Ptáci žijí tady s námi

Již čtvrtým rokem se žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, zapojují do kampaně ekologické organizace Lísky Vsetín „Ptáci žijí tady s námi“. Třetím rokem se zapojují současně do kampaně ornitologů NE/ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA. Miliarda ptáků ročně hyne zbytečně a právě projekt Bezpečné zastávky to má zastavit. Ornitologové oslovují školy a spolky, aby se zapojily. Oceňuje se nápad a také správné zabezpečení, kdy má být zastávka zabezpečena obrázky ve vzdálenosti cca 10 cm od sebe. V praxi je to však trochu problém. Ve Zlíně mají zastávky speciální skla a proto už nemá smysl zastávky zabezpečovat. K zabezpečení zastávky je totiž potřeba písemný souhlas majitele zastávky. V minulosti se nám podařilo získat souhlas např. v obci Oldřichovice a v loňském roce v Otrokovicích (Náves a na ul. Objízdná). Jsme moc rádi, že nám souhlas se zabezpečením zastávky dali i v letošním roce na Městském úřadu v Otrokovicích. I když zvítězily opět motivy „drobných ptáků“ a město si přálo omezit počet ptačích siluet.
Žáci se tak vydali dne 30. dubna na Trávníky (u fotbalového hřiště FC VIKTORIA na ul. Zlínská) a zastávku zabezpečili. Jak se jim dílo podařilo si můžete prohlédnout, až tudy pojedete. Doufáme, že počet ptáků, kteří by mohli narazit do skleněné plochy bude menší. A také, že se zastávka bude líbit vlastníkovi i cestujícím.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Krajské kolo „Poznej a chraň“

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej  chraň“. Z druhého místa v okresním kole do něho postoupila také tři děvčata ze třídy IV. B. Letošním tématem byly „Bylinky“. Nepovinným úkolem do krajského kola byla výroba herbáře bylin, které právě ve Zlínském kraji kvetou. Děvčatům pomáhali žáci celé třídy IV. B. Bohužel první bylinky se nám nepodařilo dobře usušit, a tak celá třídy sbírala byliny na Šternberské stezce 12. dubna. Dívky si vše zapisovaly a také kašírovaly desky herbáře. Dokonce všechny tři a ještě dvě jejich kamarádky přišly do školy ve čtvrtek o Velikonočních prázdninách. Dívkám se herbář opravdu podařil a na soutěži byl oceněn jako nejlepší.
Ve vědomostní části byli soupeři lepší. Dívky obsadily 8. místo v této krajské soutěži. Někdo může být zklamán, ale je to hezké umístění. Získaly nové zkušenosti a už nyní se těší na další výzvu v příštím školním roce.
Já bych jim chtěla poděkovat za čas, který soutěži věnovaly. Po celou dobu přípravy chodily do třídy před sedmou hodinou ranní před výukou. Doufám, že jim jejich snaha vydrží a získané znalosti o bylinách v životě ještě využijí.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Academia Film Olomouc a Pevnost poznání

Nelehké úkoly čekaly dva hlavní hrdiny dokumentu BBC Earth Pidiobři 3D (Tiny Giants) čipmanka a křečka prériového. První z nich se připravoval na  zimu a druhý se poprvé samostatně musel popasovat s nástrahami pouště. Unikátní záběry pořízené vysokorychlostními kamerami nás nechaly autenticky nahlédnout do života takto malých živočichů.  Mohli jsme tak alespoň trochu poznat ekosystémy, které u nás nenajdeme – severský les a poušť.
Příběh, který, ačkoliv jde o dokument, okamžitě vtáhl do děje, při němž všichni v sále ani nedutali a drželi pěsti oběma hlavním protagonistům, zhlédla IV.A v rámci festivalu Academia Film Olomouc Junior.
Po projekci filmu jsme se přesunuli do Pevnosti poznání, kde pro nás byl připravený výukový program o středověkém městě. Nakonec jsme si celou historickou expozici prošli, vyzkoušeli si nabít dělo a v náslechovém tunelu odhanout, odkud se blíží nepřítel.
Cestu na nádraží jsme spojili s malou prohlídkou města, které v minulosti bylo významným moravským centrem a je spojeno také s rodem Přemyslovců, o němž se právě učíme ve vlastivědě.

