Soutěž ve spelování

Ještě před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníků a třídy III.A.E utkali v anglickém hláskování. I když by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou záležitost, žáci se na soutěž pečlivě připravovali. Jejich snaha a píle nepřišla v niveč. Prokázali výbornou znalost anglické abecedy při diktátu hlásek i celých slov. Ti nejlepší pak soutěžili o nejvyšší příčky při spelování slov zadaných obrázkem.
V mladší kategorii se na 3. místě umístil R. Večerka, na 2. místě V. Velčovská a zvítězil A. Batěk.
Mezi páťáky byla třetí A. Urbánková, druhý byl V. Peprníček. První místo obsadil V. Jašík. Gratulujeme!
Děkujeme všem žákům za účast a chuť věnovat svůj volný čas takovéto soutěži.

-kk-

Vánoce v muzeu

Ve středu 19. 12. navštívila třída I.A Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Docestovali jsme do starého Zlína před více než sto lety a vydali jsme se na oslavu Štědrého dne podle zápisu Františka Bartoše. Jak štědrý to byl den, co se jedlo a jak se slavilo narození Ježíška jsme si prohlédli na výstavě malovaného nábytku. V dílničce si pak děti vyrobily koledníky a postavily městečko. S krásnými výtvory jsme se všichni spokojeně a vánočně naladěni vraceli domů.

Mgr. Jana Svozilová

Exkurze do Vídně

V pondělí 3. prosince se žáci tříd III. C-E, IV. B a IV. C-E vydali na exkurzi do Přírodovědného muzea ve Vídni. Toto muzeum patří mezi největší  a nejvýznamnější světová muzea a je největší i v Rakousku. Na samém počátku sbírek stál císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ten v r. 1750 zakoupil v té době největší sbírku přírodnin od Florenťana Johanna von Baillou. Časem se sbírka rozrostla a vyčleněné prostory v Hofburgu přestaly dostačovat. V r. 1857 bylo zbořeno opevnění města a byla naplánována mimo jiné i výstavba dvou velkých muzeí Uměleckohistorického a Přírodovědného. V r. 1889 obě muzea slavnostně otevřel císař František Josef I.
Žáci procházeli expozice více než dvě hodiny. Největší úspěch měl sál ještěrů, mineralogické oddělení, zoologické oddělení. Před muzeem se žáci vyfotili u památníku Marie Terezie a společně jsme prošli malý vánoční trh mezi budovami muzeí. Poté jsme se vydali na procházku historickým centrem vánoční Vídně. Výzdoba i chrám sv. Štěpána byl nezapomenutelným zážitkem. Na závěr si žáci nakoupili dárky na nejznámějším vánočním trhu u Nové radnice. Cesta zpět příjemně uběhla Všichni žáci se během exkurze chovali slušně a byli plni nových zážitků, o kterých si po cestě zpět i ve škole povídali.
Doprovod žáků zajištovali třídní učitelky a asistenti (Mgr. Hrdlíková, Ing. Vargová, Mgr. Velčovský a Mgr. Přílučíková). Paní učitelka Krotká se na exkurzi moc těšila, bohužel ale onemocněla. Žáci ji ve škole o exkurzi určitě rádi popovídají. Věřím, že tato exkurze bude příjemnou vzpomínkou na školní léta všech žáků.     

   Mgr. Libuše Přílučíková

 

Čamlíci v adventu

Rozsvícení vánočního stromu symbolizuje začátek adventního času. V neděli 2. prosince byl v 16 hod. na prostranství před poštou v Malenovicích již tradičně rozsvícen vánoční stromeček. Tuto slavnostní chvíli doplnil i kulturní program, v rámci kterého vystoupil i náš mladší školní sbor Čamlíci. Děti pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové zazpívaly pásmo koled a vánočních písní. Poděkování patří jak dětem za pěkné vystoupení, tak i jejich rodičům, kteří své ratolesti na náměstíčko v Malenovicích i přes nepřízeň počasí doprovodili.

Mgr. Klára Bartoníková

Mikulášské závody ve skoku vysokém

Velká pochvala za odvahu a osobní nasazení patří žákům, kteří ve středu 5. prosince reprezentovali naši školu na závodech ve skoku vysokém ve zlínské základní škole Emila Zátopka. Na závod dorazil i Mikuláš s čertem a andělem a vítězům závodu rozdával ceny a medaile.
Žáci změřili své síly s atlety, kteří se věnují tomuto sportu systematicky celý rok. Za účast bych ráda pochválila: K. Šidlíkovou a E. Juruškovou, V. Romankovou a K. Janíkovou, B. Skácelovou, A. Martiniho (skočil 147 cm), D. Polhoše (skočil 140 cm a umístil se v mladších žácích na 3. místě) a M. Otrusinu  (skočil 152 cm a umístil se ve starších žácích na 3. místě).
Dále chválím všechny žáky, kteří na závod trénovali, ale nakonec se ho nezúčastnili.

