Vánoční laťka

Také v letošním roce se na naší škole před Vánoci tradičně uskutečnila soutěž ve skoku vysokém. Vybraní žáci z jednotlivých tříd druhého stupně si změřili své síly na Vánoční laťce. Soutěž ve skoku vysokém byla rozdělena do čtyř kategorií.
1. kategorie: Mladší žákyně (dívky 6. a 7. tříd)
2. kategorie: Mladší žáci (chlapci 6. a 7. tříd)
3. kategorie: Starší žákyně (dívky 8. a 9. tříd)
4. kategorie: Starší žáci (chlapci 8. a 9. tříd)
Musím říci, že opravdu bylo na co se dívat. Výkony všech zúčastněných byly výborné. U některých jsme nevěřili svým očím, když přeskočili vlastní výšku. Letošní laťka byla opravdu velmi pestrá. Mohli jsme vidět hned tři techniky skoku vysokého. Někteří žáci si oblíbili klasický styl „nůžky“, někteří různě vysokou laťku zdolávali flopem. Ovšem našel se i takový žák, díky kterému jsme mohli vidět také méně častý skokanský styl straddle.

Umístění v jednotlivých kategoriích:
Mladší dívky:                                                                   Starší dívky:
1. místo Eliška Přikrylová (130 cm)                          1. místo Petra Martincová (140 cm)
2. místo Tereza Šmídová (120 cm)                           2. místo Karolína Matulíková (130 cm)
3. místo Kristýna Šidlíková (120 cm)                       3. místo Denisa Šišková (130 cm)

 

Mladší žáci:                                                                     Starší žáci:
1. místo Ondřej Pluhař (145 cm)                              1. místo Marek Lefner (162 cm)
2. místo Denis Polhoš (140 cm)                               2. místo Michal Januška (156 cm)
3. místo Erik Pavlíček (130 cm)                               3. místo Šimon Dočkal (145 cm)

Velké gratulace patří nejen těm, kteří se umístili na stupních vítězů, ale všem žákům, kteří se zúčastnili. Výbornou atmosféru nám pomohlo vytvořit skvělé publikum, kterému patří velký dík společně se všemi, kteří při tomto příjemném dnu jakkoliv pomohli. Tímto všem ještě jednou moc děkuji.

Mgr. Tereza Zpěváková

 

II. C se vydala do Uherského Hradiště

Úterý 19.prosince bylo pro II.C ve znamení ladění se na Vánoce. Autobusem děti docestovaly až do Uherského Hradiště do Slováckého muzea, kde probíhaly každoroční vánoční dílničky. Při chvilce volna využili žáci II.C výstavu s názvem „Vládci noci“, ve které měli možnost hledat v naprosté tmě vycpaniny zvířat, která žijí zejména v noci. Za pomoci baterek mohl každý najít můry, netopýry, medvěda, kunu, hraboše, myšku anebo krtka s lopatkou a další. Byl to nevšední zážitek, doporučujeme všem ho zažít, výstava potrvá až do začátku března.
Po vyrábění vánočních ozdob a lineckého pečiva si prošly děti také stálou národopisnou výstavu, ve které si zopakovali vědomosti z oblasti života v minulosti.
Příjemně strávené dopoledne dokreslil jen štiplavý mráz, který ale k blížícím se Vánocům prostě patří.

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Adaptační pobyt VIII.B

Ve dnech 14. a 15.prosince 2017 se za finanční podpory Magistrátu města Zlína (oddělení prevence kriminality a sportovišť) uskutečnil adaptační pobyt třídy 8.B. I přes změnu místa pobytu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek na Hostýně a nemoci některých žáků se pobyt velmi vydařil.  Naše speciální pedagožka a psycholožka nachystaly pro žáky zajímavé aktivity na podporu vzájemné komunikace, spolupráce a důvěry. Děti šly do všech aktivit s elánem a chutí je vyzkoušet. Žádné z nich se nesnažilo aktivity jakýmkoliv způsobem kazit či bojkotovat. Průběh a chování žáků nás ve většině aktivit mile překvapily. Spolupráce a vzájemné důvěra byla totiž v některých z nich stěžejní. A právě toto všichni žáci prokázali plnou měrou.
Ke  konci pobytu si děti také trochu procvičily angličtinu, když vyhledávaly informace o vánočních zvycích v Kanadě a Austrálii, které zastupovaly anglicky mluvící země, a v Rusku a Německu, států, jejichž jazyku se žáci učí. Mnohé nalezené informace byly velmi zajímavé a žáci se dozvěděli i něco nového. Na závěr našeho pobytu jsme za odměnu navštívili Experimentárium (vědeckotechnický park) při Střední průmyslové škole v Otrokovicích, kde si děti prakticky vyzkoušely a ověřily své znalosti z fyziky, techniky či matematiky v různých expozicích. Někteří žáci projevili velmi dobré znalosti.
Doufáme, že vzájemná důvěra spolupráce, kterou žáci projevili na adaptačním pobytu, se podaří přenést také do běžného školního prostředí.