Chtěli bychom moc poděkovat týmu organizátorů AFO Junior, kteří na nás počkali i přes značné zpoždění vlaku a posunuli začátek projekce o celých dvacet minut – DĚKUJEME!

IV.A a E. Kořenková

 

Den Země

První stupeň se zapojil do ekologického svátku s názvem Den Země, který je podle kalendáře stanoven na 22.4. Tímto dnem poukazujeme na ničivé dopady lidské činnosti, které tíží naši planetu. Každá třída si zvolila svůj plán, jak se s touto tematikou seznámit a pomoci naší matičce Zemi.
Třída I. A podnikla jarní vycházku do přírody a I. B sadila duby.
Žáci z II. A i C zkoumali koloběh vody, kde se voda bere a jak můžeme vodou šetřit.
Třída II. B vytvářela plakáty, jak správně třídit odpad, a také vytvářela do své třídy popelnici na plast a papír.
Třetí a páté třídy vytvářely plakát a vlastní popelnice na tříděný odpad.
IV. A. zjišťovala, co je Den Země, seznámila se s pojmem re-use a navrhovala, jak omezit produkci odpadu na naší škole. Třída IV. B zabezpečila zastávku siluetami ptáků, zúčastnila se ekologické soutěže – Poznej a chraň a také se vydala po Šternberské stezce. IV. C vytvářela popelnice na tříděný odpad do své třídy.

Mgr. Markéta Homolová

 

Den Země na Lukově

Den Země připadá na 22. dubna a jeho smyslem je upozornit na ochranu životního prostředí.
Žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, jsou již čtvrtým rokem partnerskou organizací hradu Lukova, proto se na Den Země vydávají tradičně právě sem. V letošním roce s malým jednodenním zpožděním 23. dubna. Již po cestě sbírali žáci odpadky, které zde v přírodě zanechali po velikonočních svátcích návštěvníci hradu. Musíme je ale pochválit, nebylo jich tentokrát mnoho. Po cestě žáci určovali kvetoucí rostliny a poslouchali zpěv ptactva. Před hradem odevzdali vyrobené čarodějnice panu Holíkovi, předsedovi Spolku přátel hradu Lukova. Čarodějnice budou spáleny v sobotu právě při akci „Pálení čarodějnic“. Žáci je vyráběli ve skupinkách ve škole a užili si při nich hodně legrace.
Poté se žáci vydali na ptačí pozorovatelnu vybudovanou za hradem. Pan Holík si žáky vyzkoušel, zda poznají ptáky na obrázcích, a potom už žáci poslouchali a sledovali, zda se některý z těchto druhů v jejich blízkosti objeví. Vycházka a pozorování byly  součástí akcí ekologické organizace Líska Vsetín a jejich kampaně „Ptáci žijí tady s námi“.
Poté žáci posbírali klestí na „Pálení čarodějnic“, zkontrolovali studánku na Prádlech a studánku Rudolfa Petrly. Z dnešního dne si odnášeli plno dojmů a také obdivu ke členům Spolku přátel hradu Lukova, kteří zde odvádějí úžasnou práci. Každý rok vidíme, kolik toho opět zbudovali.
Nezbývá než doufat, že takových ochotných dobrovolníků a ochránců historie i přírody bude přibývat. Žáci se na hrad Lukov vždy rádi vrací a třeba i z jejich řad se v budoucnu přidají noví nadšenci.

                                                                                                                           Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Netradiční dopoledne pátých tříd

Žáky pátého ročníku potěšilo netradiční dopoledne, které se konalo v úterý 9. 4. 2019. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijaly i děti ze ZŠ Tečovice. Své síly mezi sebou měřili žáci z 5. A, 5. B a žáci páté třídy ZŠ Tečovice.

V první části programu provětraly děti své znalosti v soutěži „ Riskuj“. Otázky byly rozděleny podle obtížnosti od 1 000 Kč do 5 000 Kč. Žáci uplatnili své znalosti z přírodopisu, dějepisu, vlastivědy a jazyka českého. Ve finále se utkala třída 5. A s dětmi z Tečovic. Vítězem se stala třída 5. A, které tímto ještě jednou gratulujeme.

