„Husy plavou po potoce a nesou nám Velikonoce“

Na tyto křesťanské, nebo chcete-li jarní, svátky se všechny děti v naší školní družině již velmi těšily. Proto se ve všech odděleních toto předvelikonoční období zahájilo besedováním, při kterém se velikonoční dny dětem představovaly „den po dni“.

Vychovatelé hovořili s dětmi o krajových lidových zvycích, současných i tradičních – pomlázce, mrskútu, šmigrúsu….

Děti pak s radostí zpívaly velikonoční písně, recitovaly žertovná velikonoční říkadla – hlavně ta, zaměřená k pomlázce a koledování.

K velikonocům neodmyslitelně patří i různá kreativní tvoření – přáníčka, krabičky, zajíčci, kraslice, zápichy a jiné. Všechny hotové výrobky si děti nejen vystavily, pochlubily se svým kamarádům z jiných oddělení, ale hlavně si je odnášely do svých domovů, aby je mohly využít k velilkonoční výzdobě nebo jako dáreček.

Tak teď už zbývá jenom uplést tatárky, přichystat mašličky, nabarvit vajíčka

 – a v pondělí hurá na koledu

 

 

Netradiční výuka TĚLESNÉ VÝCHOVY

Přestože je venku ještě zima, není nutné, aby výuka tělesné výchovy probíhala pouze v prostorách tělocvičny.
Žáci III. C a IV.C si to vyzkoušeli pod vedením žáků sedmého ročníku v rámci dne s názvem ,,Žák učitelem“. Pro žáky si tito učitelé na zkoušku připravili překážkovou dráhu, na jejímž konci čekal vždy nějaký úkol. Pokud jej žák nesplnil, dostat takzvané trestné body. Tyto body mu byly smazány po zvládnutí daného počtu kliků či dřepů.
I za těchto podmínek absolvovali žáci také zápas ve fotbale a utkání ve vybíjené. I přesto, že se jednalo o vyučovací hodinu na zkoušku, žáci sedmého ročníku obstáli velmi dobře. Hodina tělesné výchovy obsahovala nástup, rozcvičku a byla správně rozdělena do jednotlivých složek. Pro žáky třetího a čtvrtého ročníku to byla příjemná změna prostředí. Hodina se jim pod vedením starších spolužáků velmi líbila. 

                 Mgr. Markéta Krotká

 

Sloh nevšedně

Každé z dětí má doma nějakého plyšového kamaráda. Proč ho tedy nevyužít v hodinách českého jazyka?
Žáci III.C si to vyzkoušeli a své plyšáky si přinesli do školy. Jejich úkolem bylo svoji hračku v rámci slohu popsat. Jednalo se tedy o obměnu popisu předmětu. Žáci dodrželi strukturu tohoto slohového útvaru a poté ho svým spolužákům představili. Bylo velmi zajímavé poslouchat, jak se ke svým plyšovým hračkám dostali, kde všude s nimi byli, jaká dostaly jména a proč, či kolik let už jsou součástí života jednotlivých žáků. Práce žáků byla radost číst.

Mgr. Markéta Krotká

 

ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA

Žáci třídy III. B se v úterý 27. března 2018 vydali do Otrokovic. V rámci kampaně Zabezpečená zastávka vyzdobili siluetami ptáků zastávku MHD Pneumatikárna na ulici Objízdná naproti společnosti Barum Continental s.r.o.
Již v lednu jsme obdrželi svolení od MěU Otrokovice. Ve škole si žáci vystříhali siluety ptáků. I přes deštivé počasí se třída vydala do terénu. Žáci si tak mohli prohlédnout místo, kde Tomáš Baťa založil svou továrnu na výrobu pneumatik, a místo, kde měl i letiště. Z mostu je pěkný výhled na okolí Otrokovic. Baťovy domky zde už sice nemají cihlovou barvu, ale žáci je poznali již z dálky. Zastávka je právě pro pracovníky dnešní společnosti Barum. Skla bylo nutno nejprve očistit a vysušit, aby se výsledek  podařil. Nakonec nám přálo i počasí.
Naše dílo si můžete prohlédnout, až tudy pojedete do Otrokovic nebo i na našich fotografiích.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Navštívili jsme Svět Techniky v Ostravě

