rodičům, pedagogickému sboru, Sdružení rodičů, školní jídelně i provozním zaměstnancům, a na prázdniny jim popřát bezstarostný odpočinek, hodně dobrodružství, sluníčka a načerpání pozitivní energie, tolik potřebné pro další školní rok.

 

 

Ilona Jirků, vedoucí školní družiny

Naše sbory nelení, naše sbory to roztáčí…

Ani po úžasném Letním koncertě 13. června, který jste mohli s námi prožít, naše sbory ještě neodpočívají. Vzhledem ke skvělé formě jsme dostali možnost v závěru tohoto školního roku natočit první část našeho nového CD.
Čamlíci vzpomněli na své skvělé zimní songy pod vedením paní učitelky  Andrey Hobzové, ale nenechali bez povšimnutí své písně, jež rozproudily melodie se sportovní či letní atmosférou.
Carmina bona nabídla žánr jak lidový, tak i písně umělé v latině, češtině a samozřejmě v angličtině. Bezchybné korepetici paní učitelky Lucii Mudrákové sekundoval pan učitel Drahomír Hlaváč na housle a žákyně I. i druhého stupně na vybrané hudební nástroje. A to hlavní? Kdy bude naše nové CD „na světě“? Jak se bude jmenovat? Kde jej koupíte?…
Vždyť na dveře klepou prázdniny…., tak nechejte prosím i sboristy trošku vydechnout…Vše se včas dozvíte…

Krásné léto plné odpočinku všem našim zpěvačkám a zpěvákům přeje Dana Kozárková

Praha už volááá …

S tímto sloganem se žáci IX.A sešli na začátku června na otrokovickém nádraží. Za cíl posledního školního výletu jsme si zvolili turistická místa našeho hlavního města – Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský hrad či Petřín. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že náš spoj je zrušen a náhradní nebude vypraven. „No co už?“ řekli jsme si. A v momentě našli náhradní řešení. „Pojedeme do Olomouce,“ shodli jsme se všichni. Rychle koupit lístky a v půl deváté jsme vystupovali na nádraží v Olomouci. Krásný slunný den jsme si opravdu užili. Prošli jsme se po Horním i Dolním náměstí, zdolali jsme 46 m vysokou Svatomořickou věž, ze které jsme měli město jako na dlani. Prohlédli jsme si radnici i orloj, místo Katedrály sv. Víta jsme navštívili Katedrálu sv. Václava. Zbyl nám čas, abychom utratili kapesné v nákupním centru a poté už jsme se Bezručovými sady vydali na cestu na vlak. Při loučení jsme se shodli na tom, že není důležité, kde jsme den strávili, ale že jsme byli spolu.

                                                                                                                     Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

 

Závěrečné výstupy projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“

V týdnu od 12. června prezentovali žáci třídy II. C před svými kamarády z 1. stupně a před rodiči závěrečné výstupy svého celoročního projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“. Součástí výstupů byla krátká dramatizace, ve které kouzelná bába Matylda seznamuje luční skřítky s léčivými bylinkami, ale také  s historií hradu Lukova. Hrad Lukov patří mezi partnerské organizace třídy II. C. V pátek 23. června se na hrad vydáme a budeme hrát náš příběh přímo v prostorách hradu.
Zájemci o náš projekt si na výstupech mohli poslechnout i prezentaci, kterou jsme si připravili na žákovskou badatelskou konferenci do Vsetína. Školní rok pomalu končí, ale žáci nově získané informace mohou využít nejen o prázdninách.
Všechny žáky chválím za celoroční práci a děkuji rodičům za velkou podporu, bez které bychom se nemohli nikam vydat.

