Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu

Po několika letech se naše škola zapojila do Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. Soutěž již řadu let připravuje Sportovní klub v orientačním běhu Zlín s pomocí velkého počtu dobrovolníků. Soutěž je prioritně určena pro žáky 3. až 6. ročníků, kteří si mohou vyzkoušet sprintový běh v městském prostředí podle mapy. Délka tratě se pohybuje mezi 1,5 km až 2,2 km.

Deset zlínských škol se v letošním školním roce přihlásilo do prvního kola, které bylo ohlášeno na čtvrtek 19. září na 15 hodin. Ve velkém stylu jsme se i my zúčastnili prvního kola v okolí Církevní základní školy na Jižních Svazích. Naši školu reprezentovalo 31 žáků, z toho 16 žáků ze  7. a 8. ročníků zařazených v kategorii OPEN. Velkým překvapením v této kategorii bylo umístění Ondřeje Zacha z 8.C na 5. místě a Ondřeje Vlčka ze 7.B na 7. místě. Z mladších kategorií nejlepších výsledků dosáhli Jan Bulíček z 5.C ERIN, který doběhl na 5. místě v kategorii 5. třída – chlapci, a Vanda Remešová z 6.A skončila na 6. místě v kategorii 6. třída – děvčata.

Druhé kolo, které bylo nahlášeno na čtvrtek 10. října v okolí Salesiánského kostela Panny Marie na Jižních Svazích, bylo ovlivněné deštivým počasím. Řada závodníků obíhala trať v lijáku, takže do cíle doběhli s rozmočeným listem kontrol. Byli vyhlášeni nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích, ale soutěž škol byla zrušena z důvodu špatných podmínek na trati. Jan Bulíček z 5. C ERIN si dokonce polepšil o jednu příčku a skončil v běhu na 4. místě. Zabojovala i Talma Vyoralová ze stejné třídy, která doběhla na 5. místě v kategorii 5. třída – děvčata. V kategorii OPEN se nejlépe umístili naši osmáci – Jaromír Novotný a Ondřej Veselý a Viktor Vroubek z 7. A.

Ráda bych pochválila všechny naše závodníky za účast v této výkonostní soutěži. Velké poděkování patří také paní asistentce Aleně Machalové a paní učitelce Haně Volné, které pomáhají s přípravou a organizací této náročné akce.

Těší nás vzrůstající zájem našich žáků, kteří chtějí v soutěži pokračovat. Další dvě kola se připravují na jarní sezónu, kdy si soutěž mohou bez obav vyzkoušet i další žáci.

Mgr. Michaela Pokorná

Zdraví z hlubin přírody

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.
Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.
V nově zrekonstruované hale Vincentka je p. Lenhartová, pracovnice informačního centra, provedla poutavou interaktivní výstavou. Žáci se dozvěděli, že Vincentka se tvoří vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a přírodního kysličníku uhličitého. Moře, ze kterého pochází, je třetihorní, tedy z dob pravěku, nedotčeného neduhy civilizace.
Po ochutnávce pramenů Vincentky, Aloisky, Ottovky, Jubilejního pramene a pramene Dr. Šťastného se prvňáčci radostně vydali na očekávané nákupy.
Celá expedice byla zaměřena na téma Člověk a zdraví, které je součástí výuky v předmětu Člověk a jeho svět v prvním ročníku.

Mgr. K. Tylečková

REVIKA jen pro naše šesťáky

Poprvé jsme letos připravili adaptační pobyt v Rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pro naše šesťáky. Okolní příroda je stvořena pro podobné akce, a tak už jen stačilo, aby nám počasí přálo. Nakonec jsme strávili dva slunečné říjnové dny v kolektivech žáků, kteří věnovali velkou část energie na lepší poznání sebe i spolužáků.