Žáci 1., 3. a 4. ročníku tříd ERIN dnes společně navštívili Velký Svět techniky v Ostravě.  Byl pro ně připraven zajímavý program, rozdělený do kategorií podle věku a zájmů. Prvňáčci absolvovali vzdělávací program s názvem Kouzlo zrcadlení, kde objevovali princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamysleli se a prodiskutovali, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné. Pro žáky třetího ročního byl připraven program nesoucí název Proč? Svět v otázkách a odpovědích, kde se vžili do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. Program provázela přírodovědná témata s množstvím exponátů. Žáci pátého ročníku se aktivně zúčastnili programu Ínavorfiš aneb tajemství utajených zpráv. Žáci se nejprve seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech. Zábavnou formou se naučili kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamysleli se také nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Zbytek času trávili žáci společně u sledování experimentů, poznávání modelů a exponátů, bádání a zamýšlení se nad nejrůznějšími klamy a záludnostmi, které jim Svět Techniky v Ostravě nabídnul.

                                                                                                                                                                           Mgr. Markéta Krotká

 

 

Nebojíme se bát aneb Pověsti Zlínska trochu jinak

Začátkem března se žáci III.C vydali na výstavu Strašidelné sklepení zlínského zámku. Po výstavě se pohybovali nejprve sami. V ruce měli připraveny pracovní listy s úkoly, které plnili pomocí poslechu a četby nástěnných obrazů. Celá prohlídka byla velmi strašidelná, a tak vytyčeného cíle dosáhli jen ti nejdovážnější a nejpozornější. Následovalo povídání s panem průvodcem, který s žáky probral odpovědi na jednotlivé otázky a odhalil jim tajemnou minulost Zlína. Například pověst o rytíři Milošovi nebo zlínském vodníkovi. Navíc se žáci dozvěděli něco o upírech, vlkodlacích a jiných záhadných bytostech. Výstava v žácích zanechala silnou vzpomínku na propracované rekvizity a efekty.

Mgr. Markéta Krotká

 

 

Výsledky Matematického klokana

V pátek 16. března proběhla na naší škole soutěž  – Matematický klokan. Tato soutěž vznikla v Austrálii a od r. 1991 se začala rozšiřovat do Evropy a postupně na další kontinenty. V současnosti se jí účastní žáci ve více než  třiceti zemích světa. Soutěž je určena pro žáky od 2. třídy ZŠ až po studenty středních škol a umožňuje jim vyzkoušet svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh.

A jak dopadl Klokan v naší škole? Výsledky naleznete  zde

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Vypouštění netopýrů

V pátek 23. března se žáci třídy III. B zúčastnili v Komenského parku ve Zlíně vypouštění netopýrů ze záchranné stanice zpět do přírody. Akce proběhla pod záštitou Odboru životního prostředí a Mgr. Tošenovského. Kromě žáků zachytil akci také dědeček sourozenců Ševčíkových pan Kohoutek. Byl tak hodný, že nám zaslal nejen své fotografie, ale připsal několik svých postřehů.
„Viděli jsme obsazování netopýřích budek novým osazenstvem. V jedné budce bylo hnízdo sýkorek, které muselo jít pryč a ve druhé zase hnízdo sršňů z loňského roku. Dozvěděli jsme se, že sršni jsou užiteční, protože se živí různými brouky – škůdci a že nejsou pro člověka nebezpeční. Pokud nejsou napadeni, tak si nás nevšímají. A další nový poznatek byl, že jed z žihadel u sršňů není silný jak u vos a včel a spíše je bolestivější jejich kousnutí, protože mají silné kusadla. Ale i tady muselo jít sršní hnízdo pryč, aby netopýři měli klid ve svých nových domovech. Nakonec byli netopýři opatrně přemístěni do nových budek a ty pak zavěšeny na připravené konzoly na stromech. Pro děti i pro nás dospělé bylo obsazování netopýřích budek velmi poučné a určitě si vše zapamatujeme pro další použití v životě.“               

Děda

Na závěr bych jen vyslovila přání, kéž by i žáci byli takto pozorní a dovedli shrnout všechny nové poznatky.
Panu Kohoutkovi děkujeme a všem návštěvníkům Komenského parku a města Zlína doporučujeme, aby zvedli oči do výšky stromů a zaznamenali tak, kolik nových netopýřích budek, ale i ptačích, se tam vyskytuje. Každý z nás může přírodě svým dílem pomoci.

