Není réva jako Réva

V úterý 26. 11. se v Zrcadlovém sále školy konal koncert cimbálové muziky Réva.
Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, to všechno dokáže čtveřice muzikantů ze Zlína s typickými lidovými nástroji zahrát. Za doprovodu cimbálu, houslí, kontrabasu a klarinetu si žáci I. stupně zazpívali např. lidové písničky Beskyde, Beskyde, Tancuj, tancuj, Pec nám spadla, umělé Jožin z bažin, Tři citrónky, písničku z pohádky S čerty nejsou žerty Voda, voděnka, ti starší měli možnost vyslechnout průvodní melodii z filmu Kmotr. V podání Révy všechny okouzlila Vltava Bedřicha Smetany. A protože máme už jenom krůček do Vánoc, nesměly chybět nejznámější koledy –  Vánoce přicházejí a Rolničky. Žáci si i aktivně zasoutěžili, pro vítěze byly připraveny drobné ceny.
Závěr celého koncertu byl bouřlivý. Zazněla totiž skladba skupiny Mirai – Když nemůžeš, tak přidej, při které si všichni, malí i ti starší, zařádili. Tak někdy příště, Révo!  

Mgr. K. Bartoníková

                          

 

Fórum udržitelného rozvoje

V loňském školním roce se žáci letošní třídy V. B zúčastnili soutěže Ministerstva životního prostředí. V rámci svého projektu zpracovali krátký film „Po Šternberské stezce“. V soutěži vyhráli diváckou cenu. V říjnu letošního školního roku obdrželi diplomy a odměny. V rámci výhry se mohli žáci také zúčastnit Fóra udržitelného rozvoje v Praze.
Ze sedmi žáků se do Prahy rozhodli jet tři žáci. A to v pátek 22. listopadu. Žáci jeli vlakem už ve 4.30 z nádraží v Otrokovicích, aby stihli začátek včas. Akce se konala na Akademii veřejného investování v Pařížské ulici. Jde o tradiční výroční akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň je to jedna z největších platforem pro setkávání a diskusi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. V letošním roce se Fórum zaměřilo na technologie, jejich využití v praxi a jejich společenské přínosy a dopady, na pozadí snahy o dosažení Cílů udržitelného rozvoje.
Vlastní program zahájila Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Původně se měl zúčastnit osobně i ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Bohužel se omluvil a zastoupil ho jeho náměstek Vladislav Smrž. Všichni účastníci se těšili na vystoupení prof. Jeffreyho Sachse, amerikého ekonoma, experta na udržitelný rozvoj z Columbijské Univerzity. Pro žáky naší školy bylo velkou zkouškou vydržet v tichosti sedět a snažit se pochopit podstatu jeho příspěvku. Samozřejmě měli k dispozici sluchátka s hlasem paní překladatelky. Netradičním zážitkem byla i panelová diskuze. Účastníci mohli využít aplikaci, přes kterou vkládali své dotazy. Zajímavé dotazy mohli všichni lajkovat a ty s největším počtem lajků byly zodpovězeny odborníky. Pro žáky byl určitě nejpřijatelnější příspěvek a odpovědi Ivo Macka, ředitele Přírodovědného muzea v Praze.
Na fóru byli žáci moc mile přivítáni, vyfotili se např. s paní Mg. Barborou Hirschovou, která zastává funkci ministerského rady. Za odměnu si v poledne mohli pochutnat na buchtách, které byly připraveny pro účastníky ke kávě.
Odpoledního bloku se žáci již neúčastnili, ale vydali se na společnou prohlídku Prahy. Viděli zbytky po oslavách výročí sametové revoluce, památníky prezidenta Masaryka i Beneše. Navštívili druhý největší poklad České republiky v Loretě. Prohlédli si také areál Pražského hradu a jeho přípravu na vánoční svátky. Nesměla chybět ani jízda metrem. Domů se vrátili až večer, ale plni nových dojmů.

    Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

 

 
 

Expedice Podzimní nelenošení

Žáci II.B s paní učitelkou Peštukovou a s paní psycholožkou Synkovou vycestovali 21. listopadu 2019 do Roštína do rekreačního areálu Kamínka, kde strávili dobrodružné dva dny v krásné přírodě. Cílem bylo  prostřednictvím zážitkových aktivit začlenit nově příchozí žáky do původního kolektivu, vybudovat vzájemné vazby mezi nově příchozími a stávajícími žáky a zároveň posílit a zlepšit již existující vztahy v kolektivu. 
Žáci měli za úkol pomoci čarodějnici Elvíře najít zpět její magickou sílu. Aby mohli pomáhat při tak náročném úkolu, musel nejdřív každý najít svého vnitřního hrdinu. Po tomto kreativním úkolu Elvíra říkala, co zažila na cestě za strasti a žáci jí pomáhali je překonávat. Například vymotali Elvíru z Gordického uzlu, pomohli jí s žebříkem do hlubin země nebo se stavbou domu. Počasí jim sice moc nepřálo, ale k večeru přestalo pršet a mohli se vydat na procházku. Tam dokonce potkali čarodějnický příbytek. Po večeři si za doprovodu kytary zazpívali a nakonec si žáci poslechli kouzelnou pohádku na dobrou noc.
Druhý den ráno, po taneční rozcvičce, žáci dostali za odměnu zašifrovanou cestu k pokladu. Když šifru vyluštili, vyzvedli si sladkou odměnu a vzájemně si udělali tetování. Poté s dobrým pocitem, že pomohli čarodějnici v nouzi a s potetovanými pažemi odjeli domů.

Pobyt žáků II.B byl uskutečněn díky finanční podpoře Statutárního města Zlína.

Alžběta Peštuková

Naši prezidenti

Žáci třídy V. B pracují v letošním roce na projektu „Naši prezidenti“. Na projektu začali pracovat již v září. Společně čtou a vyhledávají informace v knize Libora Budínského Jedenáct prezidentů. Osobnosti prvního prezidenta T. G. Masaryka se věnovali již v minulých letech při práci na svých projektech i aktuálních výročích. V letošním roce se vydali do Masarykova muzea v Hodoníně, kde také navštívili výstavu Podkarpatská Rus, země Šuhajova. Ve výuce pracovali s texty našeho prvního prezidenta, ve kterých určovali slovní druhy a mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen. V rámci hodin matematiky pracovali např. s rodokmenem a dopočítávali se k různým zajímavostem z rodinného života tohoto prezidenta. V rámci exkurze navštívili několik těžkých opevnění na jižní Moravě (Šatov Zahrada, pěchotní srub ve Chvalovicích Zatáčka, nebo Mikulov Svah). Po cestě jim pan řidič také zastavil u několika opevnění lehkých tzv. řopíků. Žáci si tak mohli představit, jak vypadala obrana Československa před hrozícím německým nebezpečím. A také jak těžké bylo pro E. Beneše učinit závazné rozhodnutí, zda naše pohraničí vydat či ne.
Prezident Emil Hácha pochází z Trhových Svinů, stejně jako náš pan školník. Tak jsme zjistili, že Trhové Sviny patřily do území tzv. Sudet. Období totality mají žáci spojené s „dělnickými prezidenty“. Právě po K. Gottwaldovi se přejmenovalo město Zlín, aby veřejnost zapomněla na rodinu Baťů. Vyhledávali jsme dokumenty s razítky v rodinných archivech. Větší představu si ale žáci vytvořili při návštěvě Muzea železné opony ve Valticích. Trocha odlehčení přišla při exkurzi Muzea Komenského v Přerově, kde se zúčastnili žáci výukového programu „Školní třídy“. Zapotili se ale v hodinách matematiky, kdy si vyzkoušeli měnovou reformu z r. 1953. Tehdy si veřejnost mohla vyměnit finanční částky na hotovosti pro představu tak, že z prvních 300 Kčs obdrželi jen 60 Kčs a z každých dalších 300 Kčs dostali jen 6 Kčs. Žáci se také vydali do Kroměříže, kde je na místním hřbitově pochována téměř celá rodina prezidenta Svobody. Většina z nich zahynula v koncentračním táboře Mauthausen.
Pro žáky prvního stupně připravila třída V. B „Malé muzeum“. V něm prezentovala nově získané informace a připravila stanoviště s úkoly na téma „Naši prezidenti“. Svůj projekt prezentovali žáci také pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Odměnou jim byla beseda s pamětníky. 19. listopadu se vydali žáci V. B prezentovat svůj projekt na Dětskou vědeckou konferenci do Uherského Hradiště. Všechny žáky velmi potěšila přítomnost naší paní ředitelky Jančíkové a její pochvala. Žáci budou svůj projekt prezentovat i pro starší žáky naší školy a doufají, že se jim projekt bude také líbit.

V letošním roce si připomínáme 30 let od Sametové revoluce. Jsme rádi, že se historie nemusí zkreslovat a můžeme svobodně hovořit nejen o našich prezidentech.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

30 let svobody

Tuzex, bony, devizový příslib – slova, jež ve slovníku dnešních lidí nenajdeme. Patří totiž do období našich dějin, kdy hodnoty jako demokracie, svoboda či otevřený dialog byly jen nedosažitelným snem. Abychom se už nikdy nemuseli bát vyslovit svůj názor, je nutné si tuto dobu neustále připomínat. A kdy jindy než při 30. výročí Sametové revoluce?

30 let svobody jsme oslavili ve čtvrtek 14. 11. 2019 prostřednictvím projektového dne. Zadání znělo srozumitelně: „Přiblížit žákům život v naší zemi před rokem 1989″. Jak ale téma uchopit, aby bylo srozumitelné i těm nejmenším? Opět jsme se přesvědčili, že fantazie našich učitelů nezná mezí. Žáci vyráběli transparenty s dobovými hesly, recitovali verše nepohodlných básníků, zpívali zakázané písně. Připomněli si státní symboly a osobnosti „Sametové revoluce“. Zjistili, že dovolená u moře byla jen pro hrstku vyvolených  a koupě základních hygienických potřeb dala „fušku“. Ačkoliv povinné korzování po chodbě žáky pobavilo, denně by je chtěl absolvovat asi málokdo.

Dnes si neuvědomujeme křehkost svobody, stala se pro nás samozřejmostí stejně jako obchody nacpané zbožím téměř k prasknutí. Koupit dnes můžete téměř cokoliv, „fuškou“ bude udržet svobodu a demokracii pro další generace.

Mgr. Andrea Hobzová

S pastelkami městem Zlín – co ještě nevíme o našem krajském městě?

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší stromy ve Zlíně? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci třetího a čtvrtého ročníku tříd Erin. Půldenní poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, pověstmi, architekturou a baťovskou érou. Vzhledem k tomu, že oba ročníky probíraly v předmětu člověk a jeho svět právě město Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plánek města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Následující dny budou žáci své nové poznatky a vědomosti prokazovat při práci s tímto sešitem.

Mgr. Markéta Krotká

BOBŘÍK INFORMATIKY

Této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství se naše škola účastní již pátým rokem. Velmi pěkný rozhovor s jejími organizátory vysílala televize dne 2. 11. na programu ČT 24.

Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědi nebo přemísťují objekty na obrazovce. Naše škola je zapojena do tří kategorií – Mini (4. – 5. ročník), Benjamin (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). 

V kategorii Mini mohou žáci za 12 správně zodpovězených úkolů dosáhnout maximum 192 bodů. Úspěšným řešitelem je každý žák, který získává 120 bodů. V této kategorií máme letos rekordních 30 úspěšných řešitelů !!!Úžasné první místo v naší škole s maximálním počtem bodů obsadil Adam Batěk ze třídy 5. C a my opět tleskáme, jelikož jde o Adamovo druhé vítězství s plným počtem bodů v této soutěži. Druhé místo  se stejným bodovým ziskem 180 bodů obsadili Lucie Rýparová a Daniel Klučka ze třídy 4. B. Všem úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme a děkujeme za tak skvělé výsledky.

Netrpělivě budeme čekat na souboj kategorie Kadet a vyhodnocení kategorie Benjamin, které nás teprve čekají. Úspěšní řešitelé kategorie Mini se už teď těší na další ročník soutěže, kde znovu prověří své znalosti!!!!

Mgr. Zuzana Hynčicová

Páťáci ve hvězdárně

Ve čtvrtek 7. listopadu se páťáci vydali do Brna za poznáním. Tentokrát neměřili vzdálenost své výpravy jen v kilometrech, ale i ve světelných letech. Ve Hvězdárně a planetáriu Brno totiž prozkoumávali Sluneční soustavu.
Na začátku se podívali na aktuální oblohu, sledovali, jak se rozložení souhvězdí posouvá stále více do pozic typických pro zimní období. Názorná animace pomohla porozumět tomu, proč je u nás momentálně tak málo slunečního světla.
Naučný pořad o Sluneční soustavě, který žáci sledovali z pohodlných polohovacích křesel na promítací polokouli nad hlavami, nadchl nejen ty, kteří se o astronomii více zajímají. Průlet prstenci Saturnu, prozkoumávání jeho měsíců nebo výprava do hlubin planety Jupiter a mnoho dalšího byly pro všechny velkým zážitkem.
Třeba se jednou někdo z nich vydá nekonečné hloubky vesmíru prozkoumávat na vlastní kůži…

Mgr. E. Kořenková, Mgr. L. Přílučíková, Mgr. M. Pokorná

Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim

Každoročně se v rámci prevence rasismu účastní žáci 9. tříd prohlídky Státního Muzea v Osvětimi –Auschwitz, Birkenau v Polsku.
Z Malenovic jsme vyjížděli v časných ranních hodinách, protože nám exkurze začínala už v 8.30. Nutno podotknout, že ve světě je o tento Památník velký zájem, takže jsme byli objednáni už před rokem a také to, že tam pracuje 250 průvodců, kteří provádějí místní i cizince v různých světových jazycích. Naše průvodkyně paní Barbara mluvila plynně česky a svůj výklad měla mimo faktů zaměřený na příběhy jednotlivých vězňů. S pietou a úctou jsme procházeli objekty s temnou minulostí, která na nás doléhala.

Názory našich žáků:
Martin: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a pece. Snažil jsem si uvědomit hrůzu a utrpení, které tam vězni prožívali.“
Dora: „Smutný dojem jsem si odnesla z vystavených fotografií dětí, které byly nevinné. Jejich jediným přečinem bylo, že byli Židé.“ Totéž zapůsobilo i na Adélu, Jarka, Elišku i Honzu.
Pepa: „Díky naší paní průvodkyně bylo všechno asi tak „v pohodě“, ale vystavené lidské vlasy mne dojaly.“
Lukáš: „Přemýšlel jsem o krutosti a nelidském zacházení s vězněnými.“
Bára: „Je hrozné a neuvěřitelné si představit, že jsme byli na místech, kde trpělo a zemřelo tolik lidí.“
Magda: „Mou pozornost přitahovala žena, která kvůli poměrům v táboře zhubla na 25 kg. Pak to byly nádoby, konvice, oblečení, boty…“
Lenka: „Už při pohledu na bránu do tábora jsem pocítila velkou sklíčenost a smutek. Celková atmosféra byla alespoň pro mě velmi nepříjemná. Asi bych se tam už nepodívala…“
Vlastimil: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a krematoria, ovšem ve špatném slova smyslu. Velmi nelidské byly tresty, které gestapáci vykonávali na zajatcích. I přes všechny hrůzy, které jsme vyslechli od naší průvodkyně, byla exkurze do Osvětimi zajímavá.“

Za žáky deváté třídy PaedDr. Ludmila Stojaníková a Mgr. Lenka Surovíková

Naši úspěšní matematici

Ředitelské volno? Ani to nezastavilo naši výpravu osmi žáků ze 3. až 5. ročníku, kteří se v pátek 1. listopadu vypravili do Zlína na krajské kolo Logické olympiády. Jde o unikátní soutěž, ve které nerozhodují naučené znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování, rychlého úsudku, kombinatoriky, kreativity.

A naše tažení bylo opět velmi úspěšné, první místo obsadil T. Lapka z 5. ročníku a třetí místo B. L. Vyoral ze 4. ročníku. Krásného umístění dosáhli i ostatní naši žáci.

Všem děkujeme za jejich snahu,  a oběma postupujícím klukům přejeme bystrou mysl a hodně štěstí 25. listopadu v celostátním kole v Praze.

 

                                                                                                                                                                                               Zapsala Mgr. Gabriela Pippalová

 

 

Jak se čistí voda

V úterý 5. listopadu 2019 se třída 2.B zúčastnila exkurze do čistírny odpadních vod v Malenovicích. Dozvěděli jsme se nejen, jak se voda čistí a upravuje, ale i kam dál putuje nebo co nesmíme do odpadu dávat. Navíc jsme dostali i pár doplňujících otázek ze zeměpisu, geometrie či českého jazyka. I když jsme trochu zmokli, úsměv nám vydržel a celou exkurzi jsme si náramně užili. Někteří žáci si pak ve škole vyzkoušeli vytvořit svoji vlastní čističku vody.

Alžběta Peštuková

  

Pozvánka na lampionový průvod s ohnivou show

Milé děti, rodiče a přátelé školy,

máme to potěšení Vás opět pozvat na tradiční podzimní „Lampionový průvod“, který se bude
konat v pátek 8. listopadu 2019. Sraz je před hlavním vchodem do 11. ZŠ, odcházíme od školy v 16.45 hodin!!!!!!

Vezměte s sebou vše, co svítí, abychom mohli opět rozzářit Malenovice!!!

V průběhu akce bude možnost zakoupení svítících tyčinek.

Po ukončení průvodu bude pro děti připravený zdarma horký čaj a buchta, pro dospělé svařák a jiné občerstvení.

Pro zpestření atmosféry máme pro Vás připravenou ohnivou show v 18.15 hod na zahradě školy.

Špekáčky si, prosím, doneste vlastní, chleba a ostatní pochutiny zajistíme.

Těšíme se na vás
Sdružení rodičů 11. ZŠ Malenovice