Mgr. Libuše Přílučíková

Saxofonistka Markéta překvapila s Carminou bonou publikum v Ostravě

V pátek 9. 6. 2017 byl náš nejstarší sbor Carmina bona pozván jako host na koncert Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy do Ostravy – Hrabůvky.  Dopolední koncert byl určen pro žáky této školy. Program byl tomu samozřejmě přizpůsoben. Nejen vystoupení všech tří sborů jejich školy, ale též recitace, flétnový soubor, a dokonce i čtení částí ze tří „povedených“ slohových prací byly příjemným vyplněním takřka celého programu. Pak se náš sbor mohl dostatečně prezentovat.
V trošku upravené podobě už všichni čekali na odpolední koncert. Sál se zaplnil a my byli netrpěliví, až na nás přijde řada.
Úvodní latinská píseň „Gloria patri“ byla vystřídána českou výzvou k návštěvě o prázdninách: „Hrady a zámky“. Nádherná slovenská píseň, námi všemi velmi oblíbená, „Deti a dúha“ naprosto rozněžnila všechny v sále. Ovšem lidová „Do hory ma poslali“ s energickými doprovodnými nástroji (housle v podání Alžběty Budínové a violoncello ovládala Lucie Kalivodová) přítomným naznačila, že náš program graduje. Naprosté překvapení v sále nastalo, když žákyně 9. A Markéta Sovová „vybalila“ se svým saxofonem úvod našeho vrcholného čísla „Music is my life“. Závěrečný pohyb celého sboru naprosto odzbrojil ostravské publikum a to opravdu nešetřilo potleskem.
Slova paní ředitelky této školy zazněla do mikrofonu zcela zřetelně: „Tak to tu ještě nebylo! Moc děkujeme. A doufáme, že se nevidíme naposledy!“
Děkuji všem, kteří svým zpěvem přesvědčili všechny přítomné, že náš sbor patří k těm nejlepším v naší zemi.
Závěrečné poděkování samozřejmě patří naší dvorní korepetitorce paní učitelce Mgr. Lucii Mudrákové, bez které by náš sbor nemohl dosahovat takových úspěchů.

Sbormistryně Mgr. Dana Kozárková

 

Deváťáci v Laser Game

Už se stalo tradicí, že Sdružení rodičů naší školy dá na konci  roku dárek žákům devátého ročníku – hru v Laser Game. Proto jsme se i letos už od jara těšili, že si tuto hru vyzkoušíme. To jsme ještě nevěděli, že na zimním stadionu provedli v herně velkou rekonstrukci. A i ti, kteří už někdy v aréně bojovali, byli velmi překvapeni. Celý prostor byl modernizován, obsahuje mnoho překážek a úkrytů, je osvícen UV světlem.  Žáci se rozdělili do skupin, oblékli vesty s čidly a chopili se zbraní s laserovým paprskem. Přestože měli dopředu zaplacenou jednu hru, málokomu stačila, a tak jsme zůstali mnohem déle. Všichni si středeční dopoledne moc užili a jen neradi jsme se vraceli zpět do školy. Moc děkujeme za tento nevšední zážitek.

                                                                                                                                                                                                               Mgr. G. Pippalová

Tečovická paleta

I naše škola se letos zúčastnila výtvarné soutěže Tečovická paleta v ZŠ Tečovice. Naši školu reprezentovali tito žáci: Jonáš Lhota, Karel Matocha, Pavel Žeravský, Adéla Urbánková, Evan Grady a Jan Poulík. 

Letošním motivem se stal netradiční materiál “ aluminium“.  Žáci podali výborné výkony a vytvořili nádherná díla. 

První místo v mladší kategorii obsadil Karel Matocha (2.A-E), druhé místo Pavel Žeravský (2.A-E) a čtvrté místo Jonáš Lhota (1.C). Ve druhé kategorii obsadila Adéla Urbánková (3.A) krásné 2. místo. 

Všem moc gratulujeme!

