Literární jaro se Zuzanou Pospíšilovou

Dnes žáci II.C navštívili besedu v rámci Literárního jara 2018 se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Poutavé představení její tvorby, které prokládala také čtením a recitováním vlastních básnických textů a hádanek zakončila po necelé hodině i podpisy do knih, které si žáci přinesli. Spoustu z jejich knížek máme i v naší knihovně a tak už se moc těšíme až si nějakou její knížku společně přečteme.

Mgr. Pavlína Hrdlíková

ROBOSOUTĚŽ

Víte, co je Robosoutěž? Té se právě zúčastnil tříčlenný Robotým ze IV. A ve složení Adriana Knápková, Katie Greaves a Adam Samohýl. Soutěž se konala v Praze na elektrotechnické fakultě ČVUT.
Úkolem každého týmu bylo sestavit robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby plnil zadanou soutěžní úlohu co možná nejlépe. Roboti museli být sestaveni a naprogramováni tak, aby správně projeli bludiště sestavené z různých barevných čtverců. I když je soutěž určena pro týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, náš Robotým se nenechal zahanbit. Postupně procházel jednotlivými koly bez porážky až do finále. Nakonec skončil na úžasném 2. místě. Celému týmu gratulujeme a přejeme hodně dobrých nápadů při dalším tvoření zajímavých robotů.  

Mgr. Iva Kopecká

 

Druhá zastávka zabezpečená žáky třídy III. B

V pátek 20. dubna 2018 se žáci třídy III. B vydali do Kvítkovic na zastávku MHD Na návsi. I tuto zastávku „zabezpečili“ siluetami ptáků. Každoročně zahyne velké množství ptáků právě nárazem do skel. Siluety si samozřejmě vystříhali předem ve škole a povolení jsme obdrželi již v lednu. Tentokrát nám vyšlo i krásné počasí a mohli jsme mimo jiné pozorovat na „drátech“ naproti zastávky MHD dvě vlaštovičky. Výsledek naší činnosti si každý může prohlédnout, až bude přes náves v Kvítkovicích vedle kostele projíždět. Žáci tak přispěli dalším malým dílkem  k ochraně naší přírody.

                                                                                                                                  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B

Planeta Česko

Po ukončení programu v Praze se v rámci regionálních ozvěn i k nám do Zlína dostal Febiofest. V jeho bohatém programu si řada tříd naší školy vybrala unikátní snímek Planeta Česko.
První celovečerní film o české přírodě, natáčený více než rok pomocí nejmodernějších technologií, nám představil přírodu kolem nás ve stylu dokumentárních pořadů, jaké vídáme spíše zaměřené na africké savany či jihoamerické pralesy – jako pravou divočinu. Navíc divočinu, která „začíná hned za našimi dveřmi“.
Film Planeta Česko nám nejen ukázal obrovskou rozmanitost přírody, ale nastínil také složité vztahy mezi jednotlivými přírodními i člověkem vytvořenými systémy. Zcela jistě nám dokázal, že pokud se umíme dobře dívat, najdeme vzácné živočišné a rostlinné druhy i tam, kde bychom je nečekali.

E. Kořenková

Exkurze do věznice v Uherském Hradišti

V rámci projektu „100 let od založení republiky“ třídy VII.B a VIII.A dne 12. a 13. dubna navštívili královské město Uherské Hradiště. Žáci měli možnost navštívit neblaze proslavenou věznici, která se právě díky výročí otevřela veřejnosti. Uherskohradišťská věznice je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století. Díky průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků o tom, jak to ve věznici dříve chodilo, a přiblížila nám i zážitky pamětníků, kteří tam byli vězněni.
Po prohlídce věznice a výstavy k tomuto tématu připravené, měli žáci možnost si představit, jak asi město vypadalo, když jej ve 13. století založil Přemysl Otakar II, protože jsme absolvovali ještě komentovanou prohlídku města.

