Sportovní den pro žáky 2. stupně byl napínavý od začátku do konce

Po dvou letech mohli žáci poměřit svou výkonnost, vytrvalost, sílu a rychlost v atletických závodech, které se konaly v pátek 21. června na školním hřišti a nadchly závodníky i jejich fanoušky.
Do atletických disciplín byli vybráni závodníci z jednotlivých tříd, kteří závodili v těchto disciplínách: 60 m překážek, vrh koulí, skok do dálky, štafeta 4×100 m, běh 800 m, běh 200 m. Díky patří žákům 9. ročníku, kteří obsluhovali hudební mixážní pult a měřili výkony závodníků. Svoji práci zvládli na výbornou.

Kompletní výsledky všech disciplín: Výsledky sportovní den II. stupeň

Odměny pro žáky věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Mgr. Michaela Pokorná

Olympiáda netradičních her a disciplín naše žáky nadchla

V úterý 25. června více než 200 dětí z 1. stupně změřilo svoje síly v olympiádě netradičních her a disciplín. Školní hřiště se proměnilo v závodní terén s 12 stanovišti, která děti obíhaly s kartičkou.
Nejdříve si však společně zatančily zumbu s paní učitelkou Sovjákovou. Poté se rozběhly na stanoviště plnit úkoly. Jsme rádi, že si děti mohly vyzkoušet chůzi po slackline a stříkání hasičskou hadicí na cíl. Nejvíce času s radostí trávily u vodní střelnice, protože zde voda občas stříkala do vzduchu i na děti. Na všech stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku, kteří se naposled aktivně zapojili do školní akce. Také se celé dopoledne starali o hudební mixážní pult. Tímto jim děkujeme za jejich obětavou pomoc.
Velké díky také patří všem paním učitelkám, které pomáhaly s přípravou této sportovní akce a dohlížely na děti a jejich bezpečnost.
Chtěli bychom pochválit všechny žáky 1. stupně za to, že tento den sportem opravdu „žili“ a zapojili se v nejvyšší možné míře. Úžasná atmosféra byla umocněna slunečným počasím a příjemnou hudbou.

Nakonec bychom rádi poděkovali Sdružení rodičů, které věnovalo odměny pro děti.

                                                        Mgr. Michaela Pokorná

Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku

V rámci sportovního dne 25. června měli žáci 4. a 5. tříd naší školy možnost se zúčastnit školního turnaje ve florbalu. Po přihlášení 6 týmů byl turnaj odehrán kombinací „všichni proti všem“.
Ani v jednom utkání nebylo potřeba odpískat nic, co by vedlo hráče na trestnou lavici. Celý školní turnaj se nesl v duchu fair play, za což patří velké díky i žákům 9. ročníku, kteří dohlíželi na hladký průběh hry. I v tomto turnaji jsme se samozřejmě dočkali vítězů a poražených:
1.    místo – třída V.A ( 15 bodů)
2.    místo – třída V.B (10 bodů)
3.    místo – třída V.B – erin (7 bodů)
4.    místo – třída IV.A  (6 bodů)
5.    místo – třída IV.C – erin (6 bodů)
6.    místo – třída IV.A – holky (0 bodů)

Všichni žáci dostali sladkou odměnu, kterou věnovalo Sdružení rodičů.

Mgr. Hana Volná

 

 

 

 

