Přírodovědná olympiáda

V pátek 25. května se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědná olympiáda, odkud si přivážejí krásné druhé a čtvrté místo! Olympiáda probíhala v ZŠ a MŠ Sazovice, za spoluúčasti místního včelařského a mysliveckého spolku Háj. Žáci absolvovali nejdříve teoretickou část, kde formou hry Riskuj a jiných ativit zodpovídali jednotlivé přírodovědné otázky. Poté na ně venku čekala část praktická, kdy poznávali rostliny podle tvaru a vůně, živočichy podle vycpaných preparátů, popisovali části těla včely a plnili spoustu jiných úkolů. Žáci měli možnost nahlédnout do včelího úlu, pohladit si pejsky rasy Samojed a dozvědět se zajímavosti o jejich životě. Prvenství nám uteklo o pouhé čtyři otázky, žáci si zaslouží velkou gratulaci!

Mgr. Markéta Krotká

TURISTIKA – naučná stezka Lukov

V úterý 22. května absolvovali žáci třídy III.C turistický výlet kolem obce Lukov. Přírodovědně zaměřená naučná stezka nás seznámila s botanickými, zoologickými, ekologickými a geologickými zajímavostmi okolí obce Lukov. Stezka měla tři samostatné odbočky, a to na Ondřejovsko-skalnaté svahy s porostem buku, klenu a jilmu, Bzovou- bukový prales klenem a jedlí a Králky-skalní útvar se zakončením na hradě Lukov. Téměř celá trasa stezky vedla lesními porosty. Nejprve stoupala na hřebenovou část Hostýnských vrchů, poté vedla zpět lesem s mírným klesáním a s pěknými výhledy do krajiny a na bukové a smíšené lesy. Během výletu soutěžili žáci v nejrůznějších disciplínách a poznávali okolní faunu a flóru. Za dopoledne jsme v terénu ušli přes 11 km.

Mgr. Markéta Krotká

Malé školní muzeum

Pátek dne 18. května připadl na Mezinárodní den muzeí, který se slaví po celém světě. I naše škola otevřela své Malé školní muzeum, ve kterém si návštěvníci mohli netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku naší republiky.
Osm tříd 1. stupně se v tento den přeměnilo na muzeum s unikátními expozicemi. Žáci s pomocí svých rodičů a prarodičů nashromáždili předměty dávné i nedávné minulosti a seznámili návštěvníky s jejich životními příběhy.
O tom, že se akce vydařila a mnohé zaujala, svědčí i návštěvní kniha a hezké fotografie.

                                                                                                                  Mgr. Jana Svozilová

Pozvánka na červnové skotačení se Zuškou – pátek 8.6.2018 v 15.30 hod

Vážení rodiče!
 
Ve spolupráci se ZUŠ v Malenovicích si Vás a Vaše děti dovolujeme srdečně pozvat na již tradiční Červnové skotačení. Akce se uskuteční v pátek 8. června na zahradě školy (vchod z ulice Mlýnská), která bude přístupná od 15:30hod.
Pro děti budou nachystány soutěže s odměnou, malování na obličej a tvořivá dílnička.
K poslechu nám zahrají kapely ZUŠ Zlín- Malenovice.
Pro dospělé pivo, pro děti šťáva zdarma.
Nesmí chybět ani rozlučkový táborák! Špekáčky a dobrou náladu vemte s sebou!
Chléb a drobné pochutiny budou k dispozici na místě.
 