Mgr. Jana Vandová

Den Země na Lukově 17. dubna 2018

Žáci třídy III. B se již třetím rokem vydali ke Dni Země na hrad Lukov. Již po cestě plnili žáci zajímavé úkoly týkající se naší přírody. Zastavili se také u dvou místních studánek.  Po celou dobu měli hoši i děvčata ve svých batůžcích balíčky betonu, který si museli na hrad vynést. Z betonu a listů rebarbory připravovali žáci pítka pro ptáky v okolí hradu. Za odměnu mohli z nové ptačí pozorovatelny pozorovat ptáky a poslouchat zvuky, které vydávají. Při všem nám byli nápomocni pan Holík a jeho asistent Vladan a samozřejmě i náš asistent Mgr. Velčovský.  Z přírodnin žáci tvořili ptáka roku „sýčka“. Při zpáteční cestě sbírali odpadky, které v přírodě zanechali návštěvníci lesů v okolí hradu. Počasí nám vyšlo a mohli jsme tak splnit vše, co jsme si předem naplánovali.
I letos jsme byli velmi překvapeni šikovností a pílí Spolku přátel hradu Lukova. Hrad se opět „rozšířil“. Pan Holík nás ještě nezapomněl pozvat příští sobotu na „Pálení čarodějnic“. Věřím, že žáci budou hrad Lukov navštěvovat rádi i v budoucnosti, jak pro jeho historii, tak i pro jeho sepětí s přírodou. Přijdou si zde na své příznivci ptactva, obojživelníků i netopýrů. Stačí jen být zticha a pozorně sledovat  a naslouchat. Snad se i mezi žáky v budoucnu najdou obětaví členové Spolku hradu Lukova, nebo jiného zajímavého místa.

                                                                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka III. B

VIII.B a T.G.M.

V rámci projektu ke 100.výročí České republiky  vyrazila třída VIII.B  ve čtvrtek 12.4.2018 do Masarykova muzea v Hodoníně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací  o našem prvním prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, který se v Hodoníně narodil. Zhlédli také film, který byl sestaven z dobových filmových materiálů a který  byl velmi vhodným doplněním výkladu. Během prohlídky muzea žáci vyplňovali  pracovní list sestavený muzeem pro žáky základních a středních škol. Na závěr se žáci vyfotili před sochou T.G.M, která stojí nedaleko vlakového nádraží. Získané informace použijí při zpracování svého tématu „Naši prezidenti“ v již zmíněném projektu.

Lenka Surovíková a Lenka Pavlová

   

 

I.B v knihovně

V úterý 10.4. navštívila třída I.B Obvodní knihovnu v Malenovicích. Téma Zábavné čtení je natolik zaujalo, že spousta dětí se rozhodla navštívit knihovnu i ve svém volném čase. Nechali se vtáhnout do kouzel schovaných v knihách, dozvěděli se o knihomolovi a skřítcích, o správném chování ke knize, nechybělo ani seznámení s významnými dětskými spisovateli a ilustrátory. Na konci měli možnost prohlédnout si knihovnu a prolistovat si knihy dle vlastního výběru. Děti odcházely s nadšením, tak snad to přispěje ke kladnému vztahu ke knihám a čtenářství. Vždyť už se z nás stávají čtenáři.

Mgr. Jitka Assmannová

Žák učitelem

Na Den učitelů 28. března proběhl na naší škole projekt Žák učitelem. Žáci 7. a 8. tříd si mohli vyzkoušet všechny radosti i starosti povolání učitele, když vstoupili do tříd 1. stupně a učili své mladší spolužáky.
Ohlasy žáků „učitelů“:
– děti nás podporovaly a zapojovaly se do všeho
– improvizace byla naše přítelkyně
– nejlepší bylo, když jsem viděla, že ty děti opravdu neví, hned jsem si vzpomněla, jaké to bylo, když jsem byla v jejich letech
– bylo pro mě těžké mluvit před celou třídou
– je náročné vymyslet zábavný a zároveň naučný program pro děti na celou hodinu
– děti byly hlučné, stále jsme je musely napomínat
– drápou jak kocouři, bylo těžké po některých cokoli přečíst
– náročné bylo hlídání času, jestli vše stihneme podle našich plánů
– učitelé s námi musí mít opravdu hodně trpělivosti

Většina „vyučujících na zkoušku“ si celkově hodiny chválili a byli rádi, že mohli touto zkušeností projít. My učitelé jsme se rádi vrátili na krátký čas do pozice žáků v lavicích a podívali jsme se na proces učení zase z jiného úhlu pohledu 🙂

