Do Štramberka za zážitky i poznáním

Letošní chladný a deštivý květen výletům příliš nepřál. Přesto se žáci IV. A a V. A 29. května vydali vybaveni pláštěnkami a deštníky na školní výlet do Štramberka. Každá třída měla svůj program.
Čvrťáky přivítal u jeskyně Šipka pračlověk Bertík. Dozvěděli se, že v těchto místech byla nalezena čelist pravěkého dítěte. V Muzeu Zdeňka Buriana žáci zjistili, jak velkou inspirací Šipka pro tohoto českého malíře byla a jak se jeho tvorba promítla i do známých zahraničních filmů – např. Jurského parku.
Během dne čvrťáci také zdolali všechny schody štramberské Trúby, aby se mohli rozhlédnout do širokého okolí. Nakrmili želvu a hady v Aqua-Terra expozici a řádili na skákacím hradu. Na závěr nesměly chybět štramberské uši, které žáci si sami stočili, a pak si na nich také náležitě pochutnali.
Páťáci samozřejmě také nevynechali dominantu městečka – Trúbu, nakoukli pod ruce pekařům štramberských uší, navštívili i právem oblíbenou Aqua-Terra expozici. Vyzkoušeli si, jak se pracuje na hrnčířském kruhu. Program zakončili dlouho očekávaným překvapením… 🙂
Výlet se vydařil nad očekávání, dokonce ani ty deštníky a pláštěnky nebyly potřeba.
Děkujeme agentuře Rikitan za skvěle připravený program, ve kterém si každý našel něco, co ho zaujalo, a všichni tak odjížděli plní zážitků a s novými poznatky.

Mgr. P. Horsáková, Mgr. E. Kořenková

Výlet IV.B

Na závěr školního roku se i třída IV. B vydala na školní výlet. V úterý 28. května vyrazili žáci vlakem do Bratislavy, hlavního města Slovenska. Nejdříve se vydali k sídlu prezidenta, kde mohli srovnat hradní stráž s naší v Praze. Nejvíce všechny překvapilo, že se sídlo nachází uprostřed města a rušné křižovatky. Poté se žáci vydali na Bratislavský hrad, který je symbolem Bratislavy. Byl opraven v letech 1953 – 1968 v barokním stylu a jsou pro něho typické čtyři věžičky v rozích. Z nádvoří mohli žáci pozorovat výhled na Bratislavu, které dominoval most SNP vybudovaný ve 2. pol. 20. století.
Přestože se Bratislava nachází v severozápadní části Podunajské nížiny a patří k místům s nejteplejší podnebím, nebyl tento den slunečný. Měli jsme však štěstí, při prohlídce města nepršelo, jen občas spadlo pár kapek. V době naší návštěvy Národního muzea se spustil opravdový liják. Všichni byli rádi, že jsme dešti unikli. V muzeu je unikátní expozice přírodovědná. Jsou zde hezky a srozumitelně rozdělena zvířata do podnebných pásů. Velká část expozice je samozřejmě věnována i domácí fauně a flóře. V dalším patře jsme si zopakovali učivo dějepisné části vlastivědy. Nejvíce žáky nadchlo období pravěku a museli jsme se samozřejmě vyfotit s mamutem. V muzeu žáci objevili i vyzu, rybu kterou lovili Slované. Poté jsme pluli lodí Bratislavský okruh, a mohli si tak Bratislavu prohlédnout ze všech stran. V centru města se žáci občerstvili, prohlédli si Národní divadlo, historické jádro města a Michalskou bránu.

Příští školní rok se budou věnovat státům a hlavním městům v Evropě. Určitě si snáze vybaví naše sousedy. Výlet si žáci za celoroční práci zasloužili.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Zajímavá fyzika

Ve středu 22.5.2019  proběhla přednáška Ing. Jiřího Mařánka „Zajímavá fyzika.“
Žákům 6. a 7. ročníku přednášející poutavou formou přiblížil v těchto ročnících probírané učivo – fyzikální veličiny jejich měření a historické souvislosti, vlastnosti kapalin a plynů, Archimédův zákon pro plyny a kapaliny, konstrukce lodí, fungování plavebních komor atd.
Žákům se přednáška velmi líbila, o čemž svědčí i to, že během celé přednášky velmi pozorně naslouchali. Doufám, že v nich zase o něco víc vzbudila zájem o fyziku.
V příštím školním roce se můžeme těšit na další zajímavá témata z fyziky.