Mgr. Lenka Surovíková, třídní učitelka
Mgr. Kristýna Kubějová, speciální pedagog
Mg. Lenka Pavlová, školní psycholog

Přípravka a Čamlíci rozezpívali zlínské náměstí

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 jste od 16:00 mohli na náměstí Míru ve Zlíně slyšet sbory naší školy. Nejmladší děti vystoupily se svým hudebním programem pod vedením paní učitelky Kláry Bartoníkové za klavírního doprovodu paní učitelky Kozárkové. O výběr písní pro Čamlíky, jejich aranžmá a doprovod se postaraly paní učitelky Kozárková a Mudráková. Obě vystoupení byla oceněna velkým potleskem a následnou pochvalou rodičů vystupujících dětí.

Za sbormistryně Mgr. Lucie Mudráková

Historie písma a vznik knihtisku

Tato beseda byla připravena pro žáky 7. A v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně na čtvrtek 14. 12. 2017.
Od kterého století lidé pociťují potřebu psaní? V které části světa můžeme nalézt první dokumenty? Co předcházelo písmu dnešnímu? Byly to např. uzlové značky? Patřilo do egyptských hieroglifů  hieraktické písmo či démotické písmo? A co symboly? Jak byste i v dnešním 21. století nakreslili zadané předměty? V které části naší republiky se tiskly první knihy? Můžeme tam nalézt tuto tiskárnu i nyní?
Asi hodinová beseda nám pomohla zodpovědět tyto otázky a pomocí pracovního listu jsme si vyzkoušeli praktická cvičení. Že se vám, čtenářům, tyto pojmy zdají cizí? Nám už ne. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací, které nám budou pomáhat při výuce nejen dějepisu, ale také v literatuře.

Mgr. Dana Kozárková

 

Společné muzicírování a tvoření s klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích

Žáci třídy III. B se vydali v úterý 12. prosince na návštěvu do stacionáře Hvězda v Malenovicích. Spolupráce mezi žáky a klienty pokračuje již třetím rokem. Tentokrát bylo na programu společné muzicírování. Třída III. B není hudební třídou, přesto si připravila pro klienty několik koled. Některé jsme si společně zazpívali v doprovodu akordeonu a další zahráli žáci na flétničky. Poté si všichni obkreslili své dlaně, ze kterých žáci vytvořili netradiční vánoční stromeček. Klientům bude připomínat společné chvíle. Samozřejmě se také tvořilo ve velkém. Tentokrát se vyráběli šiškové pochoutky pro zimní ptactvo, které jako každoročně umístí žáci v okolí hradu Malenovice. Je to výborné místo ke svátečním procházkách. Při tvoření se ujal akordeonu i pan Jaroš, kterému je 90 let. Pořád se ale snaží dělat ostatním radost, i když on sám už bohužel přišel o zrak. Pro žáky jsou setkání vždy velkou školou života, kde se učí trpělivosti a poznávají pravé hodnoty. Uvědomí si, že je důležité myslet i na ostatní a že je obohacující  udělat někoho alespoň na chvíli šťastným. Jsme rádi, že klienti i pracovníci stacionáře se na nás vždy těší. Už teď je domluvená další návštěva na měsíc leden. Věřím, že si žáci i klienti užijí vánoční atmosféry a  v lednu se s chutí pustí do dalších aktivit.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

Poslechová soutěž v anglickém jazyce

Každoročně probíhá na naší škole několik soutěží v anglickém jazyce. Podzim patří tradičně poslechové soutěži, která ověří schopnost naslouchat angličtině jak v písničkách, tak i v mluveném slově a dialozích.
Letos se této soutěže zúčastnilo celkem 33 žáků ve dvou kategoriích, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník, Výsledky v I. kategorii byly tak vyrovnané, že jsme dokonce museli zařadit rozstřelovací kolo, abychom získali vítěze. Tato soutěž je výjimečná také v tom, že si ji mohou bez rozpaků vyzkoušet všichni žáci bez ohledu na to, jak jsou úspěšní v hodinách angličtiny. Snažíme se proto děti motivovat a podporovat je v jejich snaze být stále lepší a lepší.

