Prevence chřipky

Obecná preventivní hygienická opatření
Informace Státního zdravotního ústavu, oddělení epidemiologie infekčních nemocí

8. 2. 2019

Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu.

1.      Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
2.      Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
3.      Myjte si často a opakovaně ruce: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění, pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
4.      Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
5.      Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
6.      Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
7.      Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
8.      Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
                         jezte pestrou stravu
                         zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina
                         otužujte se
                         dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
                         často větrejte místnosti, kde pobýváte
                         dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
9.      Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!

Školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně

Ve středu 20. února proběhlo školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně. O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 29 recitátorů, kteří si sami vybrali texty básní a zpaměti je přednesli porotě a divákům. Protože žáci byli zodpovědně připraveni, měla porota velmi těžké rozhodování, avšak zvítězit mohli jen ti nejlepší. V nejmladší kategorii žáků zvítězila V. Nešporová, druhé místo obsadila V. Šimková a o třetí místo se podělili E. Konečná a Š. Ševců. V kategorii starších žáků první místo získala K. Balajková, druhé místo patřilo H. Krahulcové a O. Pospíšilovi a na třetím místě porota vyhodnotila E. Vlčkovou.

Soutěžícím děkujeme za jejich snahu a pěkný výkon, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech recitační soutěže.

                                                                                                                                                                                     Mgr. Hana Volná

Soutěž v recitaci a mluveném projevu

Ve středu 6. února 2019 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž a soutěž v mluveném projevu. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo K. Šidlíková                                                                                          1. místo L. Dirbáková
2. místo V. Dotti                                                                                                 2. místo M. Zatloukal
3. místo A. Vodárková                                                                                       3. místo E. Přikrylová 

Do soutěže v mluveném projevu se zapojilo 12 žáků. Jejich úkolem bylo po krátké přípravě plynule a smysluplně mluvit o tématu, které si vylosovali. Odvážlivci zapojili svoji fantazii a řečnické dovednosti, jak nejlépe mohli, a zde máme výsledky:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo E. Opršalová                                                                                       1. místo K. J. Pospíšil
2. místo D.Družbík                                                                                           2. místo J. Mašláň
3. místo E. Pavlíček                                                                                          3. místo H. Škarpová
                                                                                                                            čestné uznání – D.  Beljajeva 

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 30. ledna se na ZŠ Dřevnická konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 5. a 9. ročníku. Naše škola vyslala 5 soutěžících a stydět se opravdu nemusíme.

V kategorii Z5 zvítězil náš žák A. Batěk ze IV.C, úspěšnou řešitelkou je i V. Konečná z V.B Erin, která obsadila 9. místo.

V kategorii Z9  se úspěšným řešitelem stal M. Konečný z IX.B, který obsadil 10. místo. V první polovině skončili i další 2 naši žáci – J. Mašláň a V. Remeš z IX.B.

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další jejich matematické počiny.

 

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

Carmina bona v Praze, Moritzburgu a Drážďanech

Ve dnech 14. 12. – 16. 12. 2018 se Carmina bona vydala na dlouho očekávanou cestu, jejímž hlavním cílem bylo vystoupení na adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.
Vyrazili jsme v pátek ráno autobusem do Prahy. Autobus zaparkoval na parkovišti u Hlavního nádraží a odtud jsme se vypravili pěšky přes Václavské náměstí, Národní třídou a kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí. Měli jsme dost času, a tak jsme si prohlédli adventní výzdobu náměstí, vydali se na Karlův most, postáli před Orlojem a připravili se na vystoupení. Naše duhové sborové peleríny vyvolávaly velký zájem návštěvníků Prahy a často jsme se stávali objektem fotografování. Vystoupení sledovali početní diváci a sklidili jsme zasloužený potlesk.
Po vystoupení nastal čas na zpáteční cestu směrem k Hlavnímu nádraží. Autobus nás dovezl na místo ubytování do Mělníka.

V sobotu ráno jsme vyrazili za poznáním. Prvním cílem byl Moritzburg – místo natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku, dále jsme pokračovali do Drážďan, kde jsme si prošli Staré město, navštívili Nové a Staré náměstí a s chutí si zazpívali české koledy u kostela Frauenkirche. Po návratu do Mělníka a chutné večeři jsme ještě prošli večerní Mělník.  

V neděli ráno po snídani jsme se sbalili, šli se podívat na blízký soutok Labe s Vltavou a potom už následovala cesta domů.

I tato sborová akce byla spolufinancována městem Zlín, za což velmi děkujeme.

Irena Bělíková