Druhá část programu probíhala v tělocvičně, která byla rozdělena na dvě hrací pole. V jedné části se konal pingpongový turnaj a ve druhé části předváděly dívky devátého ročníku sestavy na trampolínkách. Napínavého pingpongového turnaje se zúčastnilo 22 žáků, ti byli rozděleni do čtyř skupin, nejlepší se probojovali ve dvouhře do finálové části. Utkání vyvrcholilo výhrou Nikol Hynčicové z 5.B, ze druhého a třetího místa se radovali Robert Šlosárek z Tečovic a Adam Škach z 5. A. S bramborovou „medailí“ se musel spokojit Lukáš Martinec z 5. A, který těsně prohrál utkání o 3. místo.

Trampolínová show představovala pro dívky velkou výzvu. Sestavy byly rozděleny podle hudebního repertoáru na několik částí. Tempo bylo vražedné, dívky zapojily všechny svaly a protáhly dokonale své postavičky.

Všem žákům děkujeme za aktivní zapojení do všech částí programu. Velké díky patří také paní učitelce Urbancové, která doprovázela žáky z Tečovic a odvedla unavené nazpět  😀 

                                                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Hynčicová, Mgr. Michaela Pokorná

 

 

Kavárnička pro rodiče žáků ze tříd s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Vážení rodiče,
přijměte pozvání na jarní Kavárničku, tedy na další společné setkání, které se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 v 16:30 na I. stupni v místnosti č. 234.
Připravili jsme pro Vás několik zajímavých prezentací a informací o průběhu nadstandardního vzdělávání Vašich dětí.

Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Jana Kafková
Hrát si, poznávat a sportovat, z. s. 

 

Den Země se blíží

Každoročně připadá 22. duben na oslavy Dne Země. Žáci třídy IV. B se do této kampaně zapojují již čtvrtým rokem. V letošním roce nás v měsíci dubnu čeká hned několik akcí. Jako první jsme se vydali 12. dubna po naší Šternberské stezce. Žáci po cestě sbírali jarní byliny do herbáře, zapisovali časy a km mezi jednotlivými zajímavými místy. Někteří měli dokonce krokoměr. Po cestě jsme vyhlíželi ptáka roku hrdličku divokou, ale tu jsme bohužel nespatřili. Za to nás svým zpěvem odměnili další ptáci v lese i nad poli.
Žáci vše pečlivě fotografovali, zapisovali, nahrávali na videa. V každém ekosystému jsme hledali typické živočichy i rostliny. Žáci byli odměněni pohledem na srnky, zajíce, sýkory,… Kachen divokých jsme tentokrát tolik neviděli, protože většina živočichů se stará o potomstvo. Směli jsme však nahlédnout do opravených prostor dvoru Leopoldov. V Pohořelicích jsme se zastavili v jírovcové aleji a také u naší lípy republiky. Zde nás mile překvapila naše žákyně Natálka. U lípy stál velký kámen, který sem přivezli její tatínek a dědeček. Tatínek také vyrobil novou cedulku označující naši lípu jako LÍPU REPUBLIKY. Natálka tuto cedulku předvedla a nainstalovala. Na pevno ji přijde upevnit ještě její tatínek, kterému moc děkujeme.
Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové ochotné a nápadité rodiče. Panu Tomíčkovi i Natálce moc děkuji. Poděkování patří i žákům, kteří se na stezku vydali přes studené počasí. A samozřejmě také jejich rodičům za důvěru a vybavení žáků na cestu. Doufám, že žáci si uvědomí význam všech našich aktivit a budou přírodě a regionu, ve kterém žijí, pomáhat i v budoucnu.

Už teď se těší na další hezké akce.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Družina si sviští na dopravním hřišti

Zpestřením pobytu ve školní družině pro děti ze IV. a VI. oddělení byla v tomto týdnu návštěva dopravního hřiště. Děti si mohly prakticky vyzkoušet dodržování základních pravidel silničního provozu a zopakovaly si dopravní značky, ať už jako řidiči, nebo jako chodci. V některých situacích samy poznaly, že je potřeba velké opatrnosti a předvídavosti, aby nedošlo k dopravní nehodě.

Těšíme se na další společnou akci, příště snad za lepších povětrnostních podmínek.

