Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka se uskuteční ve dvou kolech.
1.března 2018 od 8:30 (individuální testování rozšířené školní zralosti) a 8.března 2018 od 8:30 (práce v celém budoucím kolektivu).
Přihlášku stáhněte a vyplněnou ji pošlete do školy do 29.února 2018 :
Trida_zlin_prihlaska. (.pdf)
Trida_zlin_prihlaska (.doc)

 

Zlínskem po proudu času – 3. část – novověk

Žáci třídy III. B pracují na třetí části svého projektu „Zlínskem po proudu času“. V úterý 27. února 2018 se vydali na exkurzi do vily Tomáše Bati ve Zlíně. Vila byla postavena v r. 1912 a žil v ní Tomáš Baťa se svou ženou Marií a synem Tomíkem. Už když jsme k ní přicházeli, ozvalo se od žáků: „Já jsem si vždy říkal, co to tady je za dům“. Je to škoda, že chodíme často kolem objektů a netušíme, jakou hrály v historii Zlínska roli. Zrovna tak se žáci divili, že k vile patřila velká zahrada. Ta končila až téměř u továrny. Za minulého režimu zde byla postavena silnice. V současné době ve vile sídlí Nadace Tomáše Bati. Žáci se dověděli důležité informace o členech rodiny velkého obuvníka Tomáše Bati. V těchto dnech  si zároveň připomínáme, že zítra tomu bude právě týden, co zemřela manželka Tomíka (syna Tomáše Bati) Sonja Baťová. Provdala se v roce 1946 a manželé spolu měli tři dcery a syna. Právě nejmladší dcera má na starosti i Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně. Paní Baťová zemřela ve věku 91 let a je známá zejména tím, že v Torontu založila Baťovo muzeum obuvi, největší na světě.
     Dnešním dnem začínají ve Zlíně také akce v rámci oslav 120 let od narození nevlastního bratra Tomáše Bati – Jana Antonína Bati. Akce se nazývá 11 dnů s Baťou a proběhne ve dnech 27.2. – 9. 3. 2018. Vilu Jana Antonína Bati jsme dnes nenavštívili, ale určitě se k ní také brzy vydáme.
Už příští týden v pátek 9. března budou u ní odhaleny pamětní desky Janu Antonínu Baťovi. Pokud by vás zajímalo, kde se nachází, tak vězte, že jde o vilu Českého rozhlasu pod Městskými lázněmi. Chodíme okolo ní, ale opět málo-kdo zná její historii. Některé věci je lepší nezažít, ale je třeba si je připomínat.
Oba Baťové město Zlín proslavili a vybudovali. Do Zlína se za prací sjížděli lidé ze všech stran. Práce byla sice nelehká, ale výdělky daleko vyšší než kdekoliv jinde.
Žáci třídy III. B budou tyto informace objevovat v rámci svých hodin, ale i dalších zajímavých exkurzí. Pátrají i doma po „svých kořenech“. Některé prezentace jsou velmi zajímavé a motivují další žáky k „pátrání“. To je sice nelehké, pamětníků ubývá. O to větší radost mají ti žáci, kteří něco zajímavého objeví.

Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka třídy III. B

Olympijský týden ve školní družině

Ačkoliv světová zimní olympiáda 2018 je záležitostí února, naše školní družina byla o krok napřed a zimní olympijský týden jsme s dětmi prožili již v lednu.
Slavnostní zahájení zimní družinové olympiády proběhlo hned v pondělí, kdy se všechna oddělení se svými vychovateli shromáždila na školním hřišti. Jako první se úvodního slova při nastoupeném davu dětí chopila paní vychovatelka Erika Salkim, která do nás všech svými slovy vnesla olympijského ducha. Následovaly typické zahajovací rituály, jako slavnostní předávání olympijského ohně a pochod s vlajkami, které si děti vyrobily v každém oddělení a konečně také focení pod olympijskými kruhy. V dalších dnech malí sportovci plnili různé disciplíny, nejčastěji pohybového charakteru. Dokonce nám v průběhu týdne napadalo pár centimetrů sněhu a díky tomu naše zimní družinová olympiáda nabrala úplně jiné obrátky! Soutěžili jsme v hodu sněhovou koulí, v běhu po vyznačené sněhové trase, v jízdě na bobech, které si děti v rámci družinového tvoření samy vyrobily. Dále jsme soutěžili ve sběru kruhů, skoku do sněhu a dalších sportovních disciplínách. Děti ze VII. oddělení, tedy ty nejstarší, ručně vyrobily pro své mladší spolužáky krásné originální olympijské medaile, kterými byly děti oceněny na závěr posledního soutěžního dne.
I když je olympiáda proslavena hlavně jako vrcholná sportovní událost, kdy stěžejní jsou hlavně výkony reprezentantů, je nutné podotknout, že podstatná je také filozofie her. Vychovatelé v tomto týdnu obzvlášť kladli důraz na přátelství, mír a dodržování pravidel fair play. Je velmi důležité tyto hodnoty dětem co nejčastěji připomínat a to nejen ve spojitosti s olympiádou.
Věříme, že si děti z olympijského družinového týdne odnesli spoustu sportovních zážitků, ale také nových vědomostí a zkušeností, které jistě uplatnily jako diváci té dlouho očekávané světové zimní olympiády 2018.