Mgr. Lucie Mudráková

Ejhle žába

     V úterý 10. dubna se třídy III. B, II. B, I. C-E, II. A a II. C-E zúčastnily výukového programu Ornisu Přerov „Ejhle žába“. Lektoři navštívili naši školu a program probíhal na školní zahradě. Žáci si vyjasnili, kde všude mohou v přírodě žáby spatřit. Zábavnou formou si vyzkoušeli např. jak žáby loví hmyz svým dlouhým jazykem, společně zpracovali potravní řetěz, seřadili vývojová stádia. Od lektorů získali informace o tom, co žáby dělají v jednotlivých ročních obdobích a jaká nebezpečí jim hrozí např. na silnicích. Největší úspěch měly samozřejmě „živé žáby“. V přírodě na ně nesaháme. Pokud je to nezbytně nutné, měli bychom si vždy namočit ruce.
Žáci během programu získali nové, zajímavé informace, poslechli si „zvuky“, které různé druhy žab vydávají. Mohli se také lektorů zeptat na to, co je ze života žab zajímalo. Setkání s odborníky a nadšenci jim určitě pomůže, aby získali kladný vztah k přírodě a jednou si mohli lépe vybrat povolání, které by chtěli vykonávat.

Mgr. Libuše Přílučíková

Výuka finanční gramotnosti

V březnu jsme se žáky 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy dokončili téma Finanční gramotnost.
Co to je?  Nejčastější definice říká, že je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.  
Co znamená být gramotný, to ví každý  – umět číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená naučit se pohybovat ve světě peněz.     
Je důležité, aby se žáci seznámili se základy finanční gramotnosti už ve škole. Orientovat se ve světě finančních nabídek a produktů je totiž čím dál složitější. Nejrůznější lákavé nabídky zboží, různé reklamy, vytvářejí dojem, že se bez nich člověk neobejde. Přitom je to tak jednoduché – stačí vzít si rychlou půjčku. Nejvíc ohroženi mohou být právě mladí lidé, kteří se moc nevyznají v bankovních produktech. Výuka finanční gramotnosti už ve škole je proto jedním z prostředků, jak takovým situacím předejít.  
Výuka finanční gramotnosti  je velmi  potřebným  prvkem ve výuce už od 1. stupně, kde se děti učí spočítat, kolik zaplatí za nákup, hrají si „na obchod“. Na 2. stupni potom počítají úroky, DPH apod., na praktických příkladech se učí rozhodnout, která půjčka bude výhodnější a zda by bylo možné si např. více peněz ušetřit – a kde.     
Naším cílem ve výuce je, aby žáci rozlišili debetní a kreditní kartu, vyznali se ve finančních produktech, znali jejich výhody i nevýhody. Aby své finanční problémy řešili včas. Aby měli přehled o svých příjmech i výdajích, aby své finance plánovali. Aby žili úměrně svým finančním možnostem, aby si vytvářeli finanční rezervy na „horší časy“.

Aby zapomněli na půjčky a naučili se hospodařit! Bude to pro ně ten nejlepší dárek na celý život.

Mgr. Vladislava Švehlíková

Eurorebus Junior – krajské kolo

Již třetím rokem se naše škola zapojuje do vědomostní soutěže Eurorebus Junior. Díky bodům z korespondenčních kol, ve kterých hned několik tříd prvního stupně plní úkoly a odpovídá na záludné otázky, jsme se letos probojovali do krajského kola v Olomouci.
Tentokrát pořadatelé připravili změnu a „krajského“ kola se zúčastnily školy z Olomouckého kraje a části kraje Zlínského. Díky tomu se nám také oproti minulým ročníkům trochu upravila sestava soupeřů.
Tým reprezentující naši školu ve složení Michaela Bližňáková, Vanda Odstrčilová a Adam Batěk se však ani touto novinkou nenechal zaskočit. Bojovali ze všech sil, využili své široké znalosti vlastivědy, přírodovědy, ale také třeba českých pohádek. V silné konkurenci obsadili výborné 6. místo, za což jim patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy.
Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program a protože nám počasí přálo, vyrazili jsme také na rychlou prohlídku centra Olomouce.
Věříme, že se i v dalším školním roce najde dost zájemců o Eurorebus i Eurorebus Junior, kteří naváží na dosavadní úspěchy našich žáků v těchto soutěžích.

