Netradiční den hlavolamů a šifer

27. ledna 2020 si žáci tříd ERIN s pomocí svých třídních paní učitelek připravily Netradiční den hlavolamů a šifer. Celá akce se uskutečnila ve školní tělocvičně a již od osmi hodin mohli chodit žáci naší školy plnit zapeklité logické úkoly, které si pro ně jejich spolužáci připravili. Od devíti hodin nás také mohla navštěvovat široká veřejnost a k naší radosti si opravdu velká část rodičů a prarodičů si udělala čas, přišla se podívat a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké úkoly si děti připravily.

Hlavy si namáhali nejen žáci naší školy, ale přijeli se k nám inspirovat také dvě spřátelené školy. Z nedalekých Tečovic přijeli žáci 5. ročníku. Větší dálku k nám vážili žáci 4. ročníku až z Olomoucké ZŠ Hálkovy.

Mezi známými hlavolamy, jako jsou zápalkové hlavolamy, Rubikova kostka nebo Kimova hra mohli návštěvníci najít spoustu zajímavých a originálních úkolů. Pro zpestření si žáci připravili pohybové šifry, velice praktické byly smyslové hlavolamy na hmat, čich, postřeh nebo prostorovou orientaci. Kdo prošel opravdu všechna stanoviště, tak našel i magické čtverce, obdobu hanojské věže, jazykové hlavolamy nebo tangramy.

Netradičního dne se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy, ale jen opravdu ti nejlepší stihli za jednu vyučovací hodinu úspěšně splnit úkoly na všech 23 stanovištích. I tak věříme, že se všem soutěžícím akce líbila a pěkně potrápili své mozky zábavnými logickými úlohami.

Učitelky ERIN tříd

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 20. 2. 2020 na Setkání pro zvídavé předškoláky. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

Milé děti, po prázdninách začnete chodit do školy.
Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte ve čtvrtek 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se Vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

Dne 19. 3. 2020 je připraven Den otevřených dveří. Můžete si v době od 15:00 do 18:00 prohlédnout naši školu. Prohlídka probíhá vždy v určenou hodinu – začíná v 15:00 a v 16:00 a v 17:00 hodin.

V pátek 3. 4. 2020 se bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Těšíme se na setkání s Vámi

                Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz

Naše škola i letos zorganizovala lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník.
V neděli 5. ledna 2020 se žáci vydali pod vedením paní učitelek Pokorné, Bělíkové, Svobodové, paní psycholožky Synkové a pana učitele Najmana do Velkých Karlovic do areálu Kyčerka.
Po příjezdu na ubytování jsme neváhali ani chvilku, vzali jsme lopaty a šli prozkoumat sjezdovky.  Z hotelu ke sjezdovkám a zpět jsme se přemisťovali skibusem, lyže jsme měli uschované u sjezdovek, což nám podstatně zjednodušilo přesuny.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin podle jejich lyžařských dovedností.  Kromě lyžařského výcviku jsme měli půldenní procházku na Javorník. Večerní programy si částečně organizovali žáci (hry, filmy, diskotéka…) a uskutečnila se i přednáška na odborné téma.

Žáci udělali opravdu obrovské pokroky ve svých dovednostech. Ale bohužel lyžák utekl jako voda a my jsme se v pátek 10. ledna vraceli po týdnu do svých domovů.

 

V. Najman

Rodičům předškoláků

11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 3. dubna 2020 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

Zápis proběhne 3. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře. Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16. 3. 2020. Abyste při zápisu nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.
Zápis je možné realizovat i bez předchozího „vyplnění“ v této aplikaci.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín (tel. 577 104 411).

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 Pro předškolní děti a jejich rodiče pořádáme akce:

ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI – setkání pro zájemce – děti do tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky. Pro rodiče je připraven samostatný program.
– čtvrtek 20. února 2020,  16 – 17 hodin

ŠKOLA NANEČISTO – pro všechny předškoláky
Rodiče mohou sledovat, jak si dítě ve třídě vede.
– čtvrtek 26. března 2020, 16 – 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– čtvrtek 19. března 2020, 15 – 18 hodin
(komentované prohlídky v 15, 16 a 17 hodin)

ZÁPIS DO I. ROČNÍKU
– pátek 3. dubna 2020, 13 – 18 hodin

Těšíme se na setkání s Vámi                                            

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody  Zlín – Malenovice

 

 

Informace pro rodiče předškoláků

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

 Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 23. 1. 2020  a 20. 2. 2020 na „Setkání pro zvídavé předškoláky“. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

 

  • Milé děti, po prázdninách začnete chodit do školy.

Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

 

  •  Dne 3. 2020 je připraven „Den otevřených dveří“. Můžete si v době od 15:00 do 18:00 prohlédnout naši školu. Prohlídka probíhá vždy v určenou hodinu – začíná v 15:00 a v 16:00 a v 17:00 hodin.

 

  •  V pátek 3. 4. 2020 se bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

                

 

Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

 

 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY

V pátek 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami si žáci 9. ročníku zpestřili výuku praktickou hodinou, kde si každý žák vyrobil jednoduchý jednosměrný elektromotor. Na takto vyrobeném modelu si mohli prakticky ověřit probírané učivo – elektromagnetické jevy. Zaujetí bylo veliké a myslím, že žáky praktické ověření znalostí z fyziky bavilo.

Ing. V. Benkovičová

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

V listopadu 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Je to největší soutěž svého druhu, která v tomto školním roce probíhá již počtvrté ve všech krajích ČR.
Nejlepšími Mladými chemiky školského kola byli: 1. Klanicová Klára
                                                                                           2. Sucháčková Lucie
                                                                                           3. Novotná Barbora

Tyto nejlepší žákyně školního kola postoupily do krajského kola soutěže, které se konalo 10. 12. 2019  na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.

Krajského kola se zúčastnilo 102 žáků  z více než 30 základních škol. Barbora Novotná se umístila na krásném 53. místě. Blahopřejeme.

Ing. V. Benkovičová