OLYMPIJSKÁ FOTOGALERIE

Barbora Paříková

 

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji


Od listopadu 2017 se Základní škola, ul. tř. Svobody 868 ve Zlíně-Malenovicích stala centrem kolegiální podpory v rámci řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.
1. listopadu 2017 bylo na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě zahájeno řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešitelem tohoto projektu je Ostravská univerzita, a to katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty (hlavní řešitel doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).
Uvedený projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Jádrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu jejich zkušeností a znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory – v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.

Záhady pro začínající detektivy

Odhalit padělek proslulého obrazu může být oříšek i pro ostřílené profesionály. Žákům V.A se takový kousek podařil hned po krátkém zaškolení v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Ujasnili si totiž, že detektivky vůbec nejsou obyčejné knížky.
Pokud dobře čteme, najdeme spoustu informací, které možná zprvu s případem zdánlivě nijak nesouvisí, nicméně právě tyto informace jsou na konci často těmi klíčovými, jež rozlousknou celé vyšetřování. Kromě vyšetřování záhad se v nich ale můžeme i mnohému přiučit.
Definovali jsme si vlastnosti dokonalého detektiva a perfektního policisty, kterými se minimálně každý kluk ze třídy alespoň někdy toužil stát. Zjistili jsme, že znalosti a dovednosti v podstatě z každého předmětu, který ve škole máme, bychom v těchto profesích upotřebili. Prozkoumali jsme různé metody a možnosti, které odborníci při vyšetřování mají, a nahlédli tak alespoň trochu do daktyloskopie, trasologie, rozborů DNA, grafologie a dalších věd.
A protože jsme byli v knihovně, byli nám také představeni nejznámější literární detektivové, a to včetně těch, kteří se vyskytují v detektivkách pro děti, z nichž některé už dobře známe.
Na závěr jsme ještě vyřešili několik případů a vydali se zpět do školy. Že to nebylo naše poslední setkání s tímto literárním žánrem, je více než jasné.

V.A a Eliška Kořenková

Náš soused netopýr

V úterý 13. února naši školu navštívil Mgr. Tošenovský z Českého svazu na ochranu netopýrů. Nejprve si žáci třídy III. B vyzkoušeli stát se vědeckými odborníky na netopýry. Právě tato třída spolupracuje s panem Tošenovským již třetím rokem a naše škola díky této spolupráci v loňském roce obdržela certifikát „Náš soused  netopýr“. Se stejnojmenným výukovým programem se seznamují i další žáci nejen naší školy.
Netopýři jsou zákonem chráněni živočichové, proto by všichni měli znát informace o jejich životě a vědět, kam se obrátit v případě, že někde na živého netopýra narazíme. Pokud je zraněný, dáme ho do papírové krabice s víkem, chytáme ho nejlépe přes utěrku a zavoláme do Ornitologické stanice v Přerově. Právě ta je partnerskou organizací Českého svazu na ochranu netopýrů. A co všechno zajímá odborníky? Samozřejmě jejich délka, barva srsti, pohlaví. Přiřadit netopýra k druhu je těžké i pro odborníky. V dnešní době jim pomáhá netopýří DNA. V současné době je na území ČR cca 27 druhů netopýrů, ale tento počet se může změnit. Dále se vědci zajímají o jeho stáří a zdravotní stav. Evidují také počty různých druhů netopýrů na našem území. V přírodě je vyhledávají pomocí ultrazvukových detektorů.
Žáci třídy III. B si společně zopakovali všechny informace, zahráli si na mladé vědátory, vyzkoušeli si vyhledávání pomocí těchto ultrazvukových detektorů. Nejvíce se jim samozřejmě líbili živí netopýři. Tentokrát to byla samička netopýra rezavého. Ta se po uzdravení může vrátit zpět do přírody. Dále dva zástupci netopýra nejmenšího. Tento druh se vejde do ořechové skořápky. V letošním roce se pan Tošenovský stará o největší počet handicapovaných netopýrů.
Noví žáci si vyzkoušeli skládání budky pro netopýry. Ty naše loňské visí na stromech zlínského parku a v jedné z nich už netopýři sídlí. Na konci roku se vydáme společně zkontrolovat další budky. Už nyní se těšíme na další hezkou spolupráci. Pan Tošenovský navštívil s výukovým programem i žáky třídy I. B s paní učitelkou Assmannovou, III. A s paní učitelkou Hoferkovou a II. C s paní učitelkou Hrdlíkovou. Netopýři všechny žáky nadchli. Doufáme, že žáci budou k přírodě pozornější a získané informace využijí ve škole i v reálném životě.