Těší se na Vás Sdružení rodičů a přátel školy při 11. ZŠ Zlín – Malenovice

Nabídka – tábory léto 2018 – pobytové a příměstské

Vážení rodiče,

byli jsme osloveni Vám nabídnout pro Vaše děti na letošní prázdniny tyto tábory (pobytové a příměstské). Veškeré informace Vám poskytne paní Veronika Beníčková (členka místních dobrovolných hasičů Malenovice), tel. 739 496 471 (volat mezi 13-19 hod). Tyto osobní údaje byly zveřejněny s jejím souhlasem. Sdružení rodičů

Zpíváme si rádi

Dne 17. května se uskutečnila pěvecká soutěž nehudebních tříd. V kategorii 1. a 2. tříd získal 3. místo Benedikt Vyoral, 2. místo obsadila Sofie Pandadisová a na vítěznou metu dosáhla Ella Konečná.
V kategorii 3. až 5. tříd obsadil 3. místo Ondřej Bartoš, 2. místo získal Tomáš Lapka a 1. místo porota udělila Nele Janišové. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Za sekci hudební výchovy Mgr. Lucie Mudráková

Anthropos

Žáci třídy III. B se v úterý 15.5. 2018 vydali do Brna do pavilonu Anthropos. Právě zde je stálá výstava věnována pravěku. Historie Anthroposu je za první republiky spjata s osobností prof. Karla Absolona, který navštěvoval své prarodiče ve Fryštáku na Zlínsku. V r. 1928 se mu podařilo zrealizovat Výstavu soudobé kultury v Československu na právě k tomuto účelu vybudovanému brněnskému výstavišti. Vytvořil zde zvláštní  pavilon nazvaný Člověk a jeho rod. Tato instalace získala ihned po otevření značnou popularitu především díky rekonstrukci mamuta v životní velikosti, kterou financoval Tomáš Baťa. Zvláštní finanční podporu získal i darem od prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Žáci třídy III. B se právě proto vydali právě do Antrhroposu. V současné době dokončují třetí část svého projektu „Zlínskem po proudu času“ věnovanou významnému období Baťovců. Poznali tak další počin významného zlínského podnikatele. V Anthroposu žáci také navštívili výstavu obrazů Zdeňka Buriana, a připomněli si tak informace, které získali při práci na první části našeho projektu. V Brně navštívili také starou radnici a Kapucínskou hrobku.

                                                                                                                    Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

Malé školní muzeum

Srdečně zveme na Malé školní muzeum, ve kterém si budete moci netradičním způsobem připomenout 100 let od vzniku republiky. Žáci vybraných tříd I. stupně naší školy připravili vlastní unikátní expozice, v nichž najdete předměty z více či méně vzdálené historie.
Muzeum otevřeme první prohlídkou v 8:00. Další budou následovat vždy po 15 minutách, a to až do poslední prohlídky v 11:00.

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ „PANÍ NUDA“ NUDA ROZHODNĚ NEBYLA

 V úterý 15.května naši školu již potřetí navštívil divadelní spolek ŘIMBABA z Plzně. I přes nepřízeň počasí, jsme se s dětmi ze všech oddělení usadili v jedné z našich tříd a divadlo mohlo začít. Sedět nás herci dlouho nenechali. Díky vtipnému scénáři a chytlavým moderním i lidovým písním jsme se všichni nechali vtáhnout do příběhu a zpívali jsme a tancovali. Někteří se příběhu zúčastnili jako herci – Karolína Balajková a Evan Grady se ukázali jako ostřílení herci, když bez přípravy zvládli uprostřed děje role Jeníčka a Mařenky.
Všichni jsme odcházeli s výbornou náladou a za to patří hercům z Plzně za všechny oddělení školní družiny velký dík!