Celý výjezd začal ve čtvrtek 10. října vyloženě dobrodružnou cestou vlakem a pak sice náročnou, nicméně velmi krásnou procházkou od vlaku k našemu ubytování. Žáci se s tímto, i přes velký náklad v podobě batohů, velmi dobře poprali! Abychom se opravdu soustředili na rozvíjení vztahů v jednotlivých kolektivech, každá třída měla svůj program. Nicméně volný čas trávily obě třídy společně venku hraním míčových her nebo odpočinkem na pokoji.
Žáci trávili čas převážně venku, a to jak za světla, tak i za tmy! Bylo zajímavé pozorovat spolupráci žáků v náhodně vytvořených skupinkách. Ve hře „Messnerovy vrcholy“ museli ti fyzicky silnější pomáhat slabším, domlouvat se, kdo zůstane v základním táboře, čekat na pomalejší a hlavně spolupracovat, protože bez týmového ducha by si nemohli zapamatovat názvy všech 14 osmitisícovek. Podobně v kooperativní hře „Ztraceni“ běhali v neznámém terénu po fáborcích, nesměli se rozdělit a utéct jeden druhému. Společně hledali správnou cestu, nesli závaží a dokonce táhli zraněného. Kontaktní hrou „Den Trifidů“ byl ukončen program 1. dne pobytu. Zdálo se, že žákům běhá mráz po zádech, když se dozvěděli, že budou chodit ve tmě neznámým terénem se zavázanýma očima a s pomocí vybraných pomocníků. V té chvíli vše záleželo jen na navigaci vidících spolužáků…
S paní psycholožkou Synkovou program probíhal převážně v budově. Snad by se dalo říci, že tyto aktivity byly o něco klidnější, i když rozhodně to neplatilo vždy! Obecně se však program snažil přinést situace a aktivity, které nejsou příliš běžné, a tak podpořit mezi dětmi komunikaci (verbální i neverbální) v nových situacích, což snad mohlo i napomoci zjistit o druhých něco nového či s nimi něco nového zažít. Aktivity se také snažily podpořit nalezení nových způsobů vyjádření, vzájemné naslouchání, dávání si prostoru a sdílení prožívaného. Snad největší obecný pozitivní ohlas získalo vzájemné kreslení si barvami na část těla – v našem případě na ruku, nicméně někteří žáci se do toho vložili natolik, že si v některých dvojicích vykomunikovali i kreslení na obličej. A za paní psycholožku, ona sama by snad nakonec z celého programu nejvíce ocenila část večerního programu, v rámci kterého se všichni žáci pro sebe stali poradním kruhem – zdrojem zkušeností, nápadů a inspirací ve věci, která pro ně byla osobně důležitá. Kdo měl zájem, anonymně mohl napsat otázku či myšlenku, která pro ně byla důležitá, a ostatní žáci pak měli možnost se k ní vyjádřit. To, jakým způsobem žáci tuto aktivitu přijali, jakým způsobem byli schopni a ochotni respektovat důležitost jednotlivých otázek a vyjádření, jakým způsobem si naslouchali a dokázali tuto situaci udržet klidnou, bylo opravdu obdivuhodné.

Věříme, že si žáci pobyt užili a budou na něho rádi vzpomínat.

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, je podporován statutárním městem Zlínem.

Mgr. Barbora Synková, Mgr. Michaela Pokorná

Úchvatná příroda, hotel, super jídlo a my! Carmina bona!

…takto většinou ve zkratce popisují zpěváci našeho nejstaršího sboru zážitky ze soustředění, které se konalo ve dnech 15. – 17. 10. 2019 v prostorách Hotelu Pod Šaumburkem.  Uprostřed lesů nás slunce lákalo vyběhnout mimo areál, ale my jsme odolávali. I když to tak venku zatím nevypadá, vánoční svátky se pomalu, ale jistě blíží. A my budeme určitě  připraveni na výzvy v podobě několika adventních koncertů.
Poslední dva roky se nám stává, že při našich výjezdech jsme osloveni manažery či samotnými řediteli festivalů a dostáváme pozvání na jejich „akce“. Proto už od začátku října můžete zaslechnout z oken naší školy typické koledy i vícehlasé songy nejen našich interpretů, ale také cizojazyčných písní. Kterých? To přece nemůžeme prozradit…. Těšte se. Máte na co!!!

Eliška: Na soustředění se mi nejvíc líbily zkoušky sboru, hry s Martinem a diskotéka. Pokoje byly hezké a prostorné. Dobře tam vařili. Měli jsme šanci sblížit se se staršími ročníky a s paní učitelkou.
Petr: Mně osobně se líbilo ubytování a hlavně diskotéka. Samozřejmě nové písně a hry s Martinem. Dobré řízky.
Nella: Líbilo se mi jídlo, zábava, ubytování, procházky, nová písnička, program. Nelíbil se mi brzký budíček. /pozn. sbormistryně: 7.30./
Barbora: Na soustředění se mi líbila hlavně atmosféra!
Karel: Zpívání mne tento rok nečekaně bavilo, než-li jiné aktivity. Překvapila mě nová píseň…, kterou jsme zazpívali během krátké doby dost dobře!
Barča: Na tohle soustředění budu dlouho vzpomínat určitě nejen já, ale i všichni deváťáci. Škoda, že bylo poslední!
Adéla: Letošní soustředění sboru bylo podle mě stejně skvělé a zábavné jako vždy. Kdyby to šlo, byla bych tam dýl.

