Netradiční den s pokusy

V pondělí 28.1.2019 se na naší škole uskutečnil projektový den tříd Erin s názvem Netradiční den s pokusy. Tato akce probíhala celé dopoledne v prostorách tělocvičny. Žáci prvního až pátého ročníku si pro širokou veřejnost, spolužáky ze školy a významné hosty z řad pedagogů a žáků ZŠ Hálkova v Olomouci připravili své vědecké pokusy. Tyto pokusy prezentovali za pomoci připravených pomůcek většinou přímo na místě. Mladší žáci se tohoto úkolu zhostili ve skupinkách, ti starší pak pokusy předváděli jednotlivě. Den s pokusy nabízel široké spektrum vědeckých témat.
Alespoň s některými Vás seznámíme. S žáky prvního stupně jsme odhalovali záhady lidského těla a na vlastní kůži si vyzkoušeli umění smyslů. Druhý ročník nám názorně ukázal netradiční možnosti využití papíru, taje růstu či optické klamy a jejich řešení. Ve třetím ročníku jsme mohli zhlédnout postup, jak zadržet vodu, nechat zmizet skleničku či to, jak se balónek samovolně nafoukne. Čtvrtý ročník nabízel pokusy jako vysání vody z talíře ohněm, nepotopitelný papír, bramborovou baterii či sestrojení funkčního motorku. V pátém ročníku na nás čekala například lávová lampa, téměř neviditelné nalezení těžiště předmětů či hrátky s vodou. Všem žákům patří velké uznání.
Velké díky patří také žákům a pedagogům z Olomouce, velmi jim děkujeme za jejich úžasné pokusy a účast na tomto dni. Návštěvníkům z řad žáků a pedagogů naší školy, rodičům a všem příbuzným děkujeme za účast.

Mgr. Markéta Krotká

Další fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Budapešť – dunajská perla

Mezi zdařilé aktivity naší školy patří také bezesporu dějepisné exkurze do zahraničí pro žáky II. stupně, které pořádáme v rámci vzdělávacích programů. V loňském roce jsme navštívili v doprovodu skvělého průvodce PhDr. Pavla Kočího hlavní město Rakouska Vídeň.
V letošním roce se chystáme do Budapešti. V části Buda nás čeká komentovaná prohlídka středověké části města, a to: Královský palác, Prezidentský palác, Matyášova fontána, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, socha sv. Štěpána. Dále budeme pokračovat v části Pešť opět s komentovanou prohlídkou památek 19. století. Jedná se o náměstí Hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, historické metro, Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, Váci utca.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zvláště vedení naší školy, které tyto aktivity plně podporuje.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Po Šternberské stezce

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na celoročním projektu Po Šternberské stezce. V úterý 22. ledna byli pozváni na výroční schůzi členů Klubu českých turistů na Jižní Svahy, kde svůj projekt prezentovali. Mimo to zde prezentovali i průvodce, který navrhli a který by mohl vyjít tiskem pro zájemce.
V rámci projektu nominovali žáci se svou třídní učitelkou také jírovcovou alej u kapličky v Pohořelicích do kampaně ALEJ ROKU 2018. Z nominovaných 92 alejí se naše umístila na krásném 12. místě  v celkovém pořadí. Za Zlínský kraj soutěžily jen dvě aleje a zde se alej v Pohořelicích umístila na prvním místě. Celkem získala 163 hlasů. Kompletní výsledky najdete na odkazu: https://www.alejroku.cz/2018/ vysledky-2018  
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se hlasování zúčastnili, a doufáme, že myšlenka naší Šternberské stezky nezůstane jen na papíře, ale časem ji budou využívat všichni, kteří se zajímají o regionální přírodu a historii.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Myanmar – divoká cesta do barmské říše

V úterý 15. ledna se všichni žáci druhého stupně přesunuli do Otrokovické BESEDY, aby se zúčastnili přírodovědného vzdělávacího programu Myanmar – cesta do barmské říše. Adam Lelek nás během 70 minut provedl touto exotickou zemí, poznali jsme přírodu, ale také tradice tamějších obyvatel. Prostřednictvím názorné animace jsme se seznámili s principem vzniku monzunů, které ovlivňují podnebí celé jihovýchodní Asie. Viděli jsme typickou zvířenu Myanmaru, život v klášterní škole, pavoučí ženy, jejichž tváře zdobí tetování, poznali život Mokénů – mořských nomádů.

Projekce se žákům moc líbila a odnesli si z ní hezké zážitky i poučení. Už nyní se můžeme těšit na další díl projektu, který bude věnovaný Kolumbii.

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Příprava občanů k obraně státu

Žáci třídy IV. B se ve škole věnují také tématu „Příprava občanů k obraně státu“. Proto velmi uvítali, že se pravidelně každý měsíc mohou dobrovolně zapojit do soutěže POKOSU. Každý měsíc zasíláme odpovědi na otázky od několika žáků. Za měsíc prosinec byl ze správných odpovědí vybrán žák naší třídy Vojtěch Pánek a v těchto dnech obdržel ceny za výhru.
Vojta měl velkou radost, že jeho úsilí, které vynakládá při vyhledávání a zpracování odpovědí na zadané otázky, bylo oceněno. Výhra potěšila i ostatní žáky a motivuje je k dalšímu zájmu o tuto soutěž. Žáci se tak dozví nejen nové informace, ale zejména se je naučí vyhledávat a zpracovávat, což je nelehká a dlouhotrvající úloha. Kdo ji zvládne, bude se v budoucnu snadněji učit, orientovat se v textech, rozezná to podstatné.
Vojtovi gratuluji a doufám, že řady dobrovolníků se zvětší. Vždyť i ceny z výhry od POKOSU stojí určitě za tuto námahu.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B