Erika Salkim

Badatelské dny ve fyzice

Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 proběhly v rámci výuky fyziky ve dvouhodinových blocích badatelsky a prakticky zaměřené lekce na měření délky a o týden později na měření hmotnosti. Tato aktivita byla realizována v rámci projektu zvyšování kompetencí pedagogů v přírodovědných oborech, na němž se naše škola podílí spolu s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Žáci spolupracovali v obou blocích ve skupinách, které byly předem určeny na základě jejich znalostí ve fyzice. Zadání bylo vypracováno odborníky ze zmíněných univerzit ve spolupráci s učiteli fyziky na základních školách,  pro různé skupiny bylo upraveno dle aktuální situace ve třídě a našich časových možností. Žáci se seznámili s historickými jednotkami délky a hmotnosti, naučili se stanovit základní jednotku délky a využít ji pro měření rozměrů vybraných předmětů. Získali představu o velikosti jednotlivých jednotek délky a hmotnosti. Naučili se správně používat základní druhy měřidel délky, vhodný typ vah pro určení hmotnosti předmětů. Upevnili své poznatky v rámci mezipředmětových vztahů (zeměpis, přírodopis, sport, běžný život, dějepis, matematika).
Oba bloky vycházely z poznatků vědní disciplíny metrologie, která se zabývá měřením všech fyzikálních technických veličin, metodami a prostředky zabezpečujícími jednotnost a přesnost výsledků měření. Je nezbytná pro ostatní vědní disciplíny, výzkum a vývoj, zabývá se všemi problémy týkajícími se měření a s měřením souvisejícími, jak teoretickými, tak praktickými.
Žáci si kromě teoretických poznatků měli možnost sestrojit vlastní měřidla a s jejich pomocí změřit a porovnat hmotnosti a délky předmětů z běžného života. Praktickými činnostmi si mohli lépe osvojit a zapamatovat probírané učivo. Prací ve skupinách si osvojovali dovednosti týmové spolupráce, u většiny úloh došli vzájemnou spoluprací ke správným výsledkům, zažili si správné pracovní postupy a řada z nich se přesvědčila, že i fyzika může být zábavná.
Oba pracovní bloky byly přínosné i pro vyučující. Získali jsme spoustu informací a poznatků o samotných dětech i nutnosti některých úprav v samotném zadání, aby bylo pro žáky srozumitelnější. Věříme, že i do budoucna bude více příležitostí zařadit do výuky badatelsky orientované vyučování.
Všem zúčastněným žákům z 6.B děkujeme za skvělou spolupráci, a i když možná mohli mít někdy pocit, že se jim příliš nedaří plnit zadání správně, jejich snahu velice oceňujeme.

Ing. Věra Benkovičová, Mgr. Lenka Pavlová

 

Do Anglie (nejen) za Harry Potterem 7.-11.5.2018

Známá postava knih J.K. Rowlingové nalákala hned 42 žáků naší školy na cestu do Anglie. A že to byla cesta opravdu dlouhá a náročná.
Každý ze tří dnů, které jsme strávili v Anglii, byl od rána do večera nabitý zážitky. Navíc nás provázelo na Británii netypické velmi teplé a slunečné počasí, které jistě přispělo k dobré náladě v průběhu týdne.
První den jsme se lodí po Temži dopravili do samotného centra Londýna, kde jsme navštívili dobře známá místa – Westminster s parlamentem, opatstvím a v lešení skrytým Big Benem, Downing Street, Picadilly Circus, Buckinghamský palác, China Town a Trafalgarské náměstí. Krásu města jsme pak mohli obdivovat také z výšky známého London Eye. Cestu zpět k autobusu nám usnadnilo nejstarší metro na světě, zde nazývané Tube.
Druhý den jsme zahájili v krásném a o poznání klidnějším Windsoru, ležícím kousek od hlavního města. Prohlédli jsme si městečko, jehož dominantou je královský hrad. Za pár dní se zde sejdou tisíce lidí na královské svatbě a přípravy už byly znát na každém kroku. Poobědvali jsme u prestižní chlapecké školy Eton College, kterou kromě řady britských premiérů navštěvovali také princové William a Harry. Odpoledne už ale patřilo Harry Potterovi v Leavesdenských filmových ateliérech Warner Bros. Kulisy, kostýmy nebo třeba ukázky triků z kultovních filmů nás přenesly do Bradavic. Beze sporu šlo o jeden z největších zážitků celého týdne, a to i pro ty, kteří zrovna nepatří mezi největší fanoušky známého čaroděje.
Poslední den v Londýně jsme zahájili v části Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Národní muzeum mořeplavby nabídlo pro každého něco. Technické informace k různým druhům plavidel, zajímavé expozice k bohaté britské koloniální a námořnické historii nebo třeba simulátor lodi, na němž si návštěvníci mohou vyzkoušet vplout s lodí do přístavu. Další část dne opět patřila významným londýnským dominantám – Tower of London, Tower Bridge, katedrále sv. Pavla a Millennium Bridge. Využili jsme také další z typických londýnských dopravních prostředků – doubledecker. Pak už nás čekala cesta domů, kterou většina z účastníků zájezdu věnovala odpočinku po náročných dnech ve Spojeném království.
Dvě noci jsme strávili u hostitelských rodin, kde jsme mohli nejen porovnat český a britský životní styl, ale především v praxi procvičit znalosti angličtiny.
Velké poděkování patří našemu průvodci Martinovi. Kromě toho, že nám přiblížil všechna navštívená místa, také zajistil, aby vše proběhlo bez komplikací. Děkujeme také paní učitelce Pavlíně Hrdlíkové, která celý zájezd pro žáky zorganizovala.

