Za historií do Hanáckého muzea v Tovačově, za přírodou a památkou UNESCO do Kroměříže

Třídy IV.A, IV.B a V.C navštívily v pátek 27.9. unikátní Hanácké muzeum v Tovače, které se pro širokou veřejnost otevírá pouze tři dny v roce. Sbírky tovačovského muzea dokumentují život na hanáckém gruntu a nabízí ohlédnutí do historie této národopisné oblasti. Žáci si zde mohli prohlédnout sbírku desítek dobových šicích strojů, nářadí a pomocníků v domácnosti včetně ojedinělé sbírky budíků. Vyzkoušeli si také jízdu obřím pětimetrovým trakařem, který je největší v Česku. Z Tovačova jsme se přesunuli do Kroměříže, kde na nás čekala jedna z našich památek UNESCO – kroměřížský zámek a jeho zahrady. Během komentované prohlídky v jedoucích vláčcích se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o tomto komplexu. Po celou dobu nám dělali společnost živočichové, kteří v těchto zahradách žijí.

                                                                                                                                          Mgr. Markéta Krotká

1. ročník Zdravotnické olympiády

Dne 18. září 2019 se poprvé konala Zdravotnická olympiáda, kterou organizovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Školní kolo bylo vedené formou testů v elektronickém prostředí.

Naší školu reprezentovaly tři žákyně IX. třídy.

Úspěšnou řešitelkou se stala Barbora Válková, která se dostala mezi 20 nejlepších řešitelů zlínských škol a postupuje do krajského kola.

Gratulujeme k postupu!

Mgr. Iveta Viceníková

Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Rozsah ploch, které je nutno nově osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Každý z nás se může zapojit. Lesy ČR vyhlásily akci: „Sázíme lesy pro budoucnost“. V našem regionu se nejbližší akce uskuteční 19. října od 10.00 hod. do 16.00 hod. Více informaci najdete na stránkách: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/#zlinsky-kraj
Akce se koná o víkendu, ale věříme, že se najdou dobrovolníci z řad rodičů i žáků naší školy, kterým jejich okolí není lhostejné.
O sázení s žáky projevily původně zájem paní učitelky z prvního stupně, ale sazenice stojí peníze a je potřeba stromky vysázet dle požadavku odborníků. Škoda každého stromku, který by se neujal. Proto odborníci chtějí, aby se akce zúčastnily děti v doprovodu zákonných zástupců. Mladší osoby 15 let mohou sázet a další práce v lese provádět jen se souhlasem zákonného zástupce. Z tohoto důvodu zprostředkováváme prozatím tuto první informaci Lesů a necháváme na vlastním uvážení, zda se přidáte, či ne.
Věříme, že se budeme podílet na výsadbě našeho okolí v tomto školním roce i ve výuce.

Mgr. Libuše Přílučíková

Roční příspěvek pro Sdružení rodičů naší školy

Vážení rodiče,
prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2019/2020 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, můžete poslat po svém dítěti třídní učitelce nejpozději do 11.10.2019.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.

Sdružení rodičů při 11. ZŠ

Pro info:
Příspěvek do sdružení rodičů slouží k pokrytí celých nebo částečných nákladů na akce pořádané školou, školní družinou a naším spolkem. Jsou to např. odměny na školní soutěže, odměny pro sbory, včetně kancelářského papíru a pronájmu prostor (Beseda v Otrokovicích), odměny na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařský výcvik, dále příspěvky na adventní putování a karneval, kancelářský papír a pomůcky pro školní družinu (koloběžky, míče, hokejky, stavebnice), knihy pro prvňáky, lasergame (rozloučení deváťáků se školou), bruslení atd.

Vaše připomínky, dotazy a názory pište na náš email: srpsmalenovice@seznam.cz

Knížka pro letošní prvňáčky :

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

Vážení rodiče,
do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.
Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 ve výši 600 Kč.

Číslo účtu: 30189-1422344369/0800
částka: 600 Kč
Do zprávy příjmence uveďte, prosím, celé jméno dítěte a třídu.

Je možné uhradit „družinkovné“ na celý školní rok najednou – tj. 1 500 Kč

Ing. J. Kafková, vedoucí vychovatelka

Organizace prvního týdne šk. roku 2019/2020

Pondělí 2. 9.
Žáky 1. třídy přivítáme v 7:30 před vstupem do pavilonu I. stupně a odvedeme je do tříd. Na slavnostní zahájení školní docházky zveme rodiče a rodinné příslušníky prvňáčků.
Ostatní žáci budou vstupovat do budovy od 7:40. Žáci si vezmou přezůvky, psací potřeby a zámek k šatně, výuka končí v 9:00. Již první den mohou jít žáci na oběd a do školní družiny.

Srdečně Vás zveme jako každý školní rok na Burzu zájmových kroužku ASTRA, která proběhne ve školní jídelně v čase od 13:00 do 15:00.

Úterý 3. 9.
Třídnické hodiny – žáci si přinesou – psací potřeby, aktovku. Budeme vypisovat ŽK, seznámíme se školním řádem, probereme pravidla pro bezpečnost (BOZ) a  budeme se věnovat dalším třídnickým záležitostem.
Ukončení vyučování 2. stupně ve 12:35 hodin, I. stupně do 11:40.

Od středy 4. 9.  je vyučování dle rozvrhu.

Svačiny se vydávají od čtvrtka 5. 9. 2019.

Odpolední vyučování je v týdnu od 2. 9. do 6. 9. zrušeno.