Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“

 

Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi diplom mladých ornitologů. Potěšující je, že se žáci o návrat ptáků zajímali i letošní smutné jaro. Ve svém okolí zabezpečila třída V. B během pobytu na prvním stupni hned několik skleněných ploch MHD. Na tuto aktivitu bohužel v letošním roce navázat nemohla. Tradičně se zúčastní všech výtvarných soutěží. V loňském roce obdrželi žáci v této mezinárodní konkurenci hned první místo se svým animovaným filmem „Bezpečné nebe“. V letošním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž „Jak správně pozorovat ptáky“. Svůj příspěvek pozorování čápa ve Fryštáku zaslala Anička Ševčíková. Ornitology nejvíce oslovila práce Natálie Tomíčkové, která splnila zadaná kritéria soutěže a ve své kategorii 10 – 16 let vyhrála hned první místo. Konkurence byla opravdu bohatá. Práce zasílaly děti z různých států. Vítězné práce si můžete prohlédnout na stránkách České společnosti ornitologické na níže uvedeném odkazu. Natálce patří velká gratulace a všem žákům, kteří pomáhají přírodě a zapojují se do vyhlášených aktivit velké poděkování. Věřím, že se ochraně přírody budou věnovat i v budoucnu.

http://www.springalive.net/cs-cz/spring_news/Howtobeagoodbirdwatchercontest

 

Výběrové řízení – projekt Školní zahrada

Základní škola Zlín, příspěvková organizace, tř. Svobody 868, 763 02  Zlín

vyhlašuje výběrové řízení na projekt – Školní zahrada.

Oznameni vyberoveho rizeni vcetne ZD (1)_signed

Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek – ZŠ Malenovice

Příloha č. 2 Kvalifikacni dokumentace

Příloha č. 3 – Kryci list nabidky

Příloha č. 4 – Prováděcí dokumentace – ZŠ Malenovice(1)

Příloha č. 5 – Položkový rozpočet – ZŠ Malenovice