E. Kořenková

Senzace roku! Čamlíci v živém vysílání

Náš dětský pěvecký sbor Čamlíci dostal jedinečnou příležitost vystoupit v živém vysílání
Českého rozhlasu Zlín (97,5 FM), a to v pátek 11. 5. 2018 v čase 15.10- 15.30. Vzhledem
k velikosti studia se bohužel této skvělé události může zúčastnit pouhý „vzorek“ zpěváčků.
Přesto věříme, že se jim povede zaujmout širokou veřejnost. Držme jim palce!
                                                                                                         

                                                                                                                    Dana Kozárková, sbormistryně

Škola v přírodě – HOSTĚTÍN

Od 2.-5. května se žáci třídy I.C a III.C vydali na školu v přírodě do Hostětína, který se nachází v překrásné krajině Bílých Karpat. Žáci strávili úžasné tři dny v pasivním domě centra Veronica. Po celou dobu pobytu se o třídy starali zkušení lektoři, kteří žákům zábavnou formou zprostředkovávali znalosti z oblasti ekologie a živé přírody. Program zahrnoval například to, jak funguje právě takový pasivní dům, kde žáci po celou dobu pobývali. Naučili se také, jaká řemesla ovládali naši předci. Prakticky si žáci vyzkoušeli techniku zpracovávání ovčí vlny – filcování, která se jim velmi líbila. Domů si také odvážejí krásné výrobky vlastnoručně zhotovené touto technikou. Jelikož k centru patří rozlehlá zahrada a sady, pozorovali žáci zdejší živočichy. Mezi ně patřili například hadi, žáby, vodní živočichové, ptáci či hmyz. V jeden den se z žáků stali průzkumníci, kteří dočasně lovili a chytali živočichy, které následně zkoumali pomocí lup. Žáci prohloubili své znalosti také  v oblasti bylinkářství, kdy ochutnávali nejrůznější bylinné směsi, dozvěděli se, v čem která bylinka pomáhá a jak ji poznat. Každý si také vyrobil krásný vonný pytlíček. Žáci navštívili také tamní moštárnu, jejímž hostem byl i princ Charles z Walesu. Závěrem pobytu prokázali žáci svou nebojácnost a bez problémů zdolali stezku odvahy. 

Mgr. Markéta Krotká

Den Země v Kovozoo

V pátek, 27. dubna, oslavili naši žáci Den Země v Kovozoo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Třídy se zúčastnily Ekoolympiády, ve které plnily nejrůznější úkoly z oblasti ekologie a zpracování odpadů. Po splnění úkolů všech 8 stanovišť na ně čekala zasloužená odměna v podobě dárečků. V Kovozoo si tento den žáci vyzkoušeli také svou zručnost a talent v rámci Žonglérského workshopu, kterým je provázeli klauni. Tady strávili čas na koloběžkách, dětských vozítkách a skákacích hradech. Žáci také navštívili pirátskou loď, maják, vagón historického vlaku, nahlédli do interiéru hasičského auta, projeli se vláčkem kolem celého aréálu. Zahráli si fotbal, poznávali zvířata podle zvuků, přiřazovali správné stopy nebo správně určovali produkty, které nám jednotlivá zvířata dávají. Po celý den žáci obdivovali zvířata zhotovená z kovu. 

Mgr. Markéta Krotká

Den logických her s DDM Astra

Ve čtvrtek, 26. dubna, se žáci prvního stupně zúčastnili dne plného logických her, které si pro ně připravili lektoři domu dětí a mládeže Astra. Celkem 11 stanovišť bylo rozprostřeno do 3 tříd naší školy. Žáci si mohli vyzkoušet aktivity zaměřené na prostorovou představivost, logický úsudek, herní strategii či obratnost. Úkoly se týkaly slovní zásoby žáků, umění spolupráce a rychlosti reakcí, odhalování šifer nebo práce s textem a obrazci. Téma jednotlivých stanovišť bylo: živá příroda – fauna i flóra, geometrické útvary, přísloví a pořekadla, hry s písmeny a slovy, hádanky, stavebnice a mnohé další. Po celý den se na stanovištích střídaly jednotlivé třídy žáků 1. stupně. Tento den jsme si velmi užili.

Mgr. Markéta Krotká

Pythagoriáda

V dubnu proběhlo školní kolo další matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se  žáci 5. až 8. ročníku. Soutěžící měli za úkol vyřešit 15 příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. V naší škole se to podařilo pětici žáků pátého ročníku:

Zubalík Stanislav (14 bodů)

Hájek Lukáš (12 bodů)

Odstrčilová Vanda (12 bodů)

Brázda Ondřej (10 bodů)

Hubáček Jáchym (10 bodů)

Tito žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 29. 5. 2018 v Otrokovicích. Přejeme všem hodně štěstí.

 

Zapsala G. Pippalová

Naši třeťáci uspěli v okrese!

O konání soutěže Matematický klokan už jste na našich stránkách mohli číst v březnu. Dva naši žáci však figurují ve výsledkové listině v celém okrese. Na prvním místě se s plným počtem bodů umístil Adam Batěk, na druhém místě pak Tomáš Lapka, oba ze třídy III.C. Oběma hochům gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v matematických soutěžích.

 

Zapsala G. Pippalová

„Ptáčkové zpívali – Den Země vítali“

A zrovna tak tento den vítaly i nejmladší děti I. oddělení ŠD – také si zazpívaly, ale hlavně si připomněly důležitost ochrany a čistoty naší planety pro další generace.

V pracovních činnostech si skládaly a dekorovaly ekopohárky, které určitě prakticky vyzkoušejí u některé z přírodních studánek.

Na školní zahradě jsme si pak společně upevnily získané poznatky kvízy, a také důležitost třídění odpadu do barevně odlišených tašek.

Pro děti byla tato činnost nejen zábavná, ale i naši Zemi prospěšná.

Ilona Jirků

 

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání

Zápisový lístek

slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Odvolání

se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Uchazeči, kteří podají odvolání, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek). Poté musí opět ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů doručit zápisový lístek.

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek MŠMT.Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.

Sledujte zde

Stříbro pro Čamlíky

V úterý 24. dubna 2018 se na zámku v Chropyni konala Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů, které se zúčastnil i náš pěvecký sbor Čamlíci. V konkurenci sborů ze Zlínského kraje jsme se rozhodně neztratili. Čamlíci pod vedením sbormistryně Dany Kozárkové a za klavírního doprovodu Lucie Mudrákové předvedli skvělý výkon, za který jim odborná porota udělila „Stříbrné pásmo“. Čamlíci vystoupili v dopoledním programu. Zazněly písně umělé i lidové, písně s klavírním doprovodem i  bez doprovodu. Na závěr svého soutěžního vystoupení zařadili latinský anonym ze 14. století.
Děkujeme zpěváčkům za vzornou reprezentaci naší školy.

Klára Bartoníková