Ing. Věra Benkovičová

Experimentarium s fyzikou

V průběhu tří pondělků žáci 7. a 8. tříd navštívili Experimentarium v Otrokovicích, kde měli možnost prakticky si vyzkoušet probírané učivo z fyziky. Zapojovali elektrické obvody, měřili velikost elektrického proudu a napětí.  Sestrojili si ze stavebnice Merkur páku či kladku a vyzkoušeli si v praxi světelné jevy.
Žáky velmi zaujal elektronový mikroskop. Princip fungování a použití tohoto mikroskopu jim poutavě vysvětlil jeden ze studentů SPŠ Otrokovice.
Na závěr vždy k danému tématu zhlédli film v 3D projekci.
Žákům nadšení z fyziky  přetrvalo i do dalšího dne, kdy ve škole diskutovali nad svými zážitky z Experimentaria.

Ing. Věra Benkovičová 

 

 

 

 

Budoucnost pro všechny – jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce“. V rámci projektu natočili krátký videofilm. Zapojili se tak do 1. ročníku soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. Soutěž vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Video je nyní uveřejněno zde.
Oborná porota během prvního červnového týdne vyhodnotí vítěze. Od 1.6. do 9.6. bude video zveřejněno také na facebooku Udržitelný rozvoj , kde bude veřejnost vybírat pomocí lajků vítěze divácké ceny.
 
A co je to vlastně udržitelný rozvoj?
Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti. A to je přesně podstatou myšlenky udržitelného rozvoje – snaha spravovat naše „přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“ tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Cílem této filosofie není nesmyslné utahování opasků, ale naopak zajištění blahobytu.

Na filmu se podíleli žáci Pánek Vojtěch, Večerka Robert, Tomíčková Natálie, Vavrušová Johana, Pospíšil Ondřej, Vránová Anna, Klímek Lukáš. První dva jsou autory filmu. Patří jim velké poděkování a obdiv.

Pokud i Vy myslíte na budoucí generace, podpořte nás. Děkujeme                 

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

„Oh, happy day“ dozpívala Carmina bona a…

… přestalo pršet…
I přes celodenní rozmary počasí se náš nejstarší sbor vydal v pátek 3. května do Trenčína. Pozvání, jež jsme obdrželi už na začátku letošního školního roku, jsme nemohli nechat nepovšimnuto. Není to poprvé, kdy slovenský sbor ze Základní školy Dĺhé Hony nás navnadil ke společnému koncertu. Proto jsme již odpoledne dorazili na zkoušku do prostor evangelického kostela, kde jsme se opět setkali s našimi kolegy ze sboru Vážky.
V 17.00 to vypuklo. První polovina patřila našim. Po úvodním Gloria se rozezněla Ebenova Truvérská mše za výtečného flétnového doprovodu Anety a Kláry Večeřových. Pak následovaly lidové písně v úpravě Miroslava Raichla. Největší ohlas měla samozřejmě slovenská „A čo koho do toho“. Ovšem také kytarové trio v podání našich osmáků (Martin Otrusina, Vlastimil Mozga a Ondřej Joch) spolu s příčnou flétnou Elišky Opršalové nenechalo publikum chladným. Jemná „Pastýřova jarní písnička“ zase utlumila předešlé svižné tempo. Závěr našeho vystoupení patřil naší novince „Oh, happy day“. Opět jsme se přesvědčili, že nestačí jen výborně intonovat, ale je třeba přítomné zaujmout nejen výrazem, ale též pohybovým doprovodem! To se nám rozhodně podařilo.
Vážky svůj repertoár vystavěly na umělých písních zejména 20. století. Toto pěvecké těleso, skládající se ze zpěváků od třetí třídy až po studenty středních škol, pravidelně vídáme na předních místech celostátního kola ve sborovém zpívání. O jejich kvalitě jsme byli přesvědčeni od prvních tónů.
Závěrečnou lahůdkou pro každého z přítomných byly dvě společné písně, přičemž slovenská „Aká si mi krásna…“ opravdu dotvořila nádhernou atmosféru celého koncertu. Publikum odměnilo oba sbory několikaminutovým potleskem vestoje.

Velkou pochvalu zaslouží naši zpěváci ze sboru Carmina bona, kteří skvěle reprezentovali nejen školu, ale i město Zlín.  Za korepetici děkujeme paní učitelce Lucii Juříčkové a za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Kláře Bartoníkové.

Děkujeme také za finanční podporu této akce městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

 

Naši žáci si zaběhali v závodě škol v orientačním běhu v Malenovicích

Ve středu 15. května proběhl v Malenovicích závod škol v orientačním běhu, který pořádal Sportovní klub orientačního běhu Zlín. Ačkoliv zájem o účast byl velký, musely jsme podle prospěchu a sportovních výsledků vybrat pouze třetinu z přihlášených žáků. Naši školu reprezentovalo 26 žáků, kteří navštěvují 4. až 8. ročník. Závod prověřil nejen jejich fyzickou zdatnost, tak také orientaci v cizím prostředí a vyhledávání vyznačených míst podle mapy. Největším úspěchem bylo umístění T. Vyoralové na 1. místě v kategorii 4. až 5. ročníků.
Celkové výsledky jsou vyvěšené na sportovní nástěnce u vrátnice na 2. stupni.