Mgr. Eva Urbanová

Žáci třídy II. C se vydali na Karlštejn a na Pražský hrad

Žáci třídy II. C se vydali ve dnech 6. – 7. června v rámci svého celoročního projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“ na hrad Karlštejn. Počasí všem přálo. Během dvoudenního pobytu si žáci stihli prohlédnout Muzeum Betlémů na Karlštejně. Hned v přízemí si mohli prohlédnout betlémy ze dřeva, z vosku, cukru nebo chleba. Všechny žáky zaujaly zejména mechanické betlémy. Na půdě se nachází Karlštejnský královský betlém. Jde o loutkový betlém, největší v České republice. Mezi 46 loutkami vyřezávanými ze dřeva a oblečenými v dobových kostýmech přináší Ježíškovi dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem IV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Celý příběh je ozvučen a osvětlen. Tento nevšední příběh si žáci na vlastní přání poslechli a zhlédli hned 3x. 
Nemohli jsme minout ani Muzeum voskových figurín na Karlštejně. Není tak velké jako v Praze, ale nachází se zde Karel IV. se všemi svými manželkami, Kašpárkem, ale i dalšími středověkými postavami. Ocitli jsme se tak přímo ve středověku. Další historická období samozřejmě také nechyběla. Žáci ožili zejména když procházeli kolem figury Marie Terezie.
Městys Karlštejn je velmi příjemným a romantickým místem. Prošli jsme si tak okolí hradu, kde jsme pořídili krásné fotografie. Natěšeni jsme se vydali přímo na prohlídku hradu, která splnila všechna očekávání. Největší úspěch měla postel Karla IV. a tajná dvířka, kterými vstupoval do komnat svých manželek. Druhý den jsme se zúčastnili výukového programu ke Kapli sv. Kříže pro žáky 1. stupně ZŠ. Paní lektorka přinesla dva svazky klíčů, kterými žáci postupně odemykali branky a dvířka vedoucí až do věže. Po celou dobu nás poutavě seznamovala s významem a stavebními úpravami Karlštejna a zejména věže. Pokorně jsme vstoupili do Kaple sv. Kříže a pod jejím vedením hledali na nebesích hvězdy, měsíc, slunce, … U obrazů svatých od mistra Theodorika jsme hledali výklenky na ostatky a poslouchali příběhy. Určitě si všichni žáčci zapamatovali, že do kaple ženy vstupovat nesměli. Jen císařovna měla vyhrazeno malé okénko s kukátkem, kterým se směla dovnitř podívat. V kapli Karel ukládal korunovační klenoty. Další aktivity byly činnostní.
Navštívili jsme také Pražský hrad. Velkým zážitkem byl už samotný vstup a prohlídka hradní stráže. Prošli jsme všemi nádvořími. Podrobně jsme si prohlédli Chrám sv. Víta a Zlatou uličku, románskou  Baziliku sv. Jiří.  Po starých zámeckých schodech jsme sešli k metru, které nás dopravilo na Hlavní nádraží. Žáci si tak budou lépe pamatovat historické stavby ve Středočeském kraji a v našem hlavním městě.

Mgr. Libuše Přílučíková

ZPÍVALI JSME NA ARKÁDÁCH

V sobotu 29. května jsme se za velkého horka sešli před školou a vyrazili za dvoudenním dobrodružstvím. Naším cílem bylo město Moravská Třebová a festival Moravskotřebovské arkády. Pod taktovkou paní učitelky Kozárkové, za korepetice paní učitelky Mudrákové a za houslového doprovodu pana učitele Hlaváče jsme si byli jisti, že vystoupení musí dopadnout skvěle. Proto jsme se nenechali rozhodit trémou a dali jsme do našich pěveckých výkonů všechno. Naše snažení bylo odměněno velkým potleskem. Obě vystoupení, v kostele Nanebevzetí Panny Marie i na nádvoří zámku, se nám povedla. Okouzlili jsme nejen svým zpěvem, ale i novými tričky. Kromě hudebních zážitků jsme si taky odvezli zpátky domů několik poznatků z historie daného města, za něž děkujeme panu učiteli Hlaváčovi, který nás zadanými úkoly donutil, abychom se nebáli ptát, prozkoumávat nová místa a vzdělávat se. Už víme, co jsou to arkády, kolik má Moravská Třebová obyvatel a taky jaké přízvisko toto město získalo, když bylo v 15. století centrem humanistické vzdělanosti. Víte to i vy?

Za sbor Carmina bona Mgr. Lucie Mudráková

Celostátní finále soutěže Eurorebus Junior

Vědomostní soutěž Eurorebus Junior je mezi žáky I. stupně naší školy velmi oblíbená. Prověří si v ní šiřokou škálu znalostí z oblasti přírodních a společenských věd, otestují si i svůj všeobecný přehled.
Podruhé v řadě se našim žákům podařilo přes kola školní a krajská probojovat až do celostátního finále.
V tomto školním roce se konalo v Praze v pondělí 5.6. 2017. Čekalo nás brzké ranní vstávání a náročná cesta do hlavního města, ale i tak jsme se těšili.
David Pethö (V. C), Vanda Odstrčilová (IV. C) a Adam Batěk (II. A-E) bojovali ze všech sil. Ve velmi silné konkurenci týmů z celé republiky se umístili na skvělém 14. místě, za to jim patří velké uznání a poděkování za odvedení výborného výkonu a vzornou reprezentaci školy.
Také byste se rádi podívali do Prahy a porovnali své znalosti s vrstevníky z celého Česka? V příštím školním roce rozjíždíme Eurorebus znovu. Je to tedy jen ve vašich rukách…

