Zdařilá dějepisná exkurze po stopách Habsburků

V letošním školním roce jsme absolvovali výpravu do hlavního města Rakouska – Vídně, a to v doprovodu průvodce PhDr. Pavla Kočího, se kterým jsme se seznámili při exkurzi v Osvětimi.
Ve tři čtvrtě na šest už téměř všichni odvážlivci čekali před školou na autobus, který měl pro nás každou chvilku přijet. Po jeho příjezdu jsme se pohodlně usadili a vyjeli směrem na Mikulov a dále do Rakouska – k zámku Schönbrunn. Celou cestu nás průvodce seznamoval se zajímavými historickými událostmi, které se týkaly česko-rakouské historie. Získali jsme tak poznatky nejen o rakouském školství, kuchyni, ale i památkách.
Ihned po příjezdu do Vídně k zámku Schönbrunn jsme se vydali na prohlídku s bonusem krásných rozkvetlých zámeckých zahrad a výstupem na kolonádu Gloriette jsme se potěšili výhledem na letní, sluníčkem ozářenou Vídeň. Zaujala nás i velkolepá Neptunova fontána. Pak následovala krátká cesta autobusem do historického středu Vídně, kde jsme si prohlédli památník Marie Terezie, Heldenplatz, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Volksgarten, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Neues Rathaus, Parlament. Poté byl asi půl hodinový rozchod a dlouho očekávaný přesun do Prátru. Jakmile se všichni dostatečně vyječeli na různých atrakcích, mohla následovat cesta domů. Do Malenovic jsme dorazili v devět hodin večer, kde už si své ratolesti vyzvedávali jejich rodiče.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Piknik ve školní družině

 Ve středu 20.června jsme si ve školní družině na rozloučení se školním rokem uspořádali „piknik“. Počasí nám více než přálo. Paní kuchařky nám s úsměvem naservírovaly oběd v novém „párty stanu“ na školní zahradě. Pohověli jsme si v trávě na dekách, ochladili jsme se v atriu školy v napuštěném bazénu, hráli jsme fotbal, opékali jsme špekáčky. Mlsali jsme maliny, které dozrávají v zahradě naší školy. Prostě jsme si tento den užili skvěle.
Jako bonus nás navštívil nadrotmistr Luděk Zavadil, člen vojenského útvaru ve Vyškově, a všem dětem představil přístroj s názvem sdPz, který v České armádě slouží jako systém dálkového průzkumu. Děti zvědavě zkoumaly, jak se tento robot používá a mohly si vyzkoušet všechny jeho funkce. Děkujeme panu nadrotmistrovi za trpělivost. U všech dětí sklidil obdiv i za to, jak v parném počasí stál celou dobu v uniformě. Panu nadrotmistrovi velký dík!

Erika Salkim

Exkurze do Filmového uzlu Zlín

V pátek 15. 6. jel celý devátý ročník na exkurzi do Filmového uzlu Zlín v rámci projektu 100letého výročí republiky, aby se seznámil s bohatou historií filmových ateliérů. Nikdo neměl tušení, co si pod tím představit, o to víc jsme byli zvědaví. Jako první byla na programu hodinová komentovaná prohlídka o zlínských filmových ateliérech a režisérech. Jistě to bylo zajímavé, ale náročné.
Jsme přece jenom puberťáci a potřebujeme něco dělat aktivně, nebo přestaneme dávat pozor. Proto nás také mnohem více zaujala druhá část exkurze, kdy jsme si mohli naanimovat vlastní krátký film. Vybrali jsme si, jestli chceme dělat 2D nebo 3D animaci, nachystali scénu, vyrobili figurky a potom sami fotili fotky po drobných pohybech. Fotky byly uloženy ve speciálním programu, ve kterém jsme si je mohli pustit v rychlém sledu, aby vytvořily pohyb. Kdo to dělal pečlivě, opravdu se mu povedl plynulý pohyb a postavičky se pohybovaly přirozeně. Nakonec se všem jejich animace povedla – každá byla svým vlastním způsobem hezká a hlavně originální.
Potom jsme poseděli v kavárně, povídali jsme si a atmosféru doplňoval film o Karlu Zemanovi. Všichni jsme si výlet užili. Šlo hlavně o hezkou atmosféru mezi námi a dobrý pocit z naší spolupráce na animacích.