                                                                                                                                  Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Máme naše šachisty ve finále!

Žáci 1.-5. ročníku ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody, se probojovali přes okresní kolo přeboru škol do krajského kola.
V sobotu 10. února 2018 se hrálo krajské kolo přeboru škol ve Zlíně. V uvedené kategorii naši žáci obsadili s velkým bodovým náskokem 1. místo a probojovali se do Přeboru škol České republiky.

     Školu reprezentovali: Viktor Šimek, Michal Černý, Vojtěch Hobza, Adam Samohýl, Richard Hobza a Daniel Mičutka.

     Dosažené výsledky jednotlivců:
1) Viktor Šimek získal 6,5 bodu z možných 7 partií
2) Michal Černý  6 bodů ze 7 možných
3) Vojtěch Hobza 1 bod ze 2 možných
4) Adam Samohýl 7 bodů ze 7 možných
5)  Richard Hobza 4 body z 5 možných
6) Daniel Mičutka náhradník.

Josef Tomek
vedoucí a trenér

Karneval je za námi

Dnes se na naší škole uskutečnil tradiční karneval a nesl se v pohádkovém duchu. Součástí byla i soutěž o nejlepší model hradu.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání na dalších školních akcích.

POHÁDKOVÝ KARNEVAL 2018

Dnes se na naší škole uskutečnil tradiční karneval a nesl se v pohádkovém duchu. Součástí byla i soutěž o nejlepší model hradu. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další:)

Zveřejnil(a) Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 dne 11. únor 2018

Už nám klepou na dveře

Ptáte se kdo? Přece přijímací zkoušky na střední školy. S přípravou jsme začali již na podzim, kdy si žáci mohli prostřednictvím školy objednat Testy pro žáky 9. tříd ZŠ, které vydává nakladatelství Didaktis. Od začátku ledna jsme zvýšili intenzitu přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a začali jsme se scházet každou středu v 7 hodin ráno. Nejdříve zkontrolujeme práci, kterou si žáci vypracovali samostatně doma, a případně znovu vysvětlíme, co nebylo jasné. Následuje další přímá práce s testy a dalšími materiály, kde si žáci navzájem pomáhají vysvětlit některé jevy, které nejsou všem jasné, a tím si sami upevňují své znalosti a přesvědčují se o tom, že problému dobře rozumějí.
Pokud byste si chtěli zkusit, jak byste dopadli u státních přijímacích zkoušek, můžete se podívat na stránky http://www.statniprijimacky.cz, kde jsou zveřejněny testy z posledních let.

Irena Bělíková

Uvědomujeme si, jak velmi důležité je připravit žáky k přijímacím zkouškám z matematiky, proto je v devátém ročníku každoročně zařazen předmět – Cvičení z matematiky. Naším cílem je co nejlépe žáky připravit na tuto důležitou zkoušku.
Tento předmět je zaměřen na rozšíření učiva matematiky a především na přípravu žáků k přijímacím zkouškám.  V prvním pololetí jsme se věnovali rozšiřujícím příkladům z matematiky devátého ročníku, od ledna se intenzivně připravujeme na přijímací zkoušky. Na začátku vyučovací hodiny opakujeme důležité pojmy (správná terminologie) a pamětné počítání. Samotná příprava probíhá prostřednictvím „Testů z matematiky pro školní rok 2017/2018“ a  „Opakování učiva k přijímacím zkouškám z matematiky“. Opakujeme zde znalosti z učiva druhého stupně: 
1)      Číslo a proměnná
2)      Závislosti, vztahy a práce s daty
3)      Geometrie v rovině a prostoru
4)      Nestandartní aplikační úlohy a problémy
5)      Didaktické testy

Zuzana Hynčicová

V. oddělení školní družiny v novém designu!

Již před Vánocemi nás ve školní družině navštívil pan architekt, který navrhnul nový design V. oddělení. Krátce po novém roce začala postupná obměna interiérového vybavení. Doslova by se dalo říct, že jsme se s dětmi mohli každý den těšit na další překvapení v podobě nového kusu nábytku.
Dnes, začátkem února, bychom se s vámi rádi podělili o radost z naší zrekonstruované třídy. Děti se mohou těšit z nových stolů, židlí, úložných skříní, které jsou dle jejich slov naprosto senzační (nejlepší na nich je ovšem sofistikované moderní zavírání dvířek, které si děti zamilovaly na první dotek J ) a taky z nové prostorné sedací soupravy, jež u všech dětí vyvolala naprosto stejnou první reakci s větou „Tak to je fakt boží!“. Paní vychovatelka, stejně jako děti, je nadmíru spokojená, protože při společných aktivitách posadí na velký gauč téměř všechny kluky a holky – na fotografiích můžete vidět, že je to opravdu tak!
Tímto bych chtěla poděkovat nejen za sebe, ale hlavně za děti s rozzářenýma očima, vedení školy, že umožnilo tuto rekonstrukci zrealizovat.
Děkujeme! 🙂

Mgr. Barbora Paříková
V. oddělení školní družiny

Úspěchy našich žáků

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM K JEJICH ÚSPĚŠNÉMU UMÍSTĚNÍ V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH V POSLEDNÍM OBDOBÍ:
Jana Srovnalová z 9. A, obsadila 8. místo ze 62 účastníků olympiády v českém jazyce. Získala také výborné ocenění  – 2. místo v 5. ročníku literární soutěže organizované Střední  odbornou školou Luhačovice na téma Spěchej pomalu. Členy poroty byli i Jan Cimický a Jiří Žáček.
Tato žákyně má mimořádné výsledky i v přírodovědných disciplínách: její vynikající 3. místo v krajském kole biologické olympiády to dosvědčuje.
Štěpán Krejčí z 5. C Er se umístil na 8. místě v matematické olympiádě, v okresním kole. Štěpáne, jen tak dál i v dalších soutěžích a projektech!
Naši tři reprezentanti v okresním kole dějepisné olympiády (Dominik Šlampa, Tereza Fancová, Jana Srovnalová) sice neobsadili místa v první desítce, ale jejich příprava stojí za ocenění.
Těšíme se, že Dominik Šlampa se svými bratry připraví i letos opět skvělý výstup v projektu Příběhy našich sousedů – Historie paměti národa. Již od podzimu na tomto úkolu v rodinném týmu s mladšími bratry pracuje. Nyní je na řadě práce s dokumenty v archivu na Klečůvce a nahrávání autentických výpovědí svědků z okruhu studované osobnosti. Tou je letos jeho pradědeček Štěpán Daněk z Uh. Hradiště.
Na okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce, která je za dveřmi, se intenzivně připravuje i Martin Otrusina ze 7. A. Jeho výsledky v angličtině jsou příslibem, že zabojuje a udělá nám radost!

Mgr. Vladislava Švehlíková

 

Soutěž v recitaci a mluvním projevu

Ve středu 7.2. se sešli zástupci tříd druhého stupně, aby změřili síly hned ve dvou oblastech – v recitaci a v mluvním projevu.
Do soutěže v mluvním projevu se zapojilo 15 žáků. Po krátké přípravě předvedli divákům a čtyřčlenné porotě, jak zvládnou plynule a smysluplně hovořit o zadaném tématu. Popis pohádkové postavy, nejlepšího kamaráda či Vánoc u nich doma – i taková témata na žáky čekala. Někteří dostali možnost ještě více popustit uzdu své fantazie a představovali si  sebe jako prince, učitele, rodiče nebo toho, kdo má možnost převychovat děti. Všichni se svého úkolu zhostili, jak nejlépe mohli.
Ti nejlepší byli po zásluze oceněni:
                           1. kategorie (6.+7. ročník)                              2. kategorie (8.+9. ročník)
          1. místo
Barbora Válková (VII.A)                                            Hana Škarpová (VIII.A)
          2. místo Barbora Novotná (VII.A)                                          Jan Mašláň (VIII.B)
          3. místo Andrea Lutonská (VI.A)                                           Jana Srovnalová (IX.A)
                                                                        
V recitační soutěži předvedli žáci svoji interpretaci nejen různých básní, ale také prozaického textu. Nejlepší z obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole recitační soutěže.
                          1. kategorie (6.+7. ročník)                              2. kategorie (8.+9. ročník)
         1. místo
Klára Večeřová (VII.A)                                            Lucie Dirbáková (VIII.B)
         2. místo Kristýna Šidlíková (VI.C)                                          Daniela Kapustová (IX.A)
         3. místo Adéla Karlíková (VI.A)                                              Bára Bednaříková (IX.A)
                         Eliška Přikrylová (VII.A)

Děkujeme všem soutěžícím za účast a v neposlední řadě patří poděkování také vyučujícím, které celou soutěž zorganizovaly.

E. Kořenková

 

 

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

Jako každý rok jsme se i letos vydali v únoru s Adamem Lelkem do exotických dálek. Že nevíte, kdo to je? Adam je fotograf, cestovatel a hlavně zakladatel projektu Planeta Země 3000. Zážitky ze svých expedic tak každoročně zprostředkovává desetitisícům žáků a pedagogů.

Dnes jsme se s ním vydali do Brazílie. Měli jsme tak možnost poznat dvě tváře města Rio de Janeiro, tu moderní se svými symboly, ale také temná zákoutí brazilských favel. Už víme, že s otrokářskou historií je spojeno město Salvador da Bahia, v němž tanečníci při rituálním tanci upadají do tranzu. Adam samozřejmě nevynechal Amazonii, největší komplex deštného lesa na světě. S napětím jsme sledovali jeho setkání s anakondou, seznámili jsme se i s dalšími obyvateli této oblasti – sklípkany, kolibříky, tukany, lenochoda tříprstého, kajmany, opice. V největší vnitrozemské bažině na světě, v Pantanalu, jsme mohli vidět elegantní jaguáry, kteří takřka splývají s okolní krajinou. Adam navštívil i podzemí, spolu s ním jsme se ponořili do 80 m hlubokého jezera na dně krasové jeskyně. Na závěr jsme se dostali až k Indiánům, poznali jsme život těchto lidí v souladu s přírodou, jejich kulturu, zvyky a navštívili jsme také školu.

Už nyní se těšíme na příští rok, čeká nás cesta do Asie, přesněji do Myanmaru.

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Školské listy (prosinec 2017) jsou stále k dispozici

Pokud jste ještě nečetli poslední číslo Školských listů z prosince 2017, máte stále možnost to napravit. Poslední výtisky jsou k dispozici v kanceláři školy. Elektronickou verzi najdete také na http://zsmalenovice.cz/skolske-listy-prosinec-2017/.
Dozvíte se v nich například, co se děje ve školní družině, jak svůj první školní rok rozjeli žáci 1.C, informace k preventivnímu programu na naší škole a mnoho dalšího.

Matematická olympiáda

Dne 24. ledna proběhlo na ZŠ Dřevnická ve Zlíně okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku. Naši školu tentokrát zastupoval Štěpán Krejčí ze třídy V.B Erin, který obsadil krásné 8. místo a stal se úspěšným řešitelem. Gratulujeme ke krásnému umístění ve velké konkurenci a přejeme mnoho dalších nejen matematických úspěchů.

Mgr. Gabriela Pippalová

Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 15. 1. až 19. 1. se 41 žáků ze tříd VII.A, VII. B, VIII.A  a VIII.B zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu ve Ski areálu Kohútka. Žáci byli rozděleni do 3 skupin. Výcvik probíhal každý den  3 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. I přes nepříznivé sněhové podmínky v počátku týdne se situace v průběhu týdne zlepšila a sněhu nám napadlo dost. Žáci i vedení si kurz velice užili a pevně věříme, že na něj budeme ještě dlouho vzpomínat a čerpat ze zkušeností nabytých nejen na svahu.
Fotografie z lyžařského kurzu najdete ZDE.

Hana Březinová