VÝSLEDKY:
I. kategorie (6. – 7. ročník)
1.       Eliška Hyklová, 6.B
2.       Linda Pešková, 6.A
3.       Jan Hanuš, 7.A a Martin Otrusina, 7.A

II. kategorie (8. – 9. ročník)
1.       Patik Mokráš, 8.A
2.       Petra Slezáčková, 9.A
3.       Leo Beywasser, 8.A a Patricie Gallová, 8.B

Ing. Eva Doležalová

NEBESKÁ NÁVŠTĚVA

Rok utekl jako voda a opět nastal čas, kdy nezbední čerti opouštějí peklo, aby v doprovodu andělů a Mikuláše obešli celý svět a podívali se, kteří malí „hříšníci“ mají nakročeno do pekla.
Rohatí čerti, laskaví andělé a moudrý Mikuláš zavítali ve středu 6. prosince i na naši základní školu. Prošli všechny třídy I. stupně. Děti si připravily pro tuto příležitost básničku nebo písničku. V jedné ze tříd byl dokonce obdarován i samotný Mikuláš. Ten rozdával pochvalu hodným dětem a pokárání malým raubířům. Děti dostaly od andělů sladkou odměnu, čerti je pak trochu postrašili, ale do pekla si nikoho neodnesli.
Mikulášsko – čertovský program si pro své mladší spolužáky připravili žáci VIII. A, IX. A a IX. B. Zhostili se této výzvy opravdu na výbornou a patří jim velké poděkování.

Mgr. Klára Bartoníková, Erika Salkim

Zvídaví předškoláci

Vážení rodiče budoucích školáčků,
přijměte prosím pozvání na další z našich setkání pro bystré a šikovné děti „Zvídaví předškoláci“, který se koná ve čtvrtek 14.12.2017  od 16 hodin v učebně 222 v pavilonu  I.stupně.
Pro rodiče je připravena přednáška psycholožky PhDr. Kamily Markovičové z PPP Zlín v učebně 234.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Školní družina v měsíci listopadu

Změnou v organizaci družiny je otevření VII. oddělení určeného pro žáky pátých ročníků.
Ale i bez toho byl měsíc listopad přímo nabitý různými významnými dny a výročími – měli jsme co dělat, abychom si stačili připomenout aspoň některé, ty nejdůležitější či něčím zajímavé. Zmíním alespoň Den válečných veteránů, Mezinárodní den nevidomých, Den boje za svobodu a demokracii či Den pohlednic a známek. Ze dnů spjatých s křesťanskými tradicemi jsme si povídali o Dušičkách, pranostikami připomněli svatého Martina či svatou Kateřinu.
Protože nám přálo počasí, snažili jsme se co nejvíce chodit ven, pozorovat, jak se mění podzimní příroda, a využít toho třeba při tvoření výrobků z listí nebo při společné akci celé družiny – drakiádě. Kromě papírových draků vznášejících se k obloze proletěli družinou i draci namalovaní křídou, vyrobení z přírodních materiálů nebo šustící na stránkách knih.
Knihy jsou ostatně našimi společnicemi prakticky každý den – ve všech odděleních čteme příběhy na pokračování, tento měsíc například Dora a medvěd, Steré řecké báje a pověsti či stylově O Vendulce a drakovi.
Pokud jde o tvoření, pracovala všechna oddělení na výrobcích pro vánoční jarmark – přispěli jsme např. sobími lízátky, dýňoládou, keramickými zvonky, andělíčky z korku, vánočními stromečky či vánočními čaji.
Koncem měsíce jsme se začali připravovat na advent. A přejeme i vám, abyste dobu adventní prožili v klidu, beze shonu a v očekávání vánoční radosti.   

Ohlédnutí za Jarmarkem

V pátek 24. listopadu zářila 11. ZŠ v Malenovicích dlouho do noci. Konal se totiž u nás již tradiční Jarmark. Návštěvníky přivítaly naše tři pěvecké sbory, které předvedly ukázky ze svého bohatého repertoáru.
Pan Radek Postava pokřtil nové CD s názvem Hudba je náš život. Všichni přítomní odměnili zpívající děti neutuchajícím potleskem.
Následně si pak prohlíželi stoly plné výrobků zhotovených našimi žáky. Prodeje se aktivně ujali žáci vyšších ročníků, kteří si zaslouží naše poděkování.
Jako tradičně slavila veliký úspěch Ježíškova dílna, která byla v režii Sdružení rodičů.
Všechny přítomné lákala vůně vybraných pochoutek, které si pro návštěvníky připravily zaměstnankyně kuchyně.
V přilehlých prostorách školy pak bylo možno zhlédnout výrobky z perníku, košíkářství a i jiná řemesla.
Myslíme si, že páteční podvečer byl příjemným vstupem do letošní adventní doby.

PaedDr. Ludmila Stojaníková