Jana Srovnalová, žákyně IX.A

Florbalový turnaj proti 8. základní škole

Dne 24.5. 2018 se v naší tělocvičně konal florbalový turnaj žáků 8. a 9. tříd proti žákům z 8. ZŠ.
Všichni sportovci si zaslouží veliký obdiv za energii, kterou do utkání vložili. Celkem se zúčastnilo 8 družstev po 4 hráčích. Musím podotknout, že dravost a soutěživost se našim žákům určitě nedá odepřít. Také díky skvělé technice a taktice jsme vybojovali zlatý a bronzový pohár. Určitě to naši kluci nedostali zadarmo a museli se hodně snažit a chytře zvládnout zápasy proti soupeři.
Jsme moc rádi, že se naše škola může prezentovat tak nadějnými  hráči a sportovci. Dle slov rozhodčího měl celý turnaj vysokou úroveň.  Už se těšíme na další.

1. místo
Macek – nejlepší hráč s nejvíce proměněnými střelami
Ševčík
Dočkal
Buršík 

2. místo
tým 8. ZŠ

3. místo
Borovec
Januška
Štěpánek
Lukačovič

Sportovní školní akce jsou velice důležité, a to především pro vytváření dobrých vztahů mezi třídami. Upevňují také sociální vazby mezi žáky napříč ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným a také vedení 8. ZŠ.

Bc. Michaela Sedlářová

PROSTE A BUDE VÁM DÁNO

Po nebývale horkém květnu a stejně parném začátku měsíce června se oči téměř všech lidí zdvihají k obloze a vyhlížejí déšť, který by osvěžil jak vyprahlou zem, tak ty, kteří na ní žijí. Proto by si asi mnozí klepali na čelo, kdyby zjistili, že existuje skupinka, která se ve chvíli, kdy meteorologové konečně hlásí srážky, modlí za to, aby nepršelo.
Tou skupinkou nejsou žádní milovníci sauny nebo pouště, ale děti, které se tolik těšily na závěrečný táborák, že ráno v hodině náboženství prosily svatého Petra, aby ve středu 13. června odpoledne aspoň na chvíli pozdržel mraky naplněné tolik očekávanou vláhou, protože chtějí se svými rodiči a sourozenci prožít odpoledne na školní zahradě.
A protože síla dětské modlitby je mocná, mraky se po nebi převalovaly, ale na zem po dobu konání táboráku nespadla jediná kapka. Všichni jsme si užili chvíle společně strávené nejen se špekáčkem u ohně, ale také při hře, luštění tajenky, povídání nebo při  sdílení každodenních radostí či starostí.
Na závěr bych chtěl poděkovat: dětem, které se celý rok setkávaly v hodinách náboženství; rodičům, kteří je vedou a podporují; a v neposlední řadě svatému Petrovi, že s přihlédnutím k plnému diáři paní ředitelky zařídil slušné počasí právě v to odpoledne, kdy si s námi mohla posedět a popovídat.

Od mísy voňavých špekáčků zdraví

                                                                            Mgr. Jiří Velčovský

 

„Díky, pane Pythagore,

…my chceme matiku znát.“  Toto jsou slova z jednoho staršího českého filmu. A my se můžeme přidat s pokračováním, že chceme matiku znát jako naši žáci (nejen) pátého ročníku. Dne 29. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého postoupili celkem čtyři naši žáci. Jsme rádi a hrdí, že S. Zubalík a V. Odstrčilová se umístili na prvních dvou příčkách.

Děkujeme všem účastníkům za zájem, snahu a ochotu věnovat matematice i volný čas a přejeme jim další úspěchy.

 

Zapsala: Mgr. G. Pippalová         

Čamlíci v Ostravě

V pátek 8. června se vybraní zpěváčci z DPS Čamlíci vypravili do Ostravy. Tam je čekal opravdu náročný den. Přijali totiž pozvání od DPS Čtyřlístek, který působí při ZŠ Krestova Ostrava – Hrabůvka, a jako hosté vystoupili na jejich tradičním Jarním koncertě. Dopolední koncert byl určen pro žáky této školy, odpoledne se již zpívalo, recitovalo a hrálo na hudební nástroje pro širokou veřejnost. Sál místního Kulturního domu K – Trio byl zaplněn do posledního místa a všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Poděkování patří především paní sbormistryni Mgr. Daně Kozárkové a korepetitorce Mgr. Lucii Mudrákové, které společně s dětmi toto vystoupení připravily, ale i dětem za pěkné chování a vzornou reprezentaci naší školy.
Jsme velmi rádi, že tato dobrá spolupráce mezi oběma sbory zapustila pevné kořeny a my přivítáme děti z DPS Čtyřlístek ve čtvrtek, kdy svým vystoupením doplní náš Letní koncert. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 14. června v 17.00 hodin v sále Otrokovické Besedy.