Stříbrný věnec 2019

Už 49 let jsou ve Zlíně pořádány plavecké závody třetích tříd základních škol. Soutěží v nich žáci zlínských i mimozlínských škol. Každá třetí třída z našeho okresu má možnost vyslat tři dívky a tři chlapce do závodů jednotlivců (znak, prsa a kraul) a pak tým do společné štafety. Ve finále je hodnocena nejlepší třída – to je ta, která nasbírá nejvíce bodů v celkovém hodnocení disciplín jednotlivců (kromě štafet).
Ve čtvrtek 20. června se do tohoto tradičního zápolení zapojily i tří dívky z 3.A-E. A nevedly si vůbec špatně – Veronika Velčovská (znak) a Beáta Nedvědová (kraul) získaly mezi zlínskými konkurentkami stříbro, Andrea Jarošová (prsa) přemožitelku nenašla a vybojovala cenné zlato. Ve štafetě pak naše děvčata zaostala jen za třídou ze sportovky, takže nás jejich společné stříbro těší o to víc. Nejcennějším úspěchem je to, že ve třech dokázaly získat více bodů než jiné týmy v šesti lidech a obsadily druhé místo mezi týmy zlínských škol.
K vynikajícím výkonům děvčatům samozřejmě gratulujeme. Ale kdybyste seděli mezi diváky tohoto závodu, více než zaplavané časy a získané medaile by vás potěšilo to, jak si děvčata celou soutěž užívala, jak si vzájemně fandila a jak se opravdu soustředila na štafetu tak, ,,abych to holkám nepokazila, aby se za mě nemusely stydět‘‘.
Holky, za své výkony se opravdu stydět nemusíte!

Mgr. Jiří Velčovský

 

Toulky Prahou

Právě tak se nazývá druhý projekt, na kterém pracovali žáci třídy IV. B. V týdnu od 17. – 21. června probíhaly závěrečné výstupy. Žáci z prvního stupně i rodiče žáků, kteří se na výstupy přišli podívat, procházeli s cestovkou „Bleskovkou“ historicky zajímavá místa Prahy. Postupně navštívili Václavské náměstí, Staré Město, Josefov, Karlův most, Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad. Průvodci cestovní kanceláře je vždy seznámili s historií daného místa a žáci přidali i zdramatizovanou pověst. Součástí byly i písně skupiny Šlapeto (My jsme ti Pražáci, Bramborová placka, Ručičky nebojte se).
Věříme, že jsme všechny účastníky naladili na prázdniny. Až budou žáci s rodiči procházet Prahou, třeba si naše informace vybaví. Pěkné prázdniny všem přejí žáci třídy IV. B a pan asistent Mgr. Jiří Velčovský.

                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Budapešť – dunajská perla

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dějepisné exkurze, tentokrát byla naším cílem Budapešť, hlavní město Maďarska.  Vyjížděli jsme velmi brzy ráno, už v 4.30, protože náš cíl byl dosti vzdálený. Po příjezdu autobusu se všichni nedočkavci pohodlně usadili a vyrazili jsme směr Bratislava, Rusovce a vysněná Budapešť. V klimatizovaném autobusu jsme se dověděli mnoho poznatků z historie Maďarska. Některé údaje nám byly známy, protože naši předkové bývali obyvateli Rakousko – Uherska, s jinými jsme se seznámili.
V Budapešti jsme nejprve navštívili část Budín a zúčastnili jsme se komentované prohlídky středověké části města. To znamená, že jsme si prohlédli Královský palác, kde jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu střídání stráží, Prezidentský palác, Matyášovu fontánu, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty a sochu sv. Štěpána.

Po občerstvení zmrzlinou z hotelu Hillton jsme pokračovali do části Pešť, kde pokračovala komentovaná prohlídka památek z 19. století – Náměstí hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, kterému jsme pohladili brko (pero na psaní), abychom lépe uměli matematiku. Velkou senzací byla kopie Vajdahunyádského hradu. I když bylo teplo, povíval vlahý větřík, takže celá prohlídka nebyla pro nás únavná. Závěrem jsme ještě obdivovali chrám svatého Štěpána, v němž je uložena relikvie – předloktí svatého Štěpána. Naše putování jsme skončili na ulici Váci utca, kde jsme si dokoupili pití a drobné dárky našim blízkým doma.
Do Malenovic jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni s tím, že jsme zase poznali kousek z historie našich sousedů.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Škola v přírodě, Nový Hrozenkov