                                                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

 

Desatero předškoláka aneb Jak uspět u zápisu

Vážení rodiče předškoláků,

blíží se zápis do prvních tříd. Vstup na základní školu je pro dítě velkou životní změnou. Aby tuto náročnou situaci mohlo zvládnout bez vážnějších problémů, mělo by být dostatečně zralé i dobře připravené.
V tomto článku přinášíme informace o tom, co by dítě mělo před vstupem na základní školu zvládnout. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když je v nouzi, apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Škola nanečisto 22. 3. 2018

Ve čtvrtek 22. 3. se v naší škole uskutečnila poslední Škola nanečisto, ve které si 12 dětí vyzkoušelo jednu vyučovací hodinu. Na začátku hodiny děti i rodiče přivítala paní zástupkyně a pozvala je na zápis, který se uskuteční v pátek 6. dubna.
Škola nanečisto se nesla v duchu krásných ilustrací Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše z Hrusic. Děti plnily různé úkoly spojené právě s touto pohádkou. Věříme, že i díky této aktivitě se do školy už moc těší.

Mgr. Jana Hoferková

Návštěva SPŠP Zlín

Ve středu 14. 3. 2018 navštívili žáci 8. ročníku Střední průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně. Během dopoledního programu se žáci podívali do zázemí budovy školy a také dílen. Bylo jim představeno několik oborů – strojírenství, polygrafie a elektro. Žáci si také mohli vyzkoušet práci s 3D tiskárnou.
Věříme, že prohlídka SPŠP Zlín jim bude v následujícím ročníku nápomocnou při rozhodování, na kterou střední školu půjdou a kterým směrem se vydají.

Hana Březinová, Lenka Surovíková

Hravé dopoledne

Žáci z I. A se ve středu 21. 3. vypravili na zlínský zámek. Zde se koná již 2. ročník Festivalu IQ Play.
V jednom ze sálů si mohly děti zahrát logické hry a nejrůznější deskové hry. Další sál byl plný stavebnic. Některé děti se pustily do řešení a skládání hlavolamů. Chlapci se nemohli odtrhnout od skládání kuličkových drah a sestavování elektrických obvodů.
Dvě hodiny, při kterých se nikdo nenudil, uběhly jako voda. Děti byly spokojené a měly radost z nových zážitků.

                                                                                                                         Mgr. Iva Kopecká       

 

Ponožkový den

Když jsme v úterý 20. března v hodině Obohacení s žáky 4.C zjistili, že i letos je první jarní den právě 20. března, začalo nás zajímat, čím je zajímavý právě den 21. března. Zjistili jsme toho spoustu, ale nejvíce nás zaujala informace o „ponožkovém dni“. Tedy dnu, kdy si lidé na svoji nožku obléknou vždy jinou ponožku, aby podpořili odlišnost lidí s Downovým syndromem. Žáci hledali na internetu informace, které jim mohly dovysvětlit, proč právě ponožky nebo toto datum souvisí zrovna s Downovým syndromem. Nakonec se děti společně domluvily, že „odlišnost“ lidí také podpoří, protože je přece skvělé, že jsme každý jiný.

A jak to dopadlo? Posuďte sami 🙂

Mgr. Veronika Strojilová

Festival IQ Play

I přes nepřízeň počasí se v pátek 16. 3. vypravili žáci tříd II. A a II. B do Zlína. Cílem jejich cesty byl zlínský zámek, kde se již podruhé konal Festival IQ Play. Celé druhé patro se proměnilo v jednu velkou hernu.
Děti si zde mohly prohlédnout a hlavně vyzkoušet nejrůznější hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, stavebnice z nejrůznějších materiálů i méně známé stavebnice, společenské hry a zvětšeniny her.
Na dětech byla vidět radost z nových zážitků. Smyslem výstavy je ukázat, že volný čas se dá trávit také bez televize, tabletu a mobilního telefonu.