Mgr. Michaela Pokorná

Český lev

                

Žáci třídy IV. B se zúčastnili výtvarné soutěže VYMALOVÁNKY  časopisu 100+1 HISTORIE „O českého lva“. Tento týden obdrželi výherci ocenění. Na 1. místě byla Anička Vránová, která obdržela knihu. Soutěže se zúčastnilo více žáků, ale ocenění „omalovánky“ obdrželi jen další  4 žáci. Jde o malý úspěch, ale všechny výherce potěšil a ostatní žáky motivoval k účasti do dalších soutěží.

 L. Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Výstupy projektu „Po Šternberské stezce“

     Žáci třídy IV. B pracují  v letošním školním roce  na projektu „Po Šternberské stezce“. Smyslem projektu je zmapovat turistickou stezku po stopách posledních majitelů malenovického panství rodu Šternberků. Žáci v terénu navštěvovali zajímavá historická místa, seznamovali se s místními pověstmi i regionální přírodou. Stezka od hradu v Malenovicích ke Svaté vodě existuje a je součástí Cyrilometodějské stezky na Velehrad. Když se od Svaté vody vydáte k obci Karlovice a odbočíte před prvním domem vpravo na polní cestu, dostanete se přes obec Oldřichovice do obce Pohořelice. V této obci poslední Šternberkové na místním zámku pobývali. Po cestě můžete objevovat stopy i po předchozích majitelích rodu Lichtenštejn-Kastelkornů a Salm Neuburků. První část svého projektu prezentovali žáci 20. listopadu na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti. Další prezentace proběhly např. pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích, pro zástupce z obce Pohořelice a předsedu Klubu českých turistů ve Zlíně. Jde o partnerské organizace, které ke zdárnému průběhu projektu pomohly. Žáci připravují průvodce po této stezce. V plánu mají další aktivity. Pokud máte zájem, můžete se už v lednu těšit na nástěnku u malého Tesca. Historie Malenovic byla před nástupem Tomáše Bati daleko významnější, než si mnozí současníci myslí. Byla by škoda, aby byla zapomenuta. Žáci na základě regionální historie  a přírody si vytváří vztah k místu, kde žijí. V současné době se krajina velmi rychle mění, ubývá pamětníků. Věřím, že projekt žáků třídy IV. B „Po Šternberské stezce“ oživí zájem o místní historii i přírodu.
Pokud vám toto téma není cizí, můžete se i vy zapojit a podpořit svým hlasováním jírovcovou alej u kapličky  v Pohořelicích na odkazu: https://alejroku.cz/2018/jirovcova-alej-u-kaplicky-v-pohorelicich.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV.B

