„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“

…zazpívala Carmina bona na bratislavském Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby první víkend v prosinci tohoto roku. Vystoupila opakovaně na Františkánském náměstí i v síni Klariski.
Se svým úvodním „Oh, happy day“ rozehřála publikum. Ve čtyřhlasých úpravách koled Antonína Tučapského si mohli všichni s námi zanotovat známé vánoční písně „U Betléma dnes Maria“, „Štěstí, zdraví“, „Narodil sa Pán“, „Jak jsi krásné neviňátko“. Song Marie Rottrové „Skořápky ořechů“ potěšil zejména českou a slovenskou část posluchačů. Presleyho „I Can´t Falling in Love“ s excelentním sólem dvou deváťáků Jana Hanuše a Martina Otrusiny rozněžnilo snad každé ženské srdce. Závěrečné „Ameno“ naprosto ohromilo všechny přítomné. Ebenova Truvérská mše s vynikajícími flétnami v podání sester Anety a Kláry Večeřových korunovala naše vystoupení.

Za krásné vystoupení patří poděkování všem sboristům. Za bezchybnou korepetici velký dík patří paní učitelce Lucii Ševčíkové. Za pomoc při organizaci a také za starostlivost po celý víkend moc děkujeme paní učitelce Ireně Bělíkové.

Na celé akci se finančně podílelo také město Zlín.

Krásné Vánoce plné odpočinku a relaxace přeje všem Dana Kozárková, sbormistryně.

 

Vánoční koncert – záznam

Vážení rodiče,

v minulém týdnu dne 10. 12. 2019 se konal  „Vánoční koncert“. Pro Vás, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, jsme připravili následujícím odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=1W1Y3SvXvBI

Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda

Žáci třídy V. B již pátým rokem navštěvují klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. 12. prosince nejprve potěšili žáci klienty hrou na flétnu. Společně zahráli několik koled a navodili tak příjemnou atmosféru. Poté se věnovali všichni společnému tvoření. Nejprve vyráběli společně šiškové pochoutky pro ptáky, které žáci další den umístili u hradu v Malenovicích. Aby něco zůstalo i klientům, vyráběli společně anděla. Anděl je nejen vánočním poslem, ale také milou vzpomínkou na dětství klientů. Ve stacionáři byli žáci v tomto školním roce podruhé. Trochu nám všem bylo líto, že někteří klienti se už společného tvoření nemohli zúčastnit. Přibylo hodně nových klientů, kterým žáci zpříjemnili den. Všichni se při rozloučení těšili na další společné aktivity. Je dobré se někdy zastavit, zaposlouchat se a potěšit blízké. Vánoční svátky jsou k tomu dobrou příležitostí. Ale potěšit někoho můžeme určitě i během celého roku.

Žáci třídy V. B přejí společně s panem asistentem Jiřím Velčovským a třídní učitelkou všem kolegům, žákům naší školy i jejich rodičům krásné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí v novém roce 2020.

                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“

Žáci třídy V. B začali pracovat na projektu Malenovice. Jak jinak se po pěti letech rozloučit právě s Malenovicemi. Během svého studia na prvním stupni naší ZŠ už v rámci projektové výuky prozkoumali Malenovice z různých stran. Zbývá jen „podhradí“. Postupně budou objevovat a srovnávat, jaká řemesla v Malenovicích byla rozšířena v minulosti a co z nich můžeme objevit i dnes.

Jako první místo si vybrali pivovar v Malenovicích.
Pivo se v Malenovicích vařilo již za moravského markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV.
V r. 1356 povýšil Malenovice na městečko a udělil mu mílové právo, s čímž souviselo i to, že v okruhu jedné míle kolem městečka nesměl nikdo jiný vařit ani prodávat pivo.
Vznik malenovického pivovaru se datuje do období po roce 1517, kdy bylo Svatováclavskou smlouvou přiznáno šlechtě právo na vaření piva. Víme, že majitelé Tetourové z Tetova vlastnili „zámek malenovský s pivovarem a městečko Malenovice“. Pivo vařili i další majitelé malenovického panství.
Posledními majiteli malenovického panství byli Šternberkové. Ti měli další pivovar i v blízkých Pohořelicích, kde bydleli.
Součástí pivovaru v Malenovicích byla sladovna, v jejímž těsném sousedství pracovali bednáři. Po provedení elektrifikace v roce 1927 byl hraběcí pivovar modernizován a vybaven příslušnou mechanizací. Stavbu sítě provedly Středomoravské elektrárny, a.s., se sídlem v Přerově. V té době v pivovaru pracovalo 7 lidí. Za války zabrali malenovický velkostatek Němci, v r. 1946 byl zkonfiskován a stal se součástí Fondu národní obnovy Československé republiky. V r. 1948 byl provoz pivovaru definitivně zrušen. Dlouhou dobu zde byl sklad ovoce a zeleniny.
Ke svému původnímu účelu začal sloužit zase v r. 2012, kdy se sem přestěhoval pivovar ze Sazovic. Dnes se „pivovar Zlínský Švec Malenovice“ specializuje na spodně kvašená nefiltrovaná piva plzeňského typu. Žáci si mohli prohlédnout vnitřní prostory a seznámit se s technologií vaření piva. Ochutnali některé typy sladu. Dnes když prochází kolem pivovaru, říkají: „Paní učitelko, tady to voní.“ Název piva majitelé zvolili právě pro blízkou polohu města Zlína, proslaveného šitím obuvi. Znak upravil moravský kreslíř Ivan Křemeček. Majitelé objektu se pustili také do jeho záchrany. Upravují přilehlé okolí. Za zmínku stojí také oprava komínu, který dnes už neslouží původním účelům, ale k objektu určitě patří. Uvnitř si můžete také prohlédnout historické fotografie, které majitelé vyhledávají např. v archívu na Klečůvce. Určitě stojí za to pivovar navštívit a prohlédnout si ho.

                                                                                          Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

 

 

Soutěž v anglickém hláskování

Zatímco jejich spolužáci a kamarádi už byli dávno doma nebo řádili na hřišti, sešli se vybraní žáci 3.-5. ročníku při soutěži v anglickém hláskování. Mezi dětmi je tato zdánlivě jednoduchá soutěž velmi populární a každoročně zde soutěžící podávají výborné výkony.
Tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích: 3. ročník a 4. + 5. ročník.
Třeťáci předvedli skvělé znalosti anglické abecedy, nenechali se překvapit ani hláskováním slov zadaných obrázkem, dokonce zvládli poradit starším spolužákům, když oni byli v koncích. Mezi třeťáky zvítězil J. I. Mozga, na druhém místě se umístil T. Gantulga a třetí příčka patří A. Turečkovi – všichni ze třídy III. A.
Starší kategorie přinesla velmi vyrovnaný souboj o první a druhé místo – díky široké slovní zásobě a perfektnímu hláskování nakonec zvítězil A. Batěk (V.C-E), na druhém místě byla V. Velčovská (IV.B), kterou od vítězství dělila jedna jediná hláska, třetí místo si vybojoval P. Žeravský (V.C-E).
Všem zúčastněným děkujeme za nasazení a perfektní výkony, vítězům gratulujeme!

Mgr. K. Bartoníková, Mgr. E. Kořenková

Putování Prahou

Začátkem prosince se třídy IV. B a V. C vydaly do našeho hlavního města. Vzhledem k tomu, že se o Praze žáci ve čtvrtém a pátém ročníku učí, byl pro ně tento dvoudenní výlet velmi přínosný. Památky, které znají z fotografií, mohli během našeho putování historickým centrem navštívit reálně. Před každou památkou na ně dokonce čekalo několik úkolů, díky kterým snad naše hlavní město znají ještě lépe. Památky však nebyly to jediné, co je v Praze čekalo.

Ihned po příjezdu jsme absolvovali interaktivní výstavu Tutanchamon RealExperience v Národním muzeu. Připomněli jsme si tak vlastivědné učivo o starověku. Tuto výstavu si žáci vychutnali i díky audio přenosu ze sluchátek. Zavzpomínali jsme také na náš projektový den k 30. výročí sametové revoluce a navštívili výstavu The Velvet Revolution 1989. Po opuštění Národního muzea jsme se ocitli u sochy svatého Václava na Václavském náměstí, odtud jsme pokračovali na náměstí Staroměstské. Cestou jsme se zastavili u Prašné brány a Obecního domu. Kromě Staroměstské radnice s orlojem, Týnského chrámu, památníku mistra Jana Husa či Štorchova domu jsme navštívili také kouzelné vánoční trhy. Žáci zde ochutnali tradiční pokrmy, nakoupili dárečky pro své blízké. Poté naše cesta pokračovala přes Staroměstskou mosteckou věž na Karlův most. Kousek od Karlova mostu na náš čekala třetí výstava věnovaná tentokrát Karlu Zemanovi. Ten je považován za zakladatele československého animovaného filmu, žáci Karla Zemana znají hlavně jako významnou osobnost Zlína. V muzeu jsme pronikli do tajů tvorby animovaného filmu, natočili jsme také vlastní krátký spot.

Naše cesta pokračovala na Hradčany. Naskytl se nám krásný pohled na nasvícenou katedrálu svatého Víta a Pražský hrad. První den v Praze jsme zakončili ve Zlaté uličce.

Druhý den jsme naše putování zahájili na Vyšehradě. První zastávkou byl Slavínský hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla, který je místem posledního odpočinku významných českých osobností a jejich rodin. V okolí kostela jsme zhlédli externí výstavu s názvem České zahradní umění renesance a baroka. Vyšehrad nám tedy připomněl významné české umělce a umělecké slohy. Další zastávkou bylo Národní divadlo a vyhlídka na Prahu z Tančícího domu. Náš dvoudenní výlet jsme zakončili v muzeu iluzivního umění a trick – artu. Co dokáže správný úhel pohledu, už si prohlédněte v galerii.

      Mgr. Markéta Krotká

 

Do tajuplného podzemního světa jeskyní

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. 
Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.
Na závěr programu si všichni společně vyrobili netopýry – tedy zvíře pro jeskyně takřka erbovní.
 
Žákům se program moc líbil a určitě nabyté vědomosti využijí v předmětu Čls.
 
V. Najman

Poslechová soutěž v anglickém jazyce

V úterý 3.12.2019 se konala tradiční Poslechová soutěž v anglickém jazyce pro 6.-9.ročník. Soutěž se skládá z poslechu promluvy typu dialogu či popisu a poslechu písně.

V kategorii 6.-7.ročník soutěžilo 8 žáků. Poslech na téma Volný čas byl pro mladší kategorii dle jejich názoru poměrně náročný. Snad proto všechna místa obsadili žáci 7. ročníku. Na 1. místě se umístil A. Mareček ze VII.A, který z celkového počtu 20 bodů získal bodů 15. V této kategorii jsme udělili dvě 2.místa, a to M. Matyášové ze VII.B a V. Vroubkovi ze VII.A, kteří získali shodně 12 bodů. Ocenili jsme i výkon M. Navrátila ze VII.A, který s  11 body obsadil 3. místo.

V kategorii 8.-9.ročník soutěžilo 15 žáků, kteří poslouchali kromě písně promluvu na téma Moje zaměstnání. Na prvních dvou místech se umístili žáci 9. ročníku. 1.místo obsadil J. Hanuš s plným počtem bodů (42) a 2. místo obsadil M. Otrusina, který získal o 2 body méně. Na 3. místě se umístila E. Hyklová z VIII.B se 39 body.

Všem žákům děkujeme za účast a předvedení svých poslechových schopností a těšíme se, že minimálně ve stejném počtu se zúčastní také Konverzační soutěže ve II. pololetí, kde budou prezentovat své řečové dovednosti na daná témata.

Mgr. Lenka Surovíková

Mikulášská návštěva

Jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Jako doprovod měl dva anděly a čtyři čerty. V průběhu dopoledne společně navštívili všechny třídy. Na některých dětech bylo vidět, že zlobily a měly docela strach. Ve všech třídách musela zaznít písnička, jinak by čerti nebyli spokojeni. Děti dostaly od andílků dárečky a slíbily Mikuláši, že po celý rok budou hodní, nebudou odmlouvat, křičet na chodbách a v jídelně a že budou zdravit každou dospělou osobu.

Mikulášská výprava se s celou školou rozloučila a za rok se těší zas!

Vojtěch Najman a Erika Salkim

 

Carmina bona míří za hranice…

Náš nejstarší sbor po celý podzim pilně nacvičuje svůj adventní program. Čeká nás totiž 6. – 8. 12. 2019 výjezd do hlavního města Slovenské republiky. Každoročně se v Bratislavě koná Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. Během již zmiňovaného víkendu mají obyvatelé tohoto nádherného města, ale i další návštěvníci možnost vyslechnout si koledy a vánoční písně v podání vybraných dětských i dospělých pěveckých sborů nejen střední Evropy, ale i jiných kontinentů.

Přejme si tedy krásný tón, radost na tváři a aspoň nějakou sněhovou vločku pro dokreslení atmosféry.

Dana Kozárková, sbormistryně

O nejlepší prezentaci

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl první ročník školní soutěže „O nejlepší prezentaci“.
O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 24 soutěžících, kteří si sami vybrali své téma a přednesli jej porotě a divákům. Žáci byli zodpovědně připraveni, a tak měla porota velmi těžké rozhodování. Zvítězit mohli jen ti nejlepší.

V nejmladší kategorii žáků (3. + 4. ročník) zvítězil M. Gurecký, druhé místo obsadil J. Pipiš a o třetí místo se podělily J. Svobodová a E. Konečná, která prezentovala společně se S. Pandadisovou.

V II. kategorii (5. ročník) první místo získal P. Žeravský, druhé místo patřilo N. Janišové a K. Matochovi.

V poslední III. kategorii (7. – 9. ročník) vyhrála první místo dvojice kluků ze 7. ročníku – P. Štěpaník a P. Rucki, druhé místo obsadila opět dvojice chlapců ze 7. ročníku – M. Navrátil s L. Marcaníkem. Třetí příčku obsadily dvojice H. Rozmahelová a B. Pěčková z 8. ročníku a zároveň L. Sucháčková s B. Novotnou z 9. ročníku.
Čestné uznání získal Josef Petráš, rovněž z 9.ročníku.
Soutěžícím děkujeme za jejich snahu a pěkné prezentace a vítězům gratulujeme.

Mgr. H. Volná