Všem závodníkům blahopřejeme. Jsme rádi, že zabojovali a překonali sami sebe.

                                                               Mgr. Michaela Pokorná, Mgr. Hana Březinová

 

 

Do florbalového turnaje se zapojilo velké množství žáků II. stupně

Florbalového turnaje, který probíhal v naší škole od čtvrtka 9. května do pátku 10. května, se zúčastnilo kolem 70 žáků 2. stupně. Rozhodčími turnajů byli Tomáš Matula a Pavel Štěpánek.
Vítězství získalo družstvo dívek 6. ročníku, ke kterým přibyly na poslední chvíli 2 dívky z 5. ročníku.
Turnaj chlapců jsme rozdělili do 2 kategorií. V mladší kategorii vyhráli žáci 7. ročníku a ve starší žáci 9. ročníku. Oba dva dny byla v tělocvičně skvělá atmosféra, týmy si fandily a podporovaly se navzájem. Během dne dorazili i fanoušci z řad nehrajících žáků, aby podpořili své spolužáky.

Ceny na turnaj věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Blahopřejeme všem družstvům, jsme rádi, že se žáci v takové míře zapojili.

Těšíme se na další ročník!

 

VÝSLEDKY TURNAJE – DÍVKY

1.       Zlatá medaile
Burková G., Hynčicová N., Matyášová M., Svobodová K., Remešová V.

2.       Stříbrná medaile
Miklášová D., Šišková D., Garguláková A., Bednaříková S., Bezeková D.

3.       Bronzová medaile
Horáčková K., Zelingerová M., Slováčková N., Vodárková A., Macháčková N.

 

VÝSLEDKY TURNAJE – CHLAPCI

6. + 7. ročník

1.                   Zlatá medaile
Polášek J., Haluza J., Holík P., Otépka L., Punčochář J.

2.                   Stříbrná medaile
Keňo P., Mička T., Soják P., Řiháček V.

3.                   Bronzová medaile
Machů P., Opravil K., Kopsa J., Vlček O., Zaoral

 

8. – 9. ročník

1.                   Zlatá medaile
Lojčík T., Konečný  M., Matula T., Kalivoda T., Mašláň T.

2.                   Stříbrná medaile
Dlapa M., Julina A., Buršík R., Mozga V., Gajdoš T.

3.                   Bronzová medaile
Otrusina M., Štěpánek P., Kotásek M., Konečný M., Remeš V.

 

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Michaela Pokorná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pythagoriáda – úspěšná třináctka

V dubnu se celkem 41 žáků ze 4. – 8. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.  Celkem 60 minut řešili 15 úloh, ve kterých spíše než naučené znalosti museli použít logické myšlení, kombinační schopnosti či prostorovou představivost.

Aby byli úspěšní, museli získat 10 a více bodů. Letošní rok byl úspěšný,  podařilo se to třinácti žákům:

Lapka Tomáš 15
Michnová Denisa Nela 14
Peprníček Vít 12,5
Bartoš Ondřej 12,5
Večerková Beáta 12
Zmeškalová Tereza 11,5
Konečná Viktorie 10,5
Lukačovič Tomáš 10,5
Knápková Adriana 10,5
Batěk Adam 10
Šimek Viktor 10
Matyášová Michaela 11,5
Stuchlík Patrik 10

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Pippalová

Na exkurzi v Častolovicích

   V úterý 7. května se žáci třídy IV. B vydali v rámci svého projektu „Po Šternberské stezce“ na exkurzi do zámku v Častolovicích. Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. Z dalších významných majitelů připomeňme alespoň  Rudolfa II.
   Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta byla blízkou přítelkyní první manželky Václava Havla Olgy. Diana je známá bytová architektka a pomáhala upravovat např. prezidentský zámek v Lánech.
   Leopold Sternberg byl bratr posledního majitele hradu v Malenovicích a zámku v Pohořelicích Jaroslava Šternberka.

Žáci během exkurze získali nové informace ke svému projektu. V rámci exkurze navštívili krásný renesanční zámek spravovaný paní Dianou. V oboře pozorovali daňky, jeleny, divoké prase, u vody vodní ptactvo. Zámek obklopuje nádherný, původně anglický park.
Zámek Častolovice se nachází v Královehradeckém kraji. Počasí nám přálo, a tak si žáci užili hezký slunečný den.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Víš, co jíš?