Mgr. Klára Bartoníková

Další setkání s klienty stacionáře Hvězda

Dne 15. března se uskutečnilo další setkání žáků třídy III. B s klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Žáci v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času“ zpracovali pověst „O rytíři Milošovi“ jako stolní hru. Tyto hry jsme si dnes vzali na návštěvu do stacionáře a klienti měli možnost si je společně s žáky zahrát. Prvenství ve tvorbě hry  získala Nela Zádrapová, jejíž hru jsme namnožili a ztížili  příklady z malé násobilky.  Počet stolních her jsme tak navýšili. Žáci si i ve škole procvičují učivo matematiky zábavnou formou.  Klienti měli radost z obrázků, ze své hry s žáky. Výsledkem bylo také procvičení malé násobilky, protože žáci se  mohli pěkně rozdělit do menších skupin, případně do dvojice žák – klient.  Prohloubila se také komunikace,  žáci museli klienty seznámit se svými pravidly. Vytvořila se tak pěkná, uvolněná atmosféra. Ve druhé části návštěvy jsme se zmínili o práci na našem projektu, kde se věnujeme „Baťovcům“ a také o celoškolním projektu k výročí 100 let vzniku republiky. Postupně jsme probrali důležité letopočty a klienty nám v rámci malé besedy povídali o svých zkušenostech a zážitcích z těchto let. Žáci se  dověděli, jak vypadalo např. bydlení v Baťovských čtvrtdomcích, půldomcích a jednodomcích. Čím byly tyto domky ve své době mimořádné. Původně bylo plánováno, že vydrží 25 let. Dnes patří k městu Zlín a nedovedeme si představit, že by tu nestály. V současnosti už mají všichni doma splachovací záchody, což dříve vůbec samozřejmé nebylo. Baťovské domky tento „malý luxus“ nabízely v době, kdy se běžně chodilo na „kadibudky“ ven za každého počasí. Druhou světovou válku jsme také poznali očima „dětí“, protože klienti v té době ještě chodili do školy. Paní Vlasta zazpívala žákům německou písničku, kterou si pamatovala z doby, kdy chodila „do německé školy“ /česky to byla píseň Zajíček ve své jamce/. Pánové zase upozornili na skutečnost, že Němci zavedli změnu v dopravě. Protože se začalo jezdit vpravo. Beseda s klienty byla úměrná věku žáků, klienti rádi vzpomínali na své dětství, dospívání, pracovní příležitosti. Čas určený k návštěvě rychle uběhl, ale zážitky všem zůstanou.
Chválím žáky za slušné chování a už nyní se těšíme na další setkání s klienty stacionáře Hvězda u nás v Malenovicích.

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Princip Baťa

Žáci třídy III. B navštívili v rámci oslav 120. výročí Jana Antonína Bati v pátek 9. března Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozici „Princip Baťa.“ V tento den byl vstup do muzea pro veřejnost zdarma, právě k výše uvedenému výročí jednoho z významných členů Baťů. Hned na úvod vystáli žáci řadu u razících hodin. Tyto hodiny, které dříve registrovaly docházku pracujících, jsou rozmístěny po celém muzeu k radosti všech žáků. S velkým zaujetím si žáci prohlédli expozici obuvi z celého světa. Sami si mohli vyzkoušet vytvořit jednoduchou obuv v rámci dílny pro děti. Součástí muzea je i dílna obuvníka. Žáci si tak připomněli, co je to fidlovačka, kopyto a další potřeby dobrého ševce. V expozici jsou zastoupeny i stroje a je zde i model pásové výroby. Na mapě světa si žáci mohli vyhledat, kde všude firma Baťa vyráběla, nebo prodávala obuv.
Žáci v muzeu navštívili také výstavu „Tehdy tu byla džungle“ aneb Baťovská kolonizace v Brazílii. Naši prohlídku ukončila poplašná signalizace a tak jsme si vyzkoušeli i malou evakuaci v muzeu. Pro žáky byla tato návštěva muzea dalším zdrojem informací, ale také nevšedních zážitků.

                                                                                     Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Matematika – práce našich žáků

Téma: 3D modely z těles

– nejlepší práce žáků tříd:  6. A, 7. B, 8. B, 9. B

Práce našich žáků

Vážení rodiče,
rádi bychom se s Vámi podělili o krásné práce dětí, které zdobí nástěnky naší školy.
Vznikly ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Johany Proislové a Mgr. Martiny Liškové.
Žáci zpracovávali témata Střet s černou dírou (VIII.A/B), E. Munch – Výkřik (IX.A/B), Živá voda (VI.A/B) a Pod vodou (VI.A/B).

Mgr. Zuzana Hynčicová

Březen – měsíc knihy

Březen, měsíc knihy i čtenáře – s dětmi divy dokáže.

Děti I. oddělení jsou velmi pozorní posluchači při každodenních četbách na pokračování. Od září si již vyslechly příběhy i dobrodružství mnoha hrdinů z oblíbených knih. ( např. Honzíkova cesta, Lukovské pověsti, Pipi dlouhá punčocha ….).

Zvídavě se zajímají, jak knihy vznikají, kdo je píše, ilustruje, váže, tiskne….  S velkou chutí si pak začaly psát a ilustrovat „knihy“ dle vlastních představ. V této činnosti pak některé pilné děti pokračují  každý den, a již se těší na závěrečnou společnou akci školní družiny, kde si všechny děti své „knihy“ případně „komixy“ prohlédnou, povypráví si o nich. Určitě nebude chybět společné hodnocení a vyhlášení „Nej knihy“

Ilona Jirků

 

 

 

Poezie nám není cizí

Ve středu 7. března 2018 se ve Velkém Ořechově uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci a naše nejlepší recitátorky nemohly chybět. Zájem a nadšení u soutěžících z několika škol byly znát a i naše žákyně reprezentovaly naši školu výborně a statečně. Zasloužené první místo ve IV. kategorii vybojovala Lucie Dirbáková z 8.B. Vítězce gratulujeme a přejeme pevný hlas i nervy v krajském kole.

Mgr. Lucie Mudráková

11 dní s Baťou

Ve dnech 27. 2. – 9. 3. 2018 si připomínáme, že 11. března tomu bude právě 120 let, co se narodil Jan Antonín Baťa. Nadační fond Jana Antonína Bati proto uspořádal u příležitosti tohoto významného výročí akci pro veřejnost nazvanou 11 dnů s Baťou. Žáci třídy III. B se dne 6. března zúčastnili v rámci svého projektu „Zlínskem po proudu času – 3. část novověk“ besedy se žáky základních a středních škol s vnukem Johnem  Nash Jana Antonína Bati, a také jeho pravnučkami Marianou Breech a Robertou. Na úvod zhlédli film „Brazilské stopy Jana Antonína Bati“, který vznikl ve druhé polovině roku 2006. Historička Muzea JV Moravy Hana Kuslová cestovala tehdy po místech, která Jana Antonína Baťu připomínají. Součástí jsou rozhovory s jeho dvěma dcerami a vnučkou Dolores L. Bata Arambasic. Na základě tohoto filmu se poté žáci mohli v rámci besedy obracet na rodinné příslušníky se svými otázkami. Vnučka Dolores bohužel onemocněla, ale ostatní příbuzní byli přívětiví. Manželka vnuka Johna se jmenuje Jana a je původem Slovenka. Právě ona se nám velmi věnovala a sama navrhla společné fotografie. Žáci se odvážili  položit otázky a poprosit o podpisy do naší prezentace. Ve škole samozřejmě získané informace zpracujeme v rámci našeho projektu. Možná až budou jednou dospělí, budou o tomto setkání oni vyprávět svým dětem.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

Hodnocení nových jídel ve školní jídelně

 

Vážení strávníci,

z důvodu zavedení nových jídel od měsíce března Vás prosíme o jejich hodnocení. Hodnocení napište na přiložené lístečky. Hodnocení jako ve škole 1 výborné – 5 nedostatečné. Lístečky jsou k dispozici ve školní jídelně.

Děkujeme

                                  Vedení školy ZŠ Malenovice

IV. oddělení plné bohů

Víte, co je to jablko sváru? Uvědomujete si, co je vaše Achillova pata? Co způsobíte, když někomu věnujete danajský dar? Nevisí nad vámi náhodou Damoklův meč?
Pokud si nejste úplně jistí, přečtěte si jako my knihu Proč se říká…? a další antická úsloví, nebo se zeptejte dětí ze IV. oddělení, které byly po celý týden ponořeny do světa antických bohů, hrdinů a mýtů o nich.
I po skončení olympiády byl v centru naší pozornosti Olymp, jeho bájní obyvatelé v čele s bohem Diem i všichni  slavní řečtí hrdinové, jejichž příběhy patří k základům evropské kultury a literatury.
Děti jejich příběhy oslovily, a tak je ztvárnily buď v kresbách, nebo je seskládaly z pet vršků na koberci. Někteří také vytvořili svou vlastní báji s pomocí kostiček story cubes.
Jako bonus si děti mohly vyzkoušet hry nově zakoupené právě pro toto oddělení. Takže tento týden jsme si opravdu božsky užili!