Pro ty, kteří si chtějí připomenout nezapomenutelné zážitky krátké shrnutí:

Soustředění Carmina Bona 2019

Zveřejnil(a) Unie Kompas Martin-fotky dne Pondělí 21. října 2019

 

Děkuji všem zpěvákům za skvělé zpívání a dobré chování. Zvláštní poděkování patří korepetitorce paní učitelce Lucii Ševčíkové a Martinu Stavjaníkovi z Unie Kompas.
Celá akce byla finančně podpořena městem Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

 

Archeopark Pavlov

Ve středu 2. 10. 2019 vyrazili žáci III.C, IV. B a V. C a jejich třídní učitelky do Pavlova.
Navštívili jsme Archeopark, kde byl pro žáky připraven interaktivní edukační program. Žáci plnili jednotlivé úkoly, a seznamovali se tak nenásilnou formou s životem pralidí a zvířat, která žila před 30 000 lety.
Viděli jsme například Věstonickou Venuši a zjistili jsme, jak se ve skutečnosti lovili mamuti. Také jsme pronikli do tajemství záhadného trojhrobu pralidí. Archeostezka nás zavedla krásnou krajinou Pavlovských vrchů na romantickou zříceninu gotického hradu Děvičky. Sotva jsme stihli prozkoumat všechna zajímavá zákoutí této zříceniny, zastihl nás prudký déšť, a proto jsme se rychlým krokem vrátili zpět k autobusu a hurá domů. Výlet se nám velmi líbil a poznatky, které jsme na něm nabyli, využijeme ve výuce.

Mgr. Pavlína Horsáková

 

Veletrh práce a vzdělávání

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje připravila ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně.

Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s významnými zástupci přihlášených středních škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí –  Centrum kariérového poradenství  Zlínského kraje, IPS ÚP Zlín, Czechitas z.s., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín atd.  

Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání u stánku Krajské hospodářské komory ZK bude slosován. Slosování  dotazníků proběhne 3x denně, vždy v 11:00, 13:00, 15:00 hodin, popř. dle potřeby i častěji. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen. 

Po oba dny bude přehlídka otevřena od 9:00 – 17:00 hodin.  Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.

 

Do země helvétského kříže, čokolády, sýra a alpských velehor…

…se na týden vydali žáci druhého stupně. Velmi brzy jsme se přesvědčili, že je toho mnohem více, co ve Švýcarsku lze vidět a obdivovat. Země, která pro nás není geograficky nijak vzdálená, a přitom je v mnoha ohledech odlišná.
Po nočním přejezdu ze Zlína jsme svoji cestu zahájili v Kostnici na německo-švýcarském pomezí. Navštívili jsme Husův dům, chrám, kde byl Jan Hus během koncilu souzen, a viděli jsme i Husův kámen – místo jeho upálení. Díky krásnému počasí jsme si užili příjemnou procházku u Bodamského jezera.
Další zastávkou byly Rýnské vodopády, které jsou evropským unikátem. Večer jsme se ubytovali v městečku Lauterbrunnen v typické švýcarské chatě s výhledem na nejvyšší švýcarský vodopád.
Následující den měl být ve znamení vysokohorské turistiky kolem ledovců. Počasí nám bohužel zkřížilo plány. Vyrazili jsme tedy do Bernu, jehož centrum je památkou UNESCO. Viděli jsme také medvědy, kteří dali městu jméno. Pokračovali jsme do města Thun, odkud nás loď převezla po Thunersee do Spiezu. I když se jednalo o náhradní program, určitě stál za to.
Ve čtvrtek nás čekal delší přesun autobusem do oblasti Ženevského jezera, kde byla naším hlavním cílem návštěva prestižní hotelové školy v blízkosti Lausanne. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v sýrárně a sladkou tečkou za dnem byla exkurze v čokoládovně Nestlé. Kromě nákupů tradičních švýcarských produktů jsme se tady také dozvěděli, jak se čokoláda dostala do Evropy a jakou roli měli právě Švýcaři v procesu zdokonalování výroby čokolády. Zpáteční cesta serpentinami přes hory nabídla překrásné výhledy na horské velikány v kontrastu se začínajícím podzimem v údolích.
Poslední den jsme se ještě vydali na procházku k Trümmelbachfälle – systému skalních vodopádů, který nás opravdu nadchl. Následovala tři města – Interlaken, Luzern a lichtenštejský Vaduz. Každé jiné, ale všechna krásná a zajímavá.
Pak už jen noční cesta zpět a v sobotu ráno nás přivítali rodiče před školou.
Viděli jsme toho spoustu, hodně jsme se dozvěděli. Věříme tedy, že tento zájezd byl opravdu dobrým způsobem, jak se využít týden mimo školu. 🙂 Děkujeme žákům za ukázněnost a dochvilnost, CK Markéta za organizaci zájezdu a panu průvodci za vyčerpávající informace. V neposlední řadě také paním učitelkám vykonávajícím na této akci pedagogický dohled.

Mgr. E. Kořenková, Mgr. G. Pippalová, Mgr. V. Švehlíková

FOTOGALERIE