To je název výukového programu, kterého se dnes zúčastnili žáci VII.B a VII.C v muzeu v Přerově. Během něj jsme se dozvěděli, jak by měla vypadat vyvážená strava, kolik cukru bychom měli za den přijmout, abychom zůstali zdraví, proč je důležité číst informace na obalech potravin. Součástí byla i výstava „Šejdíři a šizuňkové“ o tom, jak už v minulosti lidé upravovali a falšovali potraviny.

Aby se obě třídy prostřídaly a nikdo se nenudil, vybrali jsme ještě druhý program – Ze života hmyzu. Nejdříve jsme zasedli do starých školních lavic a zopakovali si učivo o hmyzu, poté jsme navštívili entomologickou expozici, která čítá přes 22 000 jedinců z celého světa. Zde jsme pracovali také ve skupinách a plnili zadané úkoly.

                                                                                                                                                                                                                  Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

Naši cyklisté bojovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů

Nemohli jsme si nechat ujít Dopravní soutěž mladých cyklistů, která se konala ve čtvrtek 25. dubna hned za humny školy na dopravním hřišti. Oblastní kolo pořádal DDM Astra Zlín ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy, Českým červeným křížem a Městkou policií Zlín. Konkurence byla velká, kromě naší školy soutěžili také žáci z 12. ZŠ Zlín, Církevní školy Zlín a ZŠ Fryšták.
„Jezdíte rádi a často na kole?“ Tak zněla otázka při hledání závodníků v naší škole. Zájem dětí nás mile překvapil, ale protože ve stejný den probíhal Den her s Astrou a anglické divadlo, tak jsme vybrali pouze 4 čtyřčlenná družstva.
Většina závodníků přijela ráno do školy na svém kole, samozřejmostí byla helma a oblečení přes lokty a kolena. Během soutěže nás udivilo, že nefungovaly semafory a další signální značení (např. výjezd hasičů, přejezd vlaku atd.). Jízdu na dopravním hřišti sledovali policisté, které nejvíce pobavili naši žáci, když při časově omezené jízdě na kole zastavili u benzínové pumpy a nabírali benzín. Testy probíhaly pod dohledem pana Patíka z BESIPU, v první pomoci nám nejvíc dalo zabrat správné přivolání záchranné služby a masáž srdce.
Nejvíc všechny pobavila jízda zručnosti. Strach z obávané „houpačky“ všichni překonali, naopak se nám nedařila jízda mezi kužely. Trestné body se udělovaly za jakékoliv šlápnutí na zem a nezvládnutí překážky. Zábavná byla jízda v kruhu, kdy závodníci jednou rukou drželi řídítka a druhou řetěz natažený ze středu kruhu.

Nejúspěšnější dívkou ve starší kategorii (od 11 do 16 let) se stala Nikol Hynčicová z 5. B, která nasbírala celkem 19 trestných bodů. Soutěžní tým z 6. B skončil na 2. nepostupovém místě, pouze 6 bodů ho dělilo od 1. místa. Na třetím místě skončil tým složený z žáků 5. a 6. ročníků. Rádi bychom také pochválili za účast vybrané žáky 4.B a 4.C ERIN.

Akce nás nadchla, pěkné počasí umocnilo dobrou náladu a sportovní nasazení. Soutěže bychom se rádi zúčastnili i příští rok.

 Mgr. Michaela Pokorná

 

Mc Donald´s Cup 2018/2019

Minulý týden se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili okrskového kola celostátní soutěže Mc Donald´s Cup 2018/2019 v malé kopané. Mezi naše soupeře patřila družstva ze ZŠ Mánesova Otrokovice; ZŠ Tlumačov; ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ Zlín, M. Alše. Naše družstvo bylo perfektně připraveno, chrániče a kopačky byly samozřejmostí, černé dresy byly výbornou volbou v deštivém počasí! I přes nepříznivé počasí kluci běhali jako o život. Týmy byly velmi vyrovnané. Nakonec svou dravostí vybojovali naši chlapci ve třetím utkání krásné páté místo. Hoši děkujeme!!!

                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Hynčicová

 

Mgr. Zuzana Hynčicová

Družinou letí na koštěti…

Kdo? Je-li 30. dubna, je odpověď jasná. Přece čarodějnice! Odpoledne před filipojakubskou nocí se děti rozdělily do věkově různorodých skupinek a daly se do luštění čarodějnického kvízu. Bohužel počasí nepřálo poletování venku, a tak musely postačit vnitřní prostory našich družinek – v nich děti luštily všechno, co nějak souvisí se světem čar a kouzel. Kdo si nevěděl rady, mohl se poohlédnout po nápovědách ukrytých ve všech odděleních družiny. Odměnou nebyl pro děti jen dobrý pocit z úspěšného vyřešení všech rébusů, hádanek, šifer či přesmyček, ale také kotlík, který čarodějnice naplnila spoustou dobrot.

 Erika Saxana Salkim a Jiří Vigo Velčovský