 E. Kořenková

Carmina bona se opět těší do Čech

Letošní školní rok je pro náš nejstarší sbor ve znamení poznávání krás jižních a jihozápadních Čech. Těsně před Vánoci jsme naším vystoupením zpestřili čas čekání na Ježíška na adventních trzích v Českých Budějovicích a pak prozpívali večerní koncert v kostele sv. Anny spolu s domácím sborem Canzonetta v tomto malebném městečku.
V měsíci dubnu jsme pozváni na dva festivaly: v Sušici si zazpíváme v rámci festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ a pak se přesuneme do Českého Krumlova, kde jako jediní ze Zlínského kraje vzdáme hold festivalu „Krumlovská grumle“. Co ještě naši sboristé zažijí? Jaký bude jejich další program?
Na nevšední zážitky si musíme ještě „chvilku“ počkat.
Přejme si správně naladěné hlásky, hodně energie a příjemné jarní počasí…

Dana Kozárková, sbormistryně

VELIKONOCE = VAJÍČKA

4.dubna bylo slovo vajíčko skloňováno ve II.C ve všech pádech, a to doslova. Hledali jsme téměř všechny slovní druhy, které se váží na slovo vajíčko, zkusili jsme si také vymyslet otázku, na kterou bude odpověď VAJÍČKO.
II.C se dnes podívala na vajíčka ve všech úhlech. Dozvěděli jsme se, co znamenají kódy na vajíčkách, jaká mají vajíčka velikosti, co je uvnitř.
Jaká zvířata se rodí z vajíček, jak jsou ta vajíčka velká a barevná.
Na vlastní oči jsme mohli vidět pštrosí vejce.
Také už víme, jak se rozezná vajíčko vařené a syrové, které je rychlejší při roztočení a které je naopak rychlejší při pádu z nakloněné roviny.
Kolumbovo vejce? To je pojem, který už umíme také vysvětlit, četli jsme také z grafů a tabulek, jak se vyvíjela cena vajec za posledních šest let.
Nejzábavnější a nejchutnější byla příprava vajíčkových pomazánek čtyř druhů, které jsme si sami vyrobili a také ochutnali.
Vkládáme recepty, abyste mohli také spotřebovat ta vykoledovaná.
Za necelý týden se dozvíme jak se budou lišit odhady od skutečnosti, co se stane s vajíčkem ponořeným do koly a do octa.
VAJÍČKŮM ZDAR!

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Historická vojenská přednáška

V úterý po Velikonocích bylo pro žáky I. stupně připraveno netradiční zahájení školního vyučování. Uskutečnila se první z akcí, které se vztahují k výročí 100 let od vzniku naší republiky.
Paní učitelka Přílučíková pozvala do školy jednoho ze členů Klubu vojenské historie pana Jana Klečku. Ten dětem podrobně a poutavě přiblížil život a vybavení českých vojsk v období 1. a 2. světové války. Velmi barvitě vysvětlil rozdíl ve výzbroji, který byl spjat s rozvojem výroby zbraní v průběhu obou válek. Dále se děti mohly například dovědět, že za jednou malou armádou stála celá řada lidí, jež všechny vojáky šatili, ošetřovali je, vařili jim, zdokonalovali a vyráběli nové zbraně, plynové masky, ledvinky, či pěstovali různé plodiny nebo chovali dobytek, ze kterého se pro jednotlivé vojáky připravovaly pokrmy.
Děti nadšeně pana Klečku poslouchaly a doslova hltaly informace, které by se od paní učitelek jen stěží dověděly. Věříme, že se dětem tato historií nabitá přednáška líbila a zpestřila jim každodenní (m)učení se ve škole.

Mgr. Veronika Strojilová

Vítáme JARO

Venku už to konečně vypadá jako na JAŘE! Žáci naší školy oslavují jarní počasí pobytem venku. Naše škola disponuje obrovským pozemkem, na kterém najdete mimo jiné i hřiště, které si oblíbili žáci nižších ročníků. Tady také nejraději tráví velké přestávky. Nadechnou se čerstvého vzduchu, proběhnou se a naberou energii ze slunečních paprsků, které začínají být čím dál intenzivnější. 

Mgr. Markéta Krotká

Zpívání s velikonočním zajíčkem

Ve středu a ve čtvrtek 28. a 29. března se na zlínském náměstí Míru konal již tradiční Velikonoční jarmark. Součástí akce byl i pestrý doprovodný program, v rámci kterého vystoupily i dva naše školní pěvecké sbory – Přípravka a Čamlíci. Obě vystoupení se našim zpěváčkům povedla a odměnou jim byl potlesk zaplněného zlínského náměstí. Poděkování patří jak dětem, které vzorně reprezentovaly naši školu, jejich sbormistryním a korepetici, tak p. učitelkám, které děti do Zlína doprovázely.

Mgr. Klára Bartoníková