Výsledky florbalového turnaje

V úterý 30.1. byl pro žáky druhého stupně uspořádán florbalový turnaj.
Děkujeme všem zúčastněným, moc všechny chválíme, protože všichni se moc snažili a bojovali v dlouhém a náročném turnaji.
Těšíme se na další ročník a na následující turnaj proti žákům 8. ZŠ.

Michaela Sedlářová

1. místo 2. místo 3. místo

Macek – nejlepší hráč, nejvíce proměněných střel
Ševčík
Dočkal
Buršík

Borovec
Januška
Gala
Lukačovič
Lojčík
Matula
Menša
Kalivoda

 

 

 

Zájezd do Anglie – poslední volná místa

Nabízíme poslední volná místa na zájezd do Anglie, který bude tentokrát výrazně spojen s postavou Harryho Pottera a uskuteční se v termínu od 7. do 11. května 2018.
Přihlásit se mohou nejen žáci II. stupně, ale také žáci z pátého ročníku, případně sourozenci či kamarádi našich žáků, kteří navštěvují jiné ZŠ.
Více informací u vyučujících anglického jazyka, příp. Mgr. Pavlíny Hrdlíkové.

Vyučování v rytmu bubnů

Dne 25. ledna se v naší škole uskutečnil výchovný koncert pro žáky 5. až 9. ročníků. Tentokrát jej naše hudebnice pojaly netradičně a pozvaly skupinu bubeníků Jumping Drums. Dozvěděli jsme se něco o historii a vývoji rytmických nástrojů, v jakých žánrech se používají, ale i nejrůznější zajímavosti ze života profesionálního bubeníka, který musí trénovat až osm hodin denně, aby se stále udržoval ve formě vynikajícího hráče na rytmické nástroje.
Nakonec jsme všichni prošli lekcí bubnování a naučili se několik základních rytmů. Vybraní žáci pak byli pozváni i na pódium za kapelou, aby si s nimi zahráli skladbu na jejich nástroje.
Za vystoupení byli učinkující odměněni nebývalým potleskem.

Za celé obecenstvo Mgr. Lucie Mudráková

Média zaútočila na naše sbory

Ve středu 24. 1. 2018 zažily naše sbory Čamlíci a Carmina bona neobvyklé dopoledne. Přijela nás navštívit redaktorka Českého rozhlasu Zlín. Po roční pauze, kdy slyšela náš nejstarší sbor, se přišla přesvědčit, jak se daří našim zpěvákům. A už při prvních tónech Čamlíků prohlásila, že v žádném případě nelituje.
Žáci 3. – 5. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy předvedli, že i po Novoročním koncertě mají co nabídnout posluchačům této stanice. Stihli nacvičit další české umělé písně. Avšak ani Carmina bona (žáci 6. – 9. ročníku tříd s RVHV) nezůstala pozadu. Píseň Jiřího Pavlici Andělé boží tak zaujala, že byla natočena jako živý klip ještě jednou…(Video je zhlénutí zde.) Každá píseň byla uvedena několik zpěváky s věnováním.
Kdy tyto nádherné skladby můžete slyšet? Přece v tomto týdnu 29. 1. – 2. 2. 2018 ráno v 6.50 a také odpoledne 13.50.
Přejeme příjemný poslech…