V posledním  květnovém týdnu jeli děti z 1.B, 2.A a 2.C na školu v přírodě do Nového Hrozenkova. Ubytování bylo v příjemném zázemí hotelu Permoník. Hned při příjezdu na nás čekal sám pan majitel, aby přivítal děti z Malenovic, kde také on sám vyrůstal. Děti rychle obsadily pokoje a začaly s vybalováním. Odpoledne se úvodní aktivitou celotýdenní hry Pevnost Boyard rozdělily do dvou týmů, ve kterých soutěžily až do konce školy v přírodě. Za své výhry získával každý tým v průběhu celého týdne klíče, kterými ve čtvrtek večer odemkl poklad. Soutěže byly jak sportovní, tak vědomostní, aby si každý našel to, co mu jde a baví jej. Jeden večer navštívil naše třídy i otec Fura, který dětem dával záludné hádanky, se kterými si ale naši svěřenci hravě poradili. Školu v přírodě jsme zakončili dětskou diskotékou s rejem masek. Paní učitelky byly překvapeny tanečními kreacemi svých žáčků a snažily se od nich něco pochytit. Děkujeme instruktorům za skvělý týden.

Mgr. Veronika Strojilová, Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Eva Sovjáková

Toulky Prahou

Žáci třídy IV. B pracují ve druhém pololetí tohoto školního roku také na projektu „Toulky Prahou“. V hodinách matematiky objevovali Prahu v číslech, v českém jazyce pracovali s texty od autorů Aleny Ježkové a Jana Zvolského. Postupně si připomínali historické objekty a jména panovníků, za jejichž vlády byly postaveny. Začínali samozřejmě pověstmi. Do Prahy jezdí žáci každým rokem v rámci svých projektů. V minulosti navštívili již 3x areál Pražského hradu. Proto při poslední exkurzi v Praze 11. června se vydali do Židovského muzea, na Vyšehrad a do Muzea Pražských pověstí na Malé Straně. Vyšehrad se rozkládá něco málo přes 3 km jihovýchodně od Pražského hradu na pravém břehu Vltavy.  Asi každý zná pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla, protože ničil stříbrné doly. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi.  Křesomysl nechal zavřít všechny brány, ale nebylo to dle pověsti nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Tuto i další pověsti si žáci mohli připomenout na nově zbudovaném dětském hřišti v areálu, kde se  to postavy ze starých českých pověstí jen hemží.  Vzhledem ke vzdálenosti zvolených míst využili žáci hned 3x k přesunům pražské metro. A samozřejmě si prošli i historickou část Prahy od Václavského náměstí na Malou Stranu.
Po návratu do školy si sdělovali své zážitky a vyměňovali si navzájem informace, které jim utkvěly v hlavě. Shodli se, že exkurze byla velmi zdařilá a že získali nové poznatky. S velkou chutí se pustili do nacvičování vybraných pověstí a připravují výstupy pro žáky naší školy i pro rodiče. Výstupy budou probíhat od úterý 18. června do pátku 21. června. Doufáme, že se budou všem „divákům“ líbit.

     Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

ŽA-BA-KO 2019

29. května se v zámku ve Vsetíně konal již 8. ročník  Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO. Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru. Konference je určena  pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií. Stalo se již dobrou tradicí, že naši školu na této konferenci reprezentují žáci letošní třídy IV. B. Pravidelně se konference zúčastňují a zahajují ji jako hosté. V letošním roce zde prezentovali svůj projekt „Po Šternberské stezce“. Příspěvek všichni účastníci ocenili velkým potleskem. Žáci obdrželi ocenění od předsedkyně environmentální organizace Líska Vsetína paní Ivy Koutné i od pořadatelky konference Mgr. Ševčíkové. Za muzeum je ocenil Honza Husák. Velkou pochvalu sklidili i od pana doktora Martina Jáče, který učí na Pedagogické fakultě v Olomouci biologii. Moc se mu líbila myšlenka, že žáci propojili už existující polní cesty ve svém okolí regionální historií a přírodou. Žákům patří velká pochvala nejen za prezentaci svého projektu, ale také za slušné chování během celého programu.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Sportovně-turistický kurz Pálava

Ve dnech 27. 5. – 29. 5. se žáci IX. A a 8. ročníku zúčastnili Sportovně-turistického kurzu na Pálavě. V pondělí v 8:30 pro nás přijel autobus ke škole, který nás odvezl do Lednicko–valtického areálu. Podívali jsme se na zámek, Minaret a navštívili jsme výstavu Soch z písku zaměřenou na ekologickou výchovu. Kolem čtvrté hodiny jsme dorazili na ubytovnu ve Velkých Pavlovicích. Do večeře jsme si stihli ještě zahrát fotbal, zaházet si s frisbee nebo s volejbalovým míčem.
V úterý jsme se probudili do pochmurného počasí. I přesto jsme se vydali na výšlap na Sluneční rozhlednu. Bohužel název rozhledny vůbec neodpovídal skutečnému počasí. Déšť nás doprovázel cestou tam i zpět. Ani na odpolední program, prohlídku města Mikulova, pršet nepřestalo. Na večer byla pro žáky přichystána hra Riskuj!, kterou si všichni velmi užili.
Poslední den jsme se po snídani vydali na Modrou do Živé vody, kde jsme se v podvodním tunelu seznámili s vodními živočichy řeky Moravy. Všechny zaujal jeseter – vyza velká o velikosti až 2 metrů. Výlet jsme zakončili procházkou z Modré na Velehrad k bazilice sv. Cyrila a Metoděje.

Doufáme, že i přes nepříliš dobré počasí si žáci kurz užili stejně jako my a budou na něj dlouho vzpomínat.

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Dana Kozárková, Alena Machalová

 

 

Poděkování za hlasy v soutěži Zacíleno na udržitelný rozvoj

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj již zná své vítěze. Členové poroty se shodli na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké, jelikož všechna videa do jednoho byla velmi hezky zpracovaná a přinesla originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě.

Porota nakonec vyhodnotila jako nejlepší videa tato:
Kategorie 1
1. místo: O igelitovém království (42 bodů)
2. místo: Spotřební kocovina (35 bodů)
3. místo: (Ne)přemýšlím (34 bodů)

Kategorie 2
1. místo: Mikroplast (46 bodů)
2. místo: Lightbulb – Žárovka v kostce (42 bodů)
3. místo: Skutečně to chceme? (28 bodů)

Divácké hlasování
Po Šternberské stezce

Děkujeme všem, kteří na Facebooku během soutěže hlasovali pro video naší IV.B!

Mgr. Libuše Přílučíková

IV. kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu proběhlo za účasti našich žáků

Poslední kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu nás překvapilo velkou účastí závodníků. Na start tratě se ve čtvrtek 30. 5. 2019 postavilo více než 200 závodníků z 10 zlínských škol.

Naši žáci ze 4., 5., 6. a 7. ročníků si vyzkoušeli sprintový běh po sídlišti na Jižních Svazích. Ačkoliv počasí nepřálo, nikdo z našich 24 žáků závod nevzdal. Při startu začalo pršet a lilo až do večera. Naši závodníci doběhli do cíle celí, bohužel 1 dívka si podvrtla kotník, ale závod ještě dokončila.
Naše účast byla pro organizátory překvapením, protože několik ročníků jsme vynechali, ale rádi bychom začali od příštího školního roku zase „běhat“. Celkem se ve školním roce konají 4 závody a žáci sbírají body, které se v posledním kole sečtou a první tři školy dostanou dort.

Ráda bych pochválila všechny naše žáky, kteří nás reprezentovali, a popřála jim hodně úspěchu v dalších závodech.

                                                                                       Mgr. Michaela Pokorná

Carmina bona na Arkádách 2019

Náš nejstarší sbor měl v měsíci květnu dost práce…Nejenže jsme vyjeli na začátku měsíce do slovenského Trenčína, ale také jsme se chtěli pochlubit rozsáhlým repertoárem na dvoudenním festivalu Moravskotřebovské arkády o víkendu 25. – 26. 5. 2019.
Již při akustické zkoušce v Kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme zaujali přicházející návštěvníky i čekající smíšené sbory známou písní „Ameno“. Ebenova Truvérská mše už se pak celým prostorem nesla za skvělého flétnového doprovodu sester Večeřových.
Další naše vystoupení přilákala jednak dynamickými lidovými písněmi v úpravě Miroslava Raichla, ale také umělé songy nezůstaly nepovšimnuty. Rozhodně oblíbená francouzská „Vois sur ton chemin“ z filmu Slavíci v kleci nenechala „žádné oko suché“. Naše africká novinka „The Lion Sleeps Tonight“ jen předznamenávala bombastický konec s přáním „Oh, happy day“.
Velké poděkování patří všem zpěvákům, kteří zaujali na této akci opět nejen svým vynikajícím zpěvem a energií, s jakou vše zvládli, ale také disciplínou a příkladnou kázní…

Za doprovod a organizační pomoc děkuji paní Aleně Machalové.
V neposlední řadě děkujeme také za finanční spoluúčast městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

CESTOVÁNÍ ČASEM s IV. C a V. B – Škola v přírodě

Na konci dubna žáci třídy IV. C a V. B společně trávili týden na škole v přírodě u slovenských hranic v Sidonii.  Čekala nás krásná příroda Bílých Karpat, klidné prostředí a příjemné ubytování v rekreačním středisku Pohoda. Během celého týdne jsme cestovali časem do minulosti. V pravěku žáci nahlédli do života lovců a sběračů, společně vymysleli a předvedli rituál pro úspěšný lov a pokusili se ulovit dostatek zvěře. Ve starověku navštívili Egypt, Čínu, Indii, Řecko i Řím. Oproti tomu ve středověku se drželi v našich zemích. V novověku zavítali mezi Indiány, kovboje a nakonec se společně pokusili vymyslet a zahrát hru. Děti plnily různé úkoly jak samostatně, tak i ve skupinách. Zkoušely si střelbu z luku, postavit ohniště, bojovaly o svou vlajku, kterou si každý tým vyrobil, a řešily i složité úkoly. Převážně počasí přálo, proto jsme většinu času trávili venku, na hřišti nebo v lese. Ve středu jsme v rámci půldenního výletu navštívili hrad v Brumově. Ve čtvrtek jsme se vydali při příležitosti Dne Země uklidit místní přilehlý les, který se na první pohled zdál čistý, ale opak byl pravdou. Poté jsme večer završili táborákem, při kterém jsme si připomněli „Pálení čarodějnic“, a zároveň jsme zvládli opékání špekáčků i stezku odvahy. Poslední den si děti vyrobily náramky přátelství a zhodnotily celý týden. Letošní školu v přírodě jsme si s dětmi velmi užili a odvezli jsme si domů spoustu nových zážitků.

Mgr. Hana Volná

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 27. května se žáci 5. až 8. ročníku v našem okrese utkali v matematickém klání nazvaném po slavném filozofovi a matematikovi Pythagorovi. Z naší školy jelo bojovat do Otrokovic celkem 11 žáků a opět nás nezklamali.

V kategorii pro 5. ročník byli nejlepší T. Lapka (IV.C) a V. Konečná (V.B Erin), kteří získali 12 bodů z 15 možných a umístili se na 8.-10.místě. Další úspěšný řešitelem byl i O. Bartoš (V.B Erin) s 10 body.

V kategorii pro 7. ročník nás potěšil P. Stuchlík (VII.C), který získal 13 bodů z 15 možných a umístil se na 5. – 12. místě.

Všem nadšeným matematikům děkujeme za jejich zápal a výbornou reprezentaci školy a věříme, že na své úspěchy v budoucnu navážou.

 

Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová