Klokane, klokane, co máš v kapse schované?

Tuto otázku bychom čekali spíše od  australských dětí. Ale v pátek 22. března se takto ptali i naši žáci. Do školy totiž doskákal Matematický klokan. Jedná se o soutěž, které se mohou účastnit všechny děti. Ukazuje se totiž, že nejúspěšnější nemusí být jen ti, kterým matematika ve škole jde. Díky specifickému výběru úloh nabízí Klokan možnost vyhledávat nadané děti. A že takové děti u nás máme můžete poznat podle výborných výsledků.

Klokan

 

Poznej a chraň 2019

I v letošním školním roce Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek ekologickou soutěž „POZNEJ A CHRAŇ pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. V letošním roce se do okresního kola vydala dvě družstva žáků třídy IV. B. Soutěž se konala 28. března na Den učitelů pro oblast Zlínska na ZŠ Zlín Mostní. Letošním tématem jsou „Byliny – zvláště bylinky“. Nepovinným úkolem pro oblastní kolo bylo vypracovat plakát na téma „Byliny“ na formátu A2. Úkol byl zvláště oceněn a nás těší dvojitý úspěch žáků naší školy.
Družstvo ve složení: Večerka, Pospíšil, Vránová se s plakátem umístilo na 3. místě a práce postupuje do dalšího kola a družstvo ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková se s plakátem umístilo na 2. místě a také jejich práce postupuje do dalšího krajského kola.
Největší radost žáci ale měli z umístění na krásném 2. místě za vědomostní část soutěže, které obdržela děvčata ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková. Tato děvčata budou školu reprezentovat i v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na ZŠ Zlín Mostní. Všem účastníkům soutěže děkuji za čas, který věnovali přípravě, a samozřejmě jim také gratulujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole soutěže.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Noční spáči ve škole aneb knížky v hlavní roli

Ve čtvrtek 28. března nebude v naší škole klid ani v noci. Při příležitosti celorepublikové akce  Noc s Andersenem, kdy cílem je podpořit čtenářství u dětí,  přespí ve škole malí i větší knihomolové, tedy přesněji žáci ze tříd 2.B, 3.A Erin a 4.C. Na noční odvážlivce čekají hry, zajímavé úkoly, čtení při svíčkách, návštěva Pohádkozemě, tedy naší školní zahrady a možná přijde i Andresen.

 
Spacák, knížku, a baterku s sebou. Noční dobrodružství s knížkami tak může začít!

Mgr. Pavlína Hrdlíková

Po stopách historie Zlína

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté jablko? Kde byly nalezeny základy tehdejšího slovanského osídlení? Odkud kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší strom Zlína? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci čtvrtého a pátého ročníku tříd Erin. Půldenní prozkoumávání a poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, jeho pověstmi, architekturou a Baťovskou érou. Vzhledem k tomu, že oba ročníky probíraly v prvním pololetí předmětu člověk a jeho svět právě město Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plánek města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Následující den mohli žáci své nově nabyté poznatky a vědomosti prokázat a využít při práci s tímto sešitem.

 

Mgr. Markéta Krotká

IQ Play festival ve Zlíně

Již potřetí navštívili žáci třídy IV.C oblíbený IQ Play festival na zámku ve Zlíně. Jedná se o putovní hravou výstavu, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Letošní ročník připravil opět spoustu novinek, a žáci si tak užili opravdu hravé dopoledne. Nejvíce je zaujala magnetická hra Klask, magnetická stavebnice, hmatové pexeso a obří dáma. Rádi vidíme, když děti na chvíli odloží své chytré telefony či tablety a trpělivě si hrají s chytrými hračkami. Tyto tzv. chytré hračky podporují u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení i jemnou motoriku.  To velmi podporujeme a těšíme se na příští ročník, který bude jistě opět inspirativní.

Mgr. Markéta Krotká

Výuka čtení jinak

Žáci třídy IV.C  ví, jak si zpříjemnit hodiny čtení a zároveň se u nich pobavit. Často si najdou místečko ve třídě tak, aby je nikdo neviděl, a čtou vybranou známou knihu. Poté se ji ostatním spolužákům snaží představit bez použití jmen hlavních postav a konkrétních míst. Ostatní se knihu snaží uhádnout. Občas si také hrají na vydavatele a ve dvojicích proti sobě soupeří o to, kdo co nejvíce vyzdvihne svou knihu tak, aby ji ostatní spolužáci koupili. Na základě skupinové četby úryvku dramatizují tento úryvek ostatním a ti opět hádají. Občas také využijí loutkového divadla. Když si přinesou knihu vlastní, rádi domýšlí, co bude následovat, vymýšlí nové konce, vžívají se do rolí hrdiny či pozmění děj.  Když se chtějí dozvědět něco nového, sáhnou po odborných časopisech a na základě indicií dohledávají dané články a informace v nich. Každé své aktivity si navzájem hodnotí a oceňují se, neustále se tedy posouvají dál, zlepšují svůj mluvený projev.

Mgr. Markéta Krotká

Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva

Letošní lyžařský kurz proběhl 21.1. – 25.1. 2019 v areálu Rališka v Horní Bečvě.
Od školy jsme odjeli v 9 hodin ráno. Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme potřebovali kromě autobusu i doprovodné vozidlo, které nám vezlo zavazadla. Kolem jedenácté hodiny jsme dorazili do Horní Bečvy a autobus nás vyložil na parkovišti pod chatou Cherry. Lyže jsme si odnesli z parkoviště sami, zavazadla nám dovezli až k chatě. Ubytovali jsme se, poobědvali a vydali se pěšky s lyžemi na ramenou ke sjezdovce. Následovalo rozřazení do tří družstev a byl zahájen výcvik. Po ukončení odpoledního lyžování jsme si lyže uložili do garáže pod sjezdovkou a nemuseli jsme je každý den nosit dvakrát nahoru a dolů.
Po večeři jsme se seznámili s řádem chaty, pravidly chování a s denním režimem. Ten byl dost pravidelný. Budíček v 7.15, snídaně v 7.45, odchod na dopolední program v 8.30. Dopolední výcvik trval do 11.00, následoval návrat do chaty, oběd, polední klid a ve 13.30 nástup na odpolední program. Návrat do chaty byl v 16.30, osobní volno a hygiena, v 18.00 večeře a v 19.30 začínal večerní program. O ten se každý večer postaralo jedno družstvo. Celý den členové družstva vymýšleli zajímavý program pro ostatní. Střídaly se hry, soutěže, došlo i na karaoke.
Lyžovali jsme každý den kromě středečního odpoledne, kdy jsme se vydali na průzkum okolí a prohlédli si i další sjezdovky, které ale nebyly v provozu.
Všichni se určitě za tento týden naučili něco nového a zdokonalili se v lyžování. Největší posun byl znát na třetím družstvu, které na konci týdne zvládlo jezdit na vleku i na lanovce a všichni jeho členové byli schopni sjet celou sjezdovku.
Naposledy jsme lyžovali v pátek dopoledne a po obědě jsme vyrazili na cestu domů.
Celý týden jsme měli ideální sněhové podmínky, počasí nám přálo a všichni se vrátili domů unavení, ale zdraví a spokojení.

I. Bělíková

Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
s rozšířenou výukou hudební výchovy
ve Zlíně – Malenovicích

 

CO O NÁS MOŽNÁ (NE)VÍTE?!

 

11. základní škola v Malenovicích na tř. Svobody je jedinou školou ve Zlínském kraji, na které probíhá od roku 1990 projekt rozšířené výuky hudební výchovy. Otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv). Dítě je zařazeno do 1. třídy s RvHv na základě talentové zkoušky v mateřské škole, na žádost rodičů i při zápisu do 1. tříd.
Základním kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti jsou vybírány našimi zkušenými sbormistryněmi a vyučujícími hudební výchovy.
Komplexní hudební průprava je vhodně doplňována v ZUŠ Zlín – Malenovice, která sídlí ve stejné budově – děti nemusí nikam docházet. Těší nás, že náš projekt rozšířené hudební výchovy i dnes stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí nejen z Malenovic, ale i širokého okolí. Máme také 100% úspěšnost při přijímacím řízení na konzervatoři – mnozí naši absolventi si hudbu vybrali za svou budoucí profesi.
V průběhu školní docházky se děti postupně stávají členy tří školních dětských pěveckých sborů – přípravného sboru (žáci 1. a 2. třídy), DPS Čamlíci (3. – 5. ročník) a DPS Carmina bona, jehož členy jsou žáci II. stupně. Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, aby pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejich výsledků.

Děti pravidelně vystupují na akcích školy (Jarmark, koncert pro maminky,..), připravují tradiční adventní, novoroční a letní koncerty, které jsou širokou veřejností hojně navštěvovány , mají za sebou nahrávání CD (jmenujme poslední „Z mých snů a přání“, „Hudba je můj život“), nejstarší zpěváci vystoupili jako hosté na koncertě k 30. výročí založení folkrockové skupiny Fleret, spolupracovali na vánočním koncertě Martina Chodúra či na koncertech komorního souboru Collegium Classic, zpívali s Markétou Konvičkovou. Sbory vystupují také na prestižních akcích města Zlína, zúčastňují se festivalů, soutěžních přehlídek a vystoupení vždy s velmi dobrým umístěním např. krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uherském Hradišti a Chropyni, soutěžní přehlídka v Uničově, celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou, mezinárodní přehlídka v Sušici, celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě,  Perníkový festiválek v Pardubicích, Loučenská vločka v Loučné nad Desnou, Zpívání s Choltickým vodníkem, vystoupení v Českých Budějovicích, Trenčíně, Českém Krumlově,…

Zpěv činí potěšení na duši, vznikají krásná přátelství a kultivuje se hudební vkus a názor.

 

 

Bruslení pro děti s rodiči

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči)

v sobotu  9.  března 2019 na stadion PSG Arénu od 15.00 – 16.00 hod

na 4. ročník Bruslení pro děti s rodiči.

Vstup zdarma!

Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami.

Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče!

Budou se na Vás těšit členové Sdružení rodičů

Pozn.: Vstup pouze pro ty, kteří letos zaplatili za své dítě/děti příspěvek do Sdružení rodičů.

Dopis rodičům předškoláků

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 5. dubna 2019 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Zápis proběhne 5. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře, tj. levý vstup do školy. (Bude označeno šipkami a poutačem před budovou).  Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je pro Vás připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16.3.2019.

V naší škole budeme zapisovat ne třech pracovištích. Abyste nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín. (tel. 577 104 411).

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 

Milí rodiče,

nabízíme Vám možnost blíže poznat, jak v naší škole pracujeme a zároveň se seznámit s prostředím školy, informovat se o všech našich vzdělávacích programech.  (Rozšířená hudební výchova, Základní škola, Třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka).  Můžete také konzultovat s naší školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou.

Pro předškolní děti a jejich rodiče se budou konat akce:

Dne 21. 3. 2019 v 16 hodin „Škola nanečisto“

Dne 14. 3. 2019 Den otevřených dveří 14:00 – 17:00 a v 16 hodin „Zvídaví předškoláci“.

Bližší informace naleznete na plakátku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice

 

 

Dějepisná olympiáda

Žáci třídy IV. B se zúčastnili prvního kola Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. Tři nejlepší v prvním kole, které se uskutečnilo ve škole, se vydali v pátek 22. února do Mikulčic. Zde proběhlo 2. kolo. V první kategorii 4. – 6. tříd soutěžilo celkem 29 žáků ze ZŠ a gymnázií. Žáci naší školy sice neobsadili první pozice, ale velmi pěkně školu reprezentovali. Nejlépe se umístila J. Vavrušová, která obsadila 8. místo. V soutěži šlo o každý bod i doslova sekundu. Rozdíly mezi žáky byly totiž velmi malé. Porota na prvním místě vždy ohodnotila body a v případě stejného bodového ohodnocení volila pořadí podle rychlejšího času. Na 13. místě se umístila N. Tomíčková a R. Večerka obsadil 20. místo. Žáci reprezentovali školu nejen svými znalostmi, ale také slušným chováním. Odměnou jim byla procházka po areálu v Mikulčicích a vyhlídka z nové rozhledny.

A co vlastně víme o Mikulčicích? Jde o národní kulturní památku. V 8. a 9. století zde stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím  na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha.  Jde o jedno z míst možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Archeologové zde objevili základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů.

Pořadatelé připravili i krásný závěr typický pro Slovácko.  Žáci tak měli jedinečnou možnost vyslechnout si filmové melodie a melodie skupiny Beatles v netradičním pojetí – hře na cimbál (K. Osičková) doprovázený houslemi (P. Holinek). Velké poděkování určitě patří organizátorce soutěže paní Haně Novotné. Na památku dostali žáci i tašky s materiály týkající se historického období Velká Morava. Pro všechny tři účastníky za naší školu to byl moc hezky prožitý den a určitě si z Mikulčic odnesli nové poznatky i zážitky.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B