Mgr. Jiří Velčovský

BŘEZEN VE ŠD

Březen je kus neposedy, kde jen může, láme ledy. Hleďme toho siláka! Slunce z mraků vyláká.

Nás sluníčko vyláká z družinek. A co všechno nás čeká? Budeme pozorovat změny v přírodě na jaře. Připomeneme si význam Velikonoc (zvyky, tradice v různých zemích, velikonoční hry, pokrmy). Pro budoucí prvňáčky vyhotovíme dárečky k zápisu.

„Měsíc knihy oslavíme, vlastní komiks vymyslíme, nakreslíme, vystavíme.“ Čeká nás celodružinová akce, kterou oslavíme svátek knihy. Uspořádáme výstavu na téma: Můj hrdina. Uspořádáme besedu o tom, jak vlastně vzniká taková kniha, co a kdo je k tomu potřeba. Nakonec si vyrobíme svůj vlastní komiks a přispějeme tím k rozvíjení a upevňování vztahu ke knihám.

Mgr. Iveta Viceníková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – platba hotově ve šk. jídelně

Vážení strávníci,
dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s vnitřním řádem šk. jídelny bude možné nadále zaplatit stravné v hotovosti vždy pouze první tři pracovní dny v měsíci, tj. např. v březnu pouze ve dnech 1.3., 2.3. a 5.3. 2018 v době od 7:00 do 15:30 (v kanceláři šk. jídelny).
V ostatní dny v měsíci vám již hotovostní platby stravného nebudeme moci vyřídit, neobracejte se prosím na pracovníky školy s tímto požadavkem.

Pozor:
Pokud z jakéhokoliv důvodu v tyto první tři pracovní dny v měsíci hotovostní platbu neuskutečníte, vložte – zašlete peníze na účet školy. To lze provést z kterékoliv banky, pošty.
č. účtu 40184-1422344369/0800
variabilní symbol: Číslo, které bylo žákovi přiděleno jako přístup do stravovacího systému – na objednávání, odhlašování obědů. Pokud toto číslo neznáte, sdělí Vám ho na požádání emailem nebo písemně do žák. knížky  tř. učitelka.
Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno žáka, třída

Děkujeme za pochopení této nezbytné změny.  

1.3. 2018  

                                                                               PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy

Masopustní obchůzka s MŠ tř. Svobody

Ve čtvrtek 15.2. se třída 1.B připojila k masopustnímu průvodu s MŠ tř. Svobody. Před naší školou nám naši mladší kamarádi předvedli krátké folklórní vystoupení, které obsahovalo masopustní písně a tance. Poté jsme se společně vydali na masopustní obchůzku po Malenovicích. Po návratu do školy pokračovala naše nálada ve folklórním duchu, tvořili jsme, četli a povídali o lidových zvycích, tradicích v předvelikonočním čase.

Děkujeme MŠ tř. Svobody za zpestření .

                                                                                                          Mgr. Jitka Assmannová

Recitační soutěž I.stupeň

Ve středu 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. tříd. Do školního kola postoupili žáci ze třídních recitačních kol. Všechny děti si připravily zajímavé básně. Pochvala patří všem 26 soutěžícím za zájem, nadšení pro poezii, recitační umění a samozřejmě pěkné výkony. Zvítězit však můžou jen ti nejlepší.

I. kategorie (1. + 2. ročník)
1.místo Michaela Bližňáková II.C
2.místo Ema Vlčková II.A
3.místo Tereza Olšáková I.B

II. kategorie (3. – 5. ročník)
1.místo Viktorie Konečná IV.B
2.místo Marie Možná V.A
3.místo Daniel Kozárek III.A
Čestné uznání obdržely žákyně z třídy IV.A Adéla Urbánková a Karolína Balajková.

Nyní čeká naše recitátorky Viktorii Konečnou a Marii Možnou reprezentace školy v okrskovém kole, které se uskuteční 7. 3. 2018. Přejeme jim hodně štěstí, aby dosáhly co nejlepších výsledků.

Mgr. Hana Volná