Dana Kozárková, sbormistryně

Pátrání po středověkém Zlíně

Žáci třídy III. B pokračují v práci na svém projektu „Zlínskem po proudu času“. V měsících listopad – leden se věnovali období středověku. Zjistili, proč se podle pověstí jmenuje město Zlín jako dnes, i jaké byly jeho názvy v minulosti. Moc se nám líbila pověst „O rytíři Milošovi“, kterou zpracováváme ve dvojicích do stolních her. Zaujaly nás ale i další pověsti. Sáhli jsme také do historie.  Kdo z vás například ví, že nejstarší zmínka o tomto městě je z roku 1322, kdy bratři Vilém a  Fricek z Egerberka prodali mimo jiných statků i městečko Zlín královně Elišce Rejčce. Postupně se seznámili i s dalšími majiteli zlínského panství. Na časové ose zaznamenávali, kdo a kdy panství vlastnil a kdo v té době v českých zemích vládl. V hodinách matematiky počítáme do 1000, a tak nám jednotlivá staletí už nečinila potíže. V hodinách čtení jsme získávali nové informace, které jsme vyhledávali v textech. Své znalosti jsme si prověřili v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně při výukovém programu „Pátrání po středověkém Zlíně“. Zde jsme si připomněli, co život ve středověku obnášel pro všechny vrstvy obyvatel, vyhledávali a zapisovali informace do pracovních listů, ale nejvíce se nám líbily frotáže a erby jednotlivých majitelů zlínského panství. Na jednom stanovišti jsme si připomněli i řemesla, kterých bylo ve starém Zlíně nejvíce.  Mohli jsme si např. sáhnout na ševcovské kopyto či si vyzkoušet psaní ptačím perem.  Poděkování patří lektorům Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kteří s námi pravidelně spolupracují.
Do konce měsíce ledna středověk dokončíme a vydáme se do dalšího historického období.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

Hledači ztraceného času

Žáci třídy III. B se zúčastnili komentované výstavy PhDr. Jany  Langové – Hledači ztraceného času. Výstava je věnovaná amatérským archeologům na Zlínsku. Žáci si tak rozšířili informace, které získávají při práci na projektu Zlínskem po proudu času. V jeho první části se věnovali právě pravěku. Na výstavě se dověděli, že „hledači pokladů“, kteří pracují s detektorem kovů, by měli všechny své významné nálezy konzultovat a odevzdávat v muzeu. Paní Langová právě vzdává „hold“ těmto hledačům, kteří s muzeem spolupracují, a pomáhají tak zachránit střípky naší historie. K vidění jsou zde nálezy od pravěku až po současnost. Mezi drobnými mincemi můžeme spatřit i ty, které se používaly v dobách dětství našich babiček. K vidění jsou zde také  vzácné exempláře ze starších období. Pro děti jsou připraveny úkoly, které práci archeologů přiblíží zábavnou formou.
Paní doktorka Langová je hlavní archeoložka Zlínska a my jsme moc rádi, že nás výstavou provázela právě ona.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

Bruslení pro děti s rodiči

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči)

v sobotu  10.  února 2018 na stadion PSG Arénu od 15.00 – 16.00 hod

na 3. ročník Bruslení pro děti s rodiči.

Vstup zdarma!

Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami.

Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče!

Budou se na Vás těšit členové Sdružení rodičů

Pozn.: Vstup pouze pro ty, kteří letos zaplatili za své dítě/děti příspěvek do Sdružení rodičů.

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda

Ve čtvrtek 11. ledna se žáci třídy III. B vydali do stacionáře Hvězda v Malenovicích.
I v novém roce pokračuje hezká spolupráce mezi klienty stacionáře a žáky této třídy. Žáci si ve škole vyrobili královské koruny a společně se naučili hrát na flétny píseň „My tři králové“. Hned na úvod tak popřáli všem klientům hlavně hodně zdraví do nového roku. Poté si žáci připravili několik hudebních hádanek.
Před Vánoci si žáci ve skupinkách ve škole vyrobili vodní cimbal. Stačí znát jen správný poměr vody, sklenice s vodou poté odlišit barevně a za pomoci cinkotu lžíce zazní líbivé melodie. Stejný postup jsme zvolili i nyní, jen sklenice byly o hodně větší. Melodie hrála Kristýnka a klienti měli za úkol poznat, ze které písně melodie jsou. Společně s žáky si potom tyto jednoduché písně zazpívali. Další hudební hádanky byly rytmické. Využili jsme Bobotubes, které nám zapůjčila paní učitelka Bartoníková. Nejprve dávali hádanky klienti žákům a poté naopak žáci klientům. Sklenice s vodou jsme využili i ke společnému tvoření. Pomocí barevné plastelíny se z nich stala vodní akvária. Pracovali tentokrát všichni. Dokonce i klienti, kteří mají problémy se zrakem. Dostali plastelínu, kterou zpracovali, aby byla měkká a dalo se z ní tvořit. Společná díla zdobí velkou místnost pro návštěvy i pobyt klientů.
Žáci se snaží všem klientům udělat radost. Chválím je za slušné chování i trpělivost, kterou při práci musí prokázat. Určitě se jim bude hodit i do života.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy III. B

