Okrskové kolo recitační soutěže

Dne 26. 2. 2020 se v zrcadlovém sále uskutečnilo Okrskové kolo recitační soutěže. Úspěšní byli také naši žáci.
V první kategorii 2. a 3. tříd naši školu skvěle reprezentovala Vanda Šimková ze III.A, která obsadila 1. místo. Druhou kategorii obohatil výborně připraveným textem Matyáš Gurecký ze IV.B a vybojoval 3. pozici. Skvělá byla také Klára Večeřová z 9. třídy, která obsadila ve 4. kategorii 2. místo.
Děkuji za účast všem našim reprezentantům a postupujícím přeji hodně úspěchů v kole okresním, které se uskuteční 16. března.

Mgr. Lucie Juříčková

Sběr papíru – důležité informace

Vážení rodiče,

v následujících měsících bude sběr probíhat jen jeden den v měsíci, ve čtvrtky 19. března, 23.dubna, 21. května a 18. června. Čas zůstává stejný: 14,30- 17,00.
Stále nebude možno do sběru odevzdávat lepenku a karton.

Velmi si vážíme a děkujeme Vám i dětem, že i přes nepříznivé podmínky s výkupem starého papíru velká část vytrvala a sběr proběhl.
Moc oceňujeme, s jakým pochopením jste změnu přijali, a je cenné, že sběr nemusíme zrušit. Ekologicky i ekonomicky to dává smysl.

 

Návštěva IQ Play 18. 2. 2020

18. února 2020 se třídy I. C a II. B zúčastnili festivalu IQ Play ve zlínském zámku. Děti se vzdělávaly neobvyklým způsobem a vyzkoušeli si nejrůznější deskové hry, hlavolamy a stavebnice. K dispozici byli také lektoři, kteří žáky doprovázeli, vysvětlovali jednotlivé hry a za jejich pomoci žáci procvičovali své logické myšlení, vzájemnou komunikaci a spolupráci. Z nabídky žáky nejvíce zaujaly stavebnice s nadměrnými rozměry a technické stavebnice. Výtvarníci si přišli na své v dílničce s pískováním. Žáci byli nadšení a měli radost ze společného objevování.

Mgr. Kateřina Tylečková, Alžběta Peštuková

Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice

V pátek 14. února 2020 se žáci třídy V. B, I. A, I. B, I. C-E , IV. B a III. C-E vydali v rámci Světového dne mokřadů pozorovat s ornitologem Mgr. Tošenovským zimní ptactvo v okolí řeky Dřevnice. Program absolvovali žáci z jednotlivých tříd postupně během dopoledne. Pan Tošenovský přinesl binokulární dalekohledy a seznámil žáky s jejich používáním. On sám měl velký dalekohled se stativem a výborným rozlišením. Žáci obdrželi také malý atlas vodních ptáků, ve kterém mohli vyhledávat informace. Všechny skupiny měly štěstí, protože kromě kachen divokých mohly spatřit také pár morčáků, kteří jsou u nás vzácní. Morčák velký je o něco větší než kachna divoká. Je výborně přizpůsobený k lovu ryb. Pro lepší uchopení kořisti má tenký a na konci zahnutý zobák s pilovitými okraji. Po cestě mohli žáci vidět i slyšet sýkory koňadry, volavky, ledňáčka, straku a dokonce i poštolku. Stačilo jen být zticha a pozorně se dívat. Příroda se začíná probouzet. V okolí splavu pozorovali žáci i okusy na dřevinách od bobrů. Počasí nám přálo, a žáci tak zažili netradiční učení v přírodě.
Velké poděkování patří panu Tošenovskému a všem pedagogům a asistentům doprovázející žáky při pozorování.

                                                                                                                                                        Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

Recitační soutěž na II. stupni

V úterý 11. února 2020 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                       
1. místo R. Šlosárek (VI.B)                           
2. místo K. Balajková (VI.A)                       
3. místo O. Vlček (VII.B)                                                                                                   

2. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo K. Večeřová (IX. třída)
2. místo A. Vodárková (VIII.C)
3. B. Válková (IX. třída)
čestné uznání: V. Dotti (VIII.A)

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně se 11. února 2020 stalo místem konání Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která zahrnovala písemný test, porozumění poslechu a konverzační část – popis obrázku, konverzace na vylosované téma a sestavení příběhu na základě obrázkové osnovy.
Naši školu reprezentoval Martin Ostrusina z 9. ročníku. Martin prokázal výbornou znalost angličtiny a pohotovost v rozhovorech. Ve velké konkurenci dalších 19 soutěžících vybojoval skvělé 3. místo. Gratulujeme!

-kk-

Upozornění – změna v placení stravného od 1. 3. 2020

Vážení strávníci, žáci, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy,
jak jste již byli v předstihu informováni, od 1. března 2020 bude možné platit stravné (svačiny, obědy) pouze bezhotovostně.
Důvodem je skutečnost, že roste množství a složitost administrativy v chodu školy, platby v hotovosti činily komplikace při nemoci či jiné nepřítomnosti vedoucí jídelny aj. 

Žádáme tedy malou část strávníků, kteří dosud platili hotovostní platbou, aby si do konce února 2020, tj. včas, zajistili možnost zaplatit za svačiny a obědy bezhotovostně:
– převodem z účtu
-posíláním peněz na školní účet složenkou – pošt. poukázkou 

Děkujeme za pochopení.                                                     

  Vedení školy a školní jídelny

 Údaje pro platby převodem či složenkou:
·         Číslo účtu školní jídelny: 40184-1422344369/0800
·         Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka ve strav. systému  (vyzvedněte u vedoucí šk. jídelny)
·         Konstantní symbol: 2222

 

 

Školní kolo Pythagoriády

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správnou odpověď získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Letos se to podařilo čtyřem žákům z V.C:

Adam Batěk (15 bodů)

Tomáš Lapka (12 bodů)

Pavel Žeravský (11,5 bodů)

Karel Matocha (10,5 bodů)

Všem soutěžícím děkujeme za jejich snahu a přejeme hodně dalších vyřešených matematických oříšků.

 

Zapsala Mgr. G. Pippalová

Pozvánka na Bruslení dětí s rodiči

Sdružení rodičů tímto srdečně zve všechny žáky s jejich rodiči (prarodiči)

v sobotu  15.  února 2020 na stadion Luďka Čajky od 16.00 – 17.00 hod

na 5. ročník Bruslení pro děti s rodiči.

Vstup zdarma!

Kluci hokejky a puky s sebou, vyčleníme Vám prostor s brankami.

Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče!

Budou se na Vás těšit členové Sdružení rodičů

Pozn.: Vstup pouze pro ty, kteří letos zaplatili za své dítě/děti příspěvek do Sdružení rodičů.

 

Experimentárium v Otrokovicích

Žáci IV.B a V.C navštívili vědeckotechnický park Experimentárium v Otrokovicích. Čekalo na ně několik expozic, které jim ukázali, že i věda může být zajímavá, hravá a inspirativní. Mezi ně patřilo například planetárium, velký model železnice, moderní technologie, jednoduché stroje či expozice přírodovědná. Žáci viděli, jak funguje elektronový mikroskop, vyzkoušeli si jízdu autem na trenažéru, změřili svou fyzickou zdatnost a spoustu dalšího. Děkujeme panu průvodci a SPŠ v Otrokovicích!

Mgr. Markéta Krotká

Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou

…se dne 5. února se žáci 2.A vypravili do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Čekal je program Josef a Karel Čapkovi – Dášeňka a Pejsek a kočička bratří Čapků. Seznámili se s životy a díly obou slavných bratří, podívali se virtuálně do jejich domova a zahrady, poznali jejich knihy pro děti. Od paní knihovnice a herce Karla Hogera si poslechly pohádky, četly, dívaly se na zfilmovanou Dášeňku z roku 1979, listovaly v různých vydáních knih o pejska hledaly rozdíly v obrázcích knih Dášeňka a Povídání o pejskovi a kočičce. Děkujeme paní knihovnici za zajímavý program. Věříme, že knihami bratří Čapků jsme nelistovali naposledy.

Mgr. M. Oškerová

 

 

Exkurze VIDA!

4. února 2020 se třídy 1. C, 2. B a 3. C, navzdory chřipkové epidemii a deštivému počasí, zúčastnili exkurze v science centru VIDA! v Brně. Čekal na ně velice zajímavý program Alchymisté, kde si žáci mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Zopakovali si, jaká známe skupenství a jak se přeměňují, zkusili si nafouknout balónek třemi různými způsoby. Uskutečnili i soutěž o nejrychleji rozpuštěnou ledovou kostku a dozvěděli se, co se stane, když smíchají jedlou sodu s octem.

Po těchto cenných zkušenostech se žáci vydali objevovat „naše pomocníky“ – různé přístroje, které používáme od rána do rána. V jejich trase byly exponáty jako Archimédův šroub, zdymadla, chladící stroj, zámek, optická vlákna, magnetická konstrukce a mnoho dalších. Po splnění úkolů, které si pro děti jejich paní učitelky připravily, si každý mohl užít část expozice, která ho nejvíce zajímala.

Dětem se exkurze velice líbila, dozvěděli se spoustu nových zajímavostí a také objevily spoustu nových nezodpovězených otázek, po kterých teď mohou pátrat.

Mgr. Kateřina Tylečková, Alžběta Peštuková, Mgr. Pavlína Horsáková

Krajské kolo Matematické olympiády

V minulém týdnu 29. 1. 2020 se naši nejlepší matematikové zúčastnili krajského kola matematické olympiády kategorie Z5 (pro páté třídy). Po úspěšném domácím kole se mohli utkat v souboji s ostatními žáky z celého kraje. Přestože olympiáda byla pro páté ročníky, podařilo se dokonce i jednomu žáčkovi ze čtvrté třídy domácí kolo úspěšně zvládnout. Naše tříčlenná skupina (T. Lapka, 5. C, P. Žeravský, 5. C a B. L. Vyoral, 4. B) zvládla skvěle nápor nervozity. Všichni naši soutěžící se stali úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády a dokonce vybojovali krásná místa těsně za stupni vítězů. Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Z. Hynčicová