Adaptační pobyt IV.A

3. 12. 2018 jsme s žáky třídy IV.A vyrazili na třídenní adaptační pobyt do vizovické Reviky. Do Vizovic jsme se dopravili vlakem a z nádraží se pěšky vydali k penzionu Revika. Přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a dorazili jsme bez větších potíží. Ubytovali jsme se v útulných 3-4 lůžkových pokojích a po krátkém povídání o pravidlech našeho pobytu nás k obědu příjemně překvapila vynikající svíčková. Popřáli jsme si dobrou chuť jako obři a trpaslíci, což nás hodně rozveselilo. Po poledním klidu jsme se opět sešli ve velkých prostorách restaurace, která byla vyhrazena pouze pro nás, a začal program prvního dne plný zajímavých her a povídání.
Když se deštivé počasí umoudřilo, vyběhli jsme na chvíli ven a zahráli si běhavou hru Předávání vzkazu. Děti byly asi nejvíce nadšené z noční hry Upír, kterou nás spolužáci naučili, líbila se nám hra Na Kevina a Bobeš, napsali jsme si ve dvojicích přání k vánočnímu času. Večeře v podobě špaget s boloňskou omáčkou nám všem také chutnala, ale po svačině jsme ještě měli bříška plná, takže se nám většinou nepodařilo vyprázdnit talíře. Užili jsme si i večerku a paní učitelka s paní psycholožkou si pochvalovaly, že všechny děti dodržely noční klid. Skřítci na Revice, které někteří z nás v noci slyšeli chodit po chodbách, nás zřejmě přijali, možná i proto, že jim některé z dětí nachystaly dobroty.
Druhý den ráno nás po snídani čekala výuková část programu, kdy si děti procvičily češtinu a matematiku formou her a pracovních listů. Po svačině jsme využili příznivého počasí a vydali se na procházku k Janovu hradu. Cesta nám rychle ubíhala i díky hře Klíště, která nás všechny moc bavila. U Janova hradu se nám také líbilo, přestože výhled nebyl kvůli mlze nejlepší. Spolek Janův hrad vytvořil pro návštěvníky zajímavé atrakce (houpačku a přechod po laně mezi dvěma stromy). Všichni jsme se podepsali pod vzkaz, který děti nadiktovaly, abychom ocenili práci dobrovolníků, kteří se o toto místo tak krásně starají. Na zpáteční cestě jsme se již těšili na oběd. Tentokrát nám na Revice uvařili kuřecí prsíčka s omáčkou a rýží. Po obědové pauze jsme si zase hráli, povídali, kreslili nejlepší zážitky z adapťáku. Legrační byly hry Mumie, mafiánská hra Špagety, špagety, špagety a Zlý kouzelník. Na oblíbeného Upíra se nedostalo, protože se nám při některých aktivitách nepodařilo dodržet domluvená pravidla. Na druhou stranu tak alespoň dostaly příležitost hry Roboti a podlézání překážek poslepu za pomoci navigátora, kterou nás naučila jedna spolužačka. Večerka se nám trochu prodloužila, po náročném programu jsme si tak jako předchozí večer v kruhu namasírovali záda s vyprávěním podle našich nápadů (např. příprava pizzy, psaní babičce, příprava buchet, koláčů, horké zmrzliny aj.).
Poslední den ráno na nás již byla znát únava. Po snídani jsme si sbalili kufry, tašky a batohy a čekala nás poslední část programu a poslední hry, tentokrát s padákem a míčky. Jedna spolužačka nám nachystala báječnou hru s pojídáním čokolády, kdy si ten, komu padla šestka na kostce, měl rychle obléct šálu, čepici a rukavice a ukrojit si kousek čokolády příborem. Někomu moc štěstí ve hře nepřálo, jiní si docela dost pochutnali. Aby to ale nikomu nebylo líto, dostali všichni účastníci od paní učitelky sladkou odměnu, za níž děkujeme rodičům. Sladkou tečkou byl i oběd – plněné borůvkové knedlíky s kakaem nebo mákem. Pak už jsme se jen rozloučili a naložili naše zavazadla do dodávky.
Na cestu nám pak paní učitelka rozdala Mikulášskou nadílku a pak jsme se svižně vydali zpátky do Vizovic na vlak. Protože jsme se neloudali, měli jsme i chvilku čas si v krámku po cestě nakoupit ještě nějaké dobroty. Na vlak jsme dlouho nečekali, cesta rychle uběhla a před školou nás již vítali rodiče.

Děkujeme ochotným rodičům za pomoc při převozu zavazadel a veškerou další podporu při přípravě této akce. Dále děkujeme zaměstnancům penzionu Revika za nadstandardní péči o všechny účastníky pobytu a Oddělení prevence kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlín, díky jehož finanční podpoře jsme mohli částečně pokrýt náklady na ubytování dětí.

Mgr. Lenka Pavlová

Cesta kolem světa za 180 minut

Kam se na nás hrabe Phileas Fogg! Ten potřeboval na svou cestu kolem světa  celých 80 dní. My jsme na to, abychom splnili naše poslání, měli pouhé tři hodiny.

Sešli jsme se v pátek 30. listopadu v podvečer, abychom oslavili konec církevního roku.

Vydali jsme se po stopách misionářů a putovali všemi kontinenty, plnili všemožné úkoly, při kterých jsme namáhali své hlavy i svá těla, abychom se dostali do cíle, tedy pěkně zpátky domů.

Nevyhráli jsme sice tisíce liber jako pan Fogg, zažili jsme ale spoustu legrace se svými spolužáky z hodin náboženství a kromě misionářského pasu plného razítek ze všech kontinentů jsme si odnesli i poznání, že člověk nemusí projet celý svět, aby se misionářem stal – misionářem totiž může být každý, kdo radost ze své víry rozdává kdekoli, třeba ve svém nejbližším okolí.

                                                                                                                                                                              Mgr. Jiří Velčovský

Návštěva zlínské hvězdárny

Vesmír –  téma, které přitahuje pozornost většiny školáků. Nebylo tomu jinak ani ve třídě 5.B. Právě tato třída navštívila koncem listopadu zlínskou hvězdárnu se zajímavou besedou o sluneční soustavě. Během 90 minut se děti dozvěděly mnoho informací o Slunci, planetách a jejich měsících, planetkách a dalších tělesech v naší sluneční soustavě. Na závěr žáci navštívili kopuli s obrovským dalekohledem. Bohužel počasí nepřálo, tak si nemohli dalekohled vyzkoušet. Návštěva se žákům moc líbila a všichni se těší na další podobnou akci.

Mgr. Hana Volná