Ježíškova vnoučata jsou i u nás ve škole

Doba adventní vybízí k zamyšlení nad sebou a k dobrým skutkům směřovaným k druhým. Naše třída se nechala inspirovat akcí Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ a rozhodla se svůj čas věnovat druhým. Navštívili jsme klienty domova pro seniory Efata. Společně jsme si zahráli hry, popovídali na téma dětství a škola dnes a před léty. Někteří přečetli „nechodícím“ klientům několik stránek z jejich oblíbených knih. Celá návštěva se nesla ve velmi přátelském a dobrosrdečném duchu. Na závěr jsme předali pár dárečků, které žáci sami vyráběli.

Mgr. et Mgr. Jana Vandová

Předvánoční výjezd Carminy bony

Carmina bona uspořádala předvánoční pěvecký výjezd do Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že se nemělo jednat pouze o pěvecký výkon, byly do programu zařazeny i další kulturní a poznávací akce.
Celý zájezd začal ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 5.45 u školy, kde jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vydali se do Rakouska. V plánu byla návštěva významného města Melk a muzea budoucnosti v Linzi.
Okolo jedenácté hodiny jsme zastavili v Melku. Melk je okresní město v Dolním Rakousku v nadmořské výšce 213 metrů nad mořem. Dominantou města je benediktinský klášter na skalním výběžku nad městem.
Další zastávkou bylo město Linz a Ars Elektronica Center.
Muzeum vychází z předpokladu, že člověk je odjakživa fascinován sám sebou, podporuje lidskou zálibu ve vědě a zabývá se především otázkou, jak technologie ovlivňují život člověka. Pod vedením česky a slovensky mluvících průvodců jsme si prohlédli část muzea a leccos si vyzkoušeli.
Jednoznačně pro nás byla nejzajímavější unikátní 3D projekce pomocí osmi projektorů zaměřených na dvě projekční plátna o velikosti 16×9 metrů, která jsou umístěna na stěně a na podlaze.
Počasí nám příliš nepřálo, dokonce byl zrušen z technických důvodů čtvrteční odpolední program na vánočních trzích. Nakonec jsme kvůli silnému dešti upustili od další prohlídky města Linz a vydali se zpět do České republiky. Nocleh jsme měli zajištěný ve Vyšším Brodě.
Po snídani jsme se vydali na prohlídku cisterciáckého kláštera v tomto malebném jihočeském městečku.
Další zastávkou na naší cestě byly České Budějovice, kde nás čekal oběd v místní základní škole, pěvecké vystoupení na adventních trzích na náměstí a společný koncert s dětským sborem Canzonetta a ženským komorním sborem Vox novus v kostele sv. Anny, kde sídlí Jihočeská filharmonie.
Poslední nocleh nás čekal na internátě v Lišově.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Telči, abychom si prohlédli překrásné historické náměstí.
Po prohlídce Telče jsme opět nastoupili do autobusu a vydali se na cestu domů. Ke škole jsme dojeli v 15.00, přesně podle plánu.
Děkujeme všem za vynikající reprezentaci naší školy a samozřejmě také Zlínského kraje. Pevně věříme, že jsme nebyli v jižních Čechách naposledy …

Irena Bělíková