Mgr. Klára Bartoníková

Zážitkem k poznání – školní výlet Štramberk

Školní výlet je dlouho očekávánou odměnou za uplynulý školní rok. Přestože přichází v době, kdy už jsou žáci i učitelé unavení po měsících náročné práce, lze se i během něj naučit mnoho nového. Navíc formou, která je  lákavějí než poučka v učebnici. Právě na takovéto druhy výletů se zaměřuje agentura Rikitan, jejíž služby letos využily třídy V.A a V.B a vyrazily do podhůří Beskyd – do Štramberka.
Nejdříve jsme se vyšplhali na dominantu městečka, na štramberskou Trúbu. Spočítali jsme všechny schody, dozvěděli jsme se zajímavosti z historie i současnosti této známé věže, užili si krásné výhledy na Štramberk a široké okolí a zkontrolovali osazenstvo místní hladomorny.
Další zastávkou byla Aqua-terra expozice. Kromě poutavého výkladu o různých exotických zvířatech jsme mohli také vyzkoušet pohladit si hada korálovku nebo být svědky krmení několika druhů zvířat, které v naší přírodě rozhodně nepotkáme.
Ve spojení se Štramberkem se jistě většině lidí vybaví štramberské uši. My jsme je nejen ochutnali, ale také nahlédli do výroby. Pan pekař nám dokonce prozradil složení směsi koření, které dotváří specifickou chuť uší, a část procesu přípravy nechal na nás. 
Odpoledne jsme vyzkoušeli další z tradičních řemesel – hrnčířství. Opět jsme načerpali spoustu informací o tom, jak dlouhý je proces výroby kvalitních hrnčířských výrobků, co je to glazura nebo jak funguje hrnčířská pec. Nakonec si mohl každý zkusit práci na hrnčířském kruhu pod vedením zkušené paní hrnčířky.
Celý den se výborně vydařil a žáci si díky vzornému chování zasloužili také překvapení na závěr. Zcela jistě se i v našem případě vyplnilo heslo Rikitanu „zážitkem k poznání“. A že těch zážitků bylo… 🙂

Ing. E. Doležalová, Mgr. E. Kořenková, Mgr. I. Viceníková

Hřiště hraček

Žáci I.C a III.C ve středu 6.6.2018 navštívili unikátní expozici plastových hraček Libuše Niklové, kterou pro Muzeum Napajedla navrhl výtvarník Petr Nikl. Expozice představuje dílo designérů Fatry Napajedla, které svou originalitou předčilo běžnou hračkářskou produkci v Československu v 50.-70.let . V časových bublinách děti viděli unikátní sádrové modely hraček, pryžové panáčky, nafukovací hračky i pískací harmoniková zvířátka v čele s ikonickým kocourem. 

Děti si hračky mohly nejen prohlédnout, ale také si s nimi hrát! Podlahu sálu totiž tvoří veliké Člověče, nezlob se!

Doskákat do domečku  na sedacím zvířátku, byl pro žáky asi ten největš zážitek:)

                                                                                                                                                     Mgr. Eva Urbanová

 

 

 

A SILLY BEAR

Žáci 4.-5. ročníku v rámci hodin anglického jazyka navštívili představení „A silly bear“. Jednalo se o adaptaci bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři. Divadelní představení bylo ozvláštněno veselými anglicko-českými písničkami. Představení žákům atraktivní a hravou formou umožnilo zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

                                                                                                                                                                             Mgr. Eva Urbanová

Šachový kroužek

Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty. Pomáhá rozvíjet osobnost, intelekt a díky šachům se děti učí logicky myslet již od tří let.
Vnímáme šachy jako mimořádně chytrou hru, která profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí: schopnost strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si pamatovat. Toto všechno úspěšně rozvíjí také děti navštěvující šachový kroužek na naší škole.