Erika Salkim a Jiří Velčovský

Za poznáním do Olomouce

Poslední březnový týden navštívily všechny třídy Erin Pevnost poznání v Olomouci. Toto bývalé skladiště munice, které bylo součástí bastionové pevnosti, se proměnilo v rafinované útočiště pro vědu a neformální vzdělání, tedy v ideální místo pro naše zvídavé žáky. Nejmladší žáci se zúčastnili programu o sluneční soustavě. Ten jim prostřednictvím promítání v planetáriu a prohlídkou expozice představil nejen planetu Zemi, ale i další planety sluneční soustavy. Žáci druhého ročníku absolvovali program o lidském těle. Vyzkoušeli si, jaké je to být červenou krvinkou či součástí koloběhu krve. Obohatili tak své dosavadní vědomosti o lidském těle zábavnou formou. Třetí třída rozšířila své znalosti o vodě, přesněji o povodňových situacích. V programu pracovali se zátopovým modelem Olomouce, poté si vyzkoušeli, jak se v takové krizové situaci zachovat. Žáci čtvrtého ročníku se na chvíli stali architekty a projektanty nových měst. Dozvěděli se informace o územním plánování a výstavbě, které si také vyzkoušeli. Pokusili se vytvořit taková města, která splňují potřeby dnešní doby a zároveň neubližují přírodě. Nejstarší žáci těchto tříd zvolili program o historii. Na vlastní kůži si vyzkoušeli život v době vlády Marie Terezie. Seznámili se s životem v pevnostním městě a také třeba tím, jak fungovala armáda.  Z pevnosti poznání si odnášíme skvělé zážitky a hlavně nové informace.

Mgr. Markéta Krotká

Vyznamenání Zlínského kraje p. učitelce Přílučíkové

Ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 2. 4. 2019 při slavnostním aktu obdržela naše paní učitelka I. stupně Mgr. Libuše Přílučíková vyznamenání, které jí bylo uděleno Zlínským krajem. Z rukou představitelů kraje převzala medaili, diplom a krásnou skleněnou sošku sovy, která je symbolem vzdělanosti.
Je to hodnotné a mimořádné ocenění její dlouhodobé kvalitní pedagogické činnosti. Medaile nese kromě znaku Zlínského kraje i sdělení, že její nositelka má vysoké zásluhy a její práce je přínosem k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji.

NAŠÍ MILÉ KOLEGYNI ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME, VÁŽÍME SI TOHOTO ÚSPĚCHU!

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Přečtěte si, jak o této události píší jinde na internetu:
Ocenění učitelů (zkola.cz)


Ocenění učitelů (kr-zlinsky.cz)

 

První ročník turnaje v ping pongu

Historicky první předvelikonoční turnaj v ping pongu se hrál na naší škole v pátek 29.3. Přípravné zápasy chlapců i dívek probíhaly po celý týden o přestávkách na školních stolech, kdy často chlapci učili dívky základním dovednostem při hře ping pongu. Pořadatele mile překvapil velký počet přihlášených závodníků z 6. – 9. tříd.
Během turnaje se sedm desítek chlapců a dívek postupně vystřídalo u 9 hracích stolů. V základním kole změřili své síly žáci systémem každý s každým, do 2. kola postupovali vždy dva nejlepší závodníci, kteří si výhrou ve 2. kole zajistili postup do finále.
Ve dvouhře kategorie dívek se do finále probojovaly žákyně šestého ročníku A. L. Mikošková a B. Čížková, která s přehledem zvítězila nad soupeřkou 2:0. Třetí místo získala K. Šidlíková ze sedmého ročníku.
V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) se z vítězství ve dvouhrách radoval F. Zívalík, který ve finále porazil A. Václavíka těsně 1:2. Na třetím místě skončil P. Stuchlík. Všichni tři jmenovaní jsou reprezentanti třídy 7.C.
Dvouhra starších žáků se nesla v duchu souboje hráčů 8. a 9. ročníku, mezi nimiž se do finále probojovali M. Konečný a T. Kalivoda, který podlehl soupeři 1:2. Třetí místo vybojoval M. Dlapa.
Sportovní nasazení všech hráčů bylo nad očekávání velké, emoce při výhře či prohře překvapily nejednoho diváka z řad učitelů i žáků.
Blahopřejeme všem vítězům i poraženým.

