Zveme všechny rodiče, příznivce školy i obyvatele Malenovic na Jarmark, který pro ně připravili spolu se svými učiteli žáci 11. ZŠ v Malenovicích.
Milé hosty přivítáme zpěvem našich, dnes již známých pěveckých sborů. Letos budete svědky křtu nového CD s poetickým názvem Hudba je můj život. CD bude možno zakoupit a taktéž i vystavené výrobky s vánoční tematikou, které vás naši žáci vyrobili.
Na našem Jarmarku se můžete seznámit i s ukázkou paličkování, technikou pletení košíků a také s výrobky perníkářky.
V jídelně bude probíhat Ježíškova dílna, kterou připravuje Sdružení rodičů.

Těšíme se na vás v pátek 24.11. od 16 hodin v budově 11. ZŠ v Malenovicích.

Co je to muzeum

Co je to muzeum? Tak zněl název doprovodného programu, kterého se účastnili žáci tříd 6. B a 6. C. V muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně se blíže seznámili s institucí muzea, dověděli se, k čemu muzeum slouží, co se v něm vystavuje, jaké existují druhy muzeí a postup cesty muzejního exponátu od jeho objevení až po vystavení. Žáci si prohlédli expozici muzea, ve které je zaujaly zajímavé druhy a tvary bot.

                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Hoferková

  

Návštěva ve stacionáři Hvězda v Malenovicích

V úterý 21. listopadu se vydali žáci třídy III. B na návštěvu za klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Spolupráce mezi žáky a klienty začala již před třemi lety v rámci celoročního projektu. Stejně jako se těší žáci do stacionáře, mají radost z návštěvy i klienti. Tentokrát zde žáci prezentovali na úvod své projekty a poté se všichni pustili do společného tvoření. Pan Böhm nám připravil dřevěné špalky a zbytek už byl dílem žáků a klientů. Společným úsilím se podařilo vyrobit hned několik čertů, Mikuláš i anděl. Všechny postavy budou ve společné místnosti připomínat klientům naše žáky a pomohou jim vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. Pochvala patří stejným dílem klientům za jejich snahu a trpělivost a stejným dílem i žákům. Někteří si stihli s klienty pěkně popovídat, jiní žáci vodili ruce se štětcem, či popisovali nevidoucím, co se vlastně v místnosti děje. Všichni žáci si měli možnost znovu uvědomit, že „zdraví“ je opravdu to nejcennější, co si můžeme přát. Věřím, že tyto návštěvy vedou žáky ke zlepšení jejich vztahů ke starším lidem. Klienti si vytvořili k žákům osobní vztah, těší se na ně, vzájemně mezi sebou komunikují.  Už teď se všichni těší na další společné tvoření a zpívání.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

Dětská vědecká konference 14. listopadu 2017 v Uherském Hradišti

V letošním roce proběhl již 6. ročník Dětské vědecké konference v Uherské Hradišti. Organizovala ji ACADEMIC SCHOOL, dříve Základní škola Čtyřlístek. Naši školu zde reprezentovali žáci třídy III. B se svými příspěvky. Tentokrát prezentovalo 23 žáků. První příspěvek „Marie Terezie a baroko“ představil projekt, do kterého se zapojilo hned několik tříd prvního stupně. Druhý příspěvek „Zlínskem po proudu času – od pravěku po současnost“ představil celoroční projekt třídy III. B, jeho první část. Účastníci konference se prostřednictvím žáků III. B mohli seznámit nejen s historií, ale také s místem kde žijeme a osobnostmi, které u nás žili či pracovali. Mezi nejvýznamnější patřili z prvního příspěvku Jakub Arnošt Lichtenštejn Kastelkorn, z druhého Jan Erazim Vocel a Karel Zeman. Velkou pozornost jsme věnovali i hlavní archeoložce Zlínska PhDr. Janě Langové, která letos oslavila 40 let své činnosti ve Zlínském muzeu. Paní doktorka s námi spolupracuje již několik let a moc si její spolupráce vážíme.
Žáci sklidili na konferenci velký potlesk a pochvalu od pořadatelů. Všechny žáky chválím za slušné chování a vzornou reprezentaci. Doufám, že je tato zkušenost bude motivovat v další práci na našem projektu.
Fotografoval pan Mgr. Jiří Velčovský, kterému patří taktéž poděkování.

