VÝZVA PRO ABSOLVENTY 11. ZŠ

Vážení rodiče a prarodiče,
11. základní škola v Malenovicích slaví letos na podzim 55. výročí založení. Jistě je mezi vámi řada absolventů naší školy. Dovolujeme si Vás moc poprosit: podělte se s námi o vaše vzpomínky na tuto školu. Napište třeba i krátce nějaký svůj nezapomenutelný zážitek ze školních lavic, nebo prostě jen to, co Vám dodnes utkvělo v paměti.

VYTVOŘME SPOLEČNÝ POKLAD VZPOMÍNEK NA ŠKOLU, KDE JSME PROŽILI CHVÍLE DĚTSTVÍ A MLÁDÍ.

Vaše vzpomínky rádi uveřejníme ve speciálním čísle školního časopisu v říjnu 2018. Budete-li si to přát, nebude uvedeno Vaše jméno.
O zaslání příspěvků napsaných na papír či emailem prosíme do 28. září 2018. Předejte nám je po dětech nebo i osobně do kanceláře, do poštovní schránky školy nebo zašlete emailem na korenkova@zsmalenovice.cz . Lze zaslat i poštou na adresu: Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868,  763 02.

Všechny příspěvky odměníme symbolickou odměnou, za každý sebekratší text jsme Vám velmi vděčni. Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

S přáním pěkných dnů

Vedení 11. ZŠ ve Zlíně Malenovicích

Příspěvek do SRPŠ na rok 2018/2019

Vážení rodiče,
prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2018/2019 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, můžete poslat po svém dítěti třídní učitelce nejpozději do 12.10.2018.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.

Sdružení rodičů

Pro info:
Příspěvek do sdružení rodičů slouží k pokrytí celých nebo částečných nákladů na akce pořádané školou, školní družinou a naším spolkem. Jsou to např. odměny na školní soutěže, odměny pro sbory, včetně kancelářského papíru a pronájmu prostor (Beseda v Otrokovicích), odměny na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařský výcvik, dále příspěvky na adventní putování a karneval, kancelářský papír a pomůcky pro školní družinu (koloběžky, míče, hokejky, stavebnice), knihy pro prvňáky, lasergame (rozloučení deváťáků se školou), bruslení atd.

Vaše připomínky, dotazy a názory pište na náš email: srpsmalenovice@seznam.cz

 

Mše svatá k 55. výročí školy

V neděli 9. 9. v 9 hodin začaly oslavy 55. výročí naší školy. Stalo se tak při mši svaté, která byla v kostele svatého Mikuláše obětována za živé a zemřelé žáky, učitele a zaměstnance. Odsloužil ji náš bývalý žák P. Lukáš Jambor, který si  udělal čas před tím, než se vrátí ke studiu v Římě. Ve svém poutavém kázání mluvil o tom, jaký má být správný pedagog, a samozřejmě také zavzpomínal na roky strávené na 11. základní škole. Ke slavnostnímu rázu přispěli svým podílem i současní žáci, kteří bez známek trémy předčítali přímluvy, přinášeli obětní dary nebo kteří spolu se svými sbormistryněmi doprovázeli mši zpěvem. Na závěr otec Lukáš požehnal dětem aktovky.

Děkujeme všem pedagogům, žákům, rodičům i absolventům, kteří si našli čas a přišli poděkovat za vše minulé, co se podařilo, a také poprosit, aby naše práce nesla dobré ovoce i do budoucna.

Mgr. Jiří Velčovský

DŮLEŽITÉ sdělení školní jídelny – výpadek objednávkového systému

Vážení rodiče, strávníci školní jídelny,
v posledních dnech docházelo k problémům při objednávání obědů, výpadky stravovacího systému se dařilo firmě, která je dodavatelem softwaru pro stravování, průběžně odstraňovat.
Bohužel dnes tento problém opět nastal ve větším rozsahu, závadu řešila firma Z ware Brno téměř celý den. V tuto dobu (čtvrtek 6. 9., 16:00), nám teprve oznámilo vedení firmy, že program je již opraven a funguje. Věříme, že toto ujištění je pravdivé a můžeme se na tuto zprávu spolehnout.

Obracíme se proto na Vás, abyste, prosíme, ZÍTŘEJŠÍ OBĚD (pátek 7. 9. 2018) OBJEDNALI PŘES INTERNET, pokud nebyl již dříve objednán. (Zkontrolujte).
Ujišťujeme Vás, že všichni žáci, kteří se ráno v 8 hodin p. učitelce přihlásí, že chtějí jít na oběd (u dětí z družiny předpokládáme všechny), dostanou oběd. Evidence objednání a výdeje oběda bude provedena zítra navíc ještě i ručním zaznamenáním.

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace, které nebyly způsobeny chybou na naší straně, ale byly nepříjemné. Jednoznačnou příčinou byly technické závady.

Děkujeme za pochopení.

Z. Jančíková, řed. š.