Mgr. H. Březinová, Mgr. M. Pokorná

NATÁČENÍ VÝUKY VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Poděkování patří třídě II. C Erin, kde bylo pracovníky Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace přímo řízená Ministerstvem školství) uskutečněno 3. dubna natáčení výuky, tzv. videohospitace. Pracovnice vysoce ocenily kvalitu výuky, za což děkujeme p. uč. Sovjákové. Video, které bude na internetu asi za dva měsíce, je určeno pro inspiraci pedagogické veřejnosti.

Informace k úhradám stravného

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

1. Platby je potřeba hradit předem na účet školní jídelny č. 40184-1422344369/0800 a vždy uvádět variabilní symbol a konstantní symbol 2222. (Variabilní symbol je číslo, přidělené vedoucí šk. jídelny, slouží také k internetovému objednávání obědů. Pro každého strávníka individuální).

2.  Výše zasílaných plateb je na Vašem uvážení.  V průměru má měsíc 20 pracovních dnů, výjimečně může mít až 22 pracovních dnů. Proto doporučujme výši měsíční úhrady vynásobit počtem dnů a cenou stravného dle kategorie dětí, svačinky 13Kč/den. V případě, že na strav. účtech vašich dětí nebude dostatečný kredit, nebude možné TECHNICKY objednat si obědy a svačiny.

3. FORMY ÚHRADY:
BEZHOTOVOSTNĚ:
–  formou trvalého příkazu, kde částka bude každý měsíc vždy ve stejné výši, dle vašeho uvážení
–  nebo zasílat měsíčně částky dle aktuální výše zůstatku kreditu na stravovacím účtu vašich dětí (nutno sledovat výši kreditu)
–  zasílat platbu nepravidelně, kdy zašlete vyšší částku, která pokryje více měsíců

HOTOVOSTNĚ:
Lze provést v kanceláří vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci, od 7:00 – 15:00.

4. Ceny obědů v aktuálním školním roce 2018/2019 dle věkové kategorie u dětí:
7-10 let                25,–Kč
11-14 let              27,–Kč
15 a více              31,–Kč
Svačiny                13,–Kč

5.  V případě přebytků financí na stravovacích účtech na konci šk. roku: (Neodebrané obědy z důvodu nemoci, prázdniny, řed. volno atd.)
– zákonní zástupci žáka mohou zažádat emailem vedoucí  šk. jídelny (jidelna@zsmalenovice.cz) o vrácení přeplatku na stravovacím účtu  na účet rodičů. (Uvést číslo účtu rodičů).
– v případě nepožádání o vrácení přebytku se částka převede do následujícího šk. roku
– žákům, kteří v daném šk. roce končí, (9. ročník, přestup na jinou školu apod.) budou přeplatky automaticky bez vyžádání rodičů vráceny bankovním převodem na účty rodičů.

6. Výši aktuálního stavu kreditu vašeho dítěte zjistíte kdykoliv při přihlášení do objednávkového systému jídelny na www.zsmalenovice.cz.

  Vedení ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.

 

 

Přihlašování a odhlašování školních svačin

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU: Žák se přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin. (podpis zákonného zástupce žáka).
Přihláška se odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU SVAČIN: Přihlášený žák se může odhlásit z odebírání svačin písemnou formou (podpis zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce. (např. během měsíce února lze písemně odhlásit svačiny s účinností od 1.března).

FORMULÁŘE přihlášení a odhlášení svačin jsou k dispozici ke stažení na www.zsmalenovice.cz  nebo je lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášení je nutno předat v kanceláři školní jídelny v listinné podobě.

V případě nemoci či delší nepřítomnosti žáka lze PŘECHODNĚ odhlásit svačiny telefonicky nebo emailem v kanceláři šk. jídelny. ( tel.775 564 055  email: jidelna@zsmalenovice.cz). Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, délku očekávané nepřítomnosti ve škole. Po návratu do školy žák nebo zák. zástupce žáka ohlásí tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny, svačiny začne žák opět odebírat následující den po ohlášení.

JÍDELNÍČEK svačin na daný měsíc je vyvěšen u školní jídelny a na internetových stránkách školy.

M. Bartončíková                                                                                       PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
vedoucí šk. jídelny                                                                                       ředitelka školy