Informace ze školní jídelny pro šk.rok 2017/2018

INKASO-VZOR POTVRZENÍ

TRVALÝ PŘÍKAZ-VZOR POTVRZENÍ

Připomínáme nové číslo účtu pro školní jídelnu : 40184-1422344369/0800 !!!

Jakékoliv platby určené školní jídelně posílejte výhradně již na tento účet! Děkujeme.

Ceny stravného :

  1. strávníci 3 –   6 let – 20,- Kč
  2. strávníci  7 – 10 let  – 22,- Kč
  3. strávníci 11– 14 let  – 24,- Kč
  4. strávníci 15 a více let – 27,- Kč
  5. cizí strávníci – 58,- Kč

Kontakty na školní jídelnu :

mobil : 775 564 055

e-mail : krystofova@zsmalenovice.cz

Z.Kryštofová, ved.ŠJ