E. Kořenková

 

 

INSPIRACE – ANIMACE

Minulý týden ožil Zlín filmovým festivalem. Můžete k němu přistoupit tak, že navštívíte film, doprovodnou akci, ale nás festival inspiroval k vlastní filmové tvorbě ve školní družině.  Kdo by neznal například příběhy Pata a Mata, ale jak těžká práce se skrývá za krátkou animací, jsme si vyzkoušeli až vlastní prací.

Zájemci, kteří se na tuto dobrovolnou aktivitu přihlásili, se stali tvůrci vlastního krátkého filmu pomocí animace. Nejprve se musíte rozhodnout, z jakého materiálu budete točit, potom vymyslet krátký příběh, postavit scénu a následuje doba trpělivé práce. Na jedno video bylo vyfoceno zhruba 150–200 fotografií, na kterých se zachycuje rozfázovaný pohyb po velice malých kouscích. Čím menší pohyb uděláte, tím bude video kvalitnější a plynulejší. Snímky se poté musí zpracovat např. v programu movie maker.

Děti mě velice mile překvapily svou nápaditostí, trpělivostí a chutí něco dělat. Nakonec vznikla tři videa, která nás prý katapultovala mezi youtubery :), jak mi žáci sdělili.

Za filmový štáb vás srdečně zvu ke shlédnutí našich filmových prvotin a třeba se stanou inspirací pro vlastní filmové pokusy.

Safari – animace
Jak se staví sen
Útěk ze ZOO

Mgr. Iva Jurová

 

 

Odpoledne školní družiny na dopravním hřišti

Letošní nastupující jarní období nás překvapilo nejen nepříznivým počasím, ale i častým sněžením. Proto jsme se v jednotlivých odděleních ŠD připravovali a procvičovali pravidla BESIPu alespoň teoreticky. 

V červnu jsme se konečně dočkali a ihned využili, krásného, téměř letního počasí, k návštěvě dopravního hřiště.

Všechna oddělení ŠD se zde vystřídala a užila si pravé „Dopravní odpoledne“. Některé svědomité děti si dokonce vzaly z domova i vlastní cyklistické přilby. Své znalosti si děti prakticky ověřovaly při jízdách na koloběžkách, kolech i tolik oblíbených motokárách. Vystřídaly se v rolích účastníků silničního provozu – chodců i řidičů, i v úloze dopravního strážníka. Instruktor dopravního hřiště nekompromisně sledoval respektování dopravních značek i světel na semaforu a správné přecházení na přechodech pro chodce. Po skončení dopravního odpoledne jsme jako  pochvalu vedení dopravního hřiště dostali poučné omalovánky BESIPu.

Dopravní odpoledne jsme si všichni příjemně užili a snad se nám uchovají i nějaké znalosti BESIPu, které budeme uplatňovat při vlastní prázdninové cykloturistice

V. C ERIN, VI. A a VIII. A v Ostravě

Ve středu 24. 5. třídy V. C ERIN, VI. A a VIII. A. vyrazily brzy ráno na výlet do Ostravy. Naším cílem byl Svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic. Než jsme dorazili k prvnímu cíli našeho výletu, prošli jsme kolem bývalých hutí. Zaujala nás nejen mohutnost staveb, ale i jejich vzhled. Ve Světě techniky jsme pronikli do tajů fyziky, chemie a přírodopisu. Asi největším zážitkem byla vlastnoruční výroba lžičky, jakožto konečného produktu hutnického a strojírenského průmyslu. Další naší zastávkou byl důl Landek. Sfárali jsme důlní klecí do dolu. Tam nám náš průvodce přiblížil těžkou práci horníků. Na povrchu jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o záchranářských pracích v dolech.
Už nám zbývalo jen nakoupit dárečky a vydat se na cestu domů.

 VIII. A