Mgr. Libuše Přílučíková

Ježíškova tvořivá dílna – pátek 24. listopadu 2017 v 16.30 hod

Milé děti,

srdečně Vás zveme se svými rodiči (prarodiči) na Jarmark (křest CD v 16.00 hod), jehož součástí je Ježíškova tvořivá dílna (symbolické vstupné Kč 20,-/os) v pátek 24. listopadu 2017 v 16.30 hod ve školní jídelně.

Letos máme na tvoření přichystáno:
1.  Malování svícnů na čajovou svíčku
2.  Zdobení dřevěného čerta  v podobě zápichu
3.  Dekorování vánoční koule 
4.  Vyrobíme si větší zrcátko se zalisovaným vlastním motivem
5.  Tvoření malého dárečku pro štěstí a pro radost /překvapení/
 
Těšíme se na Vás – Sdružení rodičů.
 
PS: Upozornění budeme pracovat s akrylovými barvami – nejdou oprat, volte vhodné oblečení.
 

Čamlíci v Halenkovicích

Neděle 12. listopadu byla pro 20 zpěváčků z pěveckého sboru Čamlíci tak trochu dnem „pracovním“. Společně se svou sbormistryní paní uč. Danou Kozárkovou přijali pozvání na akci s názvem 5. HALENKOVICKÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE. Program přehlídky byl velmi pestrý a naši zpěváčci za své vystoupení sklidili velký potlesk od plně obsazeného kulturního domu.
Pro děti bylo připraveno bohaté občerstvení a domů si odvážely nejen pěkný hudební zážitek, ale i milou pozornost od pořadatelů celé přehlídky.

Klára Bartoníková

Expedice středověk (VII.A, VII.B)

Žáci třídy VII.A a VII.B navštívili v pátek 10. listopadu na zámku ve Zlíně výukový program nazvaný „Expedice středověk“. Počátkům středověku se žáci právě věnují a v následujících měsících bude středověk naším tématem. Během výukového programu se žáci dověděli nové informace ze života chudých i bohatých vrstev, o stylu bydlení, stravování, odívání nebo trestání. Kluci i holky si vyzkoušeli jak dobové oděvy, tak pobyt v kladbě. Jeden žák si vyzkoušel i brnění. Na závěr si všichni nakreslili svůj osobní erb…
Expedici vřele všem doporučujeme. Určitě můžete nevšední formou poznat život ve středověku. 

 Mgr. Jana Vandová

V.A u soudu

Naštěstí jen jako návštěvníci si mohli v pátek 10.11. žáci V.A prohlédnout sídlo Krajského soudu ve Zlíně.
Prošli jsme vstupní bezpečností kontrolou a hned na začátku exkurze jsme viděli cely, v nichž po převozu čekají obžalovaní na svá jednání. Dozvěděli jsme se, jak takový transport probíhá a jaká opatření ho provází.
Většinu času jsme strávili přímo v jednací síni. Stručně jsme se seznámili s českým soudním i vězeňským systémem, nahlédli jsme do zákoníků a zjistili jsme zajímavosti o některých kauzách, které byly u zlínského soudu rozplétány.
Na vlastní kůži jsme si mohli díky připravenému scénáři vyzkoušet soudní jednání. Poznali jsme, jak náročnou práci musí soudci nebo státní zástupci v jednotlivých případech zvládnout, co všechno musí perfektně znát třeba i na  nazpaměť. Musíme přiznat, že my jsme se občas do všech těch paragrafů, odstavců a písmen zamotali…
Moc děkujeme všem, kteří se nám během exkurze věnovali, především paní Haně Svobodové, která celý program připravila a zorganizovala.