Josef Tomek

 

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 1. června slaví děti po celém světě svůj svátek. Paní vychovatelky a pan vychovatel si pro děti připravili ve školní zahradě šest stanovišť s jednoduchými úkoly, za jejichž splnění děti obdržely razítko. Při nasbírání šesti razítek dostaly děti drobnou odměnu. Při plnění úkolů děti formou hry trénovaly jemnou motoriku, přesnost, zručnost a nebyla to žádná nuda.
Doufáme, že si naši společnou akci vaše děti užily stejně jako my.                                                           

Erika Salkim

Navštívili jsme zlínský filmový festival

Letošní 58. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež si naše třída VII.B užila opravdu po všech stránkách. Během úterního dopoledne dne 29.5 jsme zhlédli belgický film Rosie a Moussa (2018) a doprovodné programy jsme si nechali na čtvrtek 31.5. Během návštěvy stanoviště Virtuální realita jsme zažili horskou dráhu, chůzi po lávce ve 160 metrové výšce, procházku vrakem lodi, trenažér sportovního automobilu a spoustu dalšího. Bylo to fakt super. Poté jsme se přesunuli do okolí zámku na povídání o nebezpečí sociálních sítí.

Mgr. et Mgr. Jana Vandová

 

Pozvánka na Červnové skotačení se Zuškou – pátek 8.6.2018

Vážení rodiče!
 
Ve spolupráci se ZUŠ v Malenovicích si Vás a Vaše děti dovolujeme srdečně pozvat na již tradiční Červnové skotačení. Akce se uskuteční v pátek 8. června na zahradě školy (vchod z ulice Mlýnská), která bude přístupná od 15:30hod.
Pro děti budou nachystány soutěže s odměnou, malování na obličej a tvořivá dílnička.
K poslechu nám zahrají kapely ZUŠ Zlín- Malenovice.
Pro dospělé pivo, pro děti šťáva zdarma.
Nesmí chybět ani rozlučkový táborák! Špekáčky a dobrou náladu vemte s sebou!
Chléb a drobné pochutiny budou k dispozici na místě.
 
Těší se na Vás Sdružení rodičů a přátel školy při 11. ZŠ Zlín – Malenovice

Školní výlet Olomouc

Ve středu 30. května 2018 vyrazily třídy VII. A a IX. B na společný výlet do Olomouce. K cestě jsme využili České dráhy, po Olomouci jsme se pohybovali pěšky. Prvním cílem cesty byla návštěva interaktivní výstavy v Pevnosti poznání. Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a poskytuje neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.
Po prohlídce výstavy jsme se podél Mlýnského potoka vydali do centra města. Druhým cílem bylo zhlédnutí výstavy fotografií v katedrále sv. Václava. Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Věž katedrály je zároveň nejvyšší novogotickou věží v České republice.

Irena Bělíková

 

Carmina bona v jižních Čechách

Ve dnech 20.4. – 22.4. 2018 se sbor Carmina bona zúčastnil dvou nesoutěžních festivalů v jižních Čechách.
Nejdříve jsme se vydali v rámci poznávání do německého Freyungu. Dopřáli jsme si romantickou procházku malebnými uličkami města, vyfotografovali se před kostelem a poté pokračovali v cestě do Sušice.
V Sušici a v přilehlých obcích probíhal celý víkend festival dětských pěveckých sborů „Je kraj, kde voní tráva.“ Náš koncert se konal v kostele sv. Vavřince na Zdouni. Po koncertu jsme se přesunuli do Prachatic, kde nás čekala chutná večeře a ubytování.
V sobotu ráno po bohaté snídani následoval přejezd do Českého Krumlova na festival Krumlovská grumle, který probíhal v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie. Spolu s naším sborem vystoupily sbory z Českého Krumlova, Vsetína, Sezimova Ústí a Českých Budějovic. Festival byl nesoutěžní, ale byla přítomna odborná porota, která po ukončení vystoupení hovořila s jednotlivými sbormistry.
Sobotní noc jsme strávili v již známém domově mládeže v Lišově. V neděli ráno nás čekala poslední akce tohoto výjezdu, návštěva státního zámku Červená Lhota. Domů jsme dorazili v neděli odpoledne.

Irena Bělíková