Čamlíci rozezpívali Jarolímkovo náměstí

V pátek 26. října 2018 byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa odhalena žulová pamětní deska, která byla umístěna v blízkosti památné lípy na Jarolímkově náměstí. Právě tady žáci místní školy 27. dubna 1019 vysadili lípu – tzv. Masarykovu lípu svobody. Tento slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti zástupce SMZ RNDr. Bedřicha Landsfelda, který také tuto pamětní desku odhalil. Součástí kulturního programu bylo i vystoupení našeho školního DPS Čamlíci. Pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové si připravili pásmo lidových písní. Na závěr jejich vystoupení zazněla píseň Ach synku, synku, která údajně měla být nejoblíbenější písní prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. A právě tuto píseň si společně s dětmi zazpívalo celé Jarolímkovo náměstí.

Mgr. Klára Bartoníková

Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show

Milé děti, rodiče a přátelé školy,

máme to potěšení Vás opět pozvat na tradiční podzimní „Lampionový průvod“, který se bude
konat v pátek 2. listopadu 2018. Sraz je v 17.00 hodin před hlavním vchodem do 11. ZŠ.  

Vezměte s sebou vše, co svítí, abychom mohli opět rozzářit Malenovice!!!

V průběhu akce bude možnost zakoupení svítících tyčinek.

Po ukončení průvodu bude pro děti připravený zdarma horký čaj a buchta, pro dospělé svařák a jiné občerstvení.

Pro zpestření atmosféry máme pro Vás připravenou ohnivou show v 18 hod na zahradě školy.

Špekáčky si, prosím, doneste vlastní, chleba a ostatní pochutiny zajistíme.

Těšíme se na vás
Sdružení rodičů 11. ZŠ Malenovice

Po stopách Velké Moravy

Žáci třídy IV. B se ve čtvrtek 25. října 2018 vydali po stopách starých Slovanů. Navštívili archeoskanzen v Modré, kde si prohlédli různé typy obydlí zemnice a polozemnice, knížecí palác a hradisko typické pro obyvatele Velké Moravy. Tento státní útvar se na našem území nacházel v 9. století. Získané informace žáci využijí v hodinách Člověk a jeho svět. Kromě archeoskanzenu žáci navštívili také baziliku na Velehradu a expozici „Živá voda“, kde si mohli prohlédnout vyzu velkou. Tato jeseterovitá ryba se v období Velké Moravy vyskytovala i na našem území a dosahovala ohromných rozměrů 4,5 – 6 m. Do našich vod zavítala vždy, když se potřebovala vytřít. Současný stav řek a přehrad už těmto rybám nedovoluje se do našich řek dostat. V Modré mají vyzy hned dvě, i když jsou menších rozměrů, než byly ty v období Velké Moravy. Ve vodním tunelu si žáci mohli prohlédnout i další druhy ryb a velkým zpestřením byla práce místního pana potápěče, který si s nimi ve vodě pohrával. Nově v Modré přibyly i výběhy pro pratur.  Žáci se do Modré budou rádi vracet a určitě se jim učivo bude lépe vybavovat na základě vlastních prožitků.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Výuka etikety na zámku Lešná

V úterý 23.10 se žáci IV.C zúčastnili prohlídky zámku Lešná, kde se zároveň učili základům etikety. Vyzkoušeli si například zásady správného stolování, jak se chovat u jídelního stolu. Vyzkoušeli si také to, jak probíhá svatební obřad. Během toho se na chvíli stali nevěstou, ženichem, jejich rodiči, svědky či svatebčany. Prakticky si také zkusili uvázat kravatu, shlédli slavnostní oblečení  různých koutů světa. Během programu byli žáci seznámeni s historií a nejrůznějšími zákoutími zámku Lešná, vyzkoušeli si hru na historické piano. Po prohlídce zámku jsme i přes chladné počasí navštívili několik druhů exotických živočichů.

Mgr. Markéta Krotká

Logická olympiáda

V prvním a druhém říjnovém týdnu se někteří naši žáci prvního a druhého stupně účastnili nominačního kola Logické olympiády. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě na rozvíjení logického myšlení žáků.
Jak dopadli žáci naší školy? Do krajského kola postoupilo celkem 5 žáků z kategorie A: A. Kopecká, A. Batěk  a T. Lapka a D. N. Michnová a O. Bartoš. A po letech máme také postupujícího v kategorii B, je jím J. Mašláň. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 2. listopadu, kdy se setkají s protivníky z dalších škol.
Zároveň fandíme také prvňákům a druhákům, kteří vyplňují test ještě tento týden.

Pokud si chcete porovnat Vaše dovednosti s žáky základní školy, zkuste si vyřešit následující vzorové úlohy:

Kategorie A (3. – 5. třída)

  1. V pokladničce máš 264 Kč. Suma je tvořena pouze českými mincemi (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč), všech mincí máš stejný počet, kolik máš celkem mincí? 
  2. Lence je 14 let, její mamince 41. Čísla jsou zapsána stejnými číslicemi, ale v opačném pořadí. Nastane ještě někdy tento jev? Za kolik roků by to popřípadě bylo?
  3.  
  4.   

Kategorie B (2. stupeň):

  1. Kolik uběhlo minut od 12:00, jestliže právě před 2 hodinami uběhl přesně trojnásobný počet minut od 9:00?
  2. Je mi pětkrát tolik, kolik bylo vám, když mně bylo tolik, jak jste nyní stár.  Až vám bude tolik, kolik je dnes můj věk, budeme mít oba spolu 96 let. Kolik je nyní každému z mužů let?

Mgr. Gabriela Pippalová

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co se dělo tento měsíc ve školní družině? S dětmi jsme si všímali změn v přírodě: jak se nám podzimem zbarvuje listí, padají kaštany a žaludy, dozrávají jablka, ořechy…
S většími dětmi jsme si uvařili voňavý a lahodný jablkový kompot, na jehož výrobě se děti podílely. Kompot s velkou chutí jedly. Roznesly svůj výtvor svým třídním učitelkám. Každý vzal domů ochutnat i rodičům. Věřím, že každý rodič dobrotu ocenil.
Připomněli jsme si den pošty. Děti navrhovaly vlastní poštovní známky, psaly si vzájemně dopisy a také jsme si hravou formou zopakovali,  jak se správně píše adresa.
V rámci environmentální výchovy a ekologie jsme s většími dětmi posbírali papír z prostor I. stupně a odnesli jej do kontejnerů na sběr. Zopakovali jsme si, jak se vyrábí papír, a připomněli si důležitost třídění odpadu.
Na toto téma nám krásně navázal 22. října Den stromů, kdy jsme se bavili o důležitosti stromů na planetě. Vyjmenovávali jsme si známější druhy a dřevin a poznávali stromy podle listů.
Průběžně jsme si připomínali, že se blíží sté výročí naší republiky. Vyrábíme věnce z lipových listů, které dekorujme trikolorou. Seznamujeme se se symboly naší země, posloucháme hymnu, opakujeme si reálie a připomínáme si významné osobnosti České republiky.
Využíváme slunečného počasí k procházkám a pobytu na školním hřišti.
S heslem „Ve zdravém těle, zdravý duch“, vám přejeme krásný podzim.

Erika Salkim

ADAPTAČNÍ POBYTY 6. TŘÍD

Žáci tříd VI. A a VI. B se v září zúčastnili dvoudenních adaptačních pobytů na Svatém Hostýně, které byly realizovány za finanční podpory Magistrátu města Zlína (Oddělení prevence kriminality a sportovišť). Pobyt VI. A proběhl ve dnech 11. – 12. 9., VI. B pak na pobyt vyjela v termínu 19. – 20. 9. Cílem pobytů bylo především uvedení nových žáků, kteří do tříd od začátku školního roku nastoupili, a jejich bližší seznámení s ostatními žáky, ale také stmelení celé třídy jako kolektivu, podpora přátelských vztahů ve třídě a získání společných zážitků.
Z Bystřice pod Hostýnem, kam jsme přijeli vlakem, jsme se vydali pěšky lesem na Hostýn, žáci obou tříd zvládli tento výšlap skvěle, chlapci z VI. B se dokonce rozhodli udělat dobrý skutek pro místní přírodu a cestou na Hostýn čistili les od věcí, které zde po sobě zanechali turisté. Za to jim patří velká pochvala.
Kromě aktivit a her zaměřených na komunikaci a vzájemnou spolupráci žáků jsme si pobyt na Hostýně zpestřili také seznámením se s místní historií a památkami, pro žáky zde byla připravena prohlídka baziliky, rozhledny a Jurkovičova domu.
Doufáme, že si žáci z pobytů přivezli spoustu skvělých zážitků, a že dobrou náladu, která nás provázela oběma pobyty, si přenesou i do svých tříd a že jim vydrží po celou dobu, kdy budou fungovat jako třídní  kolektiv.

Irena Bělíková, třídní učitelka VI. A
Ing. Věra Benkovičová, třídní učitelka VI. B
Mgr. Lenka Pavlová – školní psycholožka
Mgr. Kristýna Kubějová – školní speciální pedagožka

 

 

Nejen anglické Believer znělo Roštínem aneb Soustředění CARMINY BONY

V úterý 16. 10. odpoledne vyjel nás nejstarší sbor na tradiční soustředění do Roštína. Po ubytování v pokojích proběhl večer plný zpěvu – soustředili jsme se hlavně na píseň pro vystoupení na podzimní školní akademii. Středa byla pro všechny náročná. Celé dopoledne jsme usilovně pracovali na repertoáru na vánoční vystoupení. Jednotlivé hlasy se střídaly ve svém pěveckém projevu a ti, kteří zrovna nezpívali, trávili čas relaxačními aktivitami a hrami. Po obědě jsme vyrazili na chvilku ven, abychom si užili slunečného počasí. Po návratu jsme se opět soustředili na naši práci. Za odměnu jsme mohli v podvečerních hodinách relaxovat ve vířivce. Večerní program již tradičně patřil diskotéce, na které jsme si všichni vyzkoušeli různé taneční kreace J Do čtvrtečního rána jsme se probudili všichni značně unaveni, ale i přesto jsme se po vydatné snídani pustili do procvičování našich písní. Dopoledne nás navštívila místní mateřská školka, pro kterou jsme měli připravené krátké vystoupení – alespoň jsme si „nanečisto“ vyzkoušeli náš repertoár. A po obědě už hurá domů!
Děkujeme paní učitelce Kozárkové za zorganizování celé akce a pracovníkovi Unie Kompas panu Martinu Stavjaníkovi za pomoc při organizaci volnočasových aktivit.

Za Carminu bonu Mgr. Lucie Mudráková

Kdo nevěří, ať se podívá…
https://youtu.be/IRDHcAM3e3o

Projektový den – Den stromů

Dnes, 22.10.,  jsme se na I. stupni rozhodli oslavit Den stromů (20.října) po svém.
1.-5. ročník tříd Erin absolvoval projektový den zaměřený na stromy a vše kolem nich. V rámci tohoto dne napsali žáci přání stromům, poslouchali zvuk lesa, pídili se, v čem jsou stromy podobné lidem, a zjistili, že stromy mezi sebou komunikují, že mají ústa a že mají také strach jako my lidé.
V rámci českého jazyka žáci luštili přesmyčky, křížovky a na základě nejrůznějších indícií objevovali pojmy, které následně spojovali s reálnými vyobrazeními. Seznámili se také s pořekadly a příslovími ze světa stromů, společně přečetli pohádku o kouzelném stromu, vyzkoušeli si frotáž listí voskem. Se stromy, jejich listy a plody si také započítali, řešili logické úlohy a poznávali jejich druhy. Na závěr si každý z žáků zasadil vlastní žalud. Celý tento den byl ve znamení spolupráce žáků různých věkových kategorií.

Mgr. Markéta Krotká   

    

Lípy republiky

Žáci tří­dy IV. B ZŠ Zlín, tří­da Svo­bo­dy 868, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Žáci tří­dy IV.B se roz­hod­li vysa­dit před zám­kem “lípu repub­li­ky”. Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů v pátek 19. října. V ORNISU si žáci prohlédli výukový program Ze života hmyzu a poté v parku Michalov plnili úkoly v rámci Dne stromů. Za odměnu obdrželi právě lípu k vysazení v rámci oslav vzniku republiky. Cesta z Přerova do Otrokovic s Českými dráhami nebyla vůbec snadná. Žáci k lípě obdrželi i zpevňovací kůl. Chlapci se střídali v přenášení „stromku“, děvčata zase měla na starost kůl. Po cestě jsme si tak užili hodně legrace. Strom si opravdu zasloužili. Největší problém byl dostat lípu do vlaku a v Otrokovicích zase z vlaku ven. Pomáhali nám oba páni asistenti, paní průvodčí i cestující.
Obec Poho­ře­li­ce nám dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci nám dnes, tj. 22. 10. 2018, pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě.
Dou­fá­me, že se naše lípa ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-v-pohorelicich/

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B

Projektový den na II. stupni

Netradiční úterý zažili žáci II. stupně v rámci projektového dne k výročí 100 let vzniku republiky. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, soutěžní pořad Riskuj. Nejúspěšnější řešitelé školního kvízu se probojovali do čtyř čtyřčlenných soutěžních týmů, každý tým reprezentoval žák z 6., 7., 8, a 9. ročníku. Soutěžní týmy se utkaly se svými znalostmi v napínavém klání z oblasti jazyka českého, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Náročnost otázek byla hodnocena od 1 000 Kč do 5 000 Kč.  V první soutěžní hře bojovaly mezi sebou tým žlutý a zelený, znalosti obou týmů byly vynikající, ale nakonec zvítězil tým žlutý, který postoupil do finále. Druhou soutěžní hru vyhrál tým červených, který svými znalostmi předčil tým modrý. Ve finále proběhl souboj titánů červeného a žlutého týmu, celou dobu bylo klání vyrovnané, ale nakonec zvítězil červený tým.
Během programu také vystoupila třída VIII. A s paní učitelkou Kozárkovou, kteří zazpívali 5 charismatických písní  – Ach synku, Proti větru, Kaťuša, Milenci v texaskách a Modlitba. Třída VII. A si připravila prezentaci o „baťovských“ památkách, jejich podobě v 30. letech a dnešním stavu. Třída VII.B prezentovala reprezentativní osobnosti Československa a třída VII.C popsala hodnotu peněz v 1. polovině 20. stol. a 21. století.
Sál byl vyzdoben jak naučnými panely tříd 2. stupně, tak výtvarnými pracemi tříd 1. stupně, které si starší žáci mohli prohlédnout. Věříme, že také žáci v publiku, kteří nesoutěžili, se příjemně bavili, dozvěděli se nové informace a něco se i přiučili.
Děkujeme všem paním učitelkám a panu učiteli za pomoc s přípravou nejen tohoto dne, ale celého projektu „100 let vzniku republiky“.

 Mgr. Z. Hynčicová, Mgr. M. Pokorná

Podpora řemesel

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslnné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, tak hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. 
 
Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“. Seznam podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení finančního příspěvku naleznete zde

Prázdniny s vojenskou historií

Žáci třídy IV. B se zapojili do soutěže „Prázdniny s vojenskou historií“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany, sekce obranné politiky a strategie Pokos (Příprava občanů k obraně státu). Hned první týden školy se žáci vydali vyhledat a navštívit místa spojená s první a druhou světovou válkou v našem okolí. Pomník vojákům a padlým ve druhé světové válce objevili žáci pod hradem v Malenovicích. Další týden se žáci vydali v rámci svého projektu do okolních obcí. Na místním hřbitově v Pohořelicích objevili pomník padlým v první světové válce a pod místním zámkem pomník obětem druhé světové války. Žáci o místech, která navštívili, napsali krátké zprávy. Ty nejlepší jsme spolu s fotografiemi z místa zaslali na adresu pořadatelů soutěže. Naše příspěvky měly úspěch a žáci za odměnu obdrželi  ceny. Informace o této soutěži si můžete přečíst na stránkách Pokosu: http://www.pokos.army.cz/aktuality/blahoprejeme-vyhercum-souteze-prazdniny-s-vojenskou-historii

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B

 

 

Družina v měsíci září

V prvních dnech nového školního roku zažily děti ve školní družině nejedno překvapení: přes prázdniny probíhala rekonstrukce jednotlivých oddělení (a výsledek stál za to!); přivítali jsme nové kamarády prvňáčky, kteří se pomalu zapojovali do aktivit a zvykali si na nové prostředí; na děti také čekaly nové hračky, hry a vybavení; některé z dětí se ocitly v jiném oddělení, než jaké navštěvovaly minulý rok, a tak se seznamovaly s novými vychovateli a novými spolužáky. Nového bylo prostě moc najednou, a tak se toto přídavné jméno v textu opakuje víc, než by se líbilo vyučujícím češtiny.

Krásné září nám umožnilo téměř každý den pobývat na školním hřišti či na školní zahradě. Ze společných akcí ve družině proběhly bramborové dny. Z brambor děti vyráběly razítka s podzimními tématy, skládaly bramborové skřítky či jiné výtvory. Také jsme se bavili o způsobu využití této plodiny.  

Závěr měsíce patřil družinové akci nazvané Svatováclavské hry. Proběhly na zahradě školy a pro děti byly nachystány soutěže, při kterých prokázaly svou šikovnost, a na závěr tak mohly být oceněny sladkým balíčkem. Fotografie najdete ve fotogalerii či na Facebooku školy.

Už se všichni těšíme na říjnový program!

Mgr. Jiří Velčovský

 

 

 

Škola demokracie 2

Ve dnech 16. 9. – 22. 9. 2018 se ve slovenské Pružině konal projekt „Škola demokracie 2“. Jde o mezinárodní výměnu mládeže v rámci projektu Erasmus. Tohoto pobytu se zúčastnilo 15 žáků ze Zlína a 15 žáků z Trenčína. Z naší školy byla vyslána dvě děvčata z VIII. A. 
Celý týden byl o neformálním vzdělávání. Řešila se demokracie a žákovská školní rada. Další témata byla například komunikace, teambuilding a interkulturní učení. Ve středu 19. 9. jsme navštívili úřad města Trenčína, kde jsme se setkali s panem primátorem Richardem Rybníčkem a víceprimátorem Patrikem Žákem. Tam jsme měli diskuzi o fungování města Trenčína a získali jsme mnoho nových informací. Poté jsme navštívili místní hrad, v centru města jsme se mohli samostatně porozhlédnout a zahrát si City games.
Ve čtvrtek nás čekalo hlavní téma: propagace. Dokonce jsme natočili  propagační  videa s názvem žákovská školní rada.
Za projekt děkujeme skvělým koordinátorům Silvii Štefanikové, Veronice Sučanské, Romanovi Nemečkovi a Janě Karolové.
Tímto příjemným týdnem jsme neskončili, máme naplánovaná další setkání. Těšíme se na další pobyt v červnu 2019 ve stejném složení, na kterém si řekneme, kam jsme se za ten školní rok posunuli.

Barbora Válková

 

 

Placení stravného

Milí rodiče,

se změnou placení stravného, kdy již není možné platit přes inkaso, pouze bankovním převodem nebo hotově, přidávám ještě znovu důležité informace.

Pro platbu stravného v hotovosti:
pouze první tři dny v měsíci v kanceláři školní jídelny v době od 7:00- 11:00 a od 12:00-15:00 hodin. Později pouze bankovním převodem.

Pro platbu bankovním převodem:
č. účtu školní jídelny : 40184-1422344369/0800
variabilní symbol: čtyřmístný číselný kód (používá se i při přihlašování k internetovému objednávání)
konstatní symbol: 2222

Úhrady prosím provádějte do 25.dne v měsíci na následující měsíc (např. do 25. září na měsíc říjen). Počítejte cca 3 dny na započtení platby do našeho systému ode dne Vašeho zaplacení.

Děkuji 

Dagmar Klhůfková
vedoucí školní jídelny

 

 

Vzhůru do Knihozemě

Ve dnech 3. – 5.10.2018 se dvanáct dětí ze III.A-ERIN vydalo směrem do přírodního parku Chřiby, konkrétně do rekreačního střediska Kamínka v Roštíně. V těchto třech dnech jsme společně i s paní psycholožkou Pavlovou a asistentkou Vargovou poznávali obec Roštín, zakreslovali mapu, objevili zem Knihozem, vyšlápli si na Brdo, objevovali turistické značky, trasy, hráli spoustu her, tvořili, luštili, vytvářeli i oslavovali. Od skřítka Rosti, který je obyvatelem Knihozemě, jsme každý dostali knihu s dětským hrdinou, kterou když v říjnu přečteme, tak se nám skřítek Rosťa ukáže a také nás nasměruje do další části této kouzelné země. Jestli to bude ke Knížkovníku pohádkovému, Historickému hradu, Ilustrátovu či do Kouzelného zvířátkového lesa, to se necháme překvapit.
Z tohoto pobytu si všichni odvážíme spoustu zážitků i spokojená bříška. Po celou dobu nám panovalo nádherné podzimní počasí, díky kterému jsme také mohli pozorovat změny v přírodě na podzim. Posuďte sami na pár fotografiích.

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Den otevřených dveří – organizace dne

Vážení rodiče,
v úterý 9. října je v naší škole Den otevřených dveří, kdy můžete navštívit ve 2., 3. a 4. vyučovací hodině výuku  Vašeho dítěte (čas od 8:45 do 11:40). Vstup přes vchod II. stupně – recepce. Prosíme o přezutí ve třídě dle možností a dle počasí.
Pak Vás dále srdečně zveme na prohlídku Retro výstavy – I. patro II. stupeň, prostor chodby – jsou zde předměty a dokumenty, které se váží ke stému výročí naší republiky. Čas pro výstavu: 9:00 – 17:00
Odpoledne jste pak zváni na první třídní schůzky. Začátek v 16:00 v jídelně, poté ve třídách.

Těšíme se na shledanou s Vámi.

Pedagogický sbor a vedení školy.