E. Kořenková, tř. uč. V. A

EXPEDICE STŘEDOVĚK

Žáci třídy III. B navštívili v úterý 7. listopadu na zámku ve Zlíně výukový program nazvaný „Expedice středověk“. Právě středověku se žáci budou věnovat v následujících měsících ve škole při práci na svém projektu, samozřejmě vše bude spojené se životem ve středověku u nás na Zlínsku. Během výukového programu se dověděli nové informace ze života chudých i bohatých vrstev, o stylu bydlení, stravování, odívání. Největší zájem měli žáci o vše činnostní. Děvčata se zajímala o módu a kluci samozřejmě o zbraně a brnění. Žáci si mohli vyzkoušet jak těžká byla například ražba mincí, jaké tresty čekaly na provinilce. Všechny aktivity byly až za odměnu po podrobném výkladu. Expedici vřele všem doporučujeme. Určitě můžete nevšední formou poznat život ve středověku.

                                                                             Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy III. B

Preventivní program na Městské policii Zlín

Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci tříd III. B a III. C vydali na Městskou policii Zlín, kde si pro ně připravili preventivní program věnující se dopravním situacím. Nejprve měli možnost zhlédnout krátký film určený dětem. Hlavní postavou je malý hoch a jeho mluvící rybka. Žáci se tak mohou vžít do role svého vrstevníka a prožívat s ním jeho příběh. Zároveň si uvědomí všechna nebezpečí, která je dennodenně mohou potkat. Na nádvoří si prohlédli vozidlo pomáhající při zásazích a vybavení, které pomáhá při řešení různých krizových situací. Pro kluky i pro holky bylo nevšedním zážitkem si vše nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet. V tělocvičně se seznámili i s obrannými prvky a hmaty, které členové městské policie využijí v praxi. Prožili tak výuku přímo v terénu a určitě se jim všechny informace budou jednou hodit.

Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Markéta Krotká a Mgr. Jiří Velčovský

Filmový uzel ve Zlíně

V úterý 24. října se žáci třídy III. B vydali na Filmový uzel ve Zlíně. Najdete ho v prostorách  bývalého Filmového ateliéru Zlín – Kudlov. Proč právě UZEL? Protože to byl název jednoho z prvních filmů, který zde natočila Hermína Týrlová. Vzpomínáte si na „Uzel na kapesníku“? Žáci se sem vydali, aby se seznámili s osobnostmi, které zde v minulosti tvořili. Nejvíce nás zajímal Karel Zeman. Provázel nás jeho blízký spolupracovník a kameraman pan MgA. Zdeněk Krupa.
V současné době zde výtvarníci a filmoví tvůrci připravují novou sadu večerníčků „Prasátko Lojzík“. Žáci měli možnost vidět první díl tohoto animovaného večerníčku, ale zejména všechny obrázky a scénář, podle kterého se příběh zpracovává. Dnes už filmovým tvůrcům hodně pomáhá i technika, počítače. Mohou tak dělat triky, které si Karel Zeman ještě dovolit nemohl. Například natahovat Lojzíkovi čumáček. Největší úspěch měla animační dílna, ve které si žáci ve skupinkách sami tvořili své filmy. Přinesli si s sebou obrázky z období pravěku, namalovali sami sebe. A tak se mohli vydat na cestu do pravěku. První skupina zachytila návštěvu v pravěké jeskyni, kde našla zbytky pravěkých lidí. Další cestou pozorovala mamuta, jiné dvě skupiny viděly střet dvou dinosaurů a poslední pátá skupina doputovala až do  prvohor, kde objevila trilobita.
Žáci si opět uvědomili, že dělat animovaný film je zábavné, ale taky náročné. Oživit lze téměř cokoliv, plastelínu, vlnu, papír, …. Ale na 1 s filmu je potřeba 12 snímků. Měli však k dispozici fotoaparáty, materiály a co je důležité –  hned na místě viděli to, co stvořili. Určitě